Рецензент: О.С. Любченко, вчитель англійської мови Харківської спеціалізованої школи 162, учитель-методист – завантажити безкоштовно PDF (2023)

транскрипція

1

2

3УДК = 111(076) ББК 81.2 Англійська Англійська М99 Рекомендовано для підготовки до ЗНО згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 946 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень виразників». бажання вступити до вищих навчальних закладів України у 2012 році» Рецензент: Любченко О. С., професор кафедри англійської мови Харківської спеціалізованої школи 162, методист, професор Мясоєдова С. В. М99 ЗНО (підготовка). англійська. Експрес навчання / С.В. Мясоєдова. К.: Літера ЛТД, С. ISBN Короткий посібник створено на основі тестових завдань зовнішнього оцінювання 2012 р. Перший розділ містить стислі граматичні вказівки, другий — тестові завдання; Правильні відповіді на питання самоперевірки розміщені в кінці посібника. Структура видання дозволяє використовувати його як самостійно, так і на заняттях. Для випускників середньої школи та вчителів англійської мови. УДК = 111(076) ББК 81.2 Англійська Англійська С. В. Мясоєдова, довідник, 2009; Нариси, 2011 ISBN «Bunk Bed LTD», с.

4ПОСІБНИК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЧАСТИНА І 3 ст.

54 Довідник з морфології мовлення англійською мовою Усі слова в мові поділяються на групи, які називаються частинами мови. Граматичні класи — основні лексико-граматичні категорії, за якими поділяються слова мовлення за такими ознаками: 1) семантика (узагальнене значення предмета, дії чи стану, якості тощо); 2) граматичні (морфологічні розряди слів); 3) синтаксичні (роль у реченні); 4) словотвір (наявність характерних префіксів і суфіксів). В англійській мові розрізняють такі частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прислівник, числівник, займенник, прийменник, сполучник. Граматичні класи поділяються на такі класи: а) самостійні частини мови; б) службові частини мови; в) вигуки. Самостійні частини мови: позначають предмети та їх властивості, дії, процеси, стани тощо; мають специфічні морфологічні категорії (наприклад, рід, число, відмінок тощо); вони є членами множини; вони мають різні суфікси та префікси (усі, крім займенників). Функціональні частини мови: відображають різні відношення між членами речення чи речень; вони не мають морфологічних категорій; вони не є частиною речення; не змінюються (тобто не мають словотвірних афіксів). Вигуки: вживаються для вираження почуттів, не називаючи їх; вони не мають морфологічних категорій; вони не є частиною речення; не змінюються (тобто не мають словотвірних афіксів). До самостійних частин мови належать: іменник (іменник), прикметник (прикметник), дієслово (дієслово), прислівник (прислівник), число (число), займенник (займенник). До службових частин мови належать: прийменник (прийменник), сполучник (сполучник). До службових слів належать також артикль (артикль), що є ознакою іменника, і допоміжні дієслова, які служать для утворення складних часів. Вигук виділяється в окремий клас — вигук (вставне слово). МОВНА САМОСТІЙНА ЧАСТИНА (Іменник) Іменник — це самостійна частина мови, яка характеризується: 1) значенням предметності; 2) виражають значення предметності за родом, числом і відмінком; 3) уживання в реченні присудкового складеного присудка в ролі підмета, додатка, означення та частини іменника; 4) наявність характерних суфіксів. Іменники в основному вживаються в реченнях з артиклями, а також часто з прийменниками. Артикль і прийменник є основними ознаками іменників.

6Довідник з англійської мови 5 За утворенням іменники поділяються на прості, похідні та складні (складні). Прості іменники — це ті, що не мають додатків: собака, рука, іграшка. Похідними є іменники, утворені за допомогою афіксів: учитель, царство, безробіття. Складні (складні) іменники складаються з кількох (зазвичай двох) слів: спальня, шпалери, свекруха, свекруха. 1. Розряди іменників Усі іменники поділяються на власні та загальні. ВЛАСНІ СУБНОТИ (Власні назви) Власні назви позначають унікальні предмети, людей і явища: Енн Ханна, Іспанія Іспанія, Вестмінстерський палац Вестмінстерський палац. Імена англійською мовою завжди пишуться з великої літери: столиця Сполученого Королівства — Лондон. Столиця Великобританії - Лондон. Мій друг Джордж зі Сполучених Штатів. Мій друг Джордж зі Сполучених Штатів. ЗАГАЛЬНІ ІМЕННИКИ (Common Nouns) Загальні іменники — це загальні назви всіх однорідних предметів: стіл, мир, мир, обладнання. 2. Розряди мовлення іменників До розрядів мовлення іменників належать рід, число та відмінок. Іменники роду в англійській мові можуть належати до одного з трьох родів: чоловічого, жіночого або середнього. До іменників чоловічого роду (до яких відповідає особовий займенник) належать істоти чоловічого роду, зокрема тварини чоловічого роду: чоловік чоловік, хлопець хлопчик, син син, дядько дядько, вовк вовк. До іменників жіночого роду (відповідників особового займенника вона) належать істоти жіночої статі, у тому числі й тварини: жінка, дівчина, донька, тітка, вовчиця. Пам'ятати. Більшість іменників в англійській мові для ідентифікації людей мають спільну форму жіночого та чоловічого роду: учитель, учитель; Студент журналістики Проте деякі іменники чоловічого та жіночого роду мають дві різні форми: актор, акторка; хлопець (хлопець) подруга (подруга); Імператор (Імператор) Імператриця (Імператриця); герой (герой) героїня (героїня); Принц (князь) княгиня (принцеса); Офіціант (офіціант) офіціантка (офіціантка). До нейтральних іменників (відповідників особового займенника it vono) належать: 1) усі неістоти: поле, вікно, дерево; 2) назви тварин, якщо стать не має значення: кішка, собака, коза; 3) іменник немовля. Пам’ятайте: назви країн, як і слово корабель, жіночого роду: «Катті Сарк» — відомий корабель. Чай возила з Китаю. «Катті Сарк» — знамените судно. Він привіз чай з Китаю.

76 Handbook of the English Language КАТЕГОРІЯ Англійські та українські іменники мають дві форми числа: однину та множину. Тільки злічувані іменники можуть утворювати форму множини, тоді як незлічувані іменники можуть вживатися лише у формі однини або лише у формі множини. Утворення множини іменників Форма множини англійських іменників утворюється за допомогою закінчень -s, -es. При цьому основа іменника може змінюватися або залишатися незмінною. Основа не змінюється а) основа на -с, -сс, -ш, -ч, -х: автобус (автобус), сукня (сукня) сукні (сукні), гілка (гілка) гілки (гілки), коробка (коробка) ящики (коробки) б) з основою на -о: герой (герой) герої (герої), комар (комар) комарі (комарі), луна (луна) луна (луна), помідор (помідор) помідори (помідори), картопля ( Картопля Картопля) Суфікс -es Корінь змінює а) корінь на -u (коли -u передує приголосний): baby (дитинка) Babies (Babys), Lady (Lady) Ladies (Ladies). Але якщо перед -у стоїть голосний, то зміна не відбувається: день, дні, іграшки, іграшки б) з основою на -ф, -фе: вовк, вовки, дружини жінки, полиці полиці, життя життя. Винятки: cliff (rocks) cliffs (скелі), techo (roof) techos (roofs), boss (бос) bosses (боси) В інших відмінках форма множини іменників утворюється із закінченням -s: сомбреро (капелюх) капелюхи. (капелюхи); книга (книга) книги (книги); собака (собака) собаки (собаки); ручка (кулькова); ручки (кулькові ручки); Учень (учень) Учень (учень). Пам’ятайте: цифри, букви та символи можуть утворювати форму множини із закінченням s. Наприклад: 3 3s (три); b b s (буква b); %%s (відсотки). При утворенні множини необхідно дотримуватися правил читання закінчень -s, -es: Закінчення -s читається як [z] після дзвінких приголосних і після голосних: хлопець хлопець [b1z], cama camas [bedz] , квітка. квіти [fla\3z]; Закінчення -s читається як [s] після глухих голосних: books of books [b\ks], bats bats [b0ts], map cards [m0ps]; закінчення -es читається як [z] після свистків і свистків: парадний одяг [ dresz], місця місця [ plesz ], ящики-ящики [ b5ksz]. Особливі випадки творення множини іменників 1. Є певні іменники, які, змінюючи основу (доповнюють), утворюють форму множини: niño (хлопець) niños (діти); людина (чоловік, особа) люди (чоловіки, люди); жінка (жінка) жінка (жінка); миша (миша) миші (миші); нога (нога) ноги (ноги); зуб (зуб) зуби (зуби); гусак (гусак) гуси (гусак); Воші (воші) воші (воші). 2. Слова грецького і латинського походження утворюють множину за правилами мов, з яких вони походять: явище (феномен) явище (феномен);

8English Language Manual 7 Дата (інформація) Дата (інформація); стадіон (стадіон) стадіони (стадіони); радіус (промінь) промені (промінь); критерий (критерий) критерій (критерій); бактерии (бактерии) бактерії (бактерії). 3. Складні (складні) іменники також особливим чином утворюють форму множини. Коли складний (складений) іменник пишеться разом, множина цього іменника утворюється додаванням закінчення -ів (-ів) до останньої частини слова: школяр (школяр) школярі (школярі); панель (дошка) панелі (дошки) або зміна основи останньої частини слова: листоноша (листоноша) листоноші (листоноші); Пожежний (Пожежний) Пожежний (Пожежний). Коли складний іменник пишеться через дефіс, форму множини зазвичай утворює та частина, яка несе головне значення: невістка (невістка) невістка (закон) ; Passanten Passanten Іменники, що мають лише форму множини (Plralia tantum) Деякі англійські іменники мають лише форму множини. До них належать: 1) іменники, що позначають парні предмети: штани, піжама, ножиці, окуляри, бінокль; 2) деякі збірні терміни: одяг, товар, люди, поліція, худоба. Іменники, що мають лише форму однини (Singularia tantum) В англійській мові також є іменники, які мають лише форму однини: 1) іменники іменники: bread, tea, milk; 2) абстрактні іменники: любов, порада; 3) слова із суфіксом -ики: легка атлетика, математика; 4) назви ігор і хвороб, що закінчуються на -ів множини: більярд, свинка, свинка; 5) Іменники типу: погода, багаж, меблі, гроші, новини. Іменники, що мають лише форми множини (pluralia tantum) або форми однини (singularia tantum), є незлічуваними, тобто такими, що не підлягають числі. Pluralia tantum узгоджується з дієсловами множини, а singularia tantum — з дієсловами однини і ніколи не вживається з невизначеним артиклем a/an; Замість неозначеного артикля з незлічуваними іменниками вживається неозначений займенник some: some milk (трохи/певна кількість молока); трохи хліба (невелика/визначена кількість хліба). Проте деякі іменники мають спеціальні форми для утворення однини чи вказівки на певну кількість: a point; a piece of furniture news a glass of water a loaf of bread a kilo of meat a kilo of sugar a kilo of flour іменники, де однина та множина збігаються. В англійській мові є іменники, в яких форми однини і множини збігаються. Це такі слова, як: олень, олень; вівця вівця; риба

98 Інструкція англійською мовою Salmon Salmon, лосось; форель, форель; завод, фабрики; ремесленний човен, човни; літаки, літаки; засіб означає засіб; серія серія. До цих іменників належать також назви національностей із закінченням -ese і -ss, наприклад: chino, chino; Japanese Swiss Підметове узгодження, виражене іменником, що позначає групу людей із присудком. Іменники однини, що позначають групу людей, можуть узгоджуватися з присудком однини чи множини: армія; клас аудиторії клас; члени клубу; трудова рада підприємства; Команда екіпажу Ради; Family Government Press Public Society; Колектив Підмет, виражений іменником, що позначає групу людей, узгоджується з присудком: в однині, коли колектив сприймається як єдине ціле: Наша команда була найкращою в країні. Наша команда була найкращою в країні; у множині, коли йдеться про учасників цієї групи: Наша команда нагороджена медалями. Усі учасники нашої команди отримали медалі. Залежність лексичного значення деяких іменників від їх числа Деякі іменники, що змінюють число, змінюють і своє лексичне значення: gente (люди) народи (нації); стакани (чашки) зі скла (скла); Ліс (Вуд) Ліси (Ліс); волос (волос) волосся. ВІДМІНКОВИЙ РОЗРЯД Відмінок — розряд, що виражає граматичну й семантичну залежність одних слів у реченні від інших. В українській та англійській мовах ця залежність між словами в реченні виражається по-різному: в українській мові за допомогою випадкових закінчень і прийменників, ужитих у тому чи іншому відмінку; в англійській мові прийменниками, а закінчення має лише присвійне значення. Тому в граматиці англійської мови традиційно виділяють два відмінки іменників: загальний відмінок і знахідний відмінок. Загальний відмінок (загальний відмінок) Загальний відмінок не має особливих закінчень. Зв'язок іменника в загальному відмінку з іншими словами виражається як прийменниками, так і місцем у реченні. Отже, якщо порівняти українські словосполучення «малюю олівцем» і «малюю олівцем» з їхніми англійськими відповідниками «малюю олівцем» і «малюю олівцем», то побачимо, що в англійській А говорить також виражає знаряддя дії (олівцем) у першому реченні та об’єкт дії (олівець) у другому реченні в загальному відмінку. Знахідний відмінок У знахідному відмінку часто вживаються іменники на позначення істот (людей і тварин): дім моєї сестри; Книга Алекса Книга Алекса; власник собаки Пригадайте: Прийменник де вживається в поширених реченнях: образ одного з найвідоміших акторів; фото одного з найвідоміших акторів; убивця одного з найвизначніших американських президентів Джона Кеннеді У знахідному відмінку іменники вживаються також на позначення неістоти: 1) для визначення часу: робочий день;

10Довідник з англійської мови 9 сьогоднішня газета сьогоднішня газета; Вчорашня новина 2) для визначення відстані: на відстані однієї милі; 3) з назвами кораблів, країнами, містами: на борту «Глорія» на борту корабля «Глорія»; Італійський експорт Італійський експорт; Парки Токіо Парки Токіо; 4) з назвами місць та закладів: Лондонські галереї; програма Національного університету у бабусі (вдома); у бабусі (вдома); 5) із назвами небесних тіл (сонце/сонце, місяць/місяць, земля/земля): поверхня землі; промені сонця 6) зі збірними термінами, такими як уряд, партія, армія, команда (наприклад, корабель), сім'я, суспільство: пропозиції уряду; члени суспільства 7) у ідіомах: кинутий каменем, доставлений; I got my money's worth ТВОРЕННЯ знахідного відмінка іменників Знахідний відмінок іменників утворюється за допомогою закінчення s ( ). Закінчення s додається до основи іменника: child + s = child s, student + s = student s; чоловіки + s = чоловіки; діти + s = діти s. В основі іменника, що закінчується на -s, -ss, ставиться лише апостроф ( ): boys + = boys; учні + = учні. Джеймс + = Джеймс. Закінчення s можна також додати до: 1) речення: Ann and Kate's room, Hanna and Kate's room; Виступ міністра закордонних справ Польщі Промова міністра закордонних справ Польщі; 2) складні іменники: the sister-in-law's children; Друге місце отримує кількість балів учасника, який посів друге місце. 3. Суфікси іменників Найпоширеніші суфікси іменників включають: -er/-or soldate; директор -ment unemployment безробіття; Уряд - Корабель Дружби; членська асоціація; -ness lucky удача; распуста розпуста; -ion/-ation/-tion/-sion dict dict; місія місія, завдання; -hood дитинство дитинство; -dom королівство; Свобода 4. Роль іменників у реченні В англійській мові іменники можуть мати такі функції в реченні: 1) Підмет: The dog is sleeping. Собака спить. 2) Застосування: Подивіться на цю людину! Я знаю його! Подивіться на цього чоловіка! Я знаю його! 3) Присудкові частини складного іменного імені:

1110 Посібник з англійської мови We are the world, we are the children. Ми — світ, ми — його діти. 4) Визначення: Я живу в кам'яному будинку. Я живу в кам'яному будинку. 5) Обставини: Вона побачила його в новій машині. Вона побачила його в новій машині. Артикль (Артикль) Після іменників часто йдуть артиклі. Артикль — службове слово для іменників, що вказує на їх вживання в означеному чи неозначеному значенні. В англійській мові існує три можливості використання/невживання артикля: 1) невизначений a/an; Запам’ятайте: неозначений артикль а вживається перед іменниками, які починаються на приголосний звук, тоді як артикль an вживається перед іменниками, які починаються на голосний з евфемістичною метою: an apple apple; око дуба на годину 2) визначити (певно) це; примітка Означений артикль має такий вигляд: [93] перед словами, що починаються на приголосний звук: der Mann, das Auto; [9] перед словами, що починаються на голосний: яблуко, армія. 3) Нуль: елемент відсутній. 1. Основні випадки вживання артикля 1. У цих випадках використовується невизначений артикль a/an. Для загальних іменників: 1) Коли предмет або особа згадуються вперше і невідомі мовцеві: A little girl is standing by the window. Біля вікна стоїть дівчина. 2) Коли предмет або особа схожі на один із багатьох подібних: Мій старший брат живе у великому місті. Мій старший брат живе у великому місті (одному з великих міст). 3) Коли суб’єкт або особа є представником класу (відділу) суб’єктів (людей): Письменник – це особа, яка пише книги. Письменник – це людина, яка пише книжки. 4) У загальному значенні: корова дає молоко. Корова дає молоко. 5) Чисельно («один»): ми біжимо милю або дві. Ми пройшли кілометр чи два. 6) В окличних реченнях перед злічуваним іменником в однині після слова what: What a beautiful image! Який чудовий образ! 7) Коли іменник є іменною частиною присудка складного іменного імені: Батько мого друга офіційний. Батько мого друга офіційний. 8) Після слів Bastante, Bonita, Así і навпаки стоїть + ser перед обчислювальним іменником в однині: She was so a good student! Вона була такою гарною ученицею! Біля нашого села є ліс. Біля нашого села є ліс. 9) У реченнях багато (з), ряд (з), багато, трохи, трохи, губитися, поспішати, як правило, шкода, шкода, прогулятися, курити і т. ін.: Давай відпочивай! ! Давайте відпочинемо. Шкода, що мене не було на вашій конференції. На жаль, я не був на вашій конференції. З власними назвами: 1) Перед прізвищем в однині на позначення особи як одного з членів сім’ї: After all, wasn’t it Griffiths? Зрештою, хіба не Гріффітс? 2) Коли ім’я використовується для позначення якості, пов’язаної з цим ім’ям: Мій чоловік справжній Отелло. Мій чоловік просто Отелло.

12Довідник з англійської мови 11 3) Ім’я та прізвище, що означають когось: A Mr. Тобі подзвонив Зорро. Якийсь пан. Вам подзвонила Лисиця. 2. У цих випадках використовується означений артикль the. Із загальними іменниками: 1) З іменниками, значення яких визначається контекстом або ситуацією: Ми зустрічаємо людину в парку. Чоловік був відомим злодієм, якого розшукувала поліція. Ми зустріли чоловіка в парку. Цей чоловік був відомим злодієм, якого розшукувала поліція. Переважно такими словами: пляж пляж; кінотеатр; міське ефірне радіо; Узбережжя Примор я; Business Theatre World Наприклад: вона пішла на вокзал, щоб попрощатися з Джимом. Він відвідав Джима на вокзалі. 2) З іменниками, що позначають одиничні предмети: земля; the Eiffel Tower 3) Просто зі словами: Last, First: He was the last person to come here. Він був останнім, хто прийшов сюди. 4) З прикметниками, що перейшли в іменники (субстантивні прикметники): бідний, убогий; багаті молоді сліпі бездомні Наприклад: Вона пише статтю про бездомних. Вона пише статтю про бездомних. 5) З прикметниками вищого рівня порівняння: Не — найрозумніший учень у класі. Він найрозумніший учень у класі. 6) З порядковими числівниками: перший; the fifth the fifty-seventh 7) З прислівниками morning/afternoon/night. 8) З назвами музичних інструментів та інструментів (у сполученні з дієсловами «грати», «танцювати»): піаніно; гітара танго 9) З назвами національностей (якщо маються на увазі всі представники певної національності): англійці; китайці; українки з титулами та деякими посадами: королева; принц, президент (Але: королева Вікторія, принц Альберт). З власними назвами: 1) З назвами кінотеатрів, готелів, музеїв, галерей, газет і журналів, кораблів: кінотеатр «Одеон» «Одеон»; готель Шератон «Шератон»; Британський музей Галерея Тейт Газета Гардіан; корабель Марі Селести «Марія Селеста». 2) за назвами річок, каналів, морів і океанів, груп островів, гірських хребтів, пустель: Темза; Ла-Манш Ла-Манш; чорне море

1312 Atlantic Ocean English Language Manual Atlantic Ocean; Багамські острови Багамські острови; Альпи Альпи; Пустеля Сахара 3) З назвами країн, що містять слово загального значення (королівство, республіка, штат тощо): Сполучені Штати Америки; США; Сполучене Королівство плюс: Аргентина Аргентина; Нідерланди Нідерланди; Судан 4) З назвами міст, наприклад: Гаага Гаага; Ватикан 5) З деякими історичними термінами та назвами подій: Середньовіччя Перша світова війна (Але: Перша світова війна. Перша світова війна.) 6) З прізвищем, коли ви маєте на увазі всю родину: родина Браунів Браунів; Брауни приєднаються до нас у неділю. У неділю до нас завітають Брауни (сім'я Браун). 3. У цих випадках елемент відсутній (нульовий елемент). 1) Перед назвами видів спорту, днів тижня, місяців, кольорів, мов (якщо після назви мови не стоїть слово мова): She plays tennis very well. Вона дуже добре грає в теніс. Сьогодні понеділок. Сьогодні понеділок. Мені подобається червоний. Мені подобається червоний колір, я володію англійською та німецькою. Я розмовляю англійською та німецькою. (Але: English language is spoken all over the world. Англійською мовою говорять у всьому світі.) 2) З назвами країн, міст, доріг, мостів, парків, станцій, гір, островів, озер, континентів: Італія ; Oxford Street Трафальгарська площа Трафальгарська площа; озеро Мічиган озеро Мічиган; Європа Європа; 3) З присвійними займенниками: This is not your purse. Це не твоя сумка. 4) З реченнями, у яких перше слово є власним іменником: Аеропорт Кеннеді, аеропорт імені Дж. Кеннеді; Вестмінстерське абатство Вестмінстерське абатство. 5) У сталих формулюваннях: being in bed (sleeping); бути в школі, бути в школі (навчатися); сидіти в тюрмі, бути в лікарні, перебувати в лікарні (лікуватися); перебуваючи на роботі, подорожуючи/їдучи автомобілем/автобусом/літаком/поїздом/кораблем. Подорож/водіння на автомобілі (автобус, літак, потяг, корабель). (Але: в машині; в автобусі/поїзді.) 6) Зі словами дім, мати/батько, коли ми говоримо про наш дім і наших батьків: мати вдома. Мама вдома. 7) З назвами захворювань: Ne has malaria. У нього малярія. (Але: грип і грип; кір і кір; паротит і свинка.) 8) Зазвичай із власними назвами: Кате Катерина; Київ Київ. 9) У всіх випадках, коли потрібно вживати артикль a/an, але іменник є злічуваною чи множиною:

14Handbook of English 13 Вчора вона купила нові туфлі. Вчора вона купила нові черевики. 2. Вживання артикля в деяких сталих реченнях 1. Неозначений артикль вживається в таких сталих реченнях: some; трохи раптом багато через усе одночасно; насправді; не вміти бути відчайдушним; Поспішай; піти на коротку/довгу прогулянку, насолодитися переглядом/вмиванням/плаванням тощо. дивитися/митися/купатися тощо; зубний/головний біль тощо. у вас болить зуб/голова тощо; шкода/соромно говорити тихо/голосно/голосно. 2. Означений артикль вживається в таких сталих реченнях: у всьому світі; йти в кіно/театр сам/не в сторону (чогось); на сході/заході/півночі/півдні в позитивному/негативному полі за містом; на вулиці вранці/вдень/ввечері сонце з одного/з іншого боку; праворуч ліворуч; разом; в дорозі з порадою провести час за грою на фортепіано/гітарі, фортепіано/гітарі; Скажи правду Останнім часом (більше)... (більше)... (більше) (більше). 3. Артикль відсутній (нульовий артикль) у таких сталих реченнях: Noite/dia/dawn night/day/dawn; вдома/на роботі/у школі на сніданок/обід/вечеря в мир/на війні в мир/на війні; бути затребуваним, користуватися попитом; Потрапити в біду; на машині/велосипеді/поїзді/літаку тощо. на машині/велосипеді/поїзді/літаку; від пам'яті до пам'яті; випадково випадково від... до... від до ; У будь-якому випадку; у ліжку/лікарні/в'язниці Насправді повністю олівцем у відповіді; пунктуально в місті в місті; за запитом; Пунктуальний в домовлений час. ЗАЙМЕННИК (The ProNouN) Займенник — це самостійна частина мови, яка: 1) позначає предмет або ознаку предмета, але не називає його; 2) змінюється за статтю, особою, числом і відмінком; 3) виконує в реченні функцію підмета, об’єкта, означення чи частини складного іменного присудка.

1514 Англійська мова Робочий зошит Pronoun Classes PERSONAL PRONOUNS Особові займенники включають: I, we, you, he, she, it, they, me, I, he, she, she, we, we, you, you, you you you . Особові займенники вказують на того, хто говорить (я, ми); особа, до якої звертаєшся (ти); особа чи предмет, про який йдеться (він, вона, воно тощо). Пам’ятайте: особовий займенник я завжди пишеться з великої літери. Особові займенники змінюються: 1) за родами і мають той самий рід, що й іменники: er sie es (замінює відповідно іменники чоловічого, жіночого та середнього роду); 2) людьми. Особових займенників три: перший, ми, другий, ти, третій, він/вона, вони 3) за відмінком. Є два відмінки займенників: загальний і об’єктний: загальний об’єкт I I he/she he/she we we you you they they they 4) за числами. Займенники мають форми як однини, так і множини: однина множина я ми ти він/вона вони пам’ятають Особистий займенник ти є формою множини, але також використовується для позначення особи: Олексій, я радий тебе бачити. Алекс, радий тебе бачити. Особові займенники можуть вживатися в називному відмінку, який відповідає називному відмінку української мови, або в орудному відмінку, що відповідає українським непрямим відмінкам (родовому, давальному, знахідному, орудному та місцевому). Відмінювання особових займенників Особа та число Розрізнення Називний (загальний відмінок) Sachfall (об’єктний відмінок) Однина Множина sie sie sie Роль особових займенників у реченні У реченні особисті займенники можуть виконувати функції підмета чи об’єкта. Особові займенники в ролі підмета виступають у називному відмінку (загальному відмінку): I greet Tom. Я привітав Тома. Він завжди правий. Він завжди правий. Візьміть це яблуко: воно миле! Візьміть це яблуко: воно миле! Особові займенники в ролі додатка виступають в об’єктивному відмінку (objective case): Tom said hello to me. Том привітав мене. З ним завжди всі погоджуються. З ним завжди всі погоджуються. Пам’ятайте: в українській та англійській мовах підмет і додаток можуть бути різними. Він

шістнадцятьЦе пов’язано з тим, що в англійському реченні, на відміну від українського, фіксований порядок слів і підмет завжди стоять на першому місці в стверджувальному реченні. У реченнях зі зворотами сіно/сіно та ес/сон займенник, що виражає суб’єкта дії, виступає на місці об’єкта і, отже, набуває форми орудного відмінка: Я зробив це. Я зробив це сам. OCD Knock! Хто там? Це я! OCD Knock! Хто там? Це я! Там немає нікого, крім нас з тобою. Тут немає нікого, крім нас з тобою. Пам'ятати. Зверніть увагу на порядок слів: ми з хлопцем пішли в кіно. Ми з другом пішли в кіно. (НЕ я і мій друг). Це подарунок від мене і Тома. Цей подарунок мій і Томовий. (НЕ я і Том). Присвійні займенники (присвійні займенники) Присвійні займенники вказують на володіння і відповідають особовим займенникам. До них належать: мій, мій; ти, ти вона, вона; від нього; ваш ваш наш, наш; його буття Це його, її (через небуття). Присвійні займенники змінюються: 1) за родами і мають один рід з іменниками: sein sein (чоловічий рід); вона є вона (жіночий рід); твій (середній); 2) людьми. Присвійні займенники мають три особи: First my/my our/our Second his/her Third his/she/she is his/they 3) за числами. Присвійні займенники мають форми як однини, так і множини: однина множина my/my our/our his/her/your/your your/their Присвійні займенники вказують на приналежність до однієї з трьох осіб і змінюються залежно від роду, особи та іменника. число : особа 3 множина однина число 1 мій мій наш наш наш 2 твій ти, ти свій ти, твоя особа. Залежні та абсолютні присвійні займенники В англійській мові існують дві форми присвійних займенників: залежні та абсолютні. Залежний присвійний займенник завжди стоїть перед іменником: This is my house. Це мій будинок. Абсолютні присвійні займенники можуть вживатися самостійно: This house is mine. Цей будинок мій. Присвійні займенники Залежна особа Абсолют 1 2 Однина. багато один багато Це моя нова машина. Це моя нова машина. Наш собака загубився. Наш пес загубився. Це твоя вина! Це ваша провина! Ця червона машина моя. Ця нова машина моя. Пес, якого ви знайшли, наш. Пес, якого ви знайшли, наш. Це твоя вина. Це ваша провина!

1716 Довідник з англійської мови Присвійні займенники Залежна особа Абсолют 3 однина. 3 один багато Це будинок, який побудував Джек. Це її дім. Це будинок, який побудував Джек. Це її дім. Це не перука! Це її справжнє волосся! Це не перука! Це її справжнє волосся. Моя кішка любить Whiskas. Віскас — її улюблена страва. Мій кіт любить Whiskas. Віскас — її улюблена їжа. Це ваші речі. Це ваші речі. Це твій дім. Цей будинок ваш? Мені не подобається моя стрижка. Мені вона більше подобається. Мені не подобається моє волосся. Мені більше подобається, що Віскас твій (кіт). Цей «Віскас» - вона (кішка). Ці речі не наші. Вони твої. Ці речі не наші. Вони твої. Порівняйте: мій друг (мій друг) і друг мій (один із моїх друзів). ВКАЗОВІ ЗАЙМЕННИКИ Вказівні займенники позначають особу (особи) або предмет (предмети): цей, цей, ця; ці ці; що завгодно; ці вказівні займенники змінюють свою кількість і приймають форму однини та множини: однина множини помирають ті, хто пам’ятає, як використовувати вказівні займенники, займенники такі: що це? Це собака. Хто він? Це собака. Це був такий гарний фільм! Це був чудовий фільм! Вказівні займенники позначають особу або предмет: this this; що завгодно; ці ці; Ці займенники this використовуються для позначення предметів або людей, які знаходяться близько до мовця в просторі або часі. Займенники, що вживаються на позначення предметів чи осіб, віддалених від мовця в просторі чи часі: Давайте залишимося тут, біля того озера. Зупинимося тут біля цього озера. Що в цьому камені? Що це там на скелі? Пам’ятайте: оскільки суворої різниці у вживанні вказівних займенників в українській мові немає, а займенники «той, той, ці» вживаються відносно рідко, англійські займенники that, які часто перекладаються українською як «цей, цей той ". , це»: Що це? Що це? Це ваші жахливі жовті туфлі? Ці потворні жовті туфлі ваші? Це собака. Це собака. Дивитися це! Дивитися це! Мені подобається це яблуко Мені подобається це яблуко Дай мені це яблуко Дай мені це яблуко Скажи це ще раз. Повтори. Це дельфін. Це дельфін. Це гарне взуття. Це хороші черевики. Це взуття тобі не підходить. Ці черевики мені добре сидять. Мені це не підходить. Спробуйте ці. виміряти його. Що це за? Що це? Це льодяники. це льодяники, не купуйте їх. Чому ці льодяники? ті льодяники? Чудово виглядаєш! Чудово виглядаєш!

18Посібник з англійської мови 17 REFLECTIVE PRONOUNS Reflexive pronouns include «I», «we», «himself», «himself», «himself», «himself»: ​​John was серйозно травмований, граючи в хокей. Джон отримав серйозну травму під час гри в хокей. Вживається: коли суб’єкт дії збігається з об’єктом: Я подивився в дзеркало. Я побачив себе в дзеркалі. як засіб підсилення, відповідник українському займеннику «сам» і дієслівному суфіксу «-ся»: я сам зробив. Я зробив це сам. Я сам це бачив! Я сам це бачив! Наш малюк може ходити сам! Наш малюк може ходити сам! Зворотні займенники змінюються: 1) за родами і мають один рід з іменниками: самі (чоловічий рід); сама (жінка); сам (середній); 2) людьми. У вас три людини: по-перше я, по-друге ми, по-третє я, я, 3) за числами. Вони мають форми однини та множини: однина множина «me selbst» selbst «сам» selbst «сам» Зворотні займенники утворюються від присвійних займенників, які використовують суфікс «-self» в однині та «-selves» в однині. множина (крім самих займенників, які утворюються від особових займенників у об’єктному відмінку): мій + я = сам; our + self = ourself В англійській мові зворотний займенник завжди узгоджується в роді, особі та числі з підметом: You have to do it yourself. Ви повинні зробити це самі. Він справді ненавидів себе за те, що не сказав правду. Він справді ненавидів себе за те, що не сказав правду. Пам’ятайте, що зворотні займенники не вживаються з дієсловами to wash, shave, dress, feel, know і relax. Питальні займенники До питальних займенників належать хто, хто, чий, що, який, який. Вони використовуються для утворення питальних речень: Who is that man over there? Хто цей хлопець? Питальні займенники містять питання про особу чи предмет, його властивості, приналежність і кількість: Who is there? Хто там? Чий це образ? Чиє це фото? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Хто з цих чоловіків твій брат? Хто з цих чоловіків твій брат? Питальні займенники не змінюються. Відносні займенники (Relative Pronouns) До відносних займенників належать хто, хто, чий, що, що, що + що, що + що. Не змінювати. Відносні займенники виконують функцію зв’язку слів у складних реченнях для зв’язку залежної частини з головною. Хто (через Personas): Я вже зустрічав людину, яка спостерігала за нами. Одного разу я зустрів чоловіка, який спостерігав за нами.

1918 Довідник з англійської мови Що (про теми): Я зазвичай ходжу в ресторан, який знаходиться недалеко від мого дому. Я зазвичай ходжу в ресторан біля мого будинку. Що (в людях і предметах): Обережно! Це собака, яка вкусила Джона! Обережно! Це собака, яка вкусила Джона! Торт, який ви приготували, дуже смачний! Торт, який ви приготували, дуже смачний! Чий: Я не знаю, чиє це фото. Я не знаю, чиє це фото. Що: мені цікаво, що ви маєте на увазі. Мені цікаво, що ви маєте на увазі. Пам’ятайте: у деяких видах підрядних речень не можна використовувати сполучник або сполучне слово. 1) Зі з’ясувальними підрядними реченнями: I know you cheated on your math test yesterday. Я знаю, що ти вчора провалив тест з математики. 2) Позначають підрядні речення, у яких сполучне слово виконує функцію додатка: Дівчина, з якою ви розмовляли, моя дочка. Дівчина, з якою ти говорив, моя донька. (Порівняйте: Дівчина, з якою ви розмовляли, — моя дочка. Дівчина, з якою ви розмовляли, — моя дочка.) Неозначені займенники (неозначені займенники) Неозначені займенники вказують на незнайомих (неозначених) людей і предмети та їх ознаки: деякі; any, any, whatever та утворені від них займенники (something, someone тощо). Неозначені займенники не змінюються. Пам’ятайте: неозначені займенники «хтось», «хтось», «хтось», «усі» можуть мати три відмінки: називний, об’єктний і знахідний: я хотів би, щоб хтось піклувався про мою собаку, коли мене немає. Мені потрібен хтось, хто б доглядав за моїм собакою, поки мене не було. Подивіться, на документі чийсь підпис. Подивіться, під документом стоїть чийсь підпис. Займенники some, any позначають набір предметів або речовин: If you have a idea, could you share it with me? Якщо у вас є якісь думки щодо цієї теми, будь ласка, дайте мені знати. У таких реченнях вживаються неозначені займенники some, any та заперечний займенник po. 1) Стверджувальні: деякі у значенні «кілька», «трохи»: Є деякі докази вашої провини. Є докази вашої провини. будь-який: а) означає «будь-який»: якщо ти пам'ятаєш його ім'я, я хочу, щоб ти подзвонив мені в будь-який час. Якщо ти пам'ятаєш його ім'я, я хочу, щоб ти телефонував мені, коли захочеш. б) у підрядних умовних реченнях: Якщо буде щось нове, дайте мені знати негайно. Якщо є якісь новини, прошу негайно повідомити мене. 2) За питаннями: any у значенні «будь-який», «скільки»: Are there are flowers in the vase? Чи є квітка у вазі? деякі: а) у значенні «дещо», «трохи» в пропозиціях і проханнях, а також коли мовець впевнений, що відповідь на його запитання буде позитивною: Можна ще чаю з молоком? Можна ще (трішки) чаю з молоком? б) для конкретних питань: Де я можу отримати марки? Де можна купити марки? 3) Заперечні: (ні +) немає в значенні «жоден», «небагато»: У вазі немає квітів. У вазі немає квітів. не означає «жоден», «небагато»: There are no flowers in the vase. У вазі немає квітів.

20Довідник з англійської мови 19 Пам’ятайте На відміну від української мови, в англійській мові в реченні можливе лише одне заперечення: Ніхто нічого не сказав. Ніхто нічого не сказав. Сполучення займенників some, any, no, every зі словами body, thing, one and where утворюють складні займенники: some any one body thing for which someone (хтось) somebody (хтось) nobody/ nobody (onebody) somebody ( хтось ) ) хтось (хтось) ніхто (хтось) щось (щось) будь-що (будь-що) ніщо (ніщо) десь (де-небудь) десь (ніде) ніде (ніде) Підмет, виражений складними займенниками з другим компонентом -cuerpo, -cosa, -uno узгоджується з присудком однини: «Сьогодні зі мною сталося щось дивне». Сьогодні зі мною сталося щось дивне. Вони всі тут, вони всі тут. неозначені займенники eins У цих випадках вживається займенник eins. 1. На позначення неозначеної особи у словосполученнях, відповідних до безособових та узагальнено-особових словосполучень української мови, — треба дотримати слова. Треба тримати слово. Ви ніколи не знаєте, що це насправді означає. Ви ніколи не знаєте, що це насправді означає. 2. Як слово-замінник, щоб уникнути повторення раніше згаданого злічуваного іменника: I don't like this hat. дай мені ще одну, мені не подобається ця шапка. дай мені ще одну, ті капелюхи завеликі. покажи мені менші, ці капелюхи занадто великі. show me the little ones Remember Щоб уникнути повторення незлічуваного іменника, про який йшлося в попередньому реченні, використовується займенник some: We have no bread. купимо щось У нас немає хліба. давай купимо. Займенник um не вживається після присвійних займенників і присвійних іменників: This is not my bag. Мій гаманець набагато менший. Це не моя сумка. Мій гаманець набагато менший. (Порівняйте: мій набагато менший. Мій набагато менший.) Тест Бена хороший. Тест Тома ні. Контроль Бена добре написаний. А взяти під контроль – ні. (Порівняйте: Tom is not. І Tom is not.) ЗАРИЧНІ ЗАЙМЕННИКИ Заперечні займенники вказують на відсутність особи, предмета чи його ознаки: не та похідних від нього (ніхто, ніде та ін.). Заперечні займенники не змінюються. Пам’ятайте Заперечні займенники «ніхто», «ніхто» можуть мати три відмінки: називний, об’єктний і присвійний займенник: Ніхто не чув, як ви розповідали історію вчора. Ніхто не чув, як він розповідав цю історію вчора. Хто там? Я нікого не бачу! Хто там? Я нікого не бачу! Мені не потрібна нічия допомога! Мені не потрібна нічия допомога! ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ (універсальні займенники) ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ вказують на узагальнену ознаку предмета чи особи: обидва, усі, всі, будь-які, усі та похідні від них. Займенники називного відмінка не змінюються. 1) Займенник all має значення «всі, усі, усі» і вживається з іменниками, що підлягають лічбі, в однині та множині: All of Europe was affected by freezing temperatures. Всю Європу охопив мороз. Усі чоловіки носили фраки. Усі чоловіки носили фраки.

2120 Handbook of the English Language Якщо іменник вживається з означальним артиклем або присвійним займенником, поставте «all» перед артиклем або займенником: It snowed all morning. Весь ранок йшов сніг. Усі мої друзі вміють користуватися комп’ютером. Всі мої друзі вміють працювати за комп'ютером. Займенник кожний може вживатися самостійно в безіменному реченні, тоді він виступає підметом або іменною частиною складеного присудка: все добре, що добре закінчується. Все добре, що добре закінчується. Це все, що ти хочеш від мене? Це все, що ти хочеш від мене? 2) Займенник Ambos (обидва, обидва) вживається у функції: значенні (з іменниками у множині): Раджу прочитати обидві книги. Раджу прочитати обидві книги. Тема: У мене є два брати. Обоє живуть у Києві. У мене два брати. Обоє живуть у Києві. від присудкової іменної частини складеного називного: Ми обидва дуже раді вас бачити. Ми обидва дуже раді вас бачити. Аплікація: «Якому морозиву ти віддаєш перевагу полуничне чи ванільне?» "Мені подобаються обидва". «Яке морозиво тобі більше подобається, полуничне чи ванільне?» «Я люблю обох». 3) Займенник any має значення: а) «one of the two, one or the other, any»: You can send me e-mails to any address. Ви можете написати мені на будь-яку з цих адрес. б) «обидва, кожен з них, цей і той»: я відмовляюся знайти будь-кого з них. Я відмовляюся зустрічатися з будь-ким із них. Запам’ятайте: у заперечних реченнях займенник є прислівником і перекладається як «також»: Не також нічого про це не знає. Він теж нічого про це не знає. Заперечною формою займенника «any» є займенник «nieder» (none of, none): жоден із костюмів вам не підходить. Жоден із цих костюмів не виглядає на тобі добре. 4) Займенники each перекладаються як «jeder», але займенник each має значення «кожний окремо», а займенник each «jeder (усі)». Крім того, займенники «кожний» мають певні відмінності у вживанні в реченні: кожний може взяти на себе функції позначення, підмета та об’єкта в реченні: кожен учасник хоче отримати перше місце. Кожен учасник хоче посісти перше місце. Кожному з них я надіслав запрошення. Кожному з них я надіслав запрошення. кожний вживається в реченні виключно на основі значення: кожен пасажир повинен мати квиток. Кожен пасажир повинен мати квиток. На відміну від «Every», займенник «Eached» можна вживати з прийменником: «Кожен із вас може перекласти це речення!» Будь-хто з вас може перекласти це речення! Займенник кожний може утворювати складні займенники зі словами body, one, thing, where (everybody, everybody, everything, everywhere): кожен (кожен) знає це. Всі (всі) знають. У ваш сезон все добре. Все добре в свій час. По всій кімнаті були квіти. По всій кімнаті були квіти.

22Довідник з англійської мови 21 RECIPROCAL PRONOUNS Взаємні займенники включають one another, one another, one another. Вони змінюються залежно від відмінка: вживаються в називному, об’єктному (один до одного, один до одного) і знахідному (один до одного, один до іншого). Взаємні займенники один з одним, один з одним вживаються без прийменників і з прийменниками. В останньому випадку прийменник стоїть перед цими займенниками, а не між ними (на відміну від української мови): вони подивилися і посміхнулися. Вони глянули один на одного і посміхнулися. Вулиці були настільки схожі, що легко було заблукати. Вулиці були настільки схожі, що легко було заблукати. КІЛЬКІСНІ ЗАЙМЕННИКИ До кількісних займенників належать багато, багато; some, a little some, a little Кількісні займенники не змінюються. Many, Few використовуються перед злічуваними іменниками у множині, а також замінюють їх: There are many English books in your room. У вашій кімнаті є багато англійських книг. У нього мало зошитів. У нього мало зошитів. Займенники many, little вживаються перед і також замінюють незліченні іменники: There is a lot to do. Роботи багато. Цукру у нас дуже мало. ти йдеш і купуєш щось. У нас залишилося зовсім небагато цукру. You're going to buy something too, a lot, відразу після дієслів, які вживаються як прислівники: Sleep very little. Дуже мало спить. Останнім часом ми багато подорожуємо. Останнім часом ми багато подорожуємо. Наявність невизначеного артикля перед деякими мало змінює їх значення. Без артикля це означає «мала та недостатня кількість». Вживання неозначеного артикля перед цими словами підкреслює наявність певної, хоч і невеликої суми: грошей мало. Я не можу купити багато речей на свята. У мене недостатньо грошей. У мене мало грошей. Я не можу багато купити на свята. У мене недостатньо грошей. Є трохи грошей. Я можу купити деякі речі на свята. У мене є гроші, я можу купити щось на свята. У нас тут мало друзів. У нас тут мало друзів. Було кілька відвідувачів, чоловіків і жінок. Було кілька відвідувачів, чоловіків і жінок. Займенник, який використовується з злічуваними іменниками Незлічувані іменники багато кілька кілька Приклад Джон Рокфеллер має багато грошей. У Джона Рокфеллера багато грошей. У мене не так багато родичів. У мене не так багато родичів. Ми мало кого знаємо в районі. Я хотів би дізнатися більше. Ми тут мало кого знаємо. Я хотів би зустрітися з кимось іншим. Ми знаємо досить багато людей у ​​цьому районі. Я знаю достатньо людей, щоб бути щасливим. У цьому місці ми зустріли чимало людей. У мене достатньо знайомих, щоб почуватися щасливим.

2322 Довідник з англійської мови Займенник, що використовується з злічуваними іменниками Незлічувані іменники little a little ADJECTIVE (The adjective) Приклад I speak little English. Мені буде важко пересуватися Англією. Я дуже погано розмовляю (погано) англійською. У мене будуть проблеми з подорожами Англією. Я трохи розмовляю англійською, принаймні достатньо, щоб поїхати до Англії. Я трохи розмовляю англійською, принаймні достатньо, щоб поїхати до Англії. Прикметник — це самостійна частина мови, яка: 1) називає ознаку предмета (якість, властивість тощо); 2) змінюється за ступенями порівняння (на відміну від українських прикметників, англійські не змінюються за відмінками, родами та числами); 3) виконує в реченні функцію означення, а також іменна частина присудка складного іменного; 4) має характерні суфікси. Пам’ятайте: англійські прикметники можуть бути простими, похідними та складними. Серед простих є такі, що не мають у своєму складі афіксів: молодий, високий, зелений. До похідних належать утворені за допомогою афіксів: корисний, незручний, невдалий. До складних прикметників належать ті, що складаються з кількох слів і утворюють одне поняття: білосніжний, добродушний. 1. Розряди прикметників Розрізняють три розряди прикметників: 1) Якісні прикметники. Назвіть ознаку предмета безпосередньо, тобто без посилання на інший предмет. Наприклад: доброта — це добре; темний Щасливий 2) Відносні прикметники. Вони вказують на специфіку предмета не безпосередньо, а опосередковано через зв'язок з іншим предметом. Його можна виразити: Прикметниками: золоте волосся золоте волосся; Holzhaus іменники: orange juice апельсиновий сік; Коротко 3) Присвійні прикметники. Вони вказують на приналежність предмета певній особі чи тварині і виражаються іменником у знахідному відмінку: батьківська хата; Löwenherz 2. Ступені порівняння прикметників (DeGrees of CompParison) Прикметник в англійській мові не має категорій роду, числа та відмінка. Єдиними відмінюваними формами прикметника в англійській мові є ступені порівняння. Ступені порівняння утворюють лише якісні прикметники. Є три ступені порівняння: нульовий (позитивний), вищий (порівняльний) і вищий (вищий). Вищі й вищі ступені утворюються від прикметника нульового ступеня за допомогою суфіксів -er, -est і прислівників (much) more, most:

24Manual del idioma ingles 23 Ступені порівняння прикметників нуль найвищий найвищий Суфікси -er, -est кінцевий приголосний подвоюється: гарячий, тепліший, тепліше. Односкладні, двоскладні, що закінчуються на -er, -lu, -у, -w, дво- та багатоскладові, високий високий; холодний швидкий, кмітливий, розумний; щасливий ранній поверхнево болючий; красивий надійний надійний старший старший; Швидше, крутіше, розумніше, розумніше; перед — перед; щасливіший — щасливіший; плоский, болючий, красивий, надійний, найвищий; найшвидший, найхолодніший, наймудріший, найрозвиненіший, найщасливіший, найповерховіший, найболючіший; найкрасивіший найнадійніший ВИНЯТКИ (неправильні форми) Добре, краще, краще, краще; погано (погано) гірше (гірше) гірше (гірше); трохи (мало) менше (незначний) менше (незначний); далеко (далі) далі (далі) далі (далі). 3. Місце і функція прикметників у реченнях Прикметники в реченнях зазвичай стоять перед іменниками і в цьому випадку виконують функцію значення: And yesterday I see a new French comedy. Вчора я дивився нову французьку комедію. Виключаються прикметники неспокійний, неспаний, самотній, заспаний, живий, щасливий: Спить мій син. мій син спить (не скажеш, що спить син). Проте прикметник може виконувати функцію іменної частини присудка, і тоді він ставиться після дієслова-зв’язки: весна зелена, літо світле, осінь жовта, зима біла. Весна зелена, літо яскраве, осінь жовта, зима біла. Пам’ятайте: при суфіксальному способі утворення вищих ступенів порівняння прикметників необхідно дотримуватись таких правил. 1) Якщо прикметник закінчується на зміну -е, то додайте суфікси -ер, -ест, зміни -е не пишіть: більший більший більший більший. 2) Якщо прикметник закінчується на -у і перед ним стоїть приголосний, то -у змінюється на -і: щасливий, щасливіший, щасливіший. 3) Якщо прикметник закінчується на приголосний з коротким переднім голосним, то при додаванні в реченні кількох прикметників один біля одного вони розміщуються в такому порядку: 1) Класифікація (красивий — чудовий, поганий — поганий). ). ); 2) розмір (великий — великий, малий — малий); 3) вік (старе — старе, нове — нове); 4) форма (трикутник, круглий);

2524 English Language Manual 5) Колір (червоний, коричневий); 6) Походження (китайське, французьке); 7) матеріал (шкіра, срібло); 8) функція, призначення (мотоциклізм, шахи). Наприклад: це красивий старовинний прямокутний чорний китайський лляний ящик. Це красива старовинна китайська чорна лляна квадратна дерев'яна скриня. 4. Суфікси прикметників Серед префіксів і суфіксів прикметників найчастіше вживаються такі. 1) суфікси: -able/-ible accessible; уметь -до биографический біографічний; функціональний -повний гарний догляд -надзвичайний великий кубічний IC; -бачити привабливе привабливе; винахідливий ведмідь -менш марний безрозсудний -небезпечно небезпечний; казковий казковий; - бути різним є різноманітним; великий — це красиво; -е сонячний веселий 2) префікси: незвичайний; байдужий байдужий байдужий; ганебний несприятливий; огидний ПРИСЛІВНИК (The adverb) Прислівник — це самостійна частина мови, яка: 1) позначає ознаку дії (голосно співати) або ознаку ознаки (дуже гарно) та обставини, за яких відбуваються події (вчора). вчора); 2) має ступені порівняння; 3) виконує в реченні функцію обставини; 4) має характерні суфікси. Пам’ятайте: за будовою прислівники поділяються на прості й похідні. Прості прислівники не мають додатків: швидко, скоро, тут. Похідні прислівники утворюються за допомогою афіксів (зазвичай це суфікс -ly): швидко, чесно, щоденно. 1. Види прислівників За значенням прислівники поділяються на такі групи: 1) прислівники частотності; 2) прислівники часу (прислівники часу); 3) прислівники місця (прислівники місця); 4) прислівники способу; 5) Прислівники міри і ступеня (підсилювач). Прислівники частоти відповідають на питання «як часто?»: часто часто; ніколи; зазвичай завжди завжди; постійно взагалі, як правило; регулярно регулярно; іноді іноді; зрідка час від часу; майже ніколи

26посібник англійською мовою по 25; майже ніколи тощо Наприклад: Він приходить сюди іноді. Він іноді приходить сюди. Вона часто дзвонить йому. Вона часто дзвонить йому. Вранці він зазвичай у своєму кабінеті. Зранку він зазвичай у своєму офісі. Ми рідко ходимо в кіно. Ми рідко ходимо в кіно. Прислівники часу відповідають на питання «коли?»: now now; пізніше; сьогодні сьогодні; завтра вчора вчора; незабаром зараз зараз; останнім часом тихий відтоді; до після після; вже один раз; зараз ще; ще не тощо Необхідно дотримуватися правил вживання прислівників часу «ще, уже, ще». Прислівник зазвичай використовується в питаннях і заперечних реченнях. 1) У заперечних реченнях прислівник «все ще» має значення «ще» і зазвичай стоїть у кінці речення: Я ще не закінчив свою роботу. Я ще не закінчив свою роботу. Я ще не склав тест з англійської. Я ще не склав тест з англійської. 2) У питальних реченнях прислівник «still» має значення «вже» і завжди стоїть у кінці речення: Have you done your work? Ви вже закінчили роботу? Ви чули про ДТП? Ви чули про аварію? У стверджувальних і питальних реченнях прислівник я вживається у значенні «вже»: Я вже обідав сьогодні. Сьогодні я вже обідав. Ви сьогодні обідали? Ви сьогодні обідали? Прислівник ще вживається у стверджувальних і питальних реченнях у значенні «тихо»: вона ще спить. Вона ще спить. Ваші діти ще ходять до школи? Ваші діти ще ходять до школи? Прислівники місця відповідають на питання «де?», «де?»: тут, тут; Готовий готовий; далекий; зверху; знизу вниз; ззовні ззовні всередині тощо. Наприклад: She lives there. вона там живе, тут вона читала свої вірші. Тут він читав свої вірші. Пам’ятайте: якщо в реченні, крім прислівників місця, є інші прислівники, то прислівник місця стоїть перед прислівником часу, але після прислівника дії: завтра я піду туди. Я піду туди завтра. Вона там гарно танцювала. Вона там гарно танцювала. Прислівник далеко (теж без підсилення) вживається в питальних і заперечних реченнях. У стверджувальних реченнях словосполучення «далеко (назовні)» вживається в такому значенні: Ви живете далеко? Як далеко вони живуть? Вони не люблять ходити далеко. Вони не люблять ходити далеко. Ви живете далеко. Вони живуть далеко звідси. Проте «далеко» вжито у фразі «далеко від»: вокзал далеко від нашого дому. Вокзал далеко від нашого дому. Прислівники способу відповідають на питання «Як?»: ретельно; Так сердито мовчки тощо. Ці прислівники характеризують дієслово і вказують на спосіб виконання дії: він спокійно відповів на запитання. Вона спокійно відповіла на запитання. Сонце світить ясно Сонце світить яскраво У реченні прислівники дії зазвичай займають позицію після смислового дієслова:

2726 Посібник з англійської мови Говоріть повільно. Говори повільно. він багато працює він багато працює Прислівники міри та ступеня (підкріплення) відповідають на питання «скільки?»: багато; досить, досить; ну мало багато багато; так так, так багато; майже майже забагато; майже майже ні, майже ні; ледве майже ні, ледве; цілий, цілий, цілий і т. ін. Наприклад: чай занадто гарячий, я не можу його пити. Чай дуже гарячий, я не можу його пити. Я ледве його знаю. Я ледве його знаю. У реченні прислівники ступеня зазвичай передують слову, яке вони описують: Ella es muy smarta. Вона дуже розумна. Я з вами повністю згоден. Я з вами повністю згоден. Прислівник цілком зазвичай стоїть після слова, яке його характеризує: ви достатньо дорослі, щоб самостійно приймати рішення. Він достатньо дорослий, щоб самостійно приймати рішення. Ми йшли досить швидко, щоб встигнути на автобус. Ми йшли досить швидко, щоб встигнути на автобус. Пам’ятайте: коли прислівник достатньою мірою характеризує іменник, він ставиться перед цим іменником: чи вистачить нам яблук, щоб спекти пиріг? Чи вистачить нам яблук на пиріг? Не поспішайте, часу вдосталь. Не поспішайте, часу у нас достатньо. Прислівник much вживається переважно в питальних і заперечних реченнях: Did you read a lot? Ви багато читали? Він мало про це говорить. Він мало про це говорить. У стверджувальних реченнях a much (of), a great/good deal (of) зазвичай означає «багато»: He did a lot today. Сьогодні він досяг багато чого. Пам’ятайте: у стверджувальних конструкціях також вживаються прислівники багато і мало, а прислівників теж багато, тому поряд з ними стоїть: Я так хочу бачити. Я дуже хочу це побачити. Ви недостатньо відпочиваєте. Ви недостатньо відпочиваєте. Прислівники «важко» (майже не) і «важко» (майже не) часто вживаються разом із займенниками «хтось, ніколи»: На вулиці майже (майже) не було людей. Людей на вулиці майже не було. Я майже (майже) ніколи цього не бачу. Я його майже не бачу. Прислівники майже, майже вживаються лише в стверджувальних реченнях: Я майже (майже) закінчив свою роботу. Я майже закінчив. Вже майже (майже) 5 вечора. М. Уже майже п'ята година дня. 2. Ступені порівняння прислівників (ступені порівняння) Прислівники в англійській мові мають три ступені порівняння: нульовий, верхній, верхній. Вищі і вищі ступені утворюються від прислівників нульового ступеня за допомогою суфіксів -er, -est і прислівників (набагато) more, more. Прислівники, форма яких узгоджується з прикметниками. Порівняння градусів нуль найвищий найвищий найважчий найважчий; швидко закрити рано важче важче; Швидше ближче ближче; перед найтяжчим, найшвидшим, наступним; Найбільш ранній

28Довідник з англійської мови 27 Двоскладові та багатоскладові прислівники Ступені порівняння нуль найвищий найвищий сумний найвищий; приємний сумніший зручний ВИНЯТКИ (неправильні форми) сумніший зручніший хороший (добре) краще (краще) краще (краще); погано (погано) гірше (гірше) гірше (гірше); набагато більше більшість; набагато більше більшість; трохи менше мінімуму; далеко (далеко) далі (далі) далі (далі). 3. Розташування прислівників у реченні 1) Частотні прислівники та прислівники часу, як ya, no más, normally, of course, hardly, almost, almost, амаль зазвичай йдуть перед основним дієсловом, але після нього: And I зазвичай прокидайся рано Я зазвичай прокидаюся рано. Ми мало не спізнилися на поїзд. Ми мало не спізнилися на поїзд. (Але: він ніколи не спізнюється на урок. Він ніколи не спізнюється на урок. Тортів майже не залишилося. Пирога майже не залишилося.) 2) Прислівники міри та ступеня стоять перед прикметниками та прислівниками, які їх характеризують: Ти дуже хороший. малюнок! Ви дуже гарно малюєте! Проте є багато прислівників; цілком; a little a little Можна зупинитися в кінці речення: Ми трохи почекали, а потім пішли додому. Ми трохи почекали і пішли додому. 3) Часові прислівники зазвичай стоять у кінці речення: yesterday he goes to London. Вчора прилетів до Лондона. Однак якщо наголос падає на час, то прислівник der Zeit ставиться на початку речення: Yesterday he goes to London. Вчора прилетів до Лондона. запам’ятати Якщо в реченні присудок є складним, то прислівники часу ставляться після допоміжного дієслова перед значущим: Ніколи не забуду. Я ніколи не забуду. Книга так і не була знайдена. Книга так і не була знайдена. Тільки що прибув. Тільки що прибув. Ми вже пообідали. Ми вже повечеряли. 4) Прислівники дії зазвичай стоять після дієслова, що означає: Мій батько добре навчався в коледжі. Мій батько добре вчився в коледжі. Якщо в одному реченні вжито кілька різних типів прислівників, слід дотримуватись такого порядку: 1) прислівник дії (радісно задоволений, уважно звертаючи увагу); 2) прислівник місця (тут, надворі); 3) прислівник часу (від коротшого до довшого) (зараз, завтра). Наприклад: І радий зустріти вас там о 20:00. М вчора. Мені було приємно зустріти вас там о восьмій вечора. Але якщо присудком виступає дієслово, що позначає рух, необхідно дотримуватись такого порядку прислівників: 1) прислівник місця; 2) прислівник дії; 3) Прислівник часу (від меншого до більшого періоду часу).

2928 Посібник з англійської мови Наприклад: Я обережно вів машину додому тієї ночі. Тієї ночі я обережно поїхав на машині додому. 4. Утворення прислівників Більшість прислівників в англійській мові утворюються від прикметників за допомогою суфікса -lu: joyful happy (satisfied); дуже дуже. Кілька прислівників узгоджуються за формою з відповідними прикметниками: швидкий; просто пізно, пізно; рано, рано щоденно; важко Деякі прислівники мають дві форми (з і без суфікса) з однаковим значенням: швидко, швидко; дешевий, дешевий блискучий, блискучий справедливий, справедливий Однак споріднені прислівники з суфіксом -лу та без нього можуть мати різне значення: пізно, нещодавно нещодавно; глибокий глибокий (донизу), глибокий сильний, глибокий (про почуття); занадто дорого (про ціну), занадто сильно (про відчуття); безкоштовно безкоштовно, безкоштовно безкоштовно; близько, майже; раптом, скоро. 5. Прикметник чи прислівник? Іноді дуже важко відрізнити прикметник від прислівника, оскільки їх форми часто збігаються. Вони характеризуються такими особливостями. Особливі прикметники: Іменники: Яка гучна музика! Яка гучна музика! такі дієслова з'являються; він відчує, що капітулює; пахнути смаком тощо: Суп добре пахне. Суп добре пахне. Схарактеризуйте прислівники: Дієслова: Я зараз не можу логічно мислити! Тепер я не можу логічно мислити! Прикметники: Море таке спокійне. Море таке спокійне. інші прислівники: You are doing great. Ви чудово справляєтесь. Лічба Лічба — самостійна частина мови, яка: 1) позначає кількість предметів та порядок їх лічби; 2) відображає особливі форми словозміни й творення; 3) може виконувати в реченні роль підмета, об’єкта, означення чи іменної частини присудкового складного іменника. 1. Ряд чисел Числа поділяються на кількісні, порядкові та дробові. Під кількісними числами розуміють кількість або кількість однорідних предметів у цілих одиницях: два два; п'ятнадцять п'ятнадцять; сто сім порядкових числівників вказують на порядок наступних предметів у лічбі: перший; десята десята; пятьдесят шостого п'ятдесят шостого. Запам’ятайте Іменник, позначений порядковим числівником, уживається з означальним відмінком: понеділок — перший день тижня. Понеділок – перший день тижня. Дробові числа позначають дробове значення, тобто значення, виражене частинами одиниці: одна третина одна третина; дві сьомих

30Посібник для утворення числівників англійською мовою 1) Кількісні числа від 13 до 19 утворюються за допомогою суфікса -teen: thirteen, fourteen fourteen, fifteen fifteen, sixteen sixteen, seventeen seventeen, XVIII вісімнадцять, nineteen nineteen. 2) Кількісні числа, що називаються десятками, від 20 до 90 утворюються за допомогою суфікса -ти: двадцять двадцять, тридцять тридцять, сорок сорок, п'ятдесят п'ятдесят, шістдесят шістдесят, сімдесят сімдесят, вісімдесят вісімдесят, дев'яносто дев'яносто. 3) Порядкові числівники (крім першого, другого, третього) утворюються за допомогою суфікса -те: четвертий, п'ятий, п'ятий, шостий, сьомий та ін. (Детальніше про формування цифр див. у таблиці на сторінці 59.) 3 Правила читання деяких цілих кількісних цифр Цифри з 20 по 99 читаються так: 21 двадцять один; 32 тридцять два; 99 дев'яносто дев'ять тощо. Цифри від 100 до 999 читаються так: 101 а/цент і один; 121 а/сто двадцять один; 300 триста; 432 чотириста тридцять два; 999 дев'ятсот дев'яносто дев'ять тощо. Цифри наступні: a/mil один; дві тисячі сто двадцять один; 50 000 п'ятдесят тисяч; 200 232 двісті тисяч двісті тридцять два; 6 900 999 шість мільйонів дев'ятсот тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять і т.д. Порівняйте написання і читання цифр українською та англійською мовами. Українська мова двадцять вісім Англійська мова двадцять вісім 098 789 72 триста чотири 1900 рік 2002 рік 1995 рік Номер кімнати (телефон) триста чотири тисячі дев'ятсот дві тисячі дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять Кімната четверта один п'ять три чотири вісім сім п'ять шість 4. Числа дробів Прості дроби англійською мовою. Відмінності в композиції в англійській мові. Цифри пишуться через дефіс. В англійській мові сотні й тисячі відокремлюються комами. Десяткові дроби в англійській мові пишуться з крапкою. Десятки (одиниці) англійською мовою. Цифри з'єднані із сотнями. Сполучник і рік англійською мовою позначаються кількісними цифрами і зазвичай читаються англійською як дві цифри. Кожна цифра окремо називається англійською мовою 0,1 нуль/нуль кома один

3130 Handbook of the English Language Basic English Fractions Decimal Numbers вимовити вимовити вимовити написати вимовити 1/3 one/one third/4 one/one quarter/one quarter/6 two шостих нуль/нуль нуль/нуль два одна точка три чотири п'ять шість сім point nine four Point вимовляється як point, zero як zero або zero, кожне число вимовляється окремо: 0,05 zero (нуль) point zero (zero) five; 0,74 нуль кома сім чотири; 6.2 шість кома два; сімдесят вісім кома два вісім сім чотири. 5. Приклади читання арифметичних дій = 7 плюс два (і) п'ять дорівнює (робить) сім 7 3 = 4 сім мінус (віднімає) три дорівнює (утворює) чотири 3 2 = 6 три рази (помножити на) два (утворює) ))) ) шість 9 : 3 = 3 дев’ять поділити на три — три 6. Читання даних і часу 1) Рік. Для позначення років використовуються кількісні числа: 2008 двадцять тисяч (нуль) вісім/дві тисячі (років) вісім; 1492 рік чотирнадцять дев'яносто два. 2) Позначте час. Час вказано англійською мовою з використанням кількісних цифр: початок засідання о 20:00. М. Початок засідання о восьмій годині вечора. Радіус дії телефону 1 годину ночі. М. О першій годині ночі задзвонив телефон. Наступні прикметники використовуються для позначення часу. На або: о 6 годині до шостої години; о чверть на десяту після (для позначення часу до півгодини включно): о чверть на третю на чверть на третю (букв.: чверть на третю); одна і сім хвилин або одна і сім хвилин (буквально: одна і сім хвилин). Todo (щоб показати час через півгодини): at a quarter to five (букв.: за чверть до п'ятої); о двадцяти п’ятій до одинадцятої (букв.: двадцять п’ять до одинадцятої). Пам’ятайте: коли йдеться про час, слово «четверта» вживається з невизначеним артиклем, а слово «половина» зазвичай вживається без артикля. Абревіатура a використовується для позначення часу до 12:00. м. M. (ante meridien) і після абревіатури r. м. (постмеридіан): о 3:30 ранку о пів на четверту. МЕТРО.; чверть на восьму. М. У розмовній мові замість абревіатур а. М. і Р. м. Вживаються такі вислови: вранці; Вдень, пізно ввечері Наприклад: «Ні» приходить о десятій ранку. Він прийде о десятій ранку. Я подзвоню тобі о дев'ятій вечора. Я подзвоню тобі о дев'ятій вечора.

32Довідник з англійської мови 31 ДІЄСЛОВО (The Verb) Дієслово — це самостійна частина мови, яка: 1) позначає дію або стан речей як процес; 2) виражає ці значення способом, станом, часом і особою; 3) виконує функцію присудка, іноді підмета речення; 4) має певні афікси. 1. Особові та безособові форми дієслова (скінченні та нескінченні) Особові (скінченні) форми дієслова, які змінюються за способом, часом, особою та числом: теперішній час È робота ми працюємо ви працюєте він/вона/працює ви працюєте минулий час Я працювали ми працювали ви працювали він/вона/воно ви працювали ви працювали майбутнє Я буду працювати ми будемо працювати ви будете працювати він/вона/воно буде працювати ви будете працювати працювати обов’язково! Умовний спосіб Постараєшся — іспит складеш. Якби ви дуже старалися, ви б склали іспит. Якби ти багато працював, ти б склав іспит. Неособовими (незакінченими) формами дієслова називають форми, які не змінюються за особами, числами, часами та способами. До безособових дієслівних форм відносяться дієприкметник, дієприслівник, інфінітив і герундій. ОСОБОВІ ДІЄСЛОВА Серед форм особових дієслів розрізняють семантичні, модальні та допоміжні дієслова. 1) Умові дієслова позначають дію, процес, стан: I play tennis every Sunday. Я граю в теніс щонеділі. вони не вміють самостійно утворювати питання та форми заперечення (крім дієслів to be, to have): Do you play tennis? ти граєш у теніс чи можеш ти грати в теніс чи можеш ти грати в теніс? Але: ви все ще офіс-менеджер? Ви все ще працюєте офіс-менеджером? You have a computer at home You have a computer at home у реченні вони працюють присудком: yesterday I met my friend. Я зустрів свого друга вчора. 2) Модальні дієслова виражають ставлення мовця до дії, процесу чи стану: I can play the viol. Я вмію грати на скрипці. Небезпека! Ця собака може вас вкусити! Обережно! Ця собака може вас вкусити! не вживаються без дієслова зі значенням: Ви повинні допомогти своєму батькові. Ви повинні допомогти своєму батькові. Запам’ятайте Дієслово зі значенням після модальних дієслів (окрім should) стоїть в інфінітиві без частки to: I can look out the window and see, right? Я можу дивитися у вікно і бачити, чи не так? вміє самостійно формулювати запитання та заперечення: Чи можу я вам допомогти? Чи можу я вам допомогти, чи можу я запитати вас, пане, яким правом вони це в мене забрали? Чи можу я запитати, сер, яким правом це в мене забрали? у реченні є частиною складеного дієслівного присудка: Я бачу море! Я бачу (бачу) море! Якщо хочеш, можеш скористатися моїм телефоном. Якщо хочеш, користуйся моїм телефоном.

3332 Довідник з англійської мови не змінюються за особами та числами (закінчення -s (-es) у третій особі однини не вживаються): I Remember Having Tea at Your Country House... I Remember, like You and Drank чай на вашій дачі. Все можна згадати. Все можна згадати. воно не має майбутнього часу; вони не мають форм інфінітива, дієприкметника та герундія. 3) Допоміжні дієслова не мають самостійного лексичного значення; Вони служать для утворення питальних і заперечних форм значущих дієслів, а також форм часу тривалої, доконаної, доконаної продовженої груп. Ви граєте в шахи? Ви граєте в шахи, я не граю в шахи, я не граю в шахи. Ви вже склали тест з історії? Ви вже склали тест з історії? Я ще не склав іспит з історії. Я ще не склав іспит з історії. Ви жартуєте? Ви жартуєте? Ну я не жартую. Ні, я не жартую. у реченні — частина складеного дієслівного або присудкового іменника: I've met this man before. Я зустрічав (раніше) цю людину. Дитина спить. Хлопчик спить. Основні форми дієслова В англійській мові існує чотири основні форми дієслова, з яких утворюються всі інші форми дієслова: 1) теперішній час (V1); 2) минулий час (V2); 3) дієприкметник минулого часу (V3); 4) форма давального відмінка (V4). ФОРМА ТЕПЕРІШНЬОГО ЗМІННЯ (V1) Теперішній час (V1) утворюється випаданням частки to з інфінітива: to look look; читати читати; дослідження дослідження. За допомогою форми V1 утворюються такі форми: Форми теперішнього часу (простий теперішній час): I tend to wake up very early. Зазвичай я прокидаюся дуже рано. Мотиваційні цитати: Прокинься! Пора до школи! Вставати! Час іти до школи! Минулий час (V2) Минулий час (V2) утворюється шляхом додавання закінчення -ed (для правильних дієслів) до V1: Look Look; посмішка усміхнувся; переглянуте дослідження. (Щоб утворити форму V2 для неправильних дієслів, див. сторінку 70.) Форма V2 використовується для утворення форм минулого (простого минулого часу): I call you an hour ago. Я подзвонив їй годину тому. Дієприкметник минулого часу (V3/Perfect participle/Participle II) Дієприкметник минулого часу (V3) утворюється шляхом додавання закінчення -ed до V1 (для правильних дієслів): disappointed disappointed (розчарований); лякати, лякати (страшити); выхлоп измучен (виснажений). (Щоб утворити форму V3 для неправильних дієслів, див. стор. 70.) За допомогою дієприкметника минулого часу утворюються такі форми: групи доконаного часу (теперішній досконалий, минулий досконалий, майбутній досконалий):

34Довідник з англійської мови 33 Я ніколи не грав у крикет. Я ніколи не грав у крикет до сьогодні. Він не міг знайти годинник. Я програв. Він не міг знайти годинник. Він програв. Повернеться в кінці липня. Повернеться в кінці липня. пасивний: вечеря готова. Їжа готова. Perfect Participle: Минулого тижня гра закінчилася внічию. Минулого тижня матч завершився внічию. Форма теперішнього відмінка (V4/Participle I) Форма теперішнього відмінка (V4/Participle I) утворюється шляхом додавання закінчення -ing до V1: look look; start start play the game Дієприкметник теперішнього часу використовується: для утворення групи часів безперервний (теперішній тривалий, минулий тривалий, майбутній тривалий, теперішній досконалий тривалий): Я думаю про твій план. Я думаю про ваш план. Я готувався до іспиту, коли задзвонив телефон. Я готувався до іспиту, коли задзвонив телефон. Наступного тижня в цей час він засмагатиме на Гаваях. До цього часу наступного тижня на Гаваях буде пожежа. Я чекаю тебе 20 хвилин. Я чекаю тебе 20 хвилин. у формі теперішнього відмінка: Це була захоплююча подорож. Це була фантастична подорож. як прислівник: Граючи обережно, ми можемо виграти гру. Оскільки ми грали обережно, ми змогли виграти гру. Правильні та неправильні дієслова За формою утворення дієслів минулого часу (V2) і прикметників минулого часу (V3) усі дієслова в англійській мові поділяються на дві групи: правильні (правильні дієслова) і неправильні (неправильні дієслова). . Правильні дієслова Правильні дієслова утворюють другу і третю форми шляхом додавання суфікса -ed (-d) до основи першої форми дієслова, який вимовляється так: [d] після голосних і дзвінких приголосних: purify (чистити) чистий (чистий); game played [t] після глухого: worked for work (worked); дивитись; отримав це; [id] після [t] і [d]: я хочу хотіти (хочу); ремонт Запам’ятайте: Утворюючи другу і третю дієслівну форму, необхідно дотримуватись таких правил правопису. 1) Якщо перша форма є коротким складом і закінчується на один приголосний, додавання закінчення -ed подвоює останній приголосний основи: стоп зупиняється. 2) Якщо основа дієслова закінчується на -y і перед нею стоїть приголосний, то перед закінченням -ed буква u замінюється на i: нести нести (ніс); Проте, якщо основа дієслова закінчується на -y і перед нею стоїть голосна, закінчення -ed просто додається до основи дієслова: jugar (play) thrown (touched); залишився. 3) Якщо основа дієслова закінчується на букву -е, яка не вимовляється, то друга і третя форми дієслова утворюються додаванням закінчення -д: прибули прибули.

35НЕПРАВИЛЬНІ ДІЄСЛОВА Неправильні дієслова мають спеціальні фіксовані форми минулого часу та дієприкметника: do done done done, bring bring (див. таблицю неправильних дієслів). Граматичні категорії дієслова ОСОБА ТА ЧИСЛО дієслова Як і в українській мові, дієслова в англійській мові змінюються залежно від особи та числа. Номер фізичної особи А я зайнятий. Я зайнятий. І вчитися. Я навчаюсь. І мати підручник. У мене є книга, ти зайнятий. Ви зайняті. Вчишся, вчишся, маєш підручник. у вас є підручник Він/вона зайнятий. Він (вона) зайнятий. he/she/you had been studies Він/вона/це вивчає. Він/вона/у вас є підручник. У нього (вони) є підручник. Множина Ми зайняті. Ми зайняті. Ми навчаємось. Ми вчимо. У нас є підручник. У нас є підручник. Ви зайняті. Ви зайняті. ви вивчаєте ви вивчаєте у вас є книга у вас є книга ви зайняті. Ви зайняті. Ви дізнаєтеся. Навчаєшся, маєш підручник. У вас є підручник. Як видно з таблиці, дієслова в англійській мові не мають стільки різних закінчень, як в українській, і за формою дієслова часто неможливо визначити особу та число підмета. Тому в англійській мові підмет, виражений іменником або особистим займенником, ніколи не опускається: What are you going to do? Я пакую речі. Що ви робите? (Я) збираю речі. Гумор Гумор — дієслівна категорія, що виражає відношення між дією (станом), що встановлюється мовцем, і дійсністю: малюнком. Дизайн. Намалював би натюрморт. Я б намалював натюрморт. Тягнути! Тягнути! Наказовий спосіб (наказовий спосіб) Дієслова наказового способу вказують на спонукання до виконання дії: увімкнути телевізор і подивитися міжнародні новини. Увімкніть телевізор і подивіться міжнародні новини. Сходіть по магазинах і купіть їжу для пікніка. Сходіть в магазин і купіть продукти для пікніка. Спонукання до дії виражається англійською мовою інфінітивом без частки to (наказовий спосіб): Close the front door, please! Будь ласка, закрийте передні двері! Поспішай! Поспішай! Бути на вокзалі о 19:00. МЕТРО! О сьомій вечора бути на вокзалі! Замри! Вставай! (Не рухайся!) Бажання припинити або не виконувати дію виражається англійською мовою допоміжним дієсловом do, заперечною часткою not, за якою йде інфінітив без частки to: Don't (Don t) go ! ! Не йдіть туди! Не (не) кажи мені цього! Не кажи мені цього! Не запізнюйся! Не запізнюйся! Однак, згідно з правилами англійського етикету, використання прямого наказового способу не є доцільним у всіх ситуаціях вербального спілкування, оскільки прямий імператив еквівалентний наказу «Вставай!». Вставай! (Вставай!)

36Англомовний гід 35 Go! Іди! Зупинитися! Вставай! (Встати!) Ввічливою формою прохання до дії є запитання, які починаються зі слів «Чи хотіли б ви...», «Чи хотіли б ви...», «Чи можете ви/чи хотіли б ви...»: «Чи не хочете ви зробити мені послугу, будь ласка?» «Чи не зробите мені послугу, будь ласка?» Не могли б ви передати мені сіль, будь ласка? Не могли б ви передати мені сіль, будь ласка? Чи могли б ви мені допомогти? Можеш допомогти мені? Спрямоване спонукання третьої особи будується за схемою: об’єктний відмінок займенник (він/вона/воно/вона), називний іменник (Том/Кейт/ця дитина/його мати) безчастковий інфінітив para: wait/do shopping/ ( допоможіть нам) Наприклад: Змусити Кейт почекати мене Змусити Кейт почекати мене. Виведіть собаку на вулицю. Відпусти собаку. Спонукання, спрямоване на третю особу перервати чи не виконувати дію, будується за схемою: Ні (Ні) залиште займенник у об’єктному відмінку ( він/вона/вони), іменник у називному відмінку ( Том/Кейт/ this boy/his mother) Безчастковий інфінітив para: wait/buy/help us Наприклад: Don’t let your child pull the cat’s tail. ваша дитина смикайте кота за хвіст Не дозволяйте йому дивитися телевізор цілий день Не змушуйте його дивитися телевізор цілий день Пам’ятайте Конструкція Let us (Let s) виражає запрошення діяти разом: Let us (Let s) run! Ми можемо сісти на автобус! Вони побігли! Ми можемо сісти на автобус! Давайте гуляти! Давай погуляємо. Конструкція Let me перекладається українською як «Відпусти мене»: Відпусти мене. відпусти мене, дозволь мені допомогти тобі. Дозвольте мені допомогти вам. Активний спосіб (вказівний спосіб) Дієслова в активному способі описують реальну дію, яка відбувається зараз, трапилася в минулому або відбудеться в майбутньому: We have a picnic every Sunday. Щонеділі ми влаштовуємо пікнік. Ми не дивимося міжнародні новини щовечора. Ми не бачимо міжнародні новини щовечора. Вчора ми їздили на пікнік у сільську місцевість. Вчора ми їздили за місто на пікнік. Наступної неділі ми влаштуємо пікнік. Наступної неділі ми влаштуємо пікнік. ЧАС ДІЄСЛОВА В англійській мові існує чотири часи: 1) неозначені/прості часи (невизначені часи); 2) Безперервні часи (тривалі часи); 3) доконані часи (повні часи); 4) Perfect continuous tenses. Дієслова в кожній групі можуть існувати в чотирьох часах: теперішньому, минулому, майбутньому та майбутньому в минулому. Група неозначених часів (неозначені/прості часи) Загальне значення часів у цій групі — проста дія, не обмежена певним періодом часу та не має значення завершення в певний момент у минулому, теперішньому чи майбутній час (не навантажений додатковими семантичними ознаками тривалості чи завершеності).

3736 Handbook of English The Present Indefinite (Simple) 1. ЗНАЧЕННЯ Present Indefinite (Simple) означає: звичну, регулярну, повторювану дію: я зазвичай іду в бібліотеку після уроків. Зазвичай я йду до бібліотеки після уроків. Зазвичай він не ходить у кіно. Він рідко ходить у кіно. Постійний статус: мій дядько володіє консалтинговою фірмою. Мій дядько володіє консалтинговою фірмою. Вона живе в Нью-Йорку. Вона живе в Нью-Йорку. загальновизнаний факт: здоров'я за гроші не купиш. Здоров'я мені не купиш за гроші. Земля обертається навколо Сонця кожні дванадцять місяців. Земля обертається навколо Сонця кожні дванадцять місяців. Виступ за розкладом: поїзд прибуває о 14 год. М. Поїзд прибуває о другій годині дня. Початок презентації о 19 годині. М. Початок заходів о сьомій вечора. 2. ТВОРЕННЯ Дієслова теперішнього часу мають форму V1 усіх осіб без закінчень і лише в 3-й особі однини із закінченням -s (-es). Стверджувальне речення 1-ша, 2-га особи однини, множини, 3-тя особа множини Я Ми Ви Вони V1 3-я особа однини Він Вона Це V1 (Vs(s)) I start work at 9am. М. Я починаю працювати о дев'ятій. Він починає працювати о 9 ранку. м. М. Починати роботу о дев'ятій. Допоміжне дієслово do (makes для третьої особи однини) використовується для утворення питальних і заперечних речень. Питальне речення 1-ша, 2-га особа однини, множини, 3-тя особа множини Чи я ми ми ви ви вони вони вони V1? Третя особа однини він, вона, він, V1? Ви починаєте працювати о 9? Ви починаєте працювати о дев'ятій? Ви починаєте працювати о 9? Ви починаєте працювати о дев'ятій? Заперечне речення 1, 2 особи однини, множини, 3 особи множини Я Ми Ви Вони не (ні) V1 Він Вона Це 3 особа однини ні (ні) Я не починаю свою роботу з 9-ї Я розумію вас ні Я не не починай працювати о дев'ятій. Він (не) починає роботу о 9 ранку. Він не починає працювати о дев'ятій. 3. ВЖИВАННЯ Present indefinite характеризується такими часовими обставинами: every day/week/month/year every day (week, month, year); зазвичай час від часу іноді час від часу; часто рідко завжди завжди; ніколи; іноді іноді; ранок/день/день день/вечір понеділок тощо. Наприклад: я ніколи не п'ю каву до полудня. Я працюю над своїм веб-сайтом щодня. Кожен день я працюю над своїм сайтом. Я ходжу в спортзал щопонеділка та щочетверга. Я ходжу в спортзал щопонеділка та щочетверга. V1

38Посібник з Present Indefinite в англійській мові (Present Indefinite) дієслів to be і to have (got). Дієслово to be вживається в реченні за спеціальними правилами. 1) Залежно від підмета змінюється за особами та числами: Число Особа Однина Множина 1 (И) я (ми) є 2 (ти) є (ви) є 3 (він/вона) є (вони) ) є 2) самостійні питальні та заперечні форми (без допоміжного дієслова): Він щасливий. Він щасливий. (стверджувальне речення); is happy це щасливий (питальне речення); Він не (не) щасливий. Він нещасливий. (заперечне речення). Запам’ятайте скорочені форми дієслова to be: стверджувальні: I am I am; він є, він є; she is she is we are you are you are they are they; заперечні: мене немає, мене немає; нема, нема; її немає, її немає; нема, нема; ми не ми не це не ти, це не ти. вони не є; вони не є; Дієслово ter (отримати) вживається в реченні за спеціальними правилами. 1) За підметом в особі та числі: Число Особа однина 1 (я) маю (маю) 2 (у вас) є (маєте) Множина (у нас) є (у вас) (у вас) 2) Самостійне ( без допоміжний) дієслово) форми питання та форми заперечення: And have (have) a computer. У мене є комп'ютер. (стверджувальне речення); У мене є комп'ютер? У мене є комп'ютер? (Питальне речення); А я не маю комп’ютера. У мене немає комп’ютера (заперечне речення). Однак у деяких випадках дієслово to have використовується як звичайне семантичне дієслово, тобто воно утворює питання та заперечну форму за допомогою допоміжного дієслова: 1) в американському варіанті англійської мови: do I have a computer ? ? У мене є комп'ютер? I don’t have a computer I don’t have a computer 2) у сталих реченнях: душ, вечеря/сніданок/вечеря, вечеря (сніданок, вечеря) та ін. Наприклад: чи завжди у вас заняття по суботах? У вас завжди заняття по суботах? запам’ятати Для розмовної мови характерне вживання скорочених форм дієслова to have: стверджувальні форми: I have I have; він має вона має; Він має; у нас у вас є заперечні форми: не маю, не маю; у нього немає, у нього немає; вона не має, вона не має; цього не мати, того не мати; не маємо, не маємо; ви не зробили, ви не зробили; Нема в них, нема. Наприклад: у мене багато справ. у мене багато роботи. У мене вдома немає французьких книг. У мене вдома немає французьких книжок. Російсько-англійського словника не було. Російсько-англійського словника не має. 3 (він/вона/воно) має (має) (вони) має (має)

3938 Manual del Idioma Inglés El Pasado Infiniti (Simple) 1. ЗНАЧЕННЯ El Pasado Infiniti (Simple) означає: дію, виконану до моменту мовлення та не обмежену періодом часу, не пов’язаним із теперішнім моментом: я був у Парижі el last місяць. Я був у Парижі минулого місяця. Юлій Цезар висадився в 55 році до нашої ери. в Англії. Юлій Цезар висадився в 55 році до нашої ери. в Англії. Послідовні дії в минулому: залишити увімкненим телевізор і відкрити підручник з математики. Вона вимкнула телевізор і відкрила зошит з математики. Я прожив у Південній Африці два роки, а потім переїхав до Англії. Я прожив у Південній Африці два роки, а потім переїхав до Англії. 2. ТВОРЕННЯ Утворення минулого часу залежить від того, правильне чи неправильне дієслово. Стверджувальне речення I We You They He She That V2 (See) I/we/you/he/she/they/they/they/they/they/they/they/us/we/you/they/they/they Вони/ вони/ вони/їх/мене/ми/ти/вони/їх/їх/вони/мене/ми/ви почали роботу о 9 ранку. М. Я (ми, ти, ти, він, вона, воно, вони) почав працювати о дев'ятій годині. Я/ми/ти/він/вона/вони прибирають кімнату. Я (ми, ти, ти, він, вона, воно, вона) прибирав кімнату. Питальні та заперечні речення в простому минулому формуються за допомогою допоміжного дієслова did. Я казав вам, що це V1? Я почав працювати о 9? Я (ми, ти, ти, він, вона, воно, вони) почав працювати о дев’ятій годині? I We You They He She That Заперечне речення didn't start work at 9. I (we, you, you, he, sie, es, sie) didn't start work at nine. 3. ВИКОРИСТАННЯ Простий минулий час характеризується такими дієслівними обставинами: yesterday yesterday; перед тим, як минулий тиждень/місяць/рік/понеділок минулого тижня (місяць, рік, понеділок); пізніше; у 1930 р. у 1930 р.; у дитинстві тощо Наприклад: Минулого року я здав іспити в університеті. Минулого року я складав іспити в університеті. Мої батьки одружилися в 1992 році. 4. ДІЄСЛОВО TO BE Дієслово to be має особливі правила вживання в реченні минулого часу. 1) Узгоджується з підметом в особах і числі: Число Особа Однина V1 Множина 1 А що ми були 2 був ти

40Manual of English Language 39 3 he/she/it was they were 2) Незалежні форми (без допоміжного дієслова) питання та форми заперечення: She was busy. вона зайнята. Було зайнято? Було зайнято? Вона не була зайнята. Вона не була зайнята. Future Indefinite (Simple) (The Future Indefinite/Simple) 1. ЗНАЧЕННЯ Майбутнє неозначене (просте) виражає дію, яка відбувається після поточного моменту мовлення, якщо: речення виражає рішення, яке відбувається безпосередньо в той момент, коли той, хто використовує час виступу: Сьогодні день народження Джейн. Я збираюся купити їй квіти. Сьогодні у Джейн день народження. Я збираюся купити їй квіти. Дзвонить телефон. Я відповім, телефон дзвонить. Підходжу до телефону. Які кроки будуть зроблені, не залежить від прес-секретаря: наступного року їй виповниться 40 років. Наступного року йому виповниться сорок років. Скоро буде зима. Скоро прийде зима. Запам’ятайте. Майбутнє невизначене (просте) також може використовуватися для вираження: Речень: This box feels heavy. Я тобі в цьому допоможу. Ця коробка виглядає дуже важкою. Я допоможу тобі. Мені потрібна ручка. Не турбуйтесь. Я позичу тобі свою, мені потрібна ручка. Без проблем. Я позичу тобі свій, я дуже голодний. Готую бутерброди. Я дуже голодний. Роблю бутерброди. Прийняти або відмовитися від чогось: Я не буду робити домашню роботу за вас. Я не буду робити за вас домашнє завдання. Я сам не буду робити всю роботу по дому! Я сам не буду робити всю роботу по дому! Обіцяє: надішлю інформацію, як тільки її отримаю. Відправлю інформацію як тільки отримаю. Я нікому не скажу твій секрет. Я нікому не скажу твій секрет. Я не скажу Саллі, що ти сказала. Я обіцяю. Я не скажу Саллі, що ти сказала. Я обіцяю. Прохання: Ви можете зробити каву, будь ласка? Будь ласка, зроби каву. Не могли б ви допомогти мені пересунути цей важкий стіл? Не могли б ви допомогти мені пересунути цей важкий стіл? 2. ТВОРЕННЯ Майбутнього неозначеного часу утворюється за допомогою допоміжного дієслова «vender» для першої особи однини та множини та «will» для інших людей. I We 1st person Стверджувальне речення must V1 You He She That They 2nd, 3rd person want I/We will start work at 9am. М. Я (ми) почну роботу о дев'ятій годині. Вона/він/вона/вони починають роботу о 9 ранку. М. Ви (він, вона, вона) почнете працювати о дев'ятій. Пам'ятайте V1 В усній мові вживається скорочена форма допоміжних дієслів will, will ll: Don't worry, I'll be careful. Не хвилюйся, я буду обережний. Ви повинні знати пані Галі. Я впевнений, що ти подружишся з нею. Ви повинні знати пані Хейлі. Я впевнений, що ти подружишся з нею. Чи варто запитувати питальне речення V1 від 1-ї особи? Другою, третьою особою будете ви, він, вона, вона, вона, V1? Мій костюм буде готовий завтра? Мій костюм буде готовий завтра?

4140 Handbook of English Language I We 1st person won't (go) Negative sentence V1 2nd, 3rd person You He She That They won't (go) I won't go to the movies until I pass my exams. Я не піду в кіно, поки не здам іспити. Ваш костюм не буде готовий завтра. Твій костюм буде готовий не раніше завтра. Заперечні форми допоміжних дієслів should і will are shouldn't (shan t) і will not (won t): I'm wrong Mr. Фред не зможе побачити вас до 8:00. О, в такому випадку я не буду чекати. Боюся, гер Фред не зможе побачити вас раніше восьмої. Ну, в такому випадку я не буду чекати. Я не хочу виходити сьогодні ввечері. Я дуже зайнятий. Я нікуди не піду сьогодні ввечері. Я дуже зайнятий. 3. ВЖИВАННЯ Простий майбутній час характеризується такими часами: наступного дня/тижня/місяця/року, через два дні/тижні, незабаром тощо. Наприклад: ти поїдеш через два дні. Через два дні виїдуть. Дякую, що позичив мені машину. Я поверну його наступної неділі. Дякую, що позичив мені свою машину. Я поверну його наступної неділі. V1 Future-in-Past Indefinite (Simple Tense) 1. ЗНАЧЕННЯ Future-in-Past Indefinite (Simple Tense) використовується в часовому узгодженні для позначення дії, яка сталася після дії головного речення: The passers of the "Titanic" Я був упевнений, що це буде безпечна поїздка. Пасажири «Титаніка» були впевнені, що подорож буде безпечною. Я вже сказав Марку, що ми підемо вечеряти, коли він повернеться додому. Я вже сказав Марку, що ми будемо їсти, коли він прийде. 2. ТВОРЕННЯ Майбутнього в неозначеному минулому часі утворюється за допомогою допоміжного дієслова would. Я Ми Ви Він Вона Що Ви знали, що я почну працювати о 9 ранку. М. Вони знали, що я починаю працювати о дев'ятій ранку. Питальне речення V1 «Я, ми, ти, він, вона, воно, вони, V1?» чи допоміг би я тобі? Тобі допомогти? I We You He She They Заперечна фраза не би (не буде) V1 Я знав, що це тобі не допоможе. Він знав, що не може вдіяти.

42English Language Manual USE Майбутнє в минулому характеризується такими часовими обставинами: від ... (5 вечора) до ... (5 вечора); next day/week/month/year наступний день (тиждень, місяць, рік); через два дні/тижні протягом двох днів (тижнів); скоро тощо Наприклад: я знав, що Хуан закінчить роботу наступного тижня. Я знав, що Джон розлучиться наступного тижня. Група безперервних часів Часи в цій групі позначають дію, яка триває протягом певного періоду часу. Формула помноження безперервної групи: his + V4 (Ving). Теперішній тривалий час (Теперішній тривалий час) 1. ЗНАЧЕННЯ Теперішній тривалий час виражає: дію, яка відбувається в момент мовлення: Я не можу відповісти на телефон, тому що я мию волосся. Я не можу відповісти на дзвінок, тому що я мию голову. Бачити! Йде сніг. Бачити! Йде сніг. запланована дія, а також така, що відбудеться найближчим часом: Що ти робиш сьогодні? На жаль, я багато працюю. що ти робиш у ці дні. На жаль, у мене багато справ. Ти збираєшся відвідати своїх батьків наступних вихідних? Він поїде до батьків на наступних вихідних? Виконується дія: сьогодні все більше людей купують через Інтернет. У наш час все більше і більше людей роблять покупки в Інтернеті. Я пишу роман, щоб отримати Нобелівську премію. Я пишу роман, щоб отримати Нобелівську премію. повторювана дія, що викликає осуд і критику (якщо слово завжди є в реченні): Не постійно позичає гроші у друзів. Він позичає гроші тільки у своїх друзів! Він завжди спізнюється на уроки. Він завжди спізнюється на уроки. Весь час говорити. Хотілося б, щоб він замовк. Весь час говорити. Хотілося б, щоб він замовк. Мені вони не подобаються, тому що вони постійно скаржаться. Мені вони не подобаються, тому що вони постійно скаржаться. 2. ФОРМУВАННЯ Теперішній час утворюється за допомогою теперішнього часу дієслова to be та форми V4 (Ving) дієслова. He She That 1-ша особа однини Стверджувальне речення I am V4 (Ving) 3-я особа однини є V4 (Ving) We You You Множина you are V4 (Ving) I'm going to party to night. Я йду сьогодні на вечірку. Він прийде сьогодні ввечері на вечірку. Він збирається сьогодні на вечірку. Давай сьогодні ввечері підемо на вечірку. Сьогодні ввечері ми йдемо на вечірку. 1-ша особа однини Am V4 (Ving)? 3-я особа однини he she is interrogative V4 (Ving)? Вони V4 (Ving) у множині? Я йду сьогодні на вечірку? Я йду сьогодні на вечірку? Ти прийдеш сьогодні на вечірку? Ти збираєшся сьогодні на вечірку? Підемо сьогодні на вечірку? Підемо сьогодні на вечірку?

4342 Manual de Inglês 1-ша особа однини Я не заперечне речення V4 (Ving) 3-я особа однини He She It is not (isn t) V4 (Ving) We They You Mlural are not (aren t) V4 (Ving) I am notcoming to вечірка сьогодні ввечері. Я не піду сьогодні на вечірку. Він не прийде сьогодні на вечірку. Він сьогодні не піде на вечірку. Ми не підемо сьогодні на вечірку. Ми сьогодні не підемо на вечірку. Суп жахливий на смак! У ньому багато солі. Суп жахливий на смак. У ньому багато солі. Це так звані стативні дієслова, які описують стан душі, тіла чи свідомості, а також відносини та постійні стани (див. таблицю стативних дієслів). В англійській мові є кілька дієслів, які можуть означати як дію, так і стан: smell; побачити, спробувати, зважити, відчути, торкнутися, торкнутися. Значення дії передається теперішньою продовженою формою, а значення стану – теперішньою неозначеною (простою) формою: 3. УЖИВАННЯ Для тривалої форми теперішнього часу характерні обставини теперішнього часу: зараз зараз; зараз у цей момент; в наші дні; сьогодні; ще тощо. Наприклад: Хто цей чоловік біля сцени? О, це Джеймс Фізер, відомий драматург. Кажуть, він пише нову п’єсу. Хто це на сцені? О, це Джеймс Фізер, знаменитий драматург. Кажуть, він пише нову п’єсу. Ти зараз не підеш з нами? Ти зараз не підеш з нами? Дієслова, що виражають емоції (люблю, люблю, ненавиджу, прощаю та ін.), не вживаються в теперішньому часі: А я ненавиджу щурів! Ненавиджу щурів! висловлювати думку, точку зору (погоджуватися, вірити, здогадуватися; вважати, припускати, припускати тощо): I think Chopin is a great composer. Я вважаю, що Шопен був великим композитором. виражати почуття (бачити; чути; нюхати; нюхати; відчувати; торкатися; подобатися; подобатися (щось) тощо): дієслово пахнути, виглядати, подобатися, зважувати, відчувати. Виражає дію (Present Continuous) Why are you smelling your soup? Чому пахне супом? Чому ти так на мене дивишся? Чому ти так на мене дивишся? Я тестую соус, тому що він може потребувати певної різноманітності. Я тестую соус, тому що йому може знадобитися трохи приправ. Я зважуюсь на своїх нових вагах. Я зважуюся на нових вагах. Чому ви мацаєте свої кишені? Чому ви мацаєте свої кишені? Виражає стан (Present Indefinite) The kitchen smells of burnt meat. На кухні пахне підгорілим м'ясом. Ваше волосся виглядає чудово. твоє волосся гарне. Торт смачний! Торт смачний! Я важу 51 кг. Вага 51 кг. Ця тканина на дотик нагадує оксамит. Ця тканина на дотик нагадує оксамит.

44Довідник з англійської мови 43 Past Continuous 1. ЗНАЧЕННЯ Past Continuous виражає дію, яка сталася в певний час у минулому: You didn’t listen to me when I said to turn off the oven. Ти не слухав, коли я сказав вимкнути духовку. Що ти робив о 13:30? вчора? Я обідав. Що ти робив учора о пів на дванадцяту? Я обідав. у минулі часи: у нас були заняття з 9 ранку до 5 вечора. з 15:00 до 15:00 вчора. Вчора ми були на уроці з дев'ятої ранку до третьої ранку. Я слухав свій mp3-плеєр між 8 і 9 ранку, тому я не почув пожежну сигналізацію. Минулого вечора я слухав свій MP3-плеєр з 8 ранку до 9 вечора, тому не почув пожежну сигналізацію. у минулому (і був перерваний іншою дією в минулому): Поки я вводив один, комп’ютер раптово вимкнувся. Під час написання електронного листа комп’ютер раптово вимкнувся. Що ви робили, коли почався землетрус? Що ви робили, коли почався землетрус? 2. ТВОРЕННЯ Минулий час утворюється за допомогою минулого часу дієслова to be (відповідно до іменника в особі та числі) та форми V4 (Ving) дієслова. I He She That Afirmative Singular was V4 (Ving) We You They Mnogin were V4 (Ving) I/he/she watched TV. Я (він, вона) дивився телевізор. Ми/ви/вони дивимось телевізор. Ми (ви, вони) дивимося телевізор. Чи було це в однині I he she запитальний V4 (Ving)? Ми були вони V4 множини? (Вінг) Чи готувався я/він/вона до іспиту вчора ввечері? Я (він, вона) всю ніч готувався до іспиту? Ви/ми/вони готувалися до іспиту вчора ввечері всю ніч? Ви (ми, вони) готувалися до іспиту всю ніч учора ввечері? Заперечне речення I He She It Singular was not (warn) V4 (Ving) We You They They Mlural were not (weron t) V4 (Ving) Я/він/вона не готувався до іспиту всю ніч минулої ночі. Вчора я (він, вона) не готувався до іспиту всю ніч. Вчора ми/ви/вони не готувалися до іспиту всю ніч. Ми (ви, вони) всю ніч не готувалися до іспиту. 3. ВИКОРИСТАННЯ У реченні past continuous найчастіше вживається з таким часом: while to, while; коли коли, під час; як, поки тощо. Наприклад: Поки ми проводили пікнік, почався дощ. Поки ми влаштовували пікнік, раптом пішов дощ. Коли Джон спав минулої ночі, хтось викрав його машину. Коли Джон спав минулої ночі, хтось викрав його машину. The Future Continuous 1. ЗНАЧЕННЯ Future Continuous виражає: дію, яка триватиме протягом певного моменту в майбутньому: Коли я приїду на вечірку, усі будуть святкувати. Деякі гості будуть танцювати.

4544 Посібник з англійської мови Інші будуть говорити. Деякі люди їдять піцу і п’ють колу. Вони завжди роблять те саме. Якщо я піду на вечірку, всі будуть святкувати. Деякі будуть танцювати. Інші будуть говорити. Деякі гості їдять піцу та п’ють колу. Вони завжди роблять те саме. Поки Еллен читає, Тім дивиться телевізор. Поки Хелен читає, Тім дивиться телевізор. Намір діяти в майбутньому: Я відвідаю Київ наступного місяця. Наступного місяця прилітаю до Києва. Я не буду засмагати на Гаваях у цей час наступного тижня. До цього часу наступного тижня на Гаваях буде пожежа. у питальних реченнях, коли йдеться про плани на майбутнє: чи здаватимеш іспити в червні? Ви збираєтеся здавати іспити в червні? ти будеш чекати мене ти будеш чекати мене 2. ТВОРЕННЯ Майбутнього часу утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у майбутньому часі «sold be» (для 1-ї особи однини та множини), «will be» (для всіх інших). люди) і форма V4 (Ving) дієслова I We Стверджувальне речення Перша особа буде V4 (Ving) You He She That They Друга, третя особа буде V4 (Ving) I'm going to play tennis at 10am . завтра. Завтра о десятій я граю в теніс. Вони збираються грати в теніс о 10:00. завтра. Завтра о десятій ти граєш у теніс. Перший, кого я повинен допитати V4 (Вінг)? Другою, третьою особою будете ви, вони, вони, хто V4 (Ving)? Завітаємо в галерею о 10 ранку? завтра? Завітаємо до галереї завтра о десятій? Чи збираєтеся відвідати галерею о 10 ранку? завтра? Ви відвідаєте галерею завтра о десятій? I We You He She That They Негативне речення 1-ша особа must not (shan t) be 2-га, 3-тя особа must not (become) V4 (Ving) V4 (Ving) Заперечні форми допоміжних дієслів must і will not must (shant) e no (ні): Завтра ми не відвідаємо галерею. Завтра ми не відвідаємо галерею. Ти завтра не зайдеш (не завітаєш) до галереї. Ви не збираєтеся відвідати галерею завтра. О 21:00 вони не будуть дивитися телевізор. я сьогодні ввечері Ти не будеш дивитися телевізор о дев'ятій вечора. Я не засну, якщо ти подзвониш. Я не засну, якщо ти подзвониш. У розмовному мовленні вживається скорочена форма допоміжних дієслів will, will ll: I will wait for you when your bus get. Я почекаю вас, коли прибуде ваш автобус. О 16:00. м., я буду в середині роботи. О четвертій я зайнятий роботою.

46English language manual USE Для майбутнього тривалого характерні такі обставини часу: this time tomorrow/next week/next month/year this time tomorrow (наступного тижня, наступного місяця, року); через два дні/тижні протягом двох днів (тижнів); скоро і т.д. Наприклад: Я збираюся скоро обідати. Я скоро обідаю. Завтра вони вечерятимуть, обговорюватимуть плани та веселитися. Завтра в цей час вони будуть обідати, обговорювати плани і веселитися. Запам’ятайте: у підрядних реченнях часу й умови, що вводяться сполучниками when, when тощо, теперішній час вживається на позначення майбутньої дії: When you sunbathe in Hawaii, next time I’ll work hard during the week. До цього часу наступного тижня, коли ви будете засмагати на Гаваях, я наполегливо працюватиму. Візьми парасольку, коли повернешся, буде дощ. Візьміть парасольку. Коли ти повернешся, піде дощ. Майбутнє в минулому тривалому 1. ЗНАЧЕННЯ Майбутнє в минулому тривалому вживається, коли узгоджені моменти часу для вираження дії, яка відбудеться наступного Дія в головному реченні: And I know They would get me 5 minutes later. Я знав, що мене заберуть через 5 хвилин. Я сподівався, що тобі було весело в Криму. Я сподівався, що тобі було весело в Криму. 2. ФОРМУВАННЯ Майбутнє в минулому часі утворюється за допомогою дієслів to be + would і форми V4 (Ving). I We You He She That They Оповідна фраза буде V4 (Ving) And he said he was sleeping. Я сказав, що йду спати. Питальне речення I we we he she let them be V4 (Ving) Учитель сказав, що питальна форма future-in-past була: «Я збираюся спати?» Учитель сказав, що питальна форма майбутнього в минулому була: «Я йду спати?» Я Ми Ви Він Вона Вони Заперечне речення не буде V4 (Ving) Я сказав, що не буду спати. Я сказав, що не буду спати. 3. ВИКОРИСТАННЯ У реченні використовується з обставинами часу: this time tomorrow/next week/next month/year at this time tomorrow (next week, next month, year); через два дні/тижні через два дні (тижні); скоро тощо. Наприклад, я знав, що Джулі скоро готуватиме обід. Вона знала, що Джулія скоро готуватиме обід. Він сказав, що за тиждень почне працювати над цією програмою. Він сказав, що за тиждень почне працювати над цією програмою.

4746 Довідник з англійської мови. Група досконалих часів (Perfect Tenses) Часи цієї групи означають дію, яка певною мірою відбулася або відбуватиметься в минулому, теперішньому чи майбутньому. Ідеальний груповий час: haben (відповідний час) + V3. Present perfect (The present perfect) 1. ЗНАЧЕННЯ Present perfect вживається: для вираження дії, яка безпосередньо пов’язана з моментом мовлення: I lost my keys and I can’t get into my room. Я загубив ключі і тепер не можу потрапити в свою кімнату. Давайте поливати рослини! Я щойно зробив це. Давайте поливати квіти. Я щойно зробив це. якщо дія (стан) тривала до моменту мовлення і, можливо, продовжується в момент мовлення, особливо коли використовуються стативні дієслова (to know, to be, to like тощо): and you have worked in this office for 10 роки . Я працюю на своїй роботі десять років. Я його знаю з дитинства. Я його знаю з дитинства. Коли мова йде про минулі події і наголошується на факті розстрілу, цифри, а не час: на цю гору ніхто ніколи не піднімався. На цю гору ще ніхто не піднімався. У Каліфорнії було багато землетрусів. Каліфорнія пережила багато землетрусів. 2. ФОРМУВАННЯ Present perfect формується за допомогою present indefinite дієслова to have і форми V3 (Ved) дієслова. Стверджувальне речення 1-ша, 2-га особа однини, 1-ша, 2-га, 3-я особа множини Я Ми Ви У вас є V3 (Ved) 3-я особа однини He She Has V3 (Ved) Я поїхав до Парижа. Я поїхав до Парижа. Він поїхав до Парижа. Він поїхав до Парижа. Питальне речення 1, 2 особи однини, 1, 2, 3 особи множини Have I you sie V3 (Ved)? 3-я особа однини V3 (Ved) має? Ви зустрічалися з ним раніше? Ви зустрічалися з ним раніше? Ви зустрічалися з ним раніше? Ви зустрічалися з ним раніше? Заперечне речення 1, 2 особи однини, 1, 2, 3 особи множини Я Ми Ви Вони не мають (не мають) V3 (Див.) 3-я особа однини Він Має (не має) V3 (Див.) Я ніколи не зустрічав . Ніколи не зустрічав його. Він ніколи раніше його не зустрічав. Я ніколи раніше його не зустрічав. 3. ВЖИВАННЯ Present perfect характеризується такими часами: right now; завжди завжди; ніколи; я, я (у питальних і заперечних реченнях); досі дотепер; відтепер; на деякий час; сьогодні сьогодні; this week/month/year this week (місяць, рік); недавно нещодавно, останнім часом (про місяці, роки);

48Handbook of the English Language 47 нещодавно, останнім часом (про дні, тижні); у наш час тощо. Наприклад: що відбувається? чому ти такий сумний Я щойно отримав листа від мого друга. Вона хвора. Що сталося? чому ти такий сумний Я щойно отримав листа від мого друга. вона захворіла, ми про це чули! Ми вже дізналися! Past Perfect Tense 1. ЗНАЧЕННЯ Past Perfect Tense використовується для вираження дії, яка відбувалася до певного моменту в нашій нульовій точці: Christina had never been to an opera before last night. До вчорашнього вечора Христина жодного разу не була в опері. Коли Алекс закінчив навчання, він жив у Лондоні вже понад вісім років. Коли Алекс закінчив навчання, він уже вісім років жив у Лондоні. який раніше робили за іншу акцію в нуль - у мене не було грошей, тому що я втратив гаманець. У мене не було грошей, бо я загубив гаманець. Ми не змогли взяти номер у готелі, тому що не забронювали заздалегідь. Ви не можете забронювати номер у готелі, тому що ви не забронювали заздалегідь. 2. ФОРМУВАННЯ Минулий час утворюється за допомогою дієслова ter у минулому часі та форми V3 (Ved) дієслова. Стверджувальне речення I We You He She They Had V3 (See) У мене був цей автомобіль десять років, перш ніж він зламався. У мене був цей автомобіль десять років, поки він не зламався. Питальне речення Had I we you he she that she V3 (Ved)? До вашої поїздки в 2006 році ви були в Сполучених Штатах? Чи були ви в США до свого візиту в 2006 році? I We You He She It They негативне речення had not (had not) V3 (Ved) Я раніше не відвідував США. Він не відвідував Сполучені Штати до 2006 року. 3. ВЖИВАННЯ Теперішній досконалий час характеризується такими часовими обставинами: by the time until now; після після перед перед; ніколи; я, я (у питальних і заперечних реченнях) та ін. Наприклад: коли поліція приїхала, грабіжники вже втекли. На момент прибуття поліції зловмисники вже зникли з місця події. Я ніколи не бачив такого гарного пляжу до поїздки на Гаваї. До мого візиту на Гаваї я ніколи не бачив такого чарівного пляжу. Чи вивчила Сьюзан тайську мову перед тим, як переїхати до Таїланду? Чи вивчала Сьюзен тайську мову перед тим, як переїхати до Таїланду?

4948 Довідник з португальської мови Майбутній досконалий час (Майбутній досконалий час) 1. ЗНАЧЕННЯ Майбутній досконалий час використовується для вираження дії, яка відбудеться в певний час у майбутньому: Наступного листопада я отримаю своє підвищення. Мене підвищать до наступного листопада. Поки він прийде додому, вона прибере весь будинок. Поки він прийде додому, вона прибере весь будинок. 2. ТВОРЕННЯ Майбутній перфект утворюється від майбутнього часу дієслова тер (буде для 1-ї особи, буде мати для 2-ї, 3-ї особи) та дієслівної форми V3 (Ведь). Стверджувальне речення I Ми, перша особа, матимемо V3 (Ved) You He She That You Друга та третя особи матимуть V3 (Ved) Коли я закінчу цей курс, я виконаю десять тестів. Коли я закінчу цей курс, я напишу десять контрольних робіт. Чи варто питальне речення V3 від 1-ої особи (Вед)? Ви скажете другій і третій особі, що вони мають V3 (Ved)? Чи маю я закінчити цей тест до 15:00? М.? Я збираюся закінчити цей тест о третій годині? Ти збираєшся закінчити коледж наступного року? Ти збираєшся закінчити коледж наступного року? Я Ми Ви Він Вона Вона Вона Заперечне речення 1-ша особа не матиме 2-га, 3-тя особа не матиме V3 (Ved) V3 (Ved) Я не закінчу цей тест до 15:00. м. Я не закінчу цей тест до третьої. Ви не закінчите навчання на наступний рік. Ви закінчите навчання лише наступного року. 3. ВЖИВАННЯ Present perfect характеризується такими часами: untilta; до тих пір доти at the moment в даний момент (момент); після після Перед; a (у заперечних реченнях) тощо. Наприклад: скільки країн ви відвідаєте, коли вам виповниться 50 років? Скільки країн ви відвідаєте, перш ніж вам виповниться 50? Чи вивчить вона достатньо китайської, щоб мати можливість спілкуватися до переїзду до Пекіна? Чи вивчить він достатньо китайської, щоб мати змогу спілкуватися до переїзду до Пекіна? Майбутнє в минулому досконалому (Майбутнє в минулому досконалому) 1. ЗНАЧЕННЯ Майбутнє в минулому досконалому вживається для координації дієслівних часів для вираження дії, яка слідує та відбудеться Дія в головному реченні : І я очікував, що ти приїдеш о 6 вечора. М. Я очікував, що ти прийдеш о шостій.

50Довідник з англійської мови 49 Він сказав, що перекладе текст наступного дня. Вона сказала, що перекладе текст до завтра. 2. ФОРМУВАННЯ Форм майбутнього доконаного вигляду допоміжне дієслово would у поєднанні з інфінітивом дієслова ter (вживається без частки to) і формою V3 (Ved) дієслова. Розповідне речення I We You He She Who Would Have V3 (Ved) I said I came back at 9 pm. М. Я сказав, що повернуся о дев'ятій вечора. Чи застосовується запитання я ми ви він вона вони мають V3 (Ved)? Як вони сказали, чи добудують будинок до кінця року? Чи добудують будинок до кінця року, як вони сказали? I We You He She It They заперечне речення wouldn't have (would not have) V3 (Ved) 3. ВИКОРИСТАННЯ Майбутній час у минулому доконаному вигляді характеризується такими дієслівними обставинами: by to; до тих пір доти at the moment в даний момент (момент); раніше раніше; bis (у заперечних реченнях) тощо. Наприклад: ви очікували скласти всі іспити до кінця січня. Він сподівався скласти всі іспити до кінця січня. Perfect Continuous Tense Group Часи в цій групі позначають дію, яка почалася до певного часу в минулому, теперішньому або майбутньому і тривала в певний час у минулому, теперішньому або майбутньому. Ідеальна формула безперервності: бути + V4 (Ving). The Present Perfect Continuous (The Present Perfect Continuous) 1. ЗНАЧЕННЯ Present Perfect Continuous вживається для вираження дії, яка почалася до моменту мовлення і продовжується в момент мовлення: She has been working at this company for three years. На цьому підприємстві вона працює вже три роки. Джеймс викладає в університеті з вересня. Джеймс працює в університеті з вересня. 2. ФОРМУВАННЯ Present perfect continuous утворюється за допомогою дієслова to be у теперішньому досконалому вигляді have been (was для 3-ї особи однини) та форми V4 (Ving) дієслова. Сказали, що не добудують будинок до кінця року. Сказали, що добудують будинок лише в кінці року.

5150 Довідник з англійської мови I You We They 1-ша, 2-га особа множини та однини, 3-я особа множини Стверджувальні слова були V4 (Вінг) Він Вона Ця 3-я особа однини була V4 (Вінг) Я чекав тут більше двох годин! Я чекаю тут більше двох годин! Він говорив уже годину. Він говорив уже годину. Містить питальне речення в 1-й, 2-й особі множини та однини, 3-й особі множини I had them, were you V4 ​​​​​(Ving)? 3-я особа однини he she was V4 (Ving)? Що ти зробив? Що ти зробив? Чи багато ти дивишся телебачення останнім часом? Чи багато ти дивишся телебачення останнім часом? Заперечне речення 1, 2 особи множини й однини, 3 особи множини Я Ми Ви Вони Він Вона не була (не було) 3-я особа однини не було (не було) V4 (Ving) V4 (Ving) Ні, я був I' Останнім часом я багато дивлюся телевізор. Останнім часом я мало дивлюся телевізор. Останнім часом він мало дивиться телевізор. Останнім часом він мало дивиться телевізор. 3. ВЖИВАННЯ Present perfect continuous характеризується такими дієслівними обставинами: з цього моменту; на деякий час; сьогодні сьогодні; this week/month/year this week (місяць, рік); недавно нещодавно, останнім часом (про місяці, роки); недавно, останнім часом (про дні, тижні); на даний момент тощо. Наприклад: Ви останнім часом займалися спортом? Ви останнім часом займалися спортом? Ліза не практикувала свою англійську з часу свого останнього візиту до Манчестера. Ліза не практикувала англійську з часу свого останнього перебування в Манчестері. Past Perfect Continuous (Das Past Perfect Continuous Tense) 1. ЗНАЧЕННЯ Past Perfect Continuous використовується для вираження дії, яка почалася і тривала до моменту в минулому, зазначеного в ситуації: When I met her yesterday, they were wet as if вони гуляли під дощем. Коли я знайшов їх учора, вони були мокрі від біганини під дощем. Як довго ви вивчали турецьку мову перед тим, як переїхати до Анкари? Я давно не вчив турецьку мову. Як довго ви вивчали турецьку мову перед тим, як переїхати до Анкари? Я вивчив турецьку мову за короткий час. Це почалося і закінчилося в певний момент у минулому: вона була суддею 25 років до виходу на пенсію. До виходу на пенсію 25 років був суддею. Вони розмовляли більше години, перш ніж прийшов Тоні. Вони розмовляли годину, перш ніж прийшов Тоні.

52EDUCATION Manual англійською мовою Past perfect continuous утворений дієсловом to be в минулому (had been) і формою V4 (Ving) дієслова. Я Ми Ви Він Вона Вони Позитивне речення було V4 (Ving) Я набрав вагу, тому що їв занадто багато. Я набрав вагу, тому що їв занадто багато. Питальна фраза «Я, ми, ти, він, вона, воно, вони були V4 (Ving)»? Скільки ти чекав, щоб сісти в автобус? Скільки ти чекав, щоб сісти в автобус? I We You He She That They Заперечним реченням було (не було) V4 (Ving) Вони не чекали довго, щоб сісти в автобус. Вони недовго чекали, перш ніж сісти в автобус. 3. ВЖИВАННЯ Past perfect continuous характеризується такими дієслівними обставинами: протягом протягом; з того моменту (часу) як; весь день (ніч, тиждень) весь день (ніч, тиждень) і т. ін. Джеймс викладав в університеті понад рік, перш ніж переїхати до Азії. Перед поїздкою в Азію Джеймс понад рік викладав в університеті. Джейсон втомився бігати з самого ранку. Джейсон втомився, тому що бігав з ранку. The Futuro Perfecto Continua 1. ЗНАЧЕННЯ Futuro Perfecto Continua використовується для вираження дії, яка почалася до певного моменту в майбутньому, а потім продовжується в цей момент: коли ви закінчите свою англійську, імовірно, ви жили в Новій Зеландії більше одного року? Ні, я не проживу тут так довго. Ви будете жити в Новій Зеландії більше року після завершення курсу англійської? Ні, я не проживу тут так довго. Коли Джеймс поїде до Азії, він більше року викладатиме в університеті. Перш ніж вирушити до Азії, Джеймс більше року викладатиме в університеті. 2. ФОРМУВАННЯ Майбутній перфект утворюється за допомогою дієслова to be у майбутньому перфекті (shall/will have be) і форми V4 (Ving) дієслова. Я Ми Ви Він Вона Що Вони Стверджувальне речення 1-ша особа, яка була V4 (Ving) 2-га, 3-тя особа, яка була V4 (Ving) Я буду їздити більше трьох днів поспіль, коли потраплю в Лас-Вегас. Я буду їздити три дні до прибуття в Лас-Вегас.

5352 Посібник з англійської мови Коли ви прибули до Лас-Вегаса, ви вже подорожували більше трьох днів поспіль. Ви будете їхати більше трьох днів до Лас-Вегаса. Хочеш, я тобі скажу, хто вони? Чи була перша особа питального речення V4 (Ving)? Чи була друга та третя особа V4 (Ving)? Чи маємо ми вчитися, поки не закінчимо коледж? Чи потрібно багато вчитися, перш ніж закінчити університет? Ти будеш багато вчитися до закінчення навчання? Чи будете ви старанно вчитися, поки не закінчите навчання? Я Ми Ви Він Вона Що вони (будуть) не (стануть) Заперечне речення Перша особа була другою, третьою особою був V4 (Ving) V4 (Ving) Я не працюватиму в цій компанії протягом трьох років, коли вона нарешті прийде закрити. Я не буду працювати в цій компанії протягом трьох років, поки вона не закриється остаточно. Ви не пропрацюєте в цій компанії три роки, коли вона нарешті закриється. Ви не працюватимете в цій компанії протягом трьох років, перш ніж вона закриється остаточно. 3. ВЖИВАННЯ Для майбутнього перфектного тривалого характерні такі дієслівні обставини: by for; тому що під час Наприклад: Поки Томас прибуде, вони розмовлятимуть більше години. Вони розмовляли цілу годину до прибуття Томаса. До кінця цього місяця йому виповниться два роки служби в суді. Наприкінці місяця вона працюватиме в суді два роки. Майбутнє довершене протягом минулого часу 1. ЗНАЧЕННЯ Майбутнє довершене продовження минулого часу вживається відповідно до часів для вираження дії, яка відбувається після наслідку головного речення: Я не казав, що до кінця 7 років тому літо було б Жити в Нью-Йорку. Він сказав, що проживе в Нью-Йорку сім років до кінця літа. Вони сказали, що чекають, поки ми приїдемо. Вони сказали, що чекатимуть, поки ми приїдемо. 2. ФОРМУВАННЯ Майбутній час утворюється поєднанням дієслова would з інфінітивом дієслова to have (вживається без частки to), формою V3 дієслова to be (been) і формою V4 (Ving) дієслова дієслівне означення. Розповідна фраза I We You He She That They would be V4 (Ving) Я пам’ятаю, як жив тут 10 років у квітні. Про те, що буду жити тут десять років, я згадав у квітні.

54Spanish Manual 53 The Interrogative Phrase I ​​We You He She They Were V4 (Ving)? Чи прожив би він тут 10 років? Я живу тут 10 років? Заперечні речення Таку залежність присудка дієслова підрядного речення від присудка головного речення називають часовим узгодженням. Пам’ятайте: правило узгодження часу застосовується лише тоді, коли присудок головного речення стоїть у минулому часі: Не каже, що знає цю дівчину. Він каже, що знає цю дівчину. Він сказав, що знає дівчину. Він сказав, що знає цю дівчину. На відміну від англійської, українська мова не має такого ж часового правила. Порівняйте: I We You He She That They don't (no) V4 (Ving) He wouldn't live here for 10 years. На цьому етапі ти не проживеш тут 10 років. 3. ВИКОРИСТАННЯ The Future in the Past Perfect Continuous характеризується таким часом: through... until... now. Він сказав, що витратив дві години на ремонт машини до обіду. За його словами, під час обідньої перерви витратив дві години на ремонт машини. Узгодження часів (часовий порядок) В англійській мові існує залежність способу присудка дієслова в підрядному реченні з часом присудка в головному реченні. Якщо дієслово головного речення стоїть у минулому часі, присудок підрядного речення також має бути в одному з минулих часів: I said you I was going to party. Я сказав, що йду на вечірку. Газета повідомила, що з в'язниці втік небезпечний вбивця. Газета повідомила, що небезпечний вбивця втік з в'язниці. Дія підрядного речення відбувається одночасно з дією головного речення, яка передує дії головного речення, дія буде відбуватися після дії головного речення в англійському past indefinite - він не міг зрозуміти, чому йому подобається твір. такий суддя. Past Continuous: Я був впевнений, що ти збираєшся в Париж! Past Perfect: Він не міг пояснити, як він туди потрапив. Past Perfect Continuous: Я думав, ти цього тижня залишишся з батьками. Майбутнє в минулому, невизначене (просте): я очікував зустріти цю таємничу леді на вечірці Томпсона. В українській мові іноді виражається в теперішньому часі: Не можу зрозуміти, чому вам так подобається ваша робота судді. Я був певен, що ти їдеш до Парижа! до минулого: він не міг пояснити, як він туди потрапив. Я думав, ти провів цей тиждень з батьками. Майбутнє: я сподівався зустріти цього таємничого незнайомця на вечірці в Томпсона.

5554 Довідник з англійської мови Підрядний спосіб Дієслова в підрядному способі вказують на дію, яку мовець сприймає як бажану або можливу: якби це було правдою, він би знав про це. Я б знав, якби це було правдою. Я хотів би, щоб ти був добрішим до мене. Я хотів би, щоб ти був добрішим до мене. Форми умовного способу дієслів В українській мові умовний спосіб найчастіше виражається поєднанням дієслова минулого часу з часткою “б (бы)”. Ця форма може вказувати на нереальну дію, пов'язану з теперішнім, минулим або майбутнім часом: Якби я знав, я б прийшов до вас. Форми дієслів умовного способу Форми дієслова Простий минулий аналітичний минулий простий: do know Past analytic: would know would be perfect Simple past: had done, had been known Аналітичний перфектний: would have done, would have been known Конструювання дієслівних форм від умовного способу der Manner Форми простого недосконалого способу умовного способу узгоджуються з формами інфінітива без частки to або з формами претерита (простий минулий): цю вправу потрібно виконати письмово. Важливо, щоб ви виконували цю вправу письмово. Якби я його знав! Якби я його знав! Проста форма недоконаного дієслова estar в умовному способі є формою were для всіх осіб однини та множини: I wish it were here now. Шкода, що її тут немає! (буквально: я б хотів, щоб вона була тут). Хотілося б, щоб зараз було літо. Шкода, що зараз не літо! (буквально: я хочу, щоб зараз було літо). Формами аналітичного минулого часу умовного стану є поєднання дієслів debería (для першої особи) або haría (для другої та третьої особи) з інфінітивом простим без частки to: якщо ви повідомите нам про свій приїзд. ми повинні возз'єднатися з ним. Якби він повідомив нас про свій приїзд, ми б його впізнали. Форми простого доконаного способу умовного способу відповідають формам минулого часу (past perfect): Я б десь знайшов книгу! Якби я міг десь знайти цю книжку! Аналітичні перфекти умовного способу створюються поєднанням дієслів should (для 1-ї особи однини та множини) або would (для 2-ї та 3-ї особи однини та множини) з інфінітивом доконаного виду без частки: If he had met us, er would have пішли з нами в поле. Якби він нас знайшов, то покинув би місто разом з нами. Уживання дієслівних форм умовного способу Недоконаний (простий і аналітичний) способи вживаються для вираження бажаності, можливості, ймовірності дії, т. h для вираження нереалістичного сюжету, пов’язаного з теперішнім або майбутнім часом: If I had the time, I would buy a ticket to this movie. Якби у мене був час, я б купив квиток на цей фільм. Доконані форми (простий і аналітичний) умовного способу вживаються для позначення нереальної дії, пов’язаної з минулим, тобто для вираження дії, яку уявляють неможливою для здійснення:

56Довідник з англійської мови 55 Ви повинні були прочитати цю книгу, якби отримали її тиждень тому. Я б прочитав цю книгу, якби отримав її тиждень тому. Прості (доконаного й недоконаного) форми умовного способу вживаються в таких випадках: 1) у простих реченнях (частіше окличних): Якби я знав твою адресу! Якби я знав його адресу! Якби я мав вільний час! Якби я мав вільний час! 2) у підрядних реченнях різного роду: у підрядних реченнях «нереального стану»: якби вони знали так багато про нього, то знали б і про Джессі. Якби ви знали стільки про нього, ви б теж щось знали про Джессі. у підрядних реченнях ефекту, що вноситься сполучниками ніби й ніби (нібито): Вона подивилася на мене так, наче мене не знала. Він подивився на мене, наче не знав мене. у підрядних реченнях після дієслова бажати (жаліти, висловлювати співчуття): Я б хотів, щоб вони не з’явилися. Шкода, що вони з'явилися (дослівно: я не хочу, щоб вони з'явилися). Аналітичні форми (доконаного й недоконаного) умовного способу вживаються в таких випадках: 1) у простих реченнях умовного способу: It would be a great pleasure to help you. Я дуже хотів би вам допомогти. 2) у тілі складнопідрядних речень: «нереальні умови»: студенти не відчували б потреби «ходити по лікарнях», якби у них був такий пацієнт, як я. Студентам не довелося б практикувати в лікарнях, якби у них був такий пацієнт, як я. допустовий, введений сполучником навіть якщо або навіть коли: Навіть якби ви говорили з іншими, вас би неправильно зрозуміли. Навіть якби він говорив з іншими, його б неправильно зрозуміли. 3) у підрядному реченні з позитивними зворотними дієсловами, що виражають почуття (наприклад, страх, думати, вірити, бажати тощо): він боявся, що вони підуть за ним, як багато овець. Він боявся, що вони підуть за ним, як отара овець. Для всіх осіб однини і множини з простим або доконаним інфінітивом слід вживати аналітичні форми умовного способу, виражені дієвідміною, а також прості форми умовного способу, виражені простим інфінітивом без частки для таких випадків. 1) У підрядних реченнях, що вводяться сполучниками that (таким чином) після безособових словосполучень на кшталт: це важливо, важливо, необхідно, бажано тощо, а також після дієслів і виразних словосполучень потреба, рекомендація, рішення, аранжування тощо. Приклад: Цю інструкцію необхідно надрукувати. Інструкція повинна бути роздрукована. Учитель наполягає, щоб усі були на уроці. Учитель наполягає, щоб усі були на уроці. Аналітичні форми умовного способу вживаються також у питальних і окличних реченнях, що починаються питальними словами чому, як, хто: звідки мені знати? Як ви про це дізналися? «А що на це скаже моя донька?» — вигукнув професор після здивованої паузи. «А що на це скаже моя донька?» — вигукнув професор після здивованої паузи.

5756 Довідник з англійської мови Форма простого умовного способу, яка узгоджується з простим інфінітивом без частки to, вживається в окличних реченнях для вираження запрошення, побажання тощо. Успіх з вами! Багато удачі! бережи вас Бог! Нехай вас Господь благословить! Все одно! Передати, що передати! Умовний спосіб може бути виражений модальними дієсловами can (to be able), may (to be able to) у поєднанні з простим або перфектним інфінітивом значущого дієслова. В умовному способі форми можна вживати частіше: You may have been своєчасно! Не можна спізнюватися (приходити вчасно)! Модальні дієслова в умовному способі зберігають своє лексичне значення і перекладаються на українську як «могли б», «могли б», а знаменне дієслово перекладається у формі інфінітива: I mean, something like that might disappoint you. Думаю, щось подібне її розчарувало б. Модальні дієслова could, could у формі умовного способу в поєднанні з інфінітивом перфекта виражають дію, яка могла відбутися, але не сталася: But you could at least have tell me that we lost an engine. Але ви могли принаймні сказати мені, що ми загубили машину. Модальні дієслова в умовному способі використовуються: у простих реченнях: насправді ми, можливо, не дуже хочемо використовувати такий засіб. Насправді, у нас навіть не було б бажання використовувати такий пристрій. Виражайте ввічливе прохання в питальних реченнях: Could you do this for me? Ви могли б зробити це для мене в умовних підлеглих, щоб висловити жаль і докір за бездіяльність: Якби ви могли їх побачити, ви б набагато більше думали про своїх дітей. Якби ви могли їх побачити, ви б більше думали про своїх дітей. виражати побажання в окличних реченнях: If only I could let others feel this vision. Якби тільки він міг змусити інших відчути те, що він бачив. Особливі випадки вживання форм умовного способу Форми умовного способу вживаються також у характерних випадках розмовного мовлення: 1) у конструкції I want (я хочу) I want: I want to meet this man. Я хотів би дізнатися подробиці вашого дитинства. Я хотів би зустрітися з цією людиною. Я хотів би дізнатися про обставини вашого дитинства. 2) у конструкціях would prefer (d would prefer) + інфінітив без частки to and had better (d better) + інфінітив без частки to (would be better): It rains a lot, prefer not to go out. Дощить багато, краще не виходити. Краще мене лають за гарну репліку, ніж аплодують за погану. Краще мене освистують за гарну поезію, ніж плітки за погану. 3) для вираження ввічливого прохання у конструкції would + інфінітив без частки to: would you help me? Будь ласка, допоможи мені! (Ви не хочете мені допомогти?) 4) у конструкції буде + інфінітив без частки zu + герундій: Ви не заперечуєте, якщо я залишився тут? Ви не проти, якщо я залишусь тут? STATUS (voice) В англійській мові дієслово має два стани: активний (активний заставу) і пасивний (пасивний заставу). Активний стан показує, що дія виконується суб’єктом і спрямована на об’єкт:

58Довідник з англійської мови 57 Стівен Спілберг зняв багато цікавих фільмів. Стівен Спілберг зняв багато цікавих фільмів. Пасивний стан показує, що особа чи предмет, який є підметом речення, є об’єктом дії: Стівен Спілберг зрежисував багато цікавих фільмів. Багато цікавих фільмів зняв режисер Стівен Спілберг. Будуючи речення з пасивними дієприкметниками, пам’ятайте, що вживаються лише пасивні перехідні дієприкметники. Перехідні та неперехідні дієслова Дієслова можуть означати дію, переміщення до іншого предмета чи ні. Залежно від цього їх поділяють на перехідні та неперехідні. Перехідні дієслова означають дію, спрямовану безпосередньо на предмет. Після них стоїть прямий додаток, виражений іменником або знахідним займенником без прийменника: знайти друга; читати книгу робити вправи Неперехідні дієслова вказують на дію, яка не стосується безпосередньо предмета. Для цих дієслів суфікс не потрібен: бігти; Плакати Перехідні дієслова вживаються в активному та пасивному станах: Він запросив мене на концерт. Вони запросили мене на концерт. Моллі написала листа. Листа написала Моллі. Неперехідні дієслова вживаються лише в активному стані: I was to the movies last week. Минулого тижня я ходив у кіно. Мій друг живе в Києві. Мій друг живе в Києві. Утворення часів активного стану описано в розділі «Часи дієслова». Пасивний стан утворюється за допомогою власного часу дієслова to be та дієприкметника минулого часу (V3/past participle/II participle) знаменного дієслова: This sonnet was written by Shakespeare. Цей сонет написав Шекспір. Ця лінія метро будувалася роками. Ця гілка метро будується вже кілька років. Приклади вживання дієслів і деяких активних і пасивних конструкцій. Часи та конструкції Активний стан Пасивний стан Present Simple Past Simple Раз на тиждень Том прибирає будинок. Том прибирає будинок раз на тиждень. Сем полагодив машину. Сем полагодив машину. Будинок Тома прибирають раз на тиждень. Том прибирає будинок раз на тиждень. Машину ремонтував Сем. Машину ремонтував Сем. Future Simple Ви закінчите роботу о 17:00. м. М. О п'ятій годині дня вони закінчать працювати. Робота завершиться о 17 годині. М. Робота буде закінчена о п'ятій годині дня. Present Continuous Прямо зараз Сара пише листа. Сара пише листа. Сара пише листа. Зараз Сара пише листа.

5958 Довідник з англійської мови Форми та конструкції активного часу State Passive Past Continuous Future Continuous Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous Future Perfect Future Perfect Continuous Future-in-Past The clerk was helping the customer when the thief entered the Burden. Коли злодій зайшов до магазину, продавець уже збирався допомогти клієнту. Джон буде мити посуд о 20:00. я сьогодні ввечері, Джон митиме посуд о восьмій вечора. Багато туристів відвідували цей замок. Багато туристів відвідало замок. Джон нещодавно виконав цю роботу. Останнім часом Джон виконував цю роботу. Джордж полагодив багато машин до того, як отримав ліцензію механіка. Джордж полагодив багато машин, поки не отримав ліцензію механіка. Шеф-кухар Джонс готував у ресторані фантастичні вечері протягом двох років, перш ніж переїхати до Парижа. Шеф-кухар Джонс готував у ресторані фантастичні обіди протягом двох років, перш ніж переїхати до Парижа. Ви завершите проект вчасно. Ви завершите проект достроково. Після завершення роботи відомий художник розписуватиме фреску понад півроку. Відомий художник розписуватиме мурал протягом півроку, поки його не завершать. Я знав, що Джон закінчить роботу о 5 вечора. м. М. Я знав, що Джон закінчить о п’ятій вечора. Продавщиця обслуговувала покупців, коли до магазину зайшов злодій. Коли злодій зайшов до магазину, покупців обслуговував продавець. Не використовується. Замість цієї форми в пасивному стані вживається проста форма майбутнього часу. Цей замок відвідало багато туристів. Замок відвідало багато туристів. Не використовується. Замість цієї форми вживається пасивний стан теперішнього досконалого стану. Джордж полагодив багато машин до того, як отримав ліцензію механіка. Джон полагодив багато машин, поки не отримав ліцензію механіка. Не використовується. Замість цієї форми в пасивному стані вживається форма минулого доконаного часу. Проект буде завершено вчасно. Проект завершено за планом. Невикористаний, я знав, що робота буде виконана до 17:00. м. М. Я знав, що робота закінчиться о п'ятій годині дня.

60Довідник з англійської мови 59 Часи та конструкції Активний стан Пасивний стан Future-in-past Конструкція досконалого вигляду, яка використовується для конструкції, завжди буде флексією для переходу флексією для переходу до + перфектний інфінітив Мері згадала, що вони повинні були взяти мене на вечірку. Мері згадала, що вони повинні взяти мене на вечірку. Джеррі оплатив рахунки. Джеррі оплатив рахунки. Моя мама завжди робила пироги. Моя мама завжди пекла пироги. Саллі сьогодні приготує смачну вечерю. Саллі сьогодні готує велику вечерю. Ви завершите проект достроково. Ви закінчите проект вчасно. Мері згадала, що мала взяти мене на вечірку. Мері згадала, що вони мали взяти мене на вечірку. Раніше Джеррі оплачував рахунки. Джеррі оплатив рахунки. Торти завжди робила моя мама. Торти робила моя мама. Сьогодні ввечері Саллі приготує смачну вечерю. Сьогодні ввечері Саллі приготує чудову вечерю. Проект буде завершено раніше встановленого терміну. Проект має бути завершено до узгодженого терміну. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА До безособових форм дієслова належать дієприкметник, інфінітив і герундій. Частка (частка) Частка — це безособова дієслівна форма, яка має ознаки дієслова, прикметника та прислівника. Подібно до дієслова, англійський прикметник має форми часу та стану, а також може супроводжуватися прислівником: A well-behaved woman do nothing that could induce people to talk about her. Освічена жінка нічого не робить, щоб про неї говорили. Як і прикметник, прислівник може виконувати як функцію означення, так і іменну частину складного присудка в реченні: У кімнаті ми зустріли перелякану дитину. У кімнаті ми виявили перелякану дитину. Історія мене завжди цікавила. Історія мене завжди цікавила. В українській мові англійській частці може відповідати як частка, так і прислівник: намагаючись встигнути на поїзд о 9 годині, він побіг занадто швидко. Коли він намагався встигнути на поїзд о 9 годині, він їхав надто швидко. Подивіться на індичку в духовці, з кухні пахне підгорілим м'ясом. Подивіться на індичку в духовці: з кухні пахне підгорілим м'ясом. Форма давального відмінка Давальний відмінок (частка І) Дієприкметник доконаного виду (частка ІІ) Частка доконаного виду Форми дієприкметника Активне письмо Пасивний будучи написано, щоб було написано, щоб було написано, щоб було написано

6160 Handbook of the English Language В англійській мові існують дві принципово різні форми дієприкметників: 1) дієприкметники теперішнього часу (present participle/participle I); 2) Past Participles (Perfect Participle/Participle II). Давальний відмінок (давальний відмінок/частка І) Давальний відмінок відповідає безособовим дієслівним формам в українській мові, як-от: 1) дієприслівники недоконаного виду: читати; dance Dance Talking about responding 2) дієприкметники теперішнього часу: read read; Tanzen Apropos відповіді Дієприкметники теперішнього часу вживаються, коли дія головного речення відбувається одночасно з дією підрядного речення: Вона стояла перед дзеркалом і розчісувала волосся. Вона стала перед дзеркалом і розчесала волосся. Джек пошкодив ногу під час гону. Джек пошкодив ногу під час гону. У таких реченнях після сполучників while і when можна вживати прикметник: Jack hurt his leg while running home. Джек пошкодив ногу під час гону. Треба бути обережним, переходячи вулицю. Будьте обережні, переходячи вулицю. Для виправдання дії вживаються також дієприкметники теперішнього часу: Як лікар, він не міг залишити поранених. Оскільки він був лікарем (лікарем), то не міг залишити страждаючих людей. Я захворів, пішов додому і прийняв якісь таблетки. Оскільки я почувався погано (мені було погано), я пішов додому і прийняв ліки. Давальний відмінок (частка І) утворюється додаванням суфікса -ing до форми інфінітива без частки: грати, грати (jugando, jugando); читати читати Утворюючи дієприкметники в теперішньому часі, необхідно дотримуватись таких правил правопису. 1) Приголосний, що стоїть перед суфіксом -ing, подвоюється, коли стоїть після короткого тонічного голосного: бігти (корендо, корендо); force force prefer, prefer 2) У дієсловах die (померти), liegen (брехати), to bind (зв’язати) літера i перед суфіксом -ing змінюється на літеру y: morir en morir (померти, вмирати); lie tie tie Past Participles (Perfect Participle/Participle II) Дієприкметники минулого часу відповідають пасивним дієприкметникам минулого часу української мови: scared зляканий; побудований побудований; Письмові зацікавлені дієприкметники минулого часу вживаються в таких випадках: 1) у дієприкметниках – за результатами тестування змінюємо план. За результатами контрольної роботи ми змінили план.

62Довідник з англійської мови 61 Я виріс у Вермонті і звик до холодних зим. Я виріс у Вермонті і звик до холодних зим. Розгніваний неефективністю, бос накричав на працівників. Обурений неефективністю роботи, начальник накричав на підлеглих. 2) у функції define: втрачений час більше ніколи не знайдено. Ти ніколи не надолужиш згаяного. На столі лежав написаний лист. Написаний лист лежав на столі. 3) при утворенні перфектних моментів: I have stayed several times in this hotel. Я зупинявся в цьому готелі кілька разів. Петро ще не заробив достатньо грошей, щоб купити машину. Петро ще не заробив достатньо грошей, щоб купити машину. 4) при утворенні форм пасивного стану: Коли ми приїхали, магазин був закритий. Магазин закрився до нашого приїзду. Мене звільнили і я не знаю, що робити. Мене звільнили і я не знаю, що робити. Дієприкметник минулого часу (частка II) правильних дієслів утворюється додаванням закінчення -ed до інфінітива без частки to: open (відкрити); терпіти (терпіти) терпіти (пожертвувати); готовий (готовий) готовий (готовий); варити (готувати (про їжу)) варити (готувати). Дієприкметник минулого часу (частка II) неправильних дієслів утворюється зміною основного голосного або всієї основи дієслова (див. правила творення V3): написано, написано, побачено, див.; вчити навчив. Доконаний дієприкметник Доконаний дієприкметник виражає дію, яка передує дії присудка: After they finished lunch, they leave the cafe. Після обіду вони залишили банку з кавою. Коли він не пояснив мені свій гнів, він пішов. Він пішов, не пояснивши причини свого гніву. Дієприкметник минулого часу утворюється від дієприкметника минулого часу дієслова haben, haben і дієприкметника теперішнього часу знаменного дієслова (V3): to have read, to have read; переклав, зробив, побачив Як видно з прикладів, дієприкметник перекладається українською мовою доконаного відмінка: Написавши листа, я пішов на пошту. Написавши листа, я пішов на пошту. Подивившись телевізор, він заснув. Подивившись телевізор, він заснув. ФУНКЦІЇ дієприкметників у реченні Давальний відмінок (давальний відмінок/частка І) вживається в реченні: 1) як іменна частина складеного присудка: Я глянув на полицю: пропала книга. Я подивилася на полицю: книги не було. 2) як визначення: The woman sitting by the fireplace is my Aunt Jackie. Жінка, яка сидить біля каміна, — моя тітка Джекі. 3) Як обставина: Оскільки я добре знав англійську, я міг читати цей журнал. Оскільки він добре розмовляв англійською, він міг читати цей журнал. Дієприкметники минулого часу (past participle/past participle II) у реченні можуть виконувати такі функції: 1) іменна частина складеного присудка: The Climate of the United States is as varied as its geography. Клімат Сполучених Штатів Америки настільки ж різноманітний, як і географія країни. 2) Визначте:

63Професор не перебільшував, коли говорив про великий інтерес до свого нового психофізіологічного експерименту. Професор не перебільшував, коли говорив про великий інтерес до свого нового психофізіологічного експерименту. 3) Обставини: під час повторення в класі учні повторювали нову граматичну тему вдома. Після того як учні обговорили нову граматичну тему в класі, вони повторили її вдома. Доконаний дієприслівник (доконаний дієприкметник) уживається в реченні як обставина. Наприклад: Після виконання контрольних вправ учні почали писати есе. Після того, як учні виконали вправи на повторення матеріалу, вони приступили до написання есе. Інфінітив (інфінітив) Інфінітив — це початкова форма дієслова, яка позначає дію без вказівки на предмет, тобто без особи, числа, часу і виду, і відповідає на питання «Що робити?», «Що робити». робити?" ?”: to do, to do, to read В англійській мові ознакою інфінітива є частка to В українській мові інфінітиву відповідає неозначена форма дієслова: to sing to sing to sing to sing come work Інфінітив має властивості іменника та дієслова-іменника інфінітив може виступати в ролі підмета, об’єкта, обставини та іменної частини складного присудка в реченні: Знати все — значить нічого не знати Знати все — значить нічого не знати Як і дієслово. , інфінітив має форми часу і стану, може визначатися перетвореним прислівником і входити до складу присудка в реченні: She got dress швидко і пішла в іншу кімнату готувати їй сніданок She dressed швидко і пішла в іншу кімнату до готувати сніданок за такими формами: 1) активний неозначений інфінітив; 2) неозначений пасивний стан інфінітива; 3) безперервний активний інфінітив; 4) перфект активного інфінітива; 5) доконаного пасивного стану інфінітиву; 6) доконаного тривалого активного інфінітива. Інфінітивна форма Активний стан Пасивний стан Невизначено питаючи, запитуваний Безперервно питаючи Досконалий Досконалий Безперервно питаючи, питаючи, запитуваний Тільки інфінітив Активний Невизначений є простою формою інфінітива. Інші форми інфінітива є складними і утворюються за допомогою допоміжних дієслів to be або to have і дієприкметника теперішнього часу (частка I) або частки доконаного виду (частка II). Так утворюється активний продовжений інфінітив із допоміжним дієсловом бути та дієприкметником давального відмінка (частка І): писати, спати, чекати. Перфект активного інфінітива утворюється поєднанням допоміжного дієслова to have і дієприкметника минулого часу (II частка): вони писали, вони спали, вони чекали. Доконаний тривалий активний дієвідмін утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в дієприкметнику доконаного виду (to have been) і давального відмінка (частка І): to have writing, to have slept, to have sected. Неозначений пасивний інфінітив утворюється поєднанням допоміжного дієслова to be та дієприкметника минулого часу (II частка): to be write, to be sleep, to be wait on.

64Доконаний пасивний відмінок утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в доконаному відмінку (to have been) і дієприкметника минулого часу (participle II): to have been written, to have slept, to have been to wait. Заперечна форма інфінітива утворюється за допомогою попередньої заперечної частки не: не писати; не бути написаним; не бути написаним; Я не писав, не будучи написаним; не були написані. Значення Активні та пасивні форми інфінітива вживаються для вираження дії, що відбувається одночасно з дією присудка в теперішньому, минулому чи майбутньому часі: Не хотів прийти раніше, але не міг. Він хотів бути раніше, але не зміг. Нам сказали дзвонити чи писати, як тільки будуть якісь новини. Вони сказали нам дзвонити або писати, щойно будуть новини. Керівник сподівався, що проект буде завершено вчасно. Керівник сподівався, що проект буде завершено вчасно. Тривалий активний інфінітив уживається для вираження дії в процесі розвитку, яка відбувається одночасно з дією, на яку вказує присудок цього речення: де твій старший брат? Здається, він лагодить свою машину в гаражі. Де твій старший брат? Здається, він у гаражі лагодить машину. Доконаний активний і пасивний інфінітиви вживаються в таких випадках: 1) для вираження дії, яка передує дії, на яку вказує присудок цього речення, наприклад: I Remember promissing that I would take you to my laboratory. Я пам’ятаю, як обіцяв взяти його до своєї лабораторії. Кажуть, Хуан переїхав в інше місто. Кажуть, Джон переїхав в інше місто. 2) для вираження можливості або ймовірності дії, пов’язаної з минулим, у поєднанні з модальними дієсловами must, may: What you see in this room must have scared you terribly. Те, що він побачив у тій кімнаті, мабуть, налякало його до лайна. Можливо, вона побачила щось важливе на місці злочину. Можливо, він побачив щось важливе на місці злочину. 3) для вираження невиконаної дії, яка мала чи могла відбутися в минулому з необхідності, обов’язку, морального обов’язку тощо, у поєднанні з модальними дієсловами should, should, could, was (were): you should ( had ваша обіцянка Ви повинні були виконати свою обіцянку (мається на увазі, що ви цього не зробили) Ви могли б перекласти текст краще Ви могли б перекласти цей текст краще (однак мається на увазі, що ви цього не зробили) 4) для вираження дії порушення після таких дієслів у минулому часі: сподіватися, сподіватися; чекати, чекати, чекати; удавати намір зібратися; думати; Я хочу Наприклад: я мав намір (хотів/очікувався тощо) виїхати наступного дня. Я хотів (хотів/очікував) піти наступного дня (тобто: я не пішов). Пам’ятайте: вживання тих самих дієслів у минулому часі з неозначеною формою інфінітива (інфінітив інфінітив) не показує, чи була виконана дія. Порівнювати:

шістдесят п'ять64 Посібник з англійської мови Я не хотів тут залишатися. Він хотів залишитися тут (але невідомо, чи залишився). Він хотів залишитися тут. Він хотів залишитися тут (але не досяг своєї мети). Infinitiv Active Continuous Perfect вживається для вираження дії, яка тривала певний проміжок часу і передувала дії, позначеній присудком цього речення: «Здавалося, вітер завив всю ніч», — сказала вона. «Здається, вітер був сильний цілу ніч», — сказав він. ФУНКЦІЇ інфінітива в реченні У реченні інфінітив може виконувати такі функції: 1) Підмет: То бачити – означає вірити. Бачити - це вірити. Запам’ятати інфінітив або групу інфінітивів, які стоять після безособових речень, коли це необхідно; Можливо, що, можливо, воно виконує функцію підмета в реченні: треба було щось зробити. Треба було щось робити. 2) частина присудка: дієслівний складний у поєднанні з дієсловами to begin with; почати (почати); продовжувати (продовжувати); обробка (оздоблення); припинити (припинити); хочу хочу); спробувати спробувати); вирішувати (вирішувати); намір тощо, що виражають початок, продовження чи закінчення дії, а також ставлення виразника підмета до дії, вираженої інфінітивом: Неллі заплющила очі й намагалася не думати. Нелл Лі заплющила очі й намагалася не думати. Фразове дієслово в поєднанні з модальними дієсловами та їх замінниками - можна починати експеримент. Тепер ми дійсно можемо почати експеримент. іменної частини складеного присудка: «Я вважаю, — сказав він, — що марна трата часу продовжувати цю дискусію». "Я вважаю, що це марна трата часу, щоб продовжувати цю дискусію", - сказав він. 3) прямий додаток (після перехідних дієслів to help, to support, to like, to prefer, to forget, to ask, to beg, to promise, to recommend тощо): he forgot to заводити годинник, коли він пішов. спати. Він забув увімкнути годинник, коли лягав спати. Я попросив його віддати мені журнал. Я попросив його віддати мені журнал. 4) Означення (інфінітив, що вживається у функції позначення, в українській мові часто перекладається як підрядне речення) – природа ще зберігає багато нерозкритих таємниць. Природа зберігає багато таємниць, які ще не розкриті. Він не був першим, хто прийшов. Він прийшов першим. Пам’ятайте, що інфінітив у значенні функціонує після слів «перший», «другий», «останній» тощо. перекладається українською мовою дієсловом форми особи, на якому написано присудок англійського речення: Не буде останнім зліва. Він піде останнім. Першим одужав Георгій. Першим підійшов Джордж. 5) Обставини: Цілі: Ми приїхали на вокзал, щоб попрощатися з друзями. Ми пішли на вокзал попрощатися з друзями. Пам’ятайте: при перекладі інфінітива у функції обставини мети в українській мові перед інфінітивом вживається сполучник «щоб»: щоб потрапити до конференц-залу, довелося пройти майже півкілометра. Щоб потрапити до конференц-залу, нам довелося пройти майже кілометр.

66Довідник з англійської мови 65 Сполучник «for the goal of» часто вживається перед інфінітивом у функції мети-обставини: You must get plenty of fresh air to sleep well. Щоб добре спати, потрібно багато дихати свіжим повітрям. Наслідок: у той час я був занадто малий, щоб думати про ці речі. Я був занадто малий, щоб думати про ці речі. ВЖИВАННЯ інфінітива з ЧАСТКОЮ To Інфінітив у реченні може вживатися так: 1) з часткою to; 2) без частки також. У цих випадках інфінітив вживається з часткою to (to + інфінітив). 1) Для вираження мети: Він вийшов купити хліб. Вона вийшла купити хліба. 2) Рада після дієслів; прийняти; надія обіцянка надія надія; відхилити: Він погодився прийти. Він погодився приїхати. Том пообіцяв допомогти мені переїхати. Том погодився допомогти мені змінитися. 3) Після питальних слів (крім чому) де де; Як те, що було ВООЗ: я не знаю, що робити. Я не знаю що робити. 4) Після фраз I would like/love/bast: I would like to take a cup of tea. Я хочу випити чаю. 5) Навпаки, é + іменник, é + прикметник: важко вчити дітей. Навчання дітей – важка праця. Я радий бачити тебе щасливою. Я радий бачити тебе щасливою. У цих випадках інфінітив вживається без частки to. 1) Після модальних дієслів (окрім should): You must be back by 10 pm. М. Ви повинні повернутися до 22:00. 2) Після того, як речення були кращими, я б віддав перевагу: Ти краще ходиш. вам краще йти 3) Після конструкцій do (сила) + object; дозволити (дозволити) + заперечувати; см + об'єкт; слухати + не погоджуватися; Почуття + об’єкт: мої батьки дозволяють мені дивитися телевізор до 11 вечора. М. Батьки дозволяли мені дивитися телевізор до одинадцятої вечора. Я почув, як мій брат повернувся додому. Я почув, як мій брат повернувся додому. Запам’ятайте З дієсловом to help інфінітив може вживатися як з часткою to, так і без неї: It help me translate the article. Він допоміг мені перекласти статтю. Я допоміг йому написати статтю. Я допоміг йому написати статтю. Інфінітивні конструкції Комплексна конструкція Object/Objective-with-Infinitive Ця конструкція складається з двох частин: 1) іменника в загальному відмінку або займенника в об’єктному відмінку; 2) інфінітив, що означає дію, яку виконує чи переживає особа чи предмет. Наприклад: Я думаю, що Джон хороший програміст. Я думаю, що Джон хороший програміст. Я хочу, щоб ти прийшов завтра Я хочу, щоб ти прийшов завтра Конструкція «складний додаток» зазвичай перекладається українською мовою як підрядний зв’язок із спонукальним реченням: він хоче книгу повернути завтра. Він хоче повернути книгу завтра.

67У таких випадках використовується 66 Handbook of the English Language Complex Object. 1) Після дієслів, що означають доручення, примус, пораду, прохання: розповісти; міцність; Вони роблять це можливим; переконувати; наказати, попередити, запросити, навчити, зобов'язати; дозвіл; дозволити дозволити питання; радити рекомендувати нагадати Наприклад: Хазяйка попросила нас зайти. Господиня запросила нас увійти. Він попередив, щоб я нічого не чіпав. Він попередив, щоб я нічого не чіпав. Remember Після дієслів do і leave у конструкції «складного додатка» вживається інфінітив без частки to: The book made me laugh, but it also made me cry. Книга розсмішила мене, але й розплакалася. Чому б вам не дозволити мені спробувати? Чому б вам не дозволити мені спробувати? 2) Після дієслів, що позначають думку та припущення: знати; вірити, не довіряти, вважати. Наприклад: я знаю, що він хороша людина. Я знаю, що він хороша людина. Мені здається, цій актрисі за тридцять. Мені здається, цій актрисі за тридцять. 3) Після дієслів, що виражають намір, бажання, почуття: хочу; хотів би/хотів би побажати; бажання; очікувати любові, любові, ненависті. Наприклад: я бажаю вам добре поїсти. Я хочу, щоб ти добре їв. Вона хоче, щоб я пішов з нею на концерт. Вона хоче, щоб я пішов з нею на концерт. Я хочу, щоб ви зараз прочитали це повідомлення. Я хочу, щоб ви зараз прочитали це повідомлення. Ми припускаємо, що Сем виграє конкурс. Ми припускаємо, що Сем виграє конкурс. Чи варто мені йти зараз? Чи варто мені йти зараз? 4) Після дієслова help: Sue always helps her mother to set the table. Сью завжди допомагає матері накривати стіл. 5) Після дієслів відчуття: побачити; чути відчувати повідомлення; подивись подивись Наприклад: я помітив, що вона входить у кімнату. Я помітив, що вона увійшла до кімнати. Ми чуємо, як він все розповідає. Ми чули, що ти йому все розповів. запам’ятати Після дієслів інфінітив вживається в конструкції «складного додатка» без частки to: I see my sister came. Я бачив, як прийшла моя сестра. Поллі відчула, як кіт підскочив їй на коліна. Поллі відчула, як кіт стрибнув їй на коліна. Порівняння конструкцій режиму перегляду/слухання тощо. + хтось/щось + робити і бачити/чути тощо. + хтось/щось + робити Як частина конструкції складного об’єкта після дієслів «see», «oír», «oír» , «sentir», «notice», «observe» і «observe» може використовуватися стільки як інфінітив без частки як інфінітив як дієприкметник теперішнього часу (дієприкметник теперішнього часу/частка І): I see Tom get into his car and he driveed away. Я бачив, як Том сів у машину й поїхав. Я бачив, як Том сів у свою машину й поїхав. Я бачив, як Том сів у машину й поїхав.

68Довідник з англійської мови 67 Я ніколи раніше не бачив, як Том танцює. Я ніколи не бачив, щоб Том танцював. Я ніколи раніше не бачив, як Том танцює. Я ніколи раніше не бачив, як Том танцює. Різниця в змісті цих речень полягає в тому, що конструкції з інфінітивом без частки to мають на меті вказати на факт дії, що виконується, а конструкції з давальним відмінком підкреслюють тривалість дії. При перекладі конструкцій цього типу українською мовою, як правило, інфінітив перекладається дієсловом доконаного виду, а дієприкметник давального відмінка – дієсловом недоконаного виду: Ми бачили, як сталася аварія. Ми бачили аварію (що сталося?). Я бачив, як він ішов вулицею. Я бачив, як він ішов вулицею (що він робив?). Я не чув, як ти зайшов. Не чув, як ти прийшов (що ти зробив?). Я чув дощ. I hear the rain fall (what?) Після дієслів smell і find просто використовуйте конструкцію someone/something + дієприкметник теперішнього часу (частка теперішнього часу/частка І): Can you smell something burning? Ви відчуваєте запах гару? Вона знайшла його за читанням її листів. Вона знайшла його за читанням її листів. Складний підмет/конструкція називного відмінка з інфінітивом Складний підмет складається з іменника загального відмінка або займенника в називному відмінку та інфінітива з часткою до. Українською мовою ця конструкція перекладається підрядним реченням: очікуваний у будь-який час. Очікується, що він прибуде в будь-який час. Ви, мабуть, знаєте його адресу. Ви, мабуть, знаєте його адресу. Здається, що вода кипить. Здається, що вода кипить. У таких випадках використовується конструкція «складний предмет». 1) З імовірними реченнями, найімовірнішими; Ви навряд чи будете впевнені Щоб бути впевненим: Ця інформація точно відповідає дійсності. Ймовірно, це достовірна інформація. Навряд чи пан. Даррел залишайся в цьому готелі. Навряд чи пан. Даррел зупиняйтеся в цьому готелі. 2) Здається, виступає в дієсловах в активному стані; вони ніби розкриваються; вимикати; статися (випадково): мені здалося, що я почув голос. Мені здалося, що я почув чийсь голос. Вони випадково зустрілися в Парижі. Випадково вони зустрілися в Парижі. 3) З пасивними дієприкметниками: вказують на почуття: бачать; чути відчувати повідомлення; годинник Наприклад: було зазначено, що вони обідали в ресторані The Planet Hollywood. З'ясувалося, що вони обідали в ресторані Planet Hollywood. Було чути, що він запізнився. Було чути, що він запізнився. позначити розумову діяльність: мислення; чекання відоме; вірити можливо припустити; Розглянемо, наприклад: очікується, що Люсі напише блискуче есе. Очікується, що Люсі напише дуже гарне есе. Ви повинні відвідати нас на вихідних. Може, завітають до нас на вихідні. позначає наказ, примус, пораду, про хання: сказати, зобов'язати; Вони роблять це можливим; переконувати; замовте це

6968 Посібник з англійської мови to warn to warn; запрошувати навчати, примушувати; дозволити дозволити питання; порадити рекомендувати запам'ятати оголосити рекламувати щось Наприклад: Хлопцям було наказано носити форму бойскаутів. Хлопцям було наказано носити бойскаутську форму. Фільм оголошують успішним. Кажуть, що фільм став хітом. Інфінітивна конструкція з прийменником for (конструкція for-to-infinitiv) У цій конструкції прийменник for стоїть перед іменником або займенником перед інфінітивом: я можу легко відповісти на це запитання. Мені легко відповісти на це питання. Більше мені було нічого сказати. Більше йому не було що сказати. При перекладі цієї конструкції українською мовою вживається підрядне речення або інфінітив. Наприклад: Буде чудово провести тиждень в Англії. Ми будемо дуже раді провести тиждень в Англії. Я б віддала все, щоб цього не сталося. Я б віддала все, щоб цього не робити. Герундій (форма герундія/-ing) Герундій — безособова форма дієслова, яка має властивості як дієслова, так і іменника: читати; плавати; плавати; Операція Як дієслово герундій має форми часу та стану і може бути позначений прислівником. Як іменник герундій може функціонувати як суб’єкт, як об’єкт і може позначатися присвійним або вказівним займенником: Skating is one of my mother’s favorite hobbies. Катання на ковзанах – одне з улюблених захоплень моєї мами. Форма герундія Форми герундія Активний стан (Актив) Пасивний стан (Пасив) Невизначене читання читається Перфект, прочитаний, прочитаний Як видно з таблиці, форми герундія відповідають формам прислівника теперішнього часу і цього прислівника доконаного стану. Активний невизначений герундій є простою формою герундія. Утворюється додаванням закінчення -ing до основи дієслова: to write by writing; читати читати. Правила утворення простої форми герундія такі ж, як і утворення дієприкметника теперішнього часу. Пасивний невизначений герундій утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в простому герунді (to be) і дієприкметника минулого часу знаменного дієслова: to write, to be пишуть; read, be read Доконаний активний герундій утворюється поєднанням допоміжного дієслова ter у формі простого герундія (to have) і дієприкметника минулого часу знаменного дієслова: to write terescrito; read after reading Пасивний стан доконаного герундія утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у доконаному герунді (have be) і дієприкметника минулого часу знаменного дієслова: to write, to have written; read after reading Заперечна форма герундія утворюється за допомогою попередньої заперечної частки not: not writing; не написаний; не писали, не писали.

70English Language Manual 69 Значення герундія Невизначений герундій виражає дію, одночасну з дією присудка: It's been so long that I'd rather walk. Погода була така гарна, що я вирішив піти погуляти. Перфектний герундій виражає дію, яка передує дії присудка: I saw her close the doors. Я бачив, як вона зачинила двері. використання герундія У таких випадках використовується герундій. 1) Як іменник: їсти фрукти корисно для здоров’я. Вживання фруктів корисно для здоров'я. 2) Допустити після дієслів; уникати розглядати продовжувати продовжувати; затримка заперечення; насолоджуватися втечею, зникати; вибачте, уявіть, що запитую вас; закінчити, вибачити, представити, мати на увазі; зберігати в значенні продовжувати; Ми з нетерпінням чекаємо цього; згадка про дух заперечують; заперечувати, заперечувати; відкладати; практика; запобігати чомусь повідомляти протистояти; взяти на себе ризик; зберегти запропонований стенд; Щоб зрозуміти: ви не проти, якщо я відчиню вікно? Ви не проти, якщо я відчиню вікно? Сміт зізнався у вбивстві своєї дружини. Сміт зізнався у вбивстві своєї дружини. 3) Після дієслова go: I go swimming every morning in the summer. Влітку я щоранку йду купатися. 4) Після будівництва: бути зайнятим; не мати користі не варто, немає сенсу; яка користь від чого? це не добре, це не варте того, я не можу вдіяти, але я не можу зупинитися; немає сенсу (в) щось не має сенсу; Я не можу терпіти нездатність стояти; звикнути до чогось мати проблеми, мати проблеми з чимось; цікавитися чимось; бути вправним у чомусь; зацікавлений Наприклад: Марно плакати над розлитим молоком. Не плач над розлитим молоком. 5) Після прийменників: He entered without knocking on the door. Він пішов, не постукавши в двері. Запам’ятайте: з дієсловами починати, починати, продовжувати, радник, дозволити, рекомендувати вони можуть вживатися як інфінітив, як і герундій, і значення речення не змінюється: гості почали танцювати/танцювати. Гості почали танцювати. Вам заборонено залишатися/перебувати там. Ви не можете залишатися тут. Однак є дієслова, які мають одне значення в поєднанні з інфінітивом і інше в поєднанні з герундієм: 1) Продовжити з + в інфінітиві (на початку): Після закінчення сніданку він написав листа. Після сніданку він почав писати листа. продовження + герундій (продовження): я намагався заспокоїти її, але вона продовжувала плакати. Я намагався її заспокоїти, але вона продовжувала плакати. 2) означає + al інфінітив (намір): Це означає знайти кращу роботу. Він хоче знайти кращу роботу. медіа + герундій (медіа): Щоб досягти успіху в цьому курсі, вам потрібно багато вчитися. отримуйте з ним хороші оцінки

7170 Handbook of English Discipline означає наполегливе навчання. 3) Спробуйте + до інфінітива (зробити все можливе): Я спробував завести машину, але двигун заглох. Я намагався завести машину, але двигун затих. try + gerund: Чому б вам не спробувати додати трохи спецій до соусу? Можливо, ви знаєте краще. Чому б вам не спробувати додати в соус спецій? Можливо, ви знаєте краще. 4) Хочу + інфінітив (хочу): Я хочу провести відпустку в Криму. Хочу провести відпустку в Криму. I want + gerund (обов’язковий, обов’язковий): My car need to be fixed again. Мою машину потрібно знову полагодити. 5) стоп + ал інфінітив (стоп із закінченням): По дорозі додому я зупинився, щоб купити молоко. По дорозі додому я зупинився купити молока. стоп + герундій (припинити щось робити): припини говорити! Ви в бібліотеці. Припиніть говорити! Ви в бібліотеці. 6) запам'ятати + інфінітив (щоб не забути щось зробити): Я думав про те, щоб зачинити двері. Я не забув зачинити двері. пам'ятати + герундій: я пам'ятаю, як зачинив двері. Я пам'ятаю, як зачинив двері. 7) олвідар + інфінітив (Я забув щось зробити): я забув згадати про цей факт у своєму звіті. Я забув згадати про цей факт у своєму звіті. забути + герундій (зробити щось, але забути): я забув згадати про цей факт у своєму звіті. Я забув згадати про цей факт у своєму звіті. Те, що ти зараз приходиш і кажеш: «Я його батько», не змінює моїх почуттів. Просто тому, що ти зараз заходиш і кажеш: «Я його батько», це не змінює мого почуття. 2) іменна частина складеного присудка: Seeing is beliving. Бачити - це вірити. 3) Приєднання (пряме, прийменникове): Мета вчителя — навчити учнів правильно розмовляти англійською мовою. Мета вчителя – навчити учнів правильно розмовляти англійською мовою. 4) Значення: я радий мати можливість поговорити з вами, докторе. Я радий, що мав можливість поговорити з вами, докторе. 5) Обставини: Ви можете допомогти йому, підтримавши його. Ви можете допомогти йому, підтримавши його. Герундій і дієприкметник теперішнього часу Подібність між герундієм і дієприкметником теперішнього часу полягає в тому, що: вони утворюються однаково шляхом додавання інфінітива до основи без частки, що закінчується на -ing; має властивості дієслова. Поза контекстом може бути важко визначити, чи є особа, що закінчується на -ing, дієприкметником чи герундієм. Однак герундій і дієприкметник — це різні, безособові форми дієслова, які відрізняються одна від одної як значенням, так і функціями речення. Герундій має властивості дієслова та іменника, тоді як прислівник має властивості дієслова та прикметника. ФУНКЦІЇ герундія в реченні У реченні герундій може виконувати такі функції: 1) підмета:

72Довідник з англійської мови 71 Відмінності між герундієм і дієприкметником теперішнього часу У функції значення та обставини У функції підмета, іменної частини присудка та об’єкта Герундій вживається з прийменником: спосіб перекладу цього Граматика структура це відомо. Спосіб перекладу цієї граматичної конструкції відомий. Перед використанням цього пристрою необхідно прочитати інструкцію користувача. Перед використанням цього пристрою необхідно прочитати інструкцію користувача. Використовується: виконання цього квесту є дуже важливим. Виконати це завдання дуже важливо. Дієслово вживається без прийменника: Група, яка виконувала цю місію, складалася з 20 чоловіків. Група, яка виконувала завдання, складалася з 20 осіб. Для перекладу тексту студенти користувалися англо-українськими словниками. Під час перекладу тексту студенти користувалися англо-українськими словниками. герундій І віддієслівний іменник не вживається. Віддієслівний іменник утворюється додаванням закінчення -ing до основи інфінітива, тобто h форма віддієслівного іменника узгоджується з герундієм: begin (початок); відкрити отвір; I think I think Однак віддієслівний іменник і герундій — це дві різні частини мови, які мають різні значення та виконують різні функції в реченні. Віддієслівні іменники мають усі властивості іменника і найчастіше перекладаються українською мовою як іменник. Герундій має лише кілька властивостей іменника. Відмінності між герундієм і герундієм віддієслівного іменника 1. Не вживається з артиклем: я пам’ятаю зустріч з тобою в Токіо. Я пам’ятаю, як зустрів його в Токіо. 2. Не може бути множини: Мені байдуже, якщо ви відкриєте вікно. Мені байдуже, якщо ти відчиниш вікно. 3. Це може мати пряме застосування: Не почав прибирати свою кімнату, коли я залишив його. Коли я пішла від нього, він почав наводити порядок у кімнаті. 4. Його можна визначити за допомогою прислівника: Мені не подобається, що ти так голосно говориш. Мені не подобається, коли ти так голосно розмовляєш. 5. Має форми часу й умови: Мати сердилась, що син так спізнився. Мати сердилась, що син так запізнився. Віддієслівний іменник 1. Може вживатися з артиклем: Засідання почалося о 7 ранку. Зустріч розпочалася о сьомій ранку. 2. Може приймати форми множини: I get really upset about all the closing and open of the door. Усе це закривання та відкривання дверей мене дуже турбує. 3. Може вживатися з прийменниковим суфіксом: It didn’t take long to tiny up your room. Наведення порядку в кімнаті не займе у вас багато часу. 4. Можна визначити за допомогою прикметника: Your loud voice caught my attention. Його гучний голос привернув мою увагу. 5. Не має форми часу і стану.

7372 Посібник з англійської мови МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА ТА ЇХ ЗАМІННІ ЧАСТИНИ Модальні дієслова виражають ставлення мовця до дії, процесу чи стану. На відміну від семантичних дієслів, модальні дієслова не змінюються за особами і числами (крім Need), можуть самостійно утворювати питання і форми заперечення, а також вимагають інфінітив без частки to (крім дієслова should to must): I can get in quick. Я можу швидко друкувати. Ви можете прийти на вечірку, вибачте, я не можу. Ви можете прийти на вечірку? вибачте, я не можу. Прогноз погоди не дуже хороший. Сьогодні ввечері може випасти сніг. Прогноз погоди не дуже сприятливий. Сьогодні ввечері може випасти сніг. Для відвідування інших країн потрібен закордонний паспорт. Для відвідування інших країн потрібен закордонний паспорт. Ви повинні кинути палити. Ви повинні кинути палити. Але ви повинні кинути палити. Ви повинні кинути палити. За допомогою модальних дієслів передаються модальні значення можливість (фізичне і теоретичне), рекомендація, мандат, заборона, дозвіл. модальне дієслово can (could) можливість фізичний теоретичний дозвіл may + + порядок рекомендація, вимога, заборона обіцянка, намір, попередження Might Must Shall (повинен) Should to + + модальне дієслово can (could) Це модальне дієслово має дві форми: can to теперішній час і міг для минулого. Can використовується: 1) для вираження можливості або здатності виконувати фізичну дію: дитина тепер може ходити. Тепер дитина може ходити. теоретично: де вона? Вона може бути вдома. Де вона? Вона може бути вдома. У цьому сенсі модальне дієслово can (could) перекладається як «вміти»: вона добре говорить англійською, але не може нічого написати. Вона говорить англійською, але не вміє нічого писати. 2) для вираження дозволу на виконання дії (у питальних і стверджувальних реченнях): Чи можемо ми піти додому? якщо ти можеш піти, ми можемо піти додому, так, ти можеш піти, я можу скористатися твоїм телефоном? Звичайно, ви можете. Чи можу я скористатися вашим телефоном? Ви, звичайно, можете 3) висловити заборону на дію (тільки в негативних фразах): ви не можете зупинятися на досягнутому. Ви не можете залишатися тут. Вам заборонено говорити в класі. Вам заборонено говорити в класі. 4) висунути прохання (у питальних реченнях): Can (could you) give me your dictionary? Чи не могли б ви дати мені свій словник? Запам’ятайте: форма «не могли б ви» використовується для більш ввічливого спілкування: ви можете мені допомогти? Чи можеш ти мені допомогти? Чи можеш ти допомогти мені? Про значення конструкції could + perfect інфінітив див. розділ «Значення форм інфінітива».

74Про синонім модального дієслова can, флексії to be able to дивіться в розділі «Замінники модальних дієслів». Модальне дієслово may (could) Це модальне дієслово має дві форми: may у теперішньому часі, may у минулому часі. May (could) використовується для вираження: 1) теоретичної можливості виконання дії: Jane could pass the test this time. Цього разу Джейн може побити свій рахунок. Сьогодні може бути дощ. Сьогодні може бути дощ. 2) Дозвіл (у стверджувальних і питальних реченнях): Ви можете йти. ви можете піти багаж можна залишити тут Тут ви можете залишити свій багаж. Я можу допомогти? Чи можу я допомогти? 3) Ні (у заперечних реченнях): Ви не повинні приходити сюди. Ви не можете прийти сюди. Дієслово may вживається: 1) у підрядних реченнях за узгодження часів: She said that he could take her book. Вона сказала, що він може взяти свою книгу з собою. 2) на позначення ймовірності дії: міг прийти. Може, прийде. 3) Щоб отримати більш ввічливі поради, чи можу я поговорити з менеджером банку? Чи можу я поговорити з менеджером банку? Щодо замінників модального дієслова ви можете (могли) переглянути розділ «Замінники модального дієслова». Модальне дієслово must Модальне дієслово must вживається: 1) для вираження необхідності виконати дію, наказ: Soldiers must bey the orders of their commander. Солдати повинні виконувати накази своїх командирів. Я маю йти. Я маю йти. 2) виражають заборону (у заперечних реченнях): You shouldn't do this. Це не можливо. Тут не можна шуміти. Тут не можна шуміти. 3) теоретичний спосіб вираження ймовірності дії: вона повинна відхилитись. Вона повинна бути втрачена. Ви напевно вже читали цю книгу. Ви напевно вже читали цю книгу. 4) Дайте наполегливі поради та рекомендації: You absolutely must come see my new apartment. Ви повинні побачити мою нову квартиру. Фраза to have (to) Фраза to have (to) є синонімом модального дієслова must (див. розділ Модальні замінники) і використовується для вираження необхідності виконати дію через певні обставини. Вираз to have (to) перекладається як «повинен», «змушений (щось робити)»: It was very dark and we had to stay at home. Було дуже темно, і ми змушені були залишатися вдома. Мені не потрібно носити форму. Мені не потрібно носити форму. Синоніми модального дієслова must див. у розділі «Замінники модальних дієслів». Фраза to be (to) Фраза to be (to) є модальним дієсловом, синонімом слова must (див. розділ Заміни модальних дієслів) і використовується для вираження необхідності виконати дію на основі домовленості до або після План . Вираз to be (to) перекладається як «повинен», «повинен був бути» (за домовленістю) - до цієї роботи потрібно приступати негайно. Треба відразу братися за справу (згодні). Я мав зустрітися з нею о 15:00. Я мав зустрітися з нею о третій годині (ми домовилися).

7574 Manual do Inglês модальне дієслово should Модальне дієслово should виражає обіцянку, намір, попередження, погрозу: You will get your money. Ви отримаєте свої гроші. За це дитину треба покарати. За це дитина буде покарана. Ви також повинні висловити питання про те, як діяти далі, тобто прохання поради, рекомендації: Чи варто починати? Почнемо? Модальне дієслово should Дієслово should в основному використовується для вираження порад і рекомендацій, і в цьому значенні воно перекладається як «треба», «слід»: вам слід звернутися до лікаря. Необхідно проконсультуватися з лікарем. Ви повинні кинути палити. Ви повинні кинути палити. Модальне дієслово також слід використовувати для вираження теоретичної можливості, правдоподібності дії: Where is he? Я маю бути зараз у школі. Де це? Я вже маю бути в школі. Ненсі вже дзвонила? Ні, і я хвилююся: я мав дзвонити годину тому. Ненсі вже дзвонила? Ні, і я хвилююся: я мав дзвонити годину тому. У цих випадках використовуються модальні дієслова will і would. 1) Виражайте волю, бажання, намір у стверджувальних і заперечних реченнях: Ми вам допоможемо. Ми тобі допоможемо. І туди не дійде. Я туди не ходжу (не хочу туди). У цьому значенні гідність переважно вживається в підрядних реченнях, де дієслово-присудок стоїть у минулому часі: І він сказав, що ми йому допоможемо. Я сказав, що ми (вже) тобі допоможемо. 2) виражати ввічливе прохання чи запрошення в питальних реченнях і надавати проханню особливо ввічливого відтінку. Хочеш чашку чаю? Випийте чашку чаю. Можеш допомогти мені? Будь ласка, допоможи мені. Дієслово necessitate Дієслово necessitate вживається як дієслово способу та значення. Як модальне дієслово Need у поєднанні з невизначеним інфінітивом виражає потребу виконати дію стосовно теперішнього чи майбутнього і вживається в питальних і заперечних реченнях: Do we need to get there? Нам треба туди йти? Вам не потрібно про це хвилюватися. Вам не потрібно про це хвилюватися. У модальному значенні дієслово to need має лише теперішній час. Питальна та заперечна форми утворюються без допоміжного дієслова to do і вживаються з інфінітивом основного дієслова без частки to: You don't have to rush. Не потрібно поспішати. Дієслово necesitar перекладається як «потребувати щось». З огляду на це воно відмінюється за загальними правилами і вживається в теперішньому, минулому та майбутньому часі: Мені потрібен цей журнал. Мені знадобиться цей журнал. Після вживання інфінітива з часткою to за допомогою дієслова to do утворюються питальні та заперечні форми в неозначеному теперішньому і неозначеному минулому: Не потрібно говорити багато дурниць. Немає причин говорити дурниці. Вам потрібні гроші? Вам потрібні гроші? дієслово сміливий Дієслово сміливий означає «мати сміливість або гордість зробити щось». В основному вживається в питальних і заперечних реченнях. Dare вживається як модальне та значуще дієслово. У першому випадку воно утворює форму питання і заперечення теперішнього і минулого без допоміжного дієслова to do, в третьому

76Теперішній відмінок однини не має закінчення -(e)s і вживається з безчастковим інфінітивом para: How dare you say that? як ти смієш це говорити? Якусь мить він не наважувався поворухнутися. Деякий час він не наважувався поворухнутися. Як значуще дієслово daring відмінюється за загальними правилами; інфінітив після вживається з часткою to: ні Джордж, ні я не смію обернутися. Ні Джордж, ні я не наважувалися озирнутися. Модальне дієслово should Модальне дієслово should використовується для вираження таких значень: 1) настійна рекомендація, порада виконати дію, моральний обов’язок: ви повинні поводитися з тваринами доброзичливо. З тваринами потрібно добре поводитися. 2) очікувана та бажана дія, теоретична можливість, впевненість у виконанні дії: Tom is a good student. Ви повинні скласти іспит. Том хороший студент. Треба скласти іспит. Замінники модальних дієслів 1. Фраза to be can to є замінником модального дієслова can: 1) для вираження минулого та майбутнього: I could drive. я міг би водити, я зможу водити. Я зможу водити машину. 2) для вказівки на можливість чи неможливість виконання дії в даний час, у минулому чи в майбутньому. Порівняйте: Я вмію читати. Я вмію читати. А я не можу прочитати ті малі літери! Я не бачу цих малих літер. Коли мені було п'ять років, я не вмів плавати. Коли мені було п'ять років, я не вмів плавати. Я не міг плавати в цій холодній воді. Я не міг плавати в цій холодній воді. Він не зміг прийти вчора, але може прийти завтра. Він не зміг прийти вчора, але може прийти завтра. 2. Вирази дозволено і дозволено є синонімами модального дієслова can: 1) виражають минулий і майбутній час: they allowed me to use this device. Я був (можу) використовувати цей пристрій. Вам дозволено використовувати цей пристрій. Вам (може бути) дозволено використовувати цей пристрій. 2) для вираження важливості дозволу: I can't stay away too long. Я довго не можу вийти. 3. Фраза tener (a) замінює модальне дієслово must і перекладається як «повинен, зобов'язаний (щось зробити)». Термін «мати» використовується для: 1) вираження минулого та майбутнього: It was very dark and we had to stay indoors. Було дуже темно, і ми змушені були залишатися вдома. Якщо ви хочете тут жити, іноді вам доведеться прибрати свою кімнату. Якщо ви хочете тут жити, вам доведеться час від часу прибирати свою кімнату. 2) Позначення примусу, необхідності виконати дію, пов'язану з обставинами: I don't have to wear a uniform. Мені не потрібно носити форму. Мені потрібно багато працювати, щоб скласти іспит. Мені потрібно багато працювати, щоб скласти іспити. 4. Фраза to be (to) є синонімом модального дієслова must і перекладається як «повинен», «повинен був бути». Змінка to be (to) вживається для вираження: 1) минулого часу: I should meet her at 3 o'clock. Я мав зустрітися з нею о третій годині (ми домовилися).

7776 English Language Handbook We should go to the library. Треба було організувати похід до бібліотеки. 2) висловлюють необхідність виконання дії на основі попередньої домовленості або за складеним планом - до цієї роботи потрібно приступати негайно. Треба відразу братися за справу (згодні). Зустрінемося в театрі. Ми повинні зустрітися в театрі. ДІЄСЛОВА СПОЛУЧЕННЯ Як сполучні дієслова можуть виступати дієслова be, will, get, turn. У цьому випадку дієслово виконує граматичну функцію, служить для утворення форм присудка складного іменного іменника і виражає його граматичне значення (час, особа, число, стан); лексичне значення дієслова-зв’язки нерелевантне (послаблене): she is always late for class. Він завжди спізнюється на уроки. До кінця історії Попелюшка стала принцесою. Наприкінці казки Попелюшка стала принцесою. У грудні темніє дуже рано. У грудні темніє дуже рано. 2. Суфікси дієслів Дієслова зазвичай утворюються за допомогою суфіксів. Поширені дієслівні суфікси включають: -en гострити; розширювати розширювати; - критикувати, критикувати; мінімізувати -fy сортувати сортувати; спрощувати ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЧАСТИНИ МОВИ ПРИЙМЕННИК (Прийменник) Прийменник — це службова частина мови, яка зв’язує слова у словосполученнях і реченнях і виражає відношення між ними. Прийменники поділяються на: просторові (на селі, на селі, за містом); транзиторний (з ранку до вечора); предмети (пісня про батьківщину, пісня про батьківщину); причинно-наслідковий (з переляком біліє); навмисне (за любов чи гроші) тощо. 1. Прийменники, що виражають просторові відношення Прийменник над 1) біля, коло значення 2) у (в) (з назвами містечок, сіл, а також з назвами організацій, установ ) над, над Приклад Хтось стоїть біля нашого під’їзду. спереду. Хтось стоїть біля вхідних дверей. you were at the theatre yesterday you were at the theatre yesterday There is a rainbow over the forest. Веселка над лісом.

78Manual del idioma ingles 77 Прийменник Значення Протилежний приклад навпроти вздовж між навколо ззаду під поруч із між через знизу в в через, минулий (з дієсловами руху) вниз з in (e) в (e), всередині ( y), всередині I was Переходячи вулицю, я почув голос старого друга. Я переходив вулицю, коли почув голос свого старого друга. Вітер був такий сильний, що проти нього важко було йти. Вітер був такий сильний, що боротися з ним було важко. Він повільно йшов вулицею. Він повільно йшов вулицею. Жінка серед дітей повинна бути для них вчителем. Ця жінка серед дітей, напевно, їхня вчителька. Ми подорожуємо по всьому світу. Ми подорожуємо по всьому світу. За будинком є ​​басейн. За будинком є ​​басейн. Температура 10 градусів морозу. Температура 10 градусів морозу. Наша дача на річці. Наша дача біля річки. Хто сидить між Кейт і Мері? Хто сидить між Кейт і Мері? Я люблю сидіти біля вікна. Я люблю сидіти біля вікна. Він поспішно пройшов повз, не привітавшись. Він поспішно пройшов повз, не привітавшись. Спуск був ще важчим, ніж підйом. Спуск з гори був ще важчим, ніж підйом. Візьміть з полиці словник і знайдіть у ньому це слово. Візьміть з полиці словник і знайдіть у ньому це слово. Офіціант! У моєму супі муха! Офіціант! У моєму супі муха! Я чую дивний шум всередині коробки. Я думаю, що це миша. Я чую дивний шум із коробки. Я думаю, що це миша. Поклади бутерброд в сумку і перестань їсти під час уроку! Поклади цю закуску в портфель і перестань їсти на уроці!

7978 Посібник з англійської мови Прийменник Near Next Значення Приклад I live near the subway station. Я живу недалеко від метро. Поряд з Лондонським Тауером розташований Тауерський міст. Поряд з Лондонським Тауером розташований Тауерський міст. геть з, від, геть (означає піти геть) Let's go! Ми пішли (назовні)! ззовні через літаючу тарілку завис над лісом. Над лісом зависла літаюча тарілка. Він дістав з кишені ніж. Він дістав з кишені ніж. Чому стільки людей стоїть перед нашим будинком? Чому так багато людей біля нашого будинку? Я бачив дощ у вікно. Я бачив дощ у вікно. щоб, крім того, в Їдемо на море! Ми їхали на море! Йдіть до собору, і ви побачите будівлю банку зліва. Йдіть до собору, і ви побачите лавку зліва. Бачити! Під кріслом кіт! Бачити! Кот під кріслом! Вгору, вгору, вгору, руки вгору! Руки вгору! ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ IN, at, on, by Прийменник in вживається: 1) із назвами міст: in London у Лондоні; 2) зі словами крісло; Danger небезпека; половина середи, центр міста; змія книга газета небо ряд центр парк парк; тюрма в тюрмі; лікарня внутрішнього міста; Дачний: на дивані; в небезпеці в полі за містом, у селі; 3) за фіксованими ставками: готівкою; in pen/pencil з ручкою/олівцем; в чорнилі чорнило; рукописний; на власну думку остаточно Але: зрештою в кінці (чогось). Прийменник at вживається: 1) перед номерами будинків: at 23 Baker St. на Бейкер Стріт, 23; 2) у постійних відношеннях: вдома; в школі в університеті на роботі; На зупинці; В аеропорту, зупинка в аеропорту; берегова лінія берегова лінія; в готелі на столі на столі

80Прийменник sobre вживається: 1) зі словами: річка; прикордонна ферма острів пляж берегова лінія берегова лінія: біля річки на береговій лінії 2) у постійних реченнях: пішки; По справі; отпуск відпустка; у поїздці під час подорожі; рухаючись по телефону на телевізорі на телевізорі; по радіо по радіо; навмисно вправо/вліво 2. Прийменники, що виражають часові відношення. Прийменник пор вживається в сталих реченнях, що означають рух транспортними засобами: автобусом, автобусом; на таксі (в) таксі; на машині на машині; від літака поїзда до корабля морем від літака до літака. Але коли ми маємо на увазі «бути в транспорті», ми використовуємо прийменник sobre або en: en un/el bus en el bus; на літаку на поїзді на човні в машині в таксі до Що ти робиш після школи? Що ти будеш робити після школи? о (якщо ви дасте час) Давайте залишимося о п'ятій. До зустрічі о п'ятій. перед мамою! Я йду на вечірку, не чекайте мене раніше півночі. мати! Я йду на вечірку. Не чекай мене до півночі. by (в певний час) має повернутися до дванадцятої години. Я дуже повеселився під час літніх канікул. Я дуже повеселився під час літніх канікул. на деякий час, на певний період часу, я збираюся бути в країні на тиждень. Я буду за містом на тиждень. зсередини всередину (вказати час початку дії) 1) в (в) Де ви були з 20:00 до 20:00 Л. до 23:00 вчора? Де ти був вчора з восьмої до одинадцятої вечора? Мій син 1995 року народження. 2) до зустрічі через тиждень. До зустрічі через тиждень. 1) on (c) До зустрічі в понеділок. Побачимось в понеділок. 2) Повернувшись додому, я перевірив свою електронну пошту. Коли я повернувся додому, я перевірив свою електронну пошту. com (позначає перший момент дії, яка почалася в минулому і продовжується в момент мовлення) до протягом, під час Haven't seen her since Christmas. Я не бачив її з Різдва. Ми залишимося тут до завтра. Ми залишимося тут до завтра. Мій учитель історії дав нам проект, який ми маємо закінчити за тиждень, а я ще не почав. Мій вчитель історії дав мені роботу закінчити за тиждень, але я ще не почав.

8180 Manual of the English Language ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ at, IN, on Прийменник at вживається в таких реченнях: at 9.00 o'clock (щоб показати час на годиннику); at Christmas/Easter на Різдво (Великдень); в обід/вечір/опівночі на сніданок/обід/вечеря/вечеря на сніданок (обід, обід, вечеря); so at that time at the time on the weekend Прийменник in вживається в таких реченнях: in the morning/afternoon/evening in January у січні (з назвами місяців); взимку (з назвами пір року); у 1992 р. у 1992 р. (у рр.); у 19 столітті у 19 столітті (з назвами століть); in one hour/week/year протягом однієї години (тижня, року). Прийменник по вживається у випадках: понеділок у понеділок (з назвами днів тижня); Пасхальна неділя; Різдво; вечір п'ятниці; 21 липня 21 липня; on a summer afternoon that day Пам’ятайте: прийменники не вживаються перед словами yesterday, tomorrow, next, this, last, each: yesterday morning; наступного року наступного року; цього тижня цього тижня; Last Christmas 3. Прийменники, що виражають граматичну залежність слів у реченні Як уже зазначалося, засобами вираження граматичної залежності в українській мові є відмінкові закінчення та прийменники, ужиті в тому чи іншому відмінку; В англійській мові ця залежність одних слів від інших виражається за допомогою прийменників: відмінність (в українській мові) рід давальний орудний місцевий прийменник від а з (вказує на знаряддя сюжету) а (вказує на актора) у прикладі При Наприкінці уроку вчитель оголошує оцінки. Наприкінці уроку вчитель оголосив оцінки. Я повернув собаку власнику. Я повернув собаку власнику. Чому ти пишеш олівцем? Чому ти пишеш олівцем? Цю книгу написав Джек Лондон. Цю книгу написав Джек Лондон. Розкажи про цю людину. Розкажіть про цю особу СПОЛУЧНИК (СПОЛУЧНИК) Сполучник — службова частина мови, яка використовується для об’єднання однорідних речень, а також частин складного речення: Ти з товаришем добре здав іспит. Ви з другом добре написали контрольну роботу.

82Довідник з англійської мови 81 Ти добре склав іспит, а твій друг – невдало. Ви добре склали тест, а ваш друг – ні. За синтаксичною функцією розрізняють порядок і підрядність сполучників. Сполучники Порядкові сполучники вживаються для поєднання однакових одиниць (однорідних речень, частин складного речення). Сполучники підрядності використовуються для об’єднання синтаксично різних одиниць (головного і підрядного речень, рідше — членів одного речення). Порівняльний приклад and (и, та), both... and (as... such and), neither... nor (ні... ні...) I have been to England and Scotland. Я відвідав Англію та Шотландію. Протилежності але (але, однак), поки (поки; незважаючи на те, що) я не люблю класичну музику, а мама любить її. Я не люблю класичну музику, а моя мама її любить. Порядкові окремо Пояснювальні або (або, або), або... або (або... або) це (це) Нам поїхати у відпустку чи купити комп’ютер? Нам поїхати у відпустку чи купити комп’ютер? В українському ресторані ми спробували «борщ», такий собі овочевий суп. В українському ресторані ми їли борщ, овочевий суп. Уніформа, а також (а також) Він такий милий і дуже розумний! Вона така мила і дуже розумна! Це хлопець, який почав бійку. Це той самий хлопець, який почав бійку. Підпорядкований Часовий Причинний якщо, як тільки, під час, після, до, з певного моменту), до (до, до) тому що (тому що), коли (коли), так/так... ) оскільки (скільки) я розраховувати про свою відпустку, коли я повернуся додому. Я розповім тобі про свята, коли прийду додому. Оскільки у тебе день народження, я позичу тобі свій найкращий костюм. Оскільки у тебе день народження, я позичу тобі свій найкращий костюм. Отже, так (так), отже (так, так) Мартін зламав ногу, щоб не міг грати у футбол. Мартін зламав ногу, тому не міг грати у футбол. Порівняльні прикметники як, мов... мов, мов, мов я був би щасливий, як дитина. Я щасливий як дитина.

8382 Довідник з англійської мови Сполучники Приклади сполучників si (si) Якщо ви вийдете під дощ, ви застудитеся. Вийдеш під дощ — застудишся. Допускається підпорядкування хоча (хоча), хоч (хоча), незважаючи на (хоча), незважаючи на те (незважаючи на те), що ви живете в Німеччині два роки, але не володієте німецькою мовою. Хоча він живе в Німеччині два роки, він не говорить німецькою. Цілься так, щоб (щоб) щоб (щоб) пересунути цю вазу, щоб собака її не розбила. Я полагодив вазу, щоб пес її не розбив. ВИГУК (У ВСТАВНОМУ СЛОВІ) Вигук — це особливий і незмінний розряд слів, які виражають почуття й волю мовця, не називаючи їх: На жаль! О! Угу! О! Вигуки не належать до розмінних чи службових частин мови. Вони можуть функціонувати як еквівалент речення або супроводжувати його, вказуючи на емоції та силу волі людини у відповідь на навколишню дійсність. Вигуки відрізняються від повнозначних слів тим, що вони не мають лексичного значення і граматичних ознак, а від службових слів — тим, що не виконують своїх специфічних службових функцій. Вигук Значення Приклад ah виражає радість, задоволення виражає розуміння, виражає примирення з небажаною ситуацією, виражає здивування. Ах, ця риба добре пахне. Хм, ця риба добре пахне. О, тепер я розумію. А, тепер я розумію. Ну, це неможливо змінити. Ну, це не можна виправити. О! Я виграв! В! Я виграв! вигук значення приклад dear eh eh висловлює жаль, висловлює здивування, запитує інформацію, висловлює інтерес, висловлює здивування, висловлює запрошення, висловлює сумнів і нерішучість Oh! Це боляче? О, Боже! Це боляче? Кохай мене! Це сюрприз! О, Боже! Ось так сюрприз! «Сьогодні жарко». "Гей?" — Я сказав, що сьогодні жарко. «Сьогодні жарко». "Ой?" «Я кажу, що сьогодні жарко» Що ви про це думаєте? Що ти думаєш? О! В реальності? Гей, серйозно? давай правильно? Гей давай! Ліма – столиця... е-е... Перу. Ліма – столиця... е-е... Перу. на жаль, він висловлює свій жаль. На жаль, зараз вона померла. На жаль, вона вже мертва.

84Підручник з англійської мови 83 Вигук Значення Приклад hello, hello hello hmm привітання виражає здивування привернення уваги виражене здивування, радість привітання виражає сумнів, нерішучість або незгоду Hello, John. Як справи сьогодні? Привіт Джон. Як справи? Привіт! Моя машина пропала! Саме так (це диво)! Моя машина кудись поділася! привіт! Дивитися це! Щаслива! Тільки подивіться на це! привіт! Яка хороша ідея! Щаслива! Яка гарна думка! Привіт! що нового Привіт! Що нового? Хм, не впевнений. Я не впевнений. вигук значення приклад oh oh uh uhhuh um ok виразити здивування висловити біль будь ласка висловити біль висловити сумнів нерішучість висловити згоду висловити сумнів нерішучість висловити здивування та ввести речення Oh! Ти тут! Так воно і є! Ти тут! О! У мене болить зуб. Ой, у мене болить зуб. О, будь ласка, скажіть так! Ну, будь ласка, скажіть так! О! Що болить! Боляче. Е... Я не знаю відповіді на це питання. Ну, я не знаю відповіді на це питання. "Ходімо?" "Ага" "Поїдемо?" "Е-е", 85 поділити на 5 - це... е-е, поділити на 5 - це... ну, я ніколи! Це диво, про яке я ніколи не думав! Ну що він сказав? Ну що він сказав?

85СИНТАКСИЧНИЙ ПОРЯДОК СЛІВ В АНГЛІЙСЬКОМУ РЕЧЕННІ Речення — це сполучення слів, яке виражає завершену думку. За будовою речення поділяються на прості та складні. Складнопідрядні речення поділяються на складнопідрядні та складнопідрядні. За характером висловлювань речення поділяються на спонукальні, стверджувальні, заперечні та питальні. На відміну від речення в українській мові, де порядок слів вільний, в англійській мові порядок слів у реченні фіксований. Вид речення Українська мова Англійська мова Розповідь/ ствердження Розповідь/ заперечення Запитання Поліція затримала злочинця. Правопорушника затримала поліція. Поліція затримала порушника. Поліція спіймала злочинця? Поліція спіймала злочинця? Правоохоронці затримали злочинця. Правоохоронці не затримали злочинця. Поліція спіймала злочинця? 1. Порядок слів у розповідному (непитальному) реченні. Порядок слів у означальному реченні. У стверджувальному реченні слова зазвичай розташовуються за такою схемою: підмет, присудок, додаток, обставина. Тема Хлопчик Ми Це варення Гості Мій брат Поліція не затримала злочинця. Поліція злочинця не затримала. Присудок полягає в тому, щоб зіграти бажання, де висловлюється пісня про Бонда (непрямий прийменник, прямий прийменник, непрямий прийменник) із цуценям із Різдвом. Полунична обставина Українські пісні (дія, місце, час) тепер у вашій кімнаті. сильний всю ніч у кіно щонеділі. Хуан обережно веде машину. Він виголосив гарну промову на вчорашньому засіданні. 1. Підмет Підмет найчастіше виражається іменником або займенником: дитина, ми тощо. Наприклад: Джонсон передав м’яч трьом гравцям і забив гол. Джонсон здолав трьох гравців і забив гол. За 18 мільйонів доларів можна купити багато. За вісімнадцять мільйонів доларів можна купити багато.

86Довідник з англійської мови Присудок Присудок завжди стоїть після підмета; виражено словом у відповідному часі й формі: His eldest son tend the farm. Його старший син займався господарством. 3. Додатки Розрізняють прямі та непрямі додатки. Прямий додаток означає предмет, на який спрямована дія: це миша, яка з'їла солод, який був у будинку, який побудував Джек. Це миша, яка з'їла зерно, яке було в будинку, який побудував Джек. Прямий додаток виражається за допомогою іменника або займенника без прийменника; перекладається українською мовою іменником або знахідним відмінком: Я чую чудову музику. Я слухаю гарну музику. I can hear you well I can hear you well Непрямий додаток виражається іменником або займенником з прийменником або без нього; перекладається українською мовою іменником або займенником у відмінку об’єкта (крім знахідного): Ці гарні квіти для Анжели. Ці чудові квіти для Анжели. Я тобі покажу дорогу додому. Я тобі покажу дорогу додому. Місце прямого додатка в реченні Прямий додаток завжди вживається без прийменника і стоїть безпосередньо після дієслова-присудка (якщо в реченні немає непрямого прийменникового додатка): I saw the man on the stairs of his house. Я побачив цього чоловіка на сходах його будинку. Все в хаті змінилося. Все в хаті змінилося. Місце непрямого додатка в реченні Непрямий додаток без прийменника зазвичай вживається між дієсловом і прямим додатком: Він дав мені книгу. Він подарував мені книжку. Я надіслав лист своїй дівчині. Я відправив листа подрузі. Непрямий прийменниковий зворот у реченні стоїть після прямого: Я отримав листа від батька. Я отримав листа від батька. 4. Обставини Спосіб дії обставини зазвичай стоять після прислівника, але можуть вживатися і безпосередньо після дієслова: Хоча я бачив його лише раз, він привітав мене по-дружньому. Хоча я бачив його лише раз, він привітно зустрів мене. Він зиркнув на мене. Він зиркнув на мене. Обставини часу, як правило, стоять у кінці речення, а коли обставин декілька, їх слід розташовувати в порядку від найменшого до найбільшого: And he was born on the 4th of May. Я народився 4 травня 1995 р. Однак, коли наголос падає на час, обставина часу стоїть на початку речення: 4 травня мій день народження. Мій день народження четвертого травня. При застосуванні різного роду обставин при призначенні покарання слід дотримуватися такої послідовності: обставина дії; обставина місця розташування; обставина часу. Наприклад: дитина спокійно спала у вашому ліжку всю ніч. Минулої ночі дитина міцно спала в її ліжку. Проте, коли присудок виражений дієсловом руху, треба дотримуватись такого порядку: обставина місця; обставини процедури; обставина часу. Вона щодня ходить на роботу пішки. Вона щодня ходить на роботу пішки.

8786 Довідковий посібник з англійської мови ПОРЯДОК СЛІВ у ЗАПРИМНОМУ реченні Заперечне речення відрізняється від стверджувального наявністю частки, якої немає в присудку. Частка not пов’язана з допоміжним або модальним дієсловом, з дієсловами to be і to have (оскільки вони можуть утворювати запитальні та заперечні форми незалежно одна від одної): допоміжне дієслово суб’єкт/ активне модальне дієслово/ to be/ to have non- знаменний присудок додаток дієслово обставина Джейн провалила іспит учора. А його не було. У нього вдома немає комп’ютера. Заперечне значення може бути виражене заперечним займенником (ні, ніхто, ніхто, ніщо, ніхто, ніде) або прислівником ніколи: Тім не може жити ніде. Тіму ніде зупинитися. Ніхто з нас не бачив цей фільм. Ніхто з нас не бачив цей фільм. І я ніколи не спізнююсь на уроки. Я ніколи не спізнююсь на уроки. Пам’ятайте: на відміну від українського, в англійському реченні можливе лише заперечення: «І я ніколи в житті не був у Парижі». У дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав. В аварії ніхто не постраждав. 2. Порядок слів у питальному реченні В англійській мові існує чотири типи питальних речень: 1) загальні питання; 2) конкретні питання; 3) альтернативні питання; 4) Розділ запитань і відповідей. ЗАГАЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ Загальне запитання – це питання про все речення, яке потребує відповіді «так» або «ні». Допоміжне дієслово/ Модальне дієслово/ To Be/ To Have Підметове значення Дієслово/ Іменник Частина присудка Складений іменник Приєднана обставина Do you play the guitar well? Ти збираєшся побачити свого хлопця сьогодні ввечері? Ти зараз зайнятий? У вас вдома є комп'ютер? СПЕЦІАЛЬНЕ ПИТАННЯ Спеціальне запитання — це питання до одного з підрядних. 1) Поставте під сумнів присудок, додаток, означення чи обставину: Питальне слово/речення Допоміжне дієслово/модальне дієслово/сер/тер Підмет Значення дієслова What do you want Who is she How long Where When will this work last? Твої батьки їдуть поїздом. прихильність до мене Ти? обставини зараз? на телефоні? На вихідні? в Ліверпулі?

88Посібник з англійської мови 87 2) Сумніви щодо теми: 3) Сумніви щодо визначення теми: Interrogative Whose predicative suffix (non-prepositional indirect, direct, prepositional indirect) kill Lora Palmer? Обставина дії, місця, часу Питальне слово Про яку підметово-присудково-додаткову обставинну книгу йшлося на уроці? Що тут відбувається? Чийого друга заарештували? Хто чесно скаже, що зі мною про аварію? того дня рік тому. Хто з цих трьох чоловіків скоїв злочин? АЛЬТЕРНАТИВНЕ ЗАПИТАННЯ Альтернативне запитання – це запитання з відповіддю на відповіді, яке складається з двох частин, з’єднаних сполучником або. Перша частина альтернативного запитання структурована так само, як і загальне питання, а друга частина містить альтернативу одному з пунктів у першій частині: пам’ятайте, що часто використовується скорочена версія альтернативного запитання. Повний варіант цих запитань звучить так: полуничне морозиво чи ванільне? (або також: ви б хотіли полуничне морозиво чи ви віддаєте перевагу ванільне морозиво?) Цікавою чи нудною була презентація? Ваші батьки були в Лондоні чи Кардіффі? Допоміжне дієслово/ модальне дієслово/ be/have Підмет Головне дієслово/ іменник Присудок складеного іменника Sum Обставина або замінне слово Would you like a strawberry or vanilla ice cream? Ваші батьківські збори були цікавими чи нудними? Ви коли-небудь були в Лондоні чи Кардіффі? У вас є молодший брат або сестра? Він схожий на свою маму чи свого тата? Виберете супермаркет тут чи там? Дівчина з Великобританії чи США? Чи знали ці чоловіки один одного кілька днів чи років?

8988 English Language Manual СПЕЦІАЛЬНЕ ПИТАННЯ Використовується питання участі: якщо мовець хоче підтвердити своє твердження: Today is a beautiful day, isn't it? Сьогодні прекрасний день, чи не так? якщо оратор хоче звузити категоризацію вердикту: ти вже втретє спізнюєшся на роботу, правда? Ти вже втретє запізнюєшся на роботу, чи не так? Підпитання складається з двох частин: розповідного речення та короткого питального, причому до стверджувального речення додається заперечне питання, як і загальне питання, а до першої заперечної частини додається стверджувальне питання: 1 частина (стверджувальне речення ) 2 .частина (питання) однини, то друга частина розділового питання має форму Чи я? Наприклад: я не зайнятий, правда? Я не зайнятий, чи не так? 3. ПОРЯДОК СЛІВ У СПОНУСНОМУ РЕЧЕННІ У спонукальному реченні слова розташовуються в такому порядку: Інфінітив без прикладки Наприклад: Bring me the book! Принеси мені книгу додому. Будь ласка, закрийте передні двері! Будь ласка, закрийте передні двері! Поспішай! Поспішай! Додаток Підмет Присудок Допоміжна обставина (+ ні) Займенник Коли закликають не робити чогось, порядок слів такий: Не + інфінітив без додатка обставина You weren't scared of that dog movie, that you? is he Якщо підмет підпитання виражений іменником, то в другій частині вживається відповідний займенник: James goes to the theatre with you, right? Джеймс був з вами в театрі, чи не так? Цей кіт твій, чи не так? Це твій кіт, чи не так? Якщо перша частина розділового питання є додатним реченням і підмет виражений у 1-й особі однини, то друга частина розділового питання має вигляд, чи не так? Наприклад: я зайнятий, правда? Я зайнятий, правда? Наприклад: Не приносьте книгу до мого дому! Не беріть книгу додому. Будь ласка, не зачиняйте вхідні двері! Будь ласка, не зачиняйте вхідні двері! Не поспішай! Неквапливий! Ввічливою формою прохання до дії є запитання, які починаються зі слів «Чи хотіли б ви...», «Чи хотіли б ви...», «Чи можете ви/чи могли б ви...» «Чи не могли б ви зробити мені «Будь ласка?» Чи не могли б ви зробити мені послугу? Чи не могли б ви передати мені сіль, будь ласка? Чи не могли б ви передати сіль, будь ласка? Чи могли б ви допомогти мені, будь ласка? Чи могли б ви допомогти мені? Запит, адресований третій особі, будується за такою схемою: Якщо перша частина розділового питання заперечна, а підмет виражений у 1-й особі.

90Довідник з англійської мови 89 Дозволити об’єктні займенники (він/вона/воно/її), іменники (Том/Кейт/цей хлопчик/ваша мама) Інфінітив без частки: чекати/купити/допомогти (ми) Наприклад: Make Kate I wait . Нехай Кейт чекає мене. Виведіть собаку на вулицю. Відпустіть собаку. змусити його припинити говорити змусити його припинити говорити Імпульс, спрямований на третю особу припинити чи не виконувати дію, структурований за такою схемою: Don’t (Don t) let Займенник у відмінку об’єкта (he / she / вони), іменник у називному відмінку (Том /Кейт /ця дитина/його мати) Інфінітив без частки zu: зачекайте/купуйте/допоможіть нам Наприклад: Don't let your child pull the cat's tail. Не дозволяйте дитині тягнути кота за хвіст. Не дозволяйте йому весь день дивитися телевізор. Не змушуйте його весь день дивитися телевізор. Не дозволяйте дітям їсти занадто багато шоколаду. Не дозволяйте дітям їсти занадто багато шоколаду. / Не дозволяйте дітям їсти забагато шоколаду. Запам’ятайте. Конструкція Let us (Let s) виражає запрошення діяти разом: Let us (Let s) run! Ми можемо сісти на автобус! Вони побігли! Ми можемо сісти на автобус! Ходімо в парк! Ходімо в парк. 4. Порядок слів у вигуках Є два види вигуків. 1) Перша частина окличного речення складається з питального слова що (що) питального слова що та іменника із залежним від нього прикметником, а друга частина — розповідного речення: Перша частина Друга частина Прикметник іменник розповідне речення За приклад: Яка гарна погода! Яка гарна погода! Які цікаві книги ви привезли! Які цікаві книги ви привезли! Пам’ятайте: у конструкціях із питальним словом «was» перед злічуваними іменниками в однині вживається неозначений артикль: «What a beautiful building this is!» Яка чудова будівля! 2) Перша частина окличного речення складається з питального слова, після якого стоїть прислівник або прикметник, а друга частина — розповідне речення: Питальне слово як Перша частина — прислівник або прикметник. Друга частина — розповідне речення Наприклад: Який він розумний! Який він розумний! Наскільки це! Наскільки це! Умовні речення Умовні речення — це складні речення з підумовами, де підумова виражає умову дії та головний наслідок цієї умови: якщо ви наполегливо працюєте, ви заробите багато грошей. Якщо ви будете багато працювати, ви заробите багато грошей. Підрядна частина в умовних реченнях за потреби з’єднується з головною сполучниками якщо.

9190 Довідник з англійської мови три типи умовних речень В англійській мові існує три типи умовних речень. Перший тип — це речення реальної умови, а другий і третій — нереальні речення умови. Перший тип умовних речень Умовні речення першого типу виражають припущення про теперішнє, майбутнє чи минуле. Умова, що міститься в підрядному реченні, подається як реальна, тому перший тип умовного речення називається дійсним умовним реченням: When Ann come back to town, she'll see us. Коли Ганна повернеться до міста, вона завітає до нас. Я тобі допоможу, якщо ти не зайнятий. Коли я не зайнятий, я тобі допоможу. Якщо ви покинули Лондон два дні тому, ви, ймовірно, були в Парижі вчора. Якщо ви покинули Лондон два дні тому, ви повинні були вчора бути в Парижі. Найчастіше зустрічаються речення, які відносяться до майбутнього часу, при цьому дієслово-присудок головного речення вживається у формі майбутнього (простого) неозначеного, а присудок підрядного речення вживається у формі теперішнього (простого) неозначеного. Гаразд, ходімо на пікнік. Якщо завтра буде гарна погода, ми влаштуємо пікнік. В умовних реченнях, де фактичний стан стосується теперішнього чи минулого часу, часи вживаються відповідно до змісту речення: Коли їх немає вдома, вони на роботі. Коли їх немає вдома, вони на роботі. Якщо ви бачили цей фільм, ви повинні знати, про що він. Якщо ви бачили цей фільм, ви повинні знати, про що він. ДРУГИЙ ТИП УМОВНИХ РЕЧЕНЬ Другий тип умовних речень виражає дію, віднесену до теперішнього чи майбутнього часу, але виконання якої видається неймовірним або нереальним: Якби я мав багато грошей, я б пішов по світу. Якби у мене було багато грошей, я б подорожував по всьому світу. В умовних реченнях цього типу предикативне дієслово головного речення вживається у формі умовного способу, яке утворюється за допомогою допоміжного дієслова should/would та інфінітива безчасткового дієслова to та присудка підрядного речення . знаходиться в минулому часі Невизначений (простий): Якщо ви перебуваєте у відпустці після того, як були в Єгипті, ви хочете бути там. Якби ви були у відпустці в Єгипті, вам це сподобалося б. Пам’ятайте Дієслово to be зазвичай вживається в підрядному реченні у формі were для всіх осіб і чисел: If I places you, I'd talk to your fathers. На вашому місці я б поговорив з вашими батьками. третій тип умовних речень Умовне речення третього типу виражає дію, яка могла відбутися в минулому за певних умов, але не відбулася, а тому вважається невиконаною в момент мовлення: If you had been at time , ми б потяг не пропустили. Якби ви встигли, ми б не спізнилися на потяг. В умовних реченнях цього типу присудок основного дієслова вживається у формі умовного способу, який утворюється за допомогою допоміжного дієслова should/would та інфінітива доконаного відмінка значущого дієслова без частки підрядного присудка. Речення має форму минулого доконаного часу: якби я знав відповідь, я б не провалив іспит. Якби я знав відповідь, я б не провалив іспит. НЕПРЯМА МОВА (непряма мова) Непряма мова — це передача чужого мовлення у формі підрядного речення: Вони сказали, що повернуться через годину. Він сказав, що повернеться через годину. У доповідній промові закадровий голос, запитання та прохальні заяви можуть передаватися:

92Робочий зошит з англійської мови 91 Вираз Переконливий Пряме Питальний Розповідь Він не сказав: «Я йду в кіно». Він сказав: «Я йду в кіно». Вона запитала мене: "Куди ти йдеш?" Вона запитала мене: "Куди ти йдеш?" Учитель сказав: «Відкрийте, будь ласка, ваші зошити». Учитель сказав: «Відкрийте, будь ласка, їхні зошити». Непряма мова Я сказав, що збираюся в кіно. Він сказав, що йде в кіно. Вона запитала мене, куди я йду. Вона запитала мене, куди я йду. Вчителька попросила нас відкрити зошити. Вчителька попросила нас відкрити зошити. 1. Передача розповідних висловлювань У доповідному мовленні зміст розповідного висловлювання передається додатковим підрядним реченням, яке з’єднується з головним реченням сполучником: Tom say: «I can't drive». Том каже: «Я не вмію водити машину». Том каже, що не вміє водити Том каже, що не вміє водити Під час передачі розповідних висловлювань у звітному мовленні слід дотримуватися таких правил: 1) Особисті та присвійні займенники змінюють значення: Мій брат сказав: «Я позичу тобі свою машину». ." Мій брат сказав: «Я позичу тобі свою машину». Мій брат сказав, що позичить мені свою машину. Мій брат сказав, що позичить мені свою (його) машину. 2) Якщо дієслово в головному реченні стоїть у теперішньому або майбутньому часі, підрядне речення зберігає час дієслова-присудка з прямого висловлення: Не каже: «Я побачу Джона завтра». Він каже: «Я йду до Джона завтра». Він каже, що побачить Джона завтра. Він каже, що побачить Джона завтра. Вона прийде і скаже: "Вибачте, що я спізнилася, але це більше не повториться. Я спізнилася, але це більше не повториться". Вона прийде і вибачиться за запізнення, але цього більше не буде Вона прийде і вибачиться за запізнення, але цього більше не буде 3) Якщо дієслово в головному реченні стоїть у минулому часі, то підрядне речення є утворені за принципом узгодження часу: Час дієслова-присудка прямої мови є теперішнім неозначеним (простим): She said: "I like to dive" She said: "I like to dive" Present Continuous : She said: " Я шукаю кращу роботу.» Вона сказала: «Я шукаю кращу роботу». Present Perfect: Вона сказала: «Начальник щойно прийшов». Вона сказала: «Начальник щойно прийшов». Непрямий дієслівний присудок підрядного речення Past Indefinite: She said she liked to dive She said she likes to dave Past Continuous: She said she was looking for a good job прийшов Вона сказала щойно прийшов начальник.

9392 Manual del idioma ingles Час дієслівного присудка говорити в прямому стилі. Present Perfect Continuous: Вона сказала: «Я думала про ваш проект». Вона сказала: «Я думала про ваш проект». Я думав про свій проект. Він сказав, що думає про мій проект. Пряма мова tomorrow yesterday before this/these Непряма мова the next day before the day before that (той, та, те) Past Indefinite (Simple): Вона сказала: «Марк пішов годину тому». Past Perfect: Вона сказала, що Марк пішов на годину раніше. Він сказав, що Марк пішов годину тому. тут (тут) зараз (зараз) наступний (далі) там (там) тоді (потім) наступний (наступний) 4 ) Якщо дієслово знаходиться в прямому вислові в past continuous, past perfect continuous або past perfect, потім у підрядному реченні: Дієслово-присудок прямого вислову: Пряма мова He didn't say: "I did my homework while my батьки дивилися телевізор" Він сказав: «Я робив домашнє завдання, поки мої батьки дивилися телевізор». Він сказав: «Я написав тобі до 10 ранку». Він сказав: «Я надіслав тобі електронний лист до десятої ранку». Непряма мова Сказав, що зробив його домашнє завдання, поки його батьки дивилися телевізор. Він сказав, що зробив домашнє завдання, поки його батьки дивилися телевізор. Він сказав, що надіслав мені повідомлення до 10 ранку. м. Він сказав, що надіслав мені повідомлення електронною поштою о 10 ранку 5) Вказівні займенники та прислівники часу та місця замінюються іншими словами: Пряма мова сьогодні (сьогодні ввечері) Непряма мова цей день (цього дня) сьогодні ввечері (сьогодні ввечері) 2. Перекладіть запитання щодо пов’язаного мовлення Якщо прямий вислів є питанням, перетворення на звітне мовлення стає додатковим підрядним реченням, відповідно , порядок слів змінюється на порядок, характерний для розповідного речення. Тут можна побачити, що стосується перетворення розповідних висловлювань у повідомлення: Пряма мова не запитує: «Звідки ти?» Він запитує: «Звідки ти?» Вона запитала: «Котра година?» Вона запитала: «Котра година?» Непряма мова Вона запитує мене, звідки я. Вона питає мене, звідки я. Вона запитала, котра година. Вона запитала, котра година. СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ В НЕПРЯМІЙ МОВІ На спеціальні питання (починаючи з питальних слів «що», «де», «хто», «як» тощо) відповідають питальні слова, які в цьому випадку виконують функцію слів conjunctivae, головне речення з’єднане:

94Handbook of English 93 Пряма мова Вас не запитували: "Що ти робиш?" Він запитав: "Що ти робиш?" Він запитав: «Як справи?» Він запитав: «Як справи?» Він запитав: «Хто там?» Ти там?» Питання: «Хто там?» Непряма мова Він запитав мене, що я роблю. Він запитав мене, що я роблю. Він запитав мене, як я. Він запитав мене, як я. Він запитав, хто там Він запитує, хто є ЗАГАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ НЕПРЯМОЇ МОВИ Загальні запитання (питання, які вимагають відповіді так/ні), що починаються з допоміжного або модального дієслова, пов’язані з головним реченням за допомогою сполучників si, si Пряма мова Непряма мова Пряма мова Не кажи вода квіти Скажи полий квіти Скажи не бреши мені Скажи не бреши мені Вона сказала давай поїдемо на море Він сказав "Давай поїдемо на море" Пряма мова Він сказав мені полити квіти Він сказав мені полити квіти Він просив мене не брехати йому Він просив мене не брехати йому Він запропонував поїхати до моря Він запропонував поїхати до моря У непрямій мові спонукання до дії вводиться за допомогою різних дієслів , за характером спонукання: запитати; просити; просити; радити пропонувати (щось зробити); пропонувати; сказати говорити; замовлення тощо. Не питайте: "Ти граєш миску?" Питає: «Боулінг принести?» Він запитує: «Джейн уже тут?» Запитання: "Джейн уже вдома?" ти нічого?' Він запитав мене: «Ти вмієш плавати?» Він запитав мене, чи грав я в боулінг. Він запитує мене, чи можу я піти в боулінг. Він запитав, чи Джейн уже прибула. Він запитав, чи Джейн уже прибула. Він запитав мене, чи вмію я плавати. Він запитав мене, чи вмію я плавати. Альтернативні та роздільні запитання в доповідній промові, як правило, не вживаються. Пряма мова Не говорить: «Будь ласка, допоможіть мені!» Каже: "Будь ласка, допоможіть мені!" Там написано: «Встигай на роботу!» Там написано: «Встигай на роботу!» Там написано: «Давай купимо новий будинок». Каже: «Давай купимо нову хату». Непряма мова Просить допомоги Просить допомоги Каже мені встигнути на роботу Каже вчасно прийти на роботу Пропонує купити нову хату Пропонує купити нову хату 3. Перенесення мотивів у непрямий стиль Коли мотиви переносяться в мовлення. повідомляється, дієслово, що виражає спонукання в прямій мові, приймає форму інфінітива:

9594 Посібник з англійської мови ДОДАТКИ КОНСТРУКЦІЇ ТА ФРАЗИ В англійській мові є кілька конструкцій і фраз, які не мають відповідників в українській мові. Особливу увагу слід звернути на такі конструкції та звороти. Флексія there + be Флексія there + be використовується, коли мовець повідомляє, що в певному місці є або немає предмета чи особи, про що не йшлося в попередньому контексті: його диктант містить багато помилок. Ваш диктант містить багато помилок. У моєму супі муха! У моєму супі муха! Зворот there + be вживається у відповідному часі: Тип речення Стверджувальне (Позитивне) Час Заперечне (Заперечне) Питання (Питання) Минулий (Минулий) There was a cat in my hat. На моєму капелюсі сидів кіт. У клітці було п'ять мавп. У клітці було п'ять мавп. У моєму капелюсі не було кота. У моєму капелюсі немає кота. У клітці не було п'яти мавп. Немає п'яти мавп у клітці. У моєму капелюсі був кіт? У моєму капелюсі був кіт? У клітці було п'ять мавп? У клітці було п'ять мавп? Теперішній час (теперішній час) There’s a cat in my hat. У моєму капелюсі є кіт. У клітці п'ять мавп. У клітці п'ять мавп. У моєму капелюсі немає кота. У моєму капелюсі немає кота. У клітці не п'ять мавп. Немає п'яти мавп у клітці. У моєму капелюсі є кіт? У моєму капелюсі є кіт? У клітці п'ять мавп? П'ять мавп у клітці? Майбутнє (майбутній час) There will be a cat in my hat. На мою шапку сяде кіт. У клітці буде п'ять мавп. У клітці буде п'ять мавп. У моїй шапці не буде кота. На моєму капелюсі не сидить кіт. У клітці не буде п'яти мавп. П'яти мавп у клітці не буде. Чи буде кіт у моєму капелюсі? Чи сяде кіт на мій капелюх? У клітці буде п'ять мавп? Чи буде п'ять мавп у клітці? Вираз «зробити щось» Вираз «зробити щось» перекладається як «робити щось» і вживається в таких випадках: 1) коли ми говоримо про наші плани на майбутнє і про те, що ми збираємося робити. Я вже вирішив: наступного понеділка піду прати. Я збираюся прати наступного понеділка. Джон не скаже йому. Джон не хотів йому про це розповідати. Коли ти купуєш нове взуття? Коли ти купуєш нове взуття?

96Довідковий посібник з англійської мови 95 2) повідомте, що мав статися, на думку мовця: Tomorrow will be hot again. Завтра очікується ще один спекотний день. Мама купила багато пиріжків для нашої вечірки. Це буде справді хороша вечірка. Мама купила багато пиріжків для нашої вечірки. Вечірка буде дуже веселою. Почуваюся жахливо, здається, мені стає погано. Почуваюся жахливо, здається, мені стає погано. Небезпека! впадеш обережно! you will fall 3) Щоб повідомити про те, що було зроблено, але не було зроблено (в минулому), використовується флексія would/will do, наприклад: I want to return your book today but I leave it at home. Я хотів сьогодні тобі повернути книжку, але залишив її вдома. Вони хотіли скупатися, але погода була дуже холодною. Вони хотіли скупатися, але погода була дуже холодною. Зворот to do something і present continuous Хоча present continuous може також виражати заплановану дію, ця граматична форма вживається переважно за попередньої домовленості (наприклад, про побачення, поїздку тощо): They are meeting today. на обід. Сьогодні вони збираються на обід. Виїхали рано вранці. Виїхали рано вранці. Фраза «зробити щось» і просте майбутнє І фраза «зробити щось», і просте майбутнє використовуються для повідомлення про події, які відбудуться в майбутньому. але зміст цих конструкцій явно різний. Простий майбутній час використовується, коли рішення щось зробити приймається під час розмови, а не наперед: Peter: My new car got a flat tire. Ви можете це виправити? Тато: Добре, але я зараз дуже зайнятий. Завтра виправлю. Пітер: У моєї машини спустило колесо. Ви можете це виправити? Тато: Добре, але я зараз дуже зайнятий. Завтра виправлю. Фраза «зробити щось» використовується, коли рішення щось зробити вже прийнято і дія вважається запланованою: (Через годину після обговорення проблеми з машиною Пітера.) Мати: Чи можеш ти полагодити Пітера? ця машина нова? У нього спущене колесо. Батько: Так, я знаю. Сказав мені. Завтра виправлю. (Через годину ми говорили про проблему Пітера з машиною) Мати: Чи не могли б ви полагодити машину Пітера? У неї лопнуло колесо. Батько: Так, я знаю. Завтра виправлю. Конструкція «до» + інфінітив використовується для позначення дії, яка була звичайною і повторюваною в минулому, але не виконується в теперішньому часі. В українській мові конструкція часто перекладається минулим часом у поєднанні зі словами «колись», «колись»: Крістін раніше їла м’ясо, тепер вона вегетаріанка. Раніше Кристина їла м'ясо, тепер вона вегетаріанка. Джеррі вивчив англійську. Джеррі вивчив англійську. Сем і Мері завжди їздили до Мексики влітку. Сем і Мері завжди їздили до Мексики влітку. Наведена вище конструкція також може описувати ситуацію, стан речей, який існував у минулому і більше не існує: Сара була товстою, тепер вона худа. Раніше Сара була товстою, але тепер вона худа.

9796 English Language Guide Колись перед будинком був сад, тепер на його місці ресторан. Перед будинком був сад, сьогодні тут ресторан. Пам’ятайте: конструкція до + інфінітив вживається лише в минулому часі: ви не можете сказати так. Допоміжне дієслово did використовується для утворення заперечних і питальних речень з конструкцією to + інфінітив: I used to live in Paris. Раніше я жив у Парижі. Ви коли-небудь жили в Парижі? Ви коли-небудь жили в Парижі? Раніше я не жив у Парижі. Він не жив у Парижі. Пам’ятайте: будьте обережні, щоб не плутати конструкції used to + інфінітив і to be used to + gerund, що перекладається як «звикнути»: I used to play tennis with Kate. Раніше я грав у теніс із Кейт (більше з нею не граю). Я звик грати в теніс з Кейт. Я грав у теніс з Кейт. Конструкція always Як зворотний зв’язок used to + інфінітив, конструкція always + інфінітив позначає дію, яка була поширеною в минулому, але більше не відбувається сьогодні: Mindy always walked to school. Але іноді він їздив автобусом. Мінді завжди ходила до школи пішки. Проте іноді їздив автобусом. Христина завжди спізнювалася на зустрічі. Христина завжди спізнювалася на зустрічі. Хоча, як і інфінітивна конструкція, +інфінітивний вислів завжди виражав спільну минулу дію, він має додаткове значення іронії чи роздратування через виконувану дію: She always send me weird birthday gifts He always send me presents birthday cards . Сем і Мері завжди вибирали для відпочинку найекзотичніші місця. Сем і Мері завжди вибирали найекзотичніше місце для відпочинку. Нед завжди з’являвся до нас додому без попереднього дзвінка. Нед завжди приходив до нас без попередження. пам’ятати Щоб вказати дію, яка ніколи не відбувалася в минулому, але відбувається зараз, використовується конструкція never would + інфінітив: Jeff never would pay for drinks when we go out with our friends. Джефф ніколи не платив за напої, коли гуляв із друзями. Саллі ніколи не приходила на заняття рано. Марія так і не прийшла на урок. Питальна та заперечна форми конструкції would always + інфінітив утворюються за допомогою допоміжного дієслова would: You would always take your surfboard with you when you goes to the beach. Ви завжди брали з собою дошку для серфінгу на пляж. Ви б завжди брали з собою дошку для серфінгу, коли йдете на пляж? Ви завжди берете з собою дошку для серфінгу, коли йдете на пляж? Коли ви йдете на пляж, не завжди носіть з собою дошку. Коли ви йдете на пляж, ви не завжди берете з собою дошку. Пам’ятайте: конструкція would always + інфінітив не використовується для вказівки на стан справ у минулому, ця конструкція описує лише минулі події. Не можна сказати: Сара завжди була б сором'язливою, але зараз вона дуже комунікабельна. Але порівняйте: раніше Сара була сором’язливою, а тепер дуже комунікабельна. Раніше Сара була сором’язливою та глузливою, але тепер вона дуже комунікабельна. Раніше Сара була сором'язливою, але тепер вона дуже комунікабельна. Раніше Сара була сором’язливою та глузливою, але тепер вона дуже комунікабельна. Construction Do something Construction Do something використовується, коли ми маємо на увазі, що для нас було зроблено щось, чого ми не робили самі: I cut my hair every two weeks. Стрижуся двічі на місяць.

98Зошит з англійської мови 97 Порівняйте речення: Jane painted the house last week. Минулого тижня Джейн пофарбувала свій будинок. (намалювала сама); Минулого тижня Джейн пофарбувала будинок. Минулого тижня Джейн пофарбувала свій будинок. (Хтось зробив це для Джейн); Ти сам стригся чи стригся? Ти сам стригся чи ходив до перукаря? Пам'ятати. Зверніть увагу на порядок слів: дієприкметник минулого часу (зроблений, намальований тощо) вживається після прислівника (будинок, своє волосся тощо). Джейн Де Майк? Мені це просто не подобається. Скільки разів я вживаю дієслово to have, have, have, have, appendix, the house, his suit, his car, my hair, his room? Past Participle Perfectly painted. зроблено? відремонтований зріз. чистий? У розмовній англійській мові іноді використовується «зробити щось» замість «щось зроблено»: «Я думаю, що я повинен почистити своє пальто». Думаю, мені потрібно почистити пальто. Коли будинок пофарбують? = Коли ти збираєшся пофарбувати будинок? Коли ти збираєшся фарбувати будинок? Іноді конструкт «зроби щось» використовується, щоб показати, що з кимось чи чимось трапилося щось неприємне: Стіва пограбували у його квартирі. У будинку Стівена провели обшук. Бау Сказано, що.../він повинен... Бау Сказано, що.../він повинен... тощо. з чужих слів: Кажуть, що перстень $ = Перстень має бути $. Кажуть, що ця каблучка коштує доларів. Крім дієслова «сказати», ця конструкція може використовуватися з такими дієсловами: думати, вірити, повідомляти, розуміти, знати, очікувати, розглядати: It is think that... it is вважав, що...; Належить... треба...; Повідомляється, що... Розуміється, що... Відомо, що... відомо, що...; Очікується... Має... Треба... Наприклад: Хлопцям має подобатися футбол. = Хлопчики повинні любити футбол. Вважається, що діти люблять футбол. Очікуйте затримку рейсу. = Очікується затримка рейсу. Очікується, що рейс затримають. Місто було б зруйноване штормом. = За повідомленнями, село було зруйноване штормом. Місто було б зруйноване штормом. Кажуть, він спить 2 години на добу. = Ви повинні спати 2 години на добу. Кажуть, він спить дві години на добу. КОНСТРУКЦІЯ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ... Конструкція, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ... вживається в таких випадках: 1) у значенні «передбачається»: Ми йдемо до цього ресторану. Має бути дуже добре. Ходимо в цей ресторан. Вважається дуже хорошим. 2) якщо ми хочемо констатувати загальний факт: коти повинні боятися собак. Кішки часто бояться собак. Діти повинні ходити до школи щодня. Діти мають ходити до школи щодня.

9998 English Language Guide Запам’ятай У цьому випадку речення з конструкцією be flexible to... може означати несхвалення: You should start work at 8 o'clock. Починати роботу треба о восьмій. (Але ви почали працювати пізніше!) Треба було прийти раніше. чому ти так запізнився Ти повинен був повернутися додому раніше. чому ти так запізнився Заперечна форма конструкції продається... (не треба) часто виражає заборону: молоді не можна купувати алкогольні напої. Підліткам не варто купувати алкогольні напої. Ви не повинні витрачати мої гроші. Не витрачай мої гроші! ТАБЛИЦЯ НЕПРАВИЛЬНИХ ДІЄСЛІВ Дієслово (дієслово) минулий час (минулий час) дієприкметник минулого часу (перспективний дієприкметник) збудований будувати будувати горіти горіти горіти горіти горіти горіти лопнути лопнути лопнути купити купили попатися вибрати вибирати вибрати вибране дієслово (дієслово) форма минулого часу проста) (дієприкметник минулого часу) підступний повзучий повзучий вирізати зроблений малюнок намальований намальований мріяв мріяв мріяв мріяв мріяв спати пити п’яний їздити їздити їсти їсти їсти падати годувати відчувати сенс боротися боротися боротися знайти придатним fly fit/tight/flown fit /fitted into shape/ пролетів забув забув пробачити заморозити заморозити заморозити підійшов (за розміром) дав даний даний буде піти/буде рости виріс виріс повісився повісив повісив / повісив продовження Tisches повісив/повісив мав вухо вухо вухо вухо вухо

100Посібник з англійської мови 99 Продовження таблиці Дієслово (Дієслово) Past Simple Form Past Participle Form Translation hide, hide, hide, hit, hit, hit, hit, hold, hold hold hold hurt hurt hurt keep keep klen kele/ klek/klek know know layman lay layman лідирувати лідирувати вести вчитися lean / lean learned / learned lean / lean learned / learned learn let let go borrow borrow borrow let lie lie vaguely illuminated lose doing mean finding met неправильно сплачений неправильно сплачений оплачений test tested tested put put put verb finish past, вставай, вставай, вставай, біжи, біжи, біжи, скажи, сказав, говори, бачиш, бачиш, шукай, шукай, шукай, шукай, продай, продай, відправляй, посилай, відправляй, став, став , поставити шити шити шити шити шити шити трясти показувати показано скорочуватися скорочуватися зменшувати складки закрито закрите закрите край раковина раковина раковина сидіти сидіти сидіти спати спати спати слайд слайд слайд посів посів говорив говорив говорив говорив говорив говорив говорив говорив говорив говорив говорив говорив / пишеться пишеться / пишеться витратив витратив витратив розлитий розлитий/ зіпсований розлитий/ зіпсований розлитий

101100 Manual del idioma ingles Дієслово (дієслово) past simple past participle present participle translation spoil spoil spread spread spread spring jumped / jumped jumped jumped stopped rob rob rob vara vara vara vara stick sting sting sting sweep sweep sweep sweep revenge swell swollen swim sponge swollen / опухлий плавати плавати гойдатися гойдатися ловити брати вчити навчати вчити сльози порваний сказати сказав сказав сказати сказати думати думав думати тягнути тягнути тягнути розуміти зрозумів прокинутися прокинутися зношене плаття одягнути (в одязі), одягнути плакати плакати плакати плакати мокрий мокрий/мокрий кінець столу мокрий/ мокрий мокрий виграти виграти вітер ранити рану складати писати писати писати писати писати STAN TABLE VERB дієслово to admire згоден дозволити з’явитися оцінити припускати припускати здивувати вірити належати піклуватися бути погоджуватися з розглядати містити смакувати залежати від (з кимось, з чимось) , з щось) визнати, визнати, з’явитися, розкрити, запам’ятати У значенні «з’явитися» Дієслово «з’явитися» не є стативним дієсловом і може використовуватися в довгих часах. Порівняйте: здається, спить. Виявилося, він спав. Але: Актор виходить на сцену. На сцену виходить актор. оцінювати, цінувати, дякувати, приймати, брати на себе (управління, відповідальність тощо), вражати, дивувати, вірити, вважати належним, піклуватися про когось (щось), любити, любити 1) погоджуватися; 2) дозволити, дозволити, розглянути, пам’ятати. У значенні «думати, розглядати» дієслово «розглядати» не є стативним дієсловом і може вживатися в довгих часах. Порівняйте: я думаю, що він брехун. Я вважаю його брехуном. Але: коли я думав про поїздку до Лондона, я зрозумів, що це занадто дорого. Коли я думав про поїздку до Лондона, я зрозумів, що це занадто дорого. складатися (з), що містить значення, вартість залежить від нього

102Посібник з англійської мови 101 Таблиця перекладу дієслів. Продовження. Переклад дієслів to deserve, imagine, imagine, desire, include, include (in yourself), hate, postpone, dislike, dislike, сумнів, заздрість, hate, dislike, not likeing feel someone/off , не подобається, огида, дискомфорт, огида, бути образливим, сумніватися, не сміти ревнувати, мати намір, хвилюватися, продовжувати, знати, сумувати, любити, ні, відчувати те саме, чекати, припускати, припустити, існувати, зазнати невдачі, зробити , торкнутися, запам'ятати. У значенні «відчувати» і «відчувати» дієслово «відчувати» не є стативним дієсловом і може використовуватися в довгих часах. Порівняйте: ця ковдра така м'яка! Ця ковдра така м'яка! Але: Людина має бути сліпою, вона мацає палицею. Цей чоловік, мабуть, сліпий, намацує дорогу тростиною. Я відчуваю себе дуже добре. В мене все нормально. дивитися, любити, творити, робити щось, щось означати, відчувати, пам’ятати. У значенні «бачити» дієслово «дивитися» не є стативним дієсловом і може використовуватися в довгих часах. Порівняйте: виглядає холодно. Я позичаю тобі своє пальто. Вона виглядає замерзлою. Я позичаю тобі своє пальто. Але чому ти так на мене дивишся? Чому ти так на мене дивишся? любити, кохати, мати справу з, бути в змозі зробити щось означати щось, мати мету, означати щось, мати на увазі, мати на увазі, зобов'язаний (комусь) стояти, прощати, до прощати (за щось) володіти, володіти, ненавидіти , ненавидіти, мати, сприймати, усвідомлювати, мати, пам’ятати. У сталих реченнях, таких як «прийняти душ», «добре провести час», «пообідати» тощо, дієслово «мати» можна використовувати в довгих часах. Порівняйте: У вас пляма на щоці. У вас щось на щоці. Але він тільки снідає. Зараз він снідає. будь ласка, володіти, віддавати перевагу, запобігати, припускати, визнавати, визнавати, пам'ятати

103102 Manual del idioma ingles Кінець таблиці Дієслово запам'ятати відхилити поважати залишитися пам'ятати запам'ятати пам'ятати (а) просити поважати дивитися з'являтися середній запах звук успішно (щоб) відповідати припускати запам'ятати відхилити переклад розглядати як, (когось/щось) розглядати, залишатися, пам'ятати , згадувати (щось/когось), вимагати, потребувати, поважати, бачити, розуміти, пам’ятати. . Порівняйте: ви бачите це навколо? ти бачиш це там? Тепер я розумію, що ви маєте на увазі. Тепер я розумію, що ви маєте на увазі. Але: Лікар лікує хворого. Лікар оглядає пацієнта. Я побачу Джона сьогодні вдень. Я зустрічаюся з Джоном сьогодні вдень. здається, означає, символізує, пахне, пахне, пам’ятає. У значенні «пахнути» дієслово «пахнути» не є стативним дієсловом і може використовуватися в довгих часах. Порівняйте: тепер, коли лотоси цвітуть, річка добре пахне. Тепер, коли розцвітає лотос, біля річки добре пахне. Але: Енн пахне квітами. Ганна відчуває запах квітів. звучати, досягати успіху, досягати успіху, досягати мети, слідувати (за кимось/щось), змінюватися, бути достатнім, задовольняти, адаптуватися, відповідати, розглядати, дивувати, подобатися, подобатися. час. Порівняйте: This food tastes good. Їжа смачна. Але: я пробую м’ясо, щоб побачити, чи потрібно йому більше солі. Я пробую м’ясо, щоб побачити, чи потрібно додати ще солі. to tend, to be inclined, to think, to think, to think, to think, to think, to think, to think, дієслово думати не є стативним дієсловом і може вживатися в довгих часах. Порівняйте: I think he's a good man. Я думаю, що він хороша людина. Але: я розгляну вашу пропозицію. Я розглядаю вашу пропозицію. довіряти, розуміти, цінувати, хотіти ціну, хотіти, зважувати, зважувати, бажати, пам'ятати. У значенні «покаятися» дієслово «покаятися» не є дієсловом умовного способу і може вживатися в довгих часах. Порівняйте: Піаніно важке. Важке Це піаніно важке. Він багато важить Але: продавець зважує банани. Продавець овочів зважує банани. Хотіти

104ВАРІАНТИ ЕКЗАМЕНУ ЧАСТИНА ІІ 103 С.

105 104 Програма зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови Програма зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови передбачає визначення рівня навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, їх оволодіння основними видами мовленнєвої діяльності відповідно до вимог чинних навчальних програм. Рівні сформованості мовленнєвої діяльності визначені як середній, достатній та високий і відповідають вимогам чинних навчальних програм та критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов. Читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, який читається, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та з ясовувати значення незнайомих слів за контекстом. Тексти побудовані на матеріалах, що відображають реалії життя у країнах, з мов яких проводиться тестування. Різниця між рівнями забезпечується двома основними підходами: шляхом добору автентичних текстів (основні ознаки відображення реалій справжнього життя, обізнаність учасника тестування з життєвими ситуаціями), що стосуються відповідних сфер; добору завдань за складністю з огляду на критерії лінгвістичної складності, тип тексту, обсяг тексту. Письмо. Перевіряється рівень сформованості навичок та вмінь писемного мовлення для вирішення практичних цілей, а саме: вміння передати в письмовій формі необхідну інформацію, правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей оформити і написати особистого листа, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо. Такі завдання спрямовані на перевірку сформованості рівня писемної мовленнєвої діяльності, лексико-граматичних навичок, ступенів засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини, формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є уміння користуватися іноземною мовою як в усному, так і в писемному спілкуванні. Від учасників тестування очікують уміння правильно і відповідно до ситуації використовувати лексичні одиниці: частини мови, фразеологічні звороти, розмовні фрази та ідіоматичні вирази; відповідні граматичні форми (часові форми дієслів, модальні, допоміжні дієслова, дієслова-зв язки, іменники, прикметники тощо). Різниця між рівнями забезпечується через: тематику, що розглядається; використання певних лексичних одиниць та граматичних форм; кількісні програмові параметри писемного мовлення. Теми, що розглядаються Знання та вміння Навички Статті з періодичних видань; листи (особисті, ділові тощо); оголошення, реклама; розклади (уроків, руху поїздів тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, повідомлення Середній рівень. Читання Виокремлювати загальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню тощо); виокремлювати загальну та детальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; відрізняти фактографічну інформацію від враження Читати короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі; розуміти зміст прочитаного; знаходити основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою)

106Програма незалежного зовнішнього оцінювання англійської мови 105 Продовження таблиці Охоплені теми Знання та вміння Навички Автобіографія, заповнення анкет, форми; Повідомлення, особистий лист, історія, опис особи, предмета, місця, ситуації, події Журнальні статті; листи (особисті, офіційні та ін.); Оголошення, розклад (заняття, рух поїздів тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телебачення, радіо та ін.); Особисті замітки, проміжні повідомлення. Письмо Найважливіші види речень (стверджувальні, питальні, заперечні, спонукальні), їх порядок слів. Безособові словосполучення. Теперішній час, минулий час, майбутній час, теперішній час. Фрази з there are/are. Складнопідрядні речення зі сполучниками і, але. Складнопідрядні речення зі сполучниками тому що, коли, коли, що, отже. Іменники множини, утворені за правилом і винятком. Використання статей. Займенники: особові, присвійні, питальні, об’єктні, вказівні. Неозначені займенники, що походять від some, any, no, every. Прикметники звичайного, вищого та вищого ступенів порівняння, утворені як за правилом, так і за винятками. Вищі й вищі ступені порівняння прислівників. Розряди: кількісні, порядкові. Прийменники місця, звертання, часу Достатній рівень. Читання Розуміти зміст тексту; знаходити інформацію за завданням; Відокремте фактичну інформацію від вражень. Розуміти будову тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту. Достатній рівень. Письмо Напишіть особистий лист, використовуючи формули лінгвістичного етикету, прийняті в країнах, мови яких тестуються, з коротким викладом новин, розповіддю про конкретні факти та події з вашого життя, висловленням власних думок, почуттів і роздумів. і почуття описують плани на майбутнє та просять вашого партнера надати подібну інформацію з письмового спілкування; відправити особисте повідомлення у вигляді замітки в довільній формі; Подавати персональні дані скороченим листом відповідного зразка або у довільній формі; Переписати інформацію телефонної книги та план руху; Надсилати прості ділові повідомлення (зустрічі з точним часом і місцем); написати невеликий текст про важливу подію, особисті плани на майбутнє. Читання текстів на основі знайомого мовного матеріалу, розуміння змісту прочитаного; Знаходити потрібну інформацію в текстах різного типу (значення незнайомих слів розкривається за відгадкою, малюнком і поясненнями в коментарі); Зверніться до тексту або серії текстів, щоб знайти потрібну інформацію. Особистий лист, стаття, повідомлення, анкета, ділове повідомлення. Складнопідрядні речення зі сполучниками і, але. Складнопідрядні речення зі сполучниками тому що, коли, коли, що, отже. Узгодження часів дієслів і непрямої мови. Речення зі сполучниками ні ні, ні або. Фразові дієслова (пошук, ). Модальні дієслова (can, may, must, should, must, must) та їх еквіваленти. Past Continuous Tense, Past Perfect Tense Написати розповідь про перебіг подій; описувати особу, предмет; Писати повідомлення відповідно до поставленого завдання: про події, втрату особистих речей тощо; писати особисті та ділові листи

107106 Програма незалежного ЗНО з англійської мови. кінець таблиці Розглянуті теми. знання та вміння. Високий рівень. Грамотність Новини, оголошення, розклади, газетні статті, звіти, уривки з літературних творів Особисті листи, ділові листи; Повідомлення, розповідь, опис, розгорнуте порівняння, складання плану, тез Перегляд тексту або ряду текстів для пошуку інформації, необхідної для виконання певного завдання; розуміти прості автентичні тексти (статті в журналах, листи, оголошення, меню, кулінарні рецепти, особисті нотатки, новини), у тому числі художні, наукові та публіцистичні; систематизувати та коментувати отриману інформацію; Виділення необхідної інформації про людей, факти, події тощо. Високий рівень. Письмове узгодження часів дієслів і непрямої мови. Речення зі сполучниками ні ні, ні або. Поняття зв’язки дієслів. Творення і вживання дієприкметників теперішнього, минулого, майбутнього, простого (неозначеного), активного і пасивного стану; у теперішньому, у минулому прогресивному (продовженому) і в теперішньому, у доконаному часі в активному стані; у майбутньому-в-минулому часі. Вживання дієслів у простому теперішньому (неозначеному) формі для вираження майбутніх дій після сполучників if, when. Будівництво відбудеться. Вживання дієслівних форм у пасивному стані теперішнього/минулого/майбутнього досконалого стану; Present/Past Progressive (Continuous) Пасивні та безособові форми дієслів (інфінітив, герундій, прислівники теперішнього та минулого часу). Відокремлюйте загальну та детальну інформацію від документів, які використовуються в повсякденному спілкуванні (повідомлення друзям, рекламні оголошення, брошури, меню, газетні статті, звіти). тощо); Розрізняти фактичну інформацію та враження; розуміти абстрактні та складні тексти, уривки з художніх творів та спеціальної літератури; розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту, надсилати особисті повідомлення у короткому листі відповідного формату чи будь-яким іншим способом, щоб висловити свою вдячність, співчуття, незадоволення, надію та відповідати на повідомлення такого типу; висловлювати й аргументувати власну точку зору, висловлювати суб’єктивний погляд на дійсність, подавати інформацію про перебіг подій у минулому, складати опис, проводити розгорнуте порівняння; розповідати про історичну подію; Проаналізувати точку зору на знайому тему абстрактного характеру або дати розгорнуте пояснення явища чи процесу.

108Особливості тесту з англійської мови 107 Особливості тесту з англійської мови Зміст тесту визначається на основі програми незалежного зовнішнього оцінювання з англійської мови (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ 865) Тест складається з дві частини: «Прочитати»; "Писати". Загальна кількість екзаменаційних завдань – 46. Тривалість іспиту – 120 хвилин. Тест з англійської мови складається із завдань чотирьох форм. 1. Задача на встановлення відповідності. Для завдань рекомендується вибирати заголовки для текстів/частин тексту з наданих варіантів; твердження/ситуації для рекламних оголошень/текстів; Питання за відповідями або відповіді за запитаннями. Завдання вважається виконаним, якщо кандидат правильно погоджується і відзначає правильний варіант відповіді на бланку відповідей А. 2. Завдання з вибором правильної відповіді. До кожного завдання пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише одна правильна. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А. 3. Заповніть пропуски в текстовому завданні. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення тексту реченнями/частинами речень, реченнями/словами з поданих варіантів. Робота вважається виконаною, якщо кандидат вибрав і відмітив правильний варіант відповіді в бланку відповідей А. 4. Завдання з розширеною відповіддю. Завдання вимагає від кандидата написати власне твердження на бланку відповідей B відповідно до запропонованої ситуації спілкування. За правильне (частково правильне) виконання завдань ви отримаєте: за завдання з оцінки відповідності 0 1 контрольний бал; за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 1 тестовий бал; за завдання на заповнення пропусків у тексті 0 1 тестовий бал; за питання з розгорнутою відповіддю 0 24 тестові бали. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з англійської мови, становить 69. Склад завдань тесту з англійської мови ґрунтується на таких принципах. 1. Завдання згруповані за видами мовленнєвої діяльності. Спочатку в тексті подано завдання частини «читання», потім — завдання частини «письмо». 2. Завдання розташовуються послідовно за знаннями, комунікативними вміннями та навичками: розуміння основного змісту автентичного тексту, повне розуміння змісту автентичного тексту, коли значення невідомих слів розкривається на основі лінгвістичних і контекстуальних припущень, інформація спеціальна або необхідна вірою Знаходження текстів різного типу, розуміння структури тексту, розпізнавання зв’язків між частинами тексту, розрізнення змісту окремих частин

109108 Характеристика англійської мови оцінює лексичні одиниці за контекстом, правильно вживає частини мови та їх граматичні форми відповідно до контексту, складає письмове повідомлення та оформляє його відповідно до мети та завдання спілкування. При підготовці до іспиту рекомендується використовувати підручники з написом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». з/п Назва Автор Видавець Клас Рік видання 1 Англійська мова (уч. 8) 2 Англійська мова (уч. 8) Несвіт А.М. 9 Генеза 2009 Карп юк О.Д. 9 Англійська мова Астон (уч. 8) Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. 9 Our time Англійська мова (9 рік навчання, рівень стандарту) Карп юк О. Д 10 Aston English language (9 рік навчання, академічний рівень) Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. 10 Наш час Англійська мова (9 рік навчання, профільний рівень) Несвіт А.М. 10 Поява «Across Cultures: Great Britain Ukraine» (НМК для технікумів та профільних класів) 8 «Across Cultures: The USA Ukraine» (НМК для технікумів та спецкласів) 9 Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) 10 навч. та методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів Калініна Л. В. , Самойлюкевич І. В. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Плахотник В. М., Мартинова Р. Ю. Наш час Наш час Education Macmillan 2008, педагогічно-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів 1 11 Longman Pearson 2008 , 2009

110Приклади завдань у різних формах англійською мовою 109 Кінець таблиці com/n Назва Автор Клас Видавництво Рік видання 12 Педагогічно-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів 13 Педагогічно-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів 14 Педагогічно-методичні комплекти методичних. комплекти для всіх Типів загальноосвітніх навчальних закладів 1 11 Oxford University Press 1 11 Express Publishing 1 11 Cambridge University Press 2008, , Приклади завдань різних форм з англійської мови, закриті завдання 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. . Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) для запитань (1 2). Запишіть свою відповідь на окремому бланку для відповідей. Ваше здоров'я Плавання - чудова фізична навантаження. Це здорово, весело та розслабляюче. Оскільки плавання є видом спорту з низьким навантаженням, більшість людей із задоволенням займається цією діяльністю, не боячись пошкодити свої кістки чи м’язи. Біг підтюпцем – це виснажлива діяльність, яка іноді може бути шкідливою. Я знаю з досвіду. Минулого року під час бігу я травмував праве коліно. Я більше не бігаю. Після болісного місяця відновлення я перестав бігати й зайнявся водними видами спорту. Зараз я думаю про те, щоб приєднатися до команди з плавання та змагатися. 1 Відповідно до тексту, плавання для автора є найздоровішим видом спорту. B найбільш травматичний вид спорту для людей. C найбільш прийнятна діяльність для автора. Д найприємніше проведення часу для людей. 2 Чому автор вирішив поплисти? А Він хотів взяти участь у змаганнях з плавання. Б Він не любив бігати. C Він хотів бути здоровим, веселитися і відпочивати. Д Під час бігу важко пошкодив ногу. Правильні відповіді: 1 С; 2D

111Можна відобразити 110 англійських слів. Кількість значень, які необхідно внести в квиток: A B C D 1 2 A B C D 2. За винятком першої випуску дности. Прочитайте наступний текст. З’єднайте запитання (A G) із запитаннями (1 5). Є два питання, які вам не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Подорож Україною А Чи взяли ви щось із цього досвіду? B Це ваш перший візит до Міжнародного виїзного табору? C Які відмінності ви бачите між людьми, яких ви зустріли тут, і американцями вдома? D. Як відреагували деякі ваші друзі та родина, коли ви поїхали до міжнародного табору в Україні? E Вам погано в Україні? З. Чи були ви ще десь за кордоном? Г Гроші, які ви заробили... Як ви думаєте, ви самі заплатили за цей табір? 1 Я думаю, що я хотів подорожувати, але це ніколи не було моїм пріоритетом. Я вже був у Греції на шкільній екскурсії. Мені дуже сподобалася Греція, але день за днем ​​ми бачили тільки руїни. Я також хотів би зустрітися з людьми. В Україні все навпаки. Я не відчуваю себе туристом. Я хотів би побачити більше пам’яток. Це було варте грошей, які я отримав, щоб приїхати сюди. 2 Так, мені довелося накопичувати на це. У мене було два підробітки. Першим був дитячий садок, де працюють двоє моїх двоюрідних братів. Я працював там повний робочий день у червні. Я також працював зі своїм батьком, який володів пивоварнею. 3 Дехто питав: «Де Україна?» і «Чому ти йдеш? Ну, це чудово... принаймні ти робиш щось інше, ніж бути на баскетбольному майданчику щодня. Це не було «Вау, ти їдеш в Україну!». Ти живеш моєю мрією! Я дуже хотів туди поїхати!" Люди мого віку навіть не знають про Чорнобиль. Мені лише сімнадцять, розумієте? 4 Роя (моя дівчина) вважає, що тут люди дуже щирі. Можливо, тому, що вона з Каліфорнії, але Насправді я відчуваю, що люди з Міннесоти також щирі. Було приємно познайомитися з людьми тут. Коли я представився деяким українським дітям у місті, вони були привітними та посміхалися. Вони розповідали мені багато цікавого про свої місця походження, їхні школи та друзі. 5 Завдяки цьому табору я дізнався, що дійсно хочу навчатися за кордоном. МОК чудовий. Але я думаю, що я можу побачити більше ніж одну країну, яка навчається за кордоном. Рекомендовані варіанти: 1F; 2G; 3D; 4ºC; 5A; Варіанти B і E, які вам не потрібні. Список доступних слотів: A B C D E F G

112Натисніть тут, щоб створити форму для попереднього/скандального погляду на ІІІ ст. Прочитайте наступний текст. Для (1 4) виберіть T, якщо твердження згідно з текстом істинне, F, якщо воно хибне. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Міста в космосі. Чи житимуть люди в космосі? Деякі вчені вважають, що це можливо. Ще кажуть, що треба буде. чому Відповідь така: скоро нам знадобиться більше енергії, ніж можуть дати нафта, вугілля та газ на Землі. Населення світу постійно зростає. За нинішніх темпів зростання до 2050 року він перевищить десять мільярдів (10 000 000 000), тобто приблизно вдвічі більше, ніж сьогодні. Нам потрібно десь знайти більше енергії для всіх цих людей, і космос є хорошим місцем для її отримання. Як люди житимуть у космосі? І як вони отримують всю цю енергію? У вчених є відповідь. Вони хочуть побудувати величезні космічні міста, де тисячі людей зможуть жити і працювати, як на Землі. Вашим головним завданням буде побудова колекторів енергії, щоб збирати енергію від сонця та передавати її назад на землю. На жаль, з життям у космосі є одна велика проблема: немає гравітації. Без сили тяжіння все пливе і звичайне життя неможливе. Однак вчені знайшли і вирішення цієї проблеми. 1 Вчені впевнені, що в недалекому майбутньому люди будуть жити в космосі. 2 Зростання населення є причиною того, що людство найближчим часом житиме в космосі. 3 Вчені вирішили забезпечити людей мінералами за допомогою спеціальних приладів у космосі. 4 Невагомість змусить людей жити в незвичних для космосу умовах. Максимальна кількість: 1 Т; 2T; 3F; 4T. Зразок позначення відПОвідей у ​​бланку: T F Завдання на заповнення пропусків і текстів. Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) те, що найкраще відповідає (1 6). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Для чого стародавні єгиптяни будували піраміди? Чому б не гігантські прямокутники чи якась інша форма? Єгиптологи вважають, що це (1) пагорби, які виникли внаслідок потопу в день створення. Ця ідея, безперечно, походить від (2) землі, яку раніше затопив Ніл, і (3) створення островів, які вважалися символами дня створення. Отже, піраміда могла б представляти такий пагорб. Але можна запитати: чому (4), чому він мав ребра, що вели до піку? Інша ідея полягає в тому, що королі використовували піраміди (5).

113112 прикладів завдань різної форми з англійської мови. Але це все припущення. Остання теорія полягає в тому, що в єгипетському місті Геліополіс (центр поклоніння сонцю в Єгипті) (6). Цілком можливо, що цей священний камінь мав форму піраміди, і люди, які будували піраміди, намагалися її повторити, оскільки вершина піраміди називається бенбен. A представляє первісні кургани B, коли приплив закінчився. С піднятися на твої небеса. Г природний стан Єгипту Великі піраміди Правильні відповіді: 1 А; 2D; 3B; 4E; 5ºC; 6G; Варіанти F і H вам не потрібні. Приклад оцінювання відповідей у ​​бланку: А Б В Г Д Д Ж Г Завдання відкритої форми 1. Завдання з розгорнутою відповіддю. Він хоче запросити свого англійського кореспондента відвідати його влітку. Напишіть йому листа, в якому: запросіть його; Запитайте про години відвідування. сказати щось про свій будинок; Скажіть йому, які місця ви хотіли б йому показати. Почніть свій лист із: Шановний Джиммі/Кейт, з днем ​​народження!

114Варіант сигналу 113 Варіант сигналу ПРОЧИТАЙТЕ Завдання 1 Прочитайте наведений текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Планування щасливого Нового року Ви зайняті прийняттям новорічних обіцянок чи впевнені, що ніколи більше не візьмете новорічну обіцянку? Якщо це так, ви не самотні. Багато людей деморалізуються, коли рік за роком приймають рішення, про які вони пам’ятають лише кілька тижнів або навіть днів. Наші правила для новорічних обіцянок допоможуть вам досягти успіху з самого початку. (1) Успішні рішення починаються з сильного бажання щось змінити. Щоб досягти успіху, ви повинні вірити, що можете досягти бажаного, і ця віра підкріплюється вашою непохитною підтримкою. (2) Простий, але потужний метод досягнення вашої мети — викласти свій намір у письмовій формі. У нас є щось, що створює більше зобов’язань і мотивації, коли ми витрачаємо на це час. Запишіть це на аркуші паперу та зберігайте там, де ви його часто бачите: на столі, у холодильнику чи в гаманці. (3) Саме тут так багато резолюцій зазнають невдачі. Сформулювати те, чого ви хочете досягти, це одне; Вирішувати, як це зробити, — це зовсім інше. Не пропустіть цей крок! Спочатку уявіть, де ви хочете бути. Потім поверніться туди, де ви зараз. Запишіть будь-які віхи, які ви пишете між ними. і вирішіть, що ви будете робити, щоб досягти кожної з цих віх. Потрібно знати кожен крок і мати план наступного. (4) Не все буде так, як планувалося. Якщо ви занадто жорсткі у своїх рішеннях, перша невелика перешкода може збити вас з курсу.

115114 Варіації знаків. Створюючи свій план, спробуйте передбачити деякі труднощі, з якими ви зіткнетеся. Створіть план на випадок непередбачених обставин для найімовірніших і подумки підготуйтеся до решти. Зверніть увагу, що ваша власна роздільна здатність також може змінюватися з часом. Це не провал, це реальність. Оскільки ваше життя змінюється, ваші цілі, мрії та бажання також змінюються. (5) Хоча знання про добре виконану роботу може бути достатньою винагородою, ми всі час від часу цінуємо невелику винагороду. Навіть найвідданіша людина потребує стимулу, і іноді найкращий спосіб зробити це за допомогою зовнішньої винагороди. Розробляючи свій план, запишіть кілька етапів, які ви відзначаєте, коли їх досягнете. Але, роздаючи їх, ви хочете переконатися, що нагороди залишаються особливими та не надто легкими для отримання. Новорічні обіцянки можуть бути болісними або радісними. Це ваше рішення. Відправною точкою є зосередження на чомусь, чого ви справді хочете і чого готові взяти на себе зобов’язання. Якщо ви це зробите, ви матимете чудову можливість залишатися мотивованими та процвітати! À B C D E F G H A Будьте гнучкими B Візьміть на себе зобов’язання C Використовуйте систему нагадувань D Запишіть це E Будьте реалістами F Відстежуйте свій прогрес G Нагороджуйте себе H Складіть план Завдання 2 Прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Небезпека соляріїв У Великобританії, країні, яка славиться своєю поганою погодою та відсутністю сонця, сильно засмагла молодь, здається, зростає. Отже, як вони отримують свою золотисту засмагу? Дехто обирає безсонячний варіант і засмагає з флакона. Однак, здається, інші звертаються до соляріїв, яких тисячі по всій Великобританії. Так чому ж британці віддають перевагу засмагі? Вони часто намагаються наслідувати своїх улюблених зірок, футболістів або футбольних дружин. Дослідження Британської асоціації соляріїв свідчать про те, що багато людей вважають, що засмага допомагає їм почуватися та виглядати здоровішими. Це переконання, яке Cancer Research UK точно не поділяє. Вони розуміють, що загар – це не ознака здоров’я. Фактично, вони категорично проти використання солярію молодими людьми. На своєму веб-сайті вони стверджують, що люди, які користуються солярієм до 35 років, мають більший ризик розвитку меланоми. Небезпека засмаги, здається, не хвилювала 10-річну Келлі Томпсон, яка потрапила в заголовки газет у квітні після того, як отримала серйозні опіки від засмаги протягом 16 хвилин. Мама Келлі була налякана тим, що її дочці дозволили відвідувати солярій, а солярій не працює.

116Сигнальний варіант 115 безпілотний. Вона прокоментувала: «Не було нікого, хто міг би порадити, як користуватися цими потенційно небезпечними машинами». Незрозуміло, чи знав уряд Великобританії про ці недавні трагедії засмаги. Однак очевидно, що саморегуляція в шкіряній промисловості навряд чи триватиме. Незабаром після того, як історія Келлі потрапила в новини, уряд оприлюднив заяву, в якій попереджав, що особам молодше 18 років забороняється користуватися солярієм і що всі салони повинні перебувати під наглядом навченого персоналу. 6. Основна ідея тексту полягає в тому, що Сполучене Королівство є країною, яка відома своїм браком сонця; B: У Великобританії є надзвичайно засмаглі молоді люди; C англійці вважають за краще засмагати; D Сонячні опіки можуть бути небезпечними для здоров'я молодих людей. 7. Автор вважає, що молодь воліє засмагати, тому що наслідує стиль відомих людей; Б корисний для здоров’я; C Може допомогти подолати депресію, викликану похмурою погодою. Вчені D стверджують, що засмага корисна для здоров'я. 8. Cancer Research UK каже, що молоді люди не повинні бути на сонці; B Існує підвищений ризик меланоми для людей, які відвідують солярій до 35 років; C Небезпечно для здоров'я молодих людей мати засмаглу шкіру. Меланома D часто зустрічається у людей до старості. З тексту можна зробити висновок, що мати дозволила Келлі Томпсон А користуватися солярієм; Б отримав серйозні опіки після 16 хвилин перебування в солярії; C був проінструктований персоналом солярію користуватися солярієм; D має гарну засмаглу шкіру. 10. Відповідно до уряду Великобританії, солярії саморегулюються; Б Неповнолітнім не рекомендується користуватися солярієм; C Діти до 18 років можуть відвідувати солярії за згодою батьків; Від салонів залежить, чи є в них персонал, навчений обслуговувати маленьких клієнтів. А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г Вправа 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) Thistle Kensington Gardens Цей сучасний готель пропонує затишне та спокійне місце для проживання. Розташований на обсадженій деревами вулиці Бейсуотер-роуд з видом на Гайд-парк. Послуги: хімчистка/пральня. Доступ в інтернет. лаунж-бар, простір для проведення заходів. Ресторан. Найближча станція метро: Queensway.

117116 Варіанти готелів (12) Days Inn London Gateway Тип розміщення: Holiday Inn Готель Days Inn London Gateway розташований між розв’язками 2 і 4 автомагістралі M1. Він пропонує просторі номери з окремими ванними кімнатами, безкоштовне супутникове телебачення в усіх номерах і кухню. і кава. / чайник. Кухня, безкоштовні газети, телефони та безкоштовна автостоянка роблять Days Inn чудовим співвідношенням ціни та якості. Days Inn London Gateway також пропонує широкий вибір страв і напоїв, включаючи повністю ліцензований бар і ресторан. (13) Готель Park Royal Тип розміщення: Гостьовий будинок Готель Park Royal розташований у самому центрі Лондона, поруч із транспортом до всіх пам'яток і бізнес-центрів Лондона. Номер з люксом і гідромасажним душем. кольорове телебачення. Пряме підключення до комп'ютера та телефону. Безкоштовне обладнання для приготування чаю та кави. Фен для волосся. Всі кімнати повністю кондиціоновані. Їдальня. Безкоштовне обмежене паркування. (14) Croydon Cottage Котедж Croydon Cottage розташований у Зеленому поясі (приблизно 15 хвилин поїздом від Лондона) і пропонує панорамні краєвиди та комфортабельне житло. До хатинки, до якої веде обсаджена деревами стежка, колись була одна з кают двох рейнджерів. Це окрема частина будинку власника. Сад із терасою — чудова розвага для маленьких дітей, але зауважте, що тут є неогорожений ставок. Від заміського будинку можна прогулятися лісами та парками, а поруч є 9 полів для гольфу. Приблизно за милю звідси в Саут-Кройдоні є широкий вибір ресторанів і пабів. (15) Gloucester Hotel Тип розміщення: Бюджетне розміщення Усі номери готелю Gloucester пропонують сучасні зручності, комфортабельну кімнату з телевізором і бар. У готелі також є ліфт і номери на першому поверсі для зручного доступу. Наша команда розмовляє французькою, іспанською, португальською, урду, гінді, польською та російською мовами. Цей готель А B C D E F G H A є правильним місцем для вас, якщо ви шукаєте житло за межами Лондона. B, серед іншого, має басейн і тренажерний зал. Готель типу "ліжко та сніданок" C розташований у будівлі 19 століття. D має персонал, який говорить кількома мовами. До послуг гостей усе необхідне для приготування чаю та кави та безкоштовне супутникове телебачення. F знаходиться в центрі міста, що зручно для подорожей по Лондону.

118Варіант Signal 117 G – чудовий вибір для тих, хто шукає комфортного та спокійного відпочинку. H — історична пам'ятка, яка нагадує відвідувачам про відомих акторів. Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 4 січня в Дубаї офіційно відкрили найвищу будівлю в світі. Висота Бурдж-Халіфа 828 метрів тримається в секреті (16). Він удвічі вищий за Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку. Ще одним великим сюрпризом на відкритті стала зміна назви вежі. Будівлю завжди називали Бурдж Дубай. Однак правитель Дубая оголосив, що його перейменують на Бурдж-Халіфа на честь правителя Абу-Дабі, сусіда Дубая. Багатий нафтою емірат Абу-Дабі допоміг врятувати Дубай (17). Імовірно, Бурдж ще деякий час залишатиметься найвищою будівлею у світі. (18) Забудовників, здається, мало цікавлять амбітні будівельні проекти. Однак власники Burj довіряють будівлі (19). Продано понад 90 відсотків площ. Його будівництво коштувало 22 мільярди доларів і побило багато рекордів. Церемонії відкриття включали найвищий у світі феєрверк (20) над найвищим у світі фонтаном. У будівлі розташовані 21-ша та 76-та найвищі мечеті та басейн у світі.Бурдж-Халіфа має 1044 розкішних квартири, 49 поверхів офісів та готель Armani на 160 номерів. У вежі проживатимуть і працюватимуть близько 12 тисяч людей. A до церемонії відкриття B було важко C був на 158-му поверсі D після світової фінансової кризи 2008 року E освітлював небо F перед можливим фінансовим крахом G буде успіх H президент компанії Мохамед Алаббар A B C D E F G H завдання 5 Прочитати наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Нагорода «Найвищий живий британець» Британці проголосували за королеву Єлизавету II найвищим живим британцем (22 роки), колишнього бітла сера Пола Маккартні, прем’єр-міністра баронесу Тетчер і поп-зірку Роббі Вільямса. Королева не з'явилася на (23), щоб отримати нагороду особисто. (24), її молодший син принц Едвард зробив матері особливий подарунок по відеозв'язку. Королева дуже популярна серед свого народу (25). Вона перебуває на троні з 1953 року і є однією з небагатьох британських королівських осіб, які уникли скандалу. Її популярність пішла на спад після того, як Діана, принцеса Уельська, померла в Парижі в 1997 році, але вона залишається дуже популярною жінкою (26 років) донині.

119118 варіантів знаків A B C D Нова найвища британська нагорода. Нагороду присуджує ITV, одна з найважливіших телекомпаній у Великобританії (27). Гай Фріман з ITV сказав: «Великобританія була фантастичною церемонією, яка продемонструвала все, що робить Великобританію такою великою». Він (28) каже, що церемонія нагородження (29) стане щорічною. Першим переможцем у 2005 році став Тім Бернерс-Лі, (30) Всесвітньої мережі. (31) Нагорода, вручена на церемонії, дісталася зірці футболу Девіду Бекхему, який отримав премію Global Achievement Award. Це стосується його виступів на футбольному полі, його благодійної діяльності та його (32) просування Британії та (33) культури в усьому світі. A B C D 22 перемога поразка перемога перемога 23 церемонія тенденція популярності за кордоном 24, але це 25 нещодавно 26 номер кількість кількість людей 27 популярна популярність карнавал спільнота 28 додатково додано 29 йти йти йти йти йти йти йти 30 винахідник винайти винайти інвентар 31 інший інший Інший Інший 32 Діяльність Вилучено Тенденція Нормальна 33 Велика Британія Британська Британська Британська Завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Багато (34) про те, що Інтернет і мобільні телефони є антисоціальними. Але правда в тому, що комунікаційні технології зближують людей, відповідно до (35) нового дослідження. Дослідження Pew Internet і American Life Project показало, що члени сім’ї (36) залишаються на зв’язку частіше, ніж будь-коли раніше. І все зводиться до наших чатів, мобільних телефонів і текстових повідомлень. Це має сенс. Років тому (37) потрібно було багато часу, щоб написати листа, потім знайти конверт, піти на пошту, купити марку та відправити її. Сьогодні ми пишемо електронні листи (38), чекаємо в супермаркеті на здачу, і вона (39) миттєво. Безкоштовні інтернет-дзвінки (40) також дозволяють нам спілкуватися частіше і довше. Задіяні всі – від п’ятирічних дітей до технічно підкованих бабусь і дідусів. Згідно з опитуванням Pew, технології дуже позитивно впливають на те, як спілкуються сім’ї (41). Дослідники запитали 2252 дорослих, чи впливають нові технології (42) на якість спілкування

120Variant Signal 119 ваша сім'я. 53% сказали, що спілкування з членами родини, з якими вони не живуть, покращилося, тоді як 2% сказали, що технології зменшили його. Ці цифри були подібними для тих (43), які жили в одному будинку з родиною. Керівник проекту Лі Рейні сказав: «У родинах будується новий вид зв’язку за допомогою (44) технологій». Співавтор дослідження Баррі Веллман погодився: «У минулому (45) чоловіки ходили на роботу, дружини разом або залишалися вдома, а діти йшли до школи й не йшли до 5:30 або 6:00 вечора». завжди підключай" він сказав А Б В Г 34 сказав сказав сказав сказав сказав сказав сказав 35 до з до в 36 є тримати було тримати були тримати 37 брати брав брав брав 38 під час 39 надіслано надіслано надіслано надіслано надіслано 40 допомога допомога допомогла допомогла 41 до 42 збільшився збільшився збільшився 43 жити життям прожив життя 44 це все 45 його твій статус A B C D НАПИШИ 46 Напиши статтю для туристичного журналу про історичне чи культурне місто поблизу твоєї країни (принаймні 100 слів) Скористайся таким планом: ПЛАН Вступ Розділ 1: Назва, місцезнаходження, опис Основна частина Розділ 2: Історичні факти Розділ 3: Що відвідувачі можуть побачити/робити там Висновок Розділ 4: Рекомендації

121120 Знак Варіанти відповідей у ​​бланку відповідей У завданнях правильну відповідь позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пропуском для виправлення неправильної відповіді. Введіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

122ТЕСТ рівень: середній ПРОЧИТАЙТЕ КОНТРОЛЬ 1 (1) (2) (3) (4) (5) Завдання 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Як мати добрі стосунки з батьками Без взаємної поваги будь-які стосунки будуть нещасливими. Люди, які поважають себе: а) цінують думку інших б) слухають один одного в) не погоджуються, не кричачи та не ображаючи. І пам’ятайте: ваші батьки пережили вас, не забувши свого досвіду та знань. Це ваш ключ до свободи. Шлях до побудови довіри – через чесність і відповідальність. Чесність означає, що ти не брешеш і не маніпулюєш. Відповідальність означає бути надійним і використовувати здоровий глузд. Коли батьки тобі довіряють, їм набагато легше сказати «так». Ваші батьки хочуть знати, що відбувається у вашому житті. Якщо ви будете тримати їх у темряві, вони не дізнаються, коли вам потрібна їхня допомога та чи можна вам довіряти. Розкажіть їм, що ви робите, поділіться з ними своїми думками та почуттями та зверніться до них за порадою (вам не обов’язково її приймати) щодо ваших проблем. Спілкування створює близькість. Якщо ви весь час будете чесними, батьки, швидше за все, повірять тому, що ви говорите. Іноді, якщо ви приховуєте правду або додаєте багато драматизму, батькам важче повірити у те, що ви говорите. Коли ви розповідаєте історії, вам важко довіряти. Добрий, ввічливий тон підвищує ймовірність того, що батьки вислухають і сприймуть ваші слова серйозно. Це також збільшує ймовірність того, що вони будуть говорити з вами так само. Звичайно, кожному з нас (в тому числі і дорослим) важко, коли ми чимось засмучені. Якщо ви думаєте, що ваші почуття переповнюють вас, зробіть щось перед співбесідою, щоб висловитися: вийдіть на пробіжку. Плакати. Вдарте подушку. Робіть усе можливе, щоб виглядати спокійним, коли вам це потрібно. Ці вказівки працюють в обох напрямках. Якщо ваші батьки час від часу порушують будь-які з цих вказівок, поговоріть з ними про це. Виберіть час, коли ви обидва спокійні та комфортні один з одним (ніколи не коли ви злі). Потім поясніть їм, що вони зробили, що це викликає у вас почуття та що ви очікуєте від них замість цього.

123122 рівень: середній À B C D E F G H A Заслужи довіру батьків. B Намагайтеся не сперечатися і не скаржитися. C Говоріть з повагою Прочитайте наведений нижче текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Століттями Китай виробляв єдині види чаю, відомі західному світу. Чай був двох основних видів: зелений і чорний. Чорний чай окислюється, а зелений – ні. Кожен тип чаю, чорного чи зеленого, був доступний у різних кількостях, якості та в різних районах вирощування в Китаї. Чаї отримали китайські назви англійською для споживання в Європі та Америці. Деякі чаї, які перевозять такі кораблі, як Катті Сарк, доступні й сьогодні. Лапсанг сушонг, буквально «маленька рослина з гори Лапу», відомий своїм смолистим смаком, який походить від сушіння соснової деревини на багатті. Згідно з легендою, свій унікальний смак цей чорний чай отримав випадково. Кажуть, що китайська армія розташувалась на чайній фабриці, наповненій сухим листям, яке довелося перемістити, щоб розмістити солдатів. Коли солдати пішли, листям потрібно було швидко висохнути, тому робітники розводили соснові вогнища, щоб пришвидшити висихання. Чай з часом вийшов на ринок, і з’явився новий смак. Справжня причина, чому цей чорний чай спочатку набув копченого смаку, полягає в методах збереження, які використовували китайські чайники в 17 столітті, коли вони почали експортувати свій чай до Європи та Америки. Їхні традиційні зелені чаї не так добре подорожували та швидко зіпсувалися під час багатомісячної подорожі по суші та морю. Коли «Катті Сарк» відплив, цей час подорожі скоротився до шести місяців. Виробники розробили метод скручування, окислення та сушіння чаю, щоб він довше зберігав свою якість. Після окислення чаї розподіляли в бамбукові кошики, розміщені на полицях у сушильній кімнаті. Це було побудовано над печами, які дозволяли теплу проходити через вентиляційні отвори в стелі та в сушильну кімнату вище. Для живлення печей виробники чаю використовували місцеву соснову деревину з лісів, які оточували (і досі оточують) фабрики, і оскільки дрова горіли повільно, вони виділяли певну кількість диму, який поглинався під час сушіння чаю. розлито. має соковитий, злегка димчастий смак сосни. Фабрики, які виробляли цей злегка підкопчений чорний чай у провінції Фуцзянь, досі виробляють злегка підкопчений лапсанг так само, як і 400 років тому. Щоб доставляти чай до Європи безпечно та якомога свіжішим, його пакували в м’які дерев’яні ящики, вистелені зсередини свинцевим папером, а зовні – для захисту бамбуковою або очеретяною циновкою. Скрині для чаю робили різних розмірів і іноді неправильної форми, щоб дозволити вантажу підходити до м’яко вигнутих корпусів чайників. Скрині розділялися на кожен ярус так званими дерев'яними планками.

124СПРОБУЙТЕ як місце для складання, щоб додати вантажу стабільності, забезпечуючи циркуляцію повітря. Нос і нижній трюм «Катті Сарка» були б забиті ящиками такого чаю. 6. Яке з наведених тверджень згідно з текстом є правильним? Чай An All з Китаю був доставлений до Англії на Катті Сарк. B Lapsang Souchong — ім'я виробника чаю. C І чорний, і зелений чай хімічно зв'язуються з киснем. Чорний чай D Lapsang Souchong придбав димчастий смак випадково. 7. Згідно з легендою, солдати китайської армії розпалювали вогнища з соснових дров, щоб прискорити висихання чайного листя. B Залиште сире чайне листя на ніч. С вчасно налив чай. D створив новий вид чаю. 8. Нова техніка приготування чаю з унікальним димним ароматом розроблена, щоб зробити чай більш ароматним. Б в результаті створення нового методу збереження. C тому що новий чай втратив свою якість протягом місяця подорожі. D від європейських виробників. 9. Що ми можемо сказати з тексту про спосіб приготування чаю з неповторним ароматом диму? Чай сушили в бамбукових кошиках, а потім окислювали. Б Сушарка стояла біля печей. C Чайники використовували бамбукову деревину для палива печей. D Сухий чай отримав свій злегка димчастий смак завдяки сосновим дровам, які топили в печах. 10. Які з наведених тверджень можна вивести з тексту? Спосіб заварювання цих злегка копчених чорних чаїв у провінції Фуцзянь не змінився протягом останніх 40 років. Б Під час транспортування до Європи чай був упакований у бамбукові коробки. C Коробки для чаю були однакового розміру та форми. D Dunnage — це дерев’яні рейки, які відокремлювали ящики для чаю. А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г Вправа 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Події, які стоять між нами та ЄВРО-2012 Готуючись до турніру, УЄФА планує провести ще сім великих подій до початку Чемпіонату Європи з футболу.

125124 дні: вересень (11) Набір волонтерів Волонтерська кампанія почалася в червні і завершилася наприкінці вересня. На той момент офіційний сайт УЄФА отримав понад 12 000 записів зі 110 країн світу. Тепер потенційні волонтери подають заявки на вакансію та проходять співбесіди. Тому провести чемпіонат допоможуть лише люди. (12) Акція «Друзі ЄВРО 2012» Ще однією подією, що відбулася у вересні, стало підведення підсумків акції «Друзі ЄВРО 2012». Україна та Польща мають затвердити остаточний список друзів-чемпіонів; Кожна приймаюча країна матиме їх по 100. Українська сторона вже сформулювала більшість і серед них є відомі спортсмени (наприклад, брати Клички, Сергій Бубка, Валерій Борзов), політики та знаменитості. "Вони не просто футбольні друзі, я думаю, що вони близькі люди", - сказав президент УЄФА Мішель Платіні. «Я знаю, що ніхто, хто отримав запрошення взяти участь у програмі, не відмовлявся бути частиною футбольної вечірки. Разом ми організуємо незабутню подію!» додано. (13) 2 грудня Найважливішою і значущою подією, безперечно, буде жеребкування ЄВРО. Офіційна церемонія відбудеться 2 грудня в київському палаці "Україна". Це також день, коли відбувається рекламна кампанія країни-господаря ЄВРО-2012 і починаються міста. Крім того, 2 грудня буде представлено офіційний матч-м'яч ЄВРО-2012. (14) Візит на ЄВРО 2012 Trophy Наступний захід відбудеться в . У період з березня по травень УЄФА планує трофей-тур Євро-2012, який буде нагороджений переможцем. Тур включає роуд-шоу Кубка Анрі Делоне містами-господарями, презентацію спеціального історичного відео турніру та презентацію великої повітряної кулі у вигляді трофею. (15) Презентація офіційної пісні У березні 2012 року відбудеться презентація офіційної пісні Європейського футбольного турніру. Ця подія стане останньою перед початком ЄВРО. 8 червня 2012 року на варшавському стадіоні відбудеться церемонія відкриття ЄВРО. Фінал відбудеться 1 липня на НСК "Олімпійський" у Києві. Завдяки цій події А B C D E F G H A Україна та Польща отримали по 100 Friends of the Championship. B, відбудуться три основні події. Глядачі C зберуться на київському стадіоні «Олімпійський» у червні, D планується роуд-шоу, відеопрезентація та шоу повітряних куль. E Спостерігається презентація гімну УЄФА. Запрошуються відомі спортсмени, політики та знаменитості. G УЄФА залучив тисячі молодих людей для допомоги в організації турніру. Усі можуть бути впевнені, що ЄВРО-2012 розпочнеться одразу після цього.

126Контрольне завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. З тисячами (16) доступних програм англійської мови студентам часто важко знайти ту програму, яка їм підходить. Щоб прийняти правильне рішення, учні повинні враховувати ряд факторів. По-перше, знайдіть програму, яка допоможе вам досягти ваших цілей, будь то бізнес, вступ до коледжу чи задоволення. Перевірте веб-сайт програми, щоб дізнатися, чи можете ви знайти заяву, спрямовану на оприлюднення власних цілей програми. Попросіть копію програми для перегляду (17). Поговоріть із нинішніми або колишніми студентами, щоб дізнатися про їхній досвід. По-друге, перегляньте відгуки викладачів, щоб побачити не лише (18), але й їхній досвід роботи з іноземними студентами. Чи мають викладачі досвід роботи за кордоном? Розмовляти іншою мовою? Якщо так, вони могли б краще зрозуміти академічну освіту своїх студентів. По-третє, запитайте про склад студентів програми. Скільки національностей представлено в класах? Велика кількість студентів дає вам різноманітні можливості розмовляти англійською мовою та вивчати інші іноземні культури. Але навіть якщо є студенти (19), ви все одно можете отримати дуже позитивний досвід, особливо якщо вчитель заохочує використання англійської на уроці. З іншого боку, не вибирайте програму виключно на основі складу класу. Пам’ятайте, що ви будете на уроці лише кілька годин на день, тому у вас буде більше часу поза уроками (20). Отже, ЦЕ ваш справжній клас. Потім порівняйте ціни на програми в тому районі, де ви хочете жити. Пам'ятайте, що ціна - не найкращий показник якості програми. Однак майте на увазі, що найкращим і найдосвідченішим викладачам часто платять більше, і це відображає плата за навчання. Крім того, школа може надати хороші обчислювальні, рекреаційні та освітні засоби (21) для створення хорошого навчального середовища, і тому це можна врахувати у вашій платі за навчання. Отже, як показує досвід, ви отримуєте те, за що платите. Як довго вони навчали B, чого вони можуть зробити C, чого вивчають на уроках D, щоб взаємодіяти з людьми в громаді E високий стандарт якості F через погану підготовку G говорять вашою мовою H розповсюджені по всьому світу A B C D E F G H Завдання 5 Прочитайте наступне текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. iPhone Talking Back Тепер навіть ваш телефон може відповісти. Метт Легенд Геммелл, дизайнер (22) з Единбурга, отримав новий iPhone від Apple Inc. у п'ятницю і запитав: "Хто твій батько?"

127126 секунд: «Ти», — відповів телефон у манері (23) авторитетної людини. Справжня наука про штучний інтелект нарешті наздоганяє науку (24). HAL 9000, страшний комп’ютер, який міг реагувати на фільм «2001: Космічна одіссея», ожив у формі Siri, (25) персонального помічника, який поставляється в комплекті з новим iPhone 4S від Apple у магазинах і доступний у жовтні. телефон приймає усні та (26) голосові команди та запитання, створені комп’ютером. Реальні люди реагують на цю дивовижну річ (27), ставлячи смішні питання своїм iPhone. Хороша новина полягає в тому, що Siri має почуття гумору. Міка Гантман, директор відділу мобільного бізнесу компанії HasOffers.com із програмного забезпечення в Сіетлі, запитав свого 28-річного чоловіка: «Якби лісник міг рубати дрова, скільки дров він би рубав?» Це африканське або європейське дерево". Нікі Келлі, 40-річна жінка з Саффолка, Великобританія, запитала свій iPhone: "Розкажи мені анекдот". Відповідь була: "Два iPhone заходять у бар... відпочивайте. Коли блогер Джошуа Топольський запитав Сірі про сенс життя, він сказав: «Я не можу зараз відповісти, але дайте мені трохи часу, щоб написати справді довгу статтю, у якій нічого не відбувається.) Сарказм потребує багато роботи. Сірі ( 30) ) «глибоко задумався» над індивідуальністю свого програмного забезпечення, каже Норман Вінарскі, співзасновник компанії, яку Apple купила за 200 мільйонів доларів. Siri виросла з проекту штучного інтелекту в дослідницькому інституті SRI International. Представник Apple відмовився відповідати на запитання про (31) функції Siri. (32) використовує різні голоси на кожному з доступних ринків: жіночий у США, Австралії та Німеччині та чоловічий у Великобританії та Франції. Однак ми знаємо, що Siri має дві різні системи Один слухає та (33) те, що говорять клієнти, інший інтерпретує значення запиту та відповідає A B C D A B C D 22 програмне забезпечення китайське взуття закрите 23 прислів’я голос голос мова 24 відкриття комп’ютерна фантастика 25 теоретичне нереальне віртуальне реальне 26 відповідає на запити запитує вимоги 27 запрошення уявіть винахід вторгнення 28 співробітники iphone співробітники співробітники 29 помилкова імітація природно штучна 30 користувачі споживачі творці клієнти 31 чому і як якщо 32 він вона вони 33 перекладені відповіді перезавантажені копії

128Контрольне завдання 6 Прочитайте поданий нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Ураган був кошмаром Кевін Парфе з Мартініки розповідає про катастрофічний досвід: «Ця історія (34) близько семи років тому. Тоді мені було лише 11, але фотографії з того тижня все ще є (35). Все сталося вчора. Цього тижня нам довелося зіткнутися з (36) найсильнішим ураганом Мартініка (37). Той факт, що я був маленьким, додавав впливу такого досвіду. Я досі чую шум вітру (38) у зачинених вікнах, які тремтять. Надворі все літало чи рухалося... дерева, папірці, пластик. Але кошмаром не була сцена, на якій ми були просто налякані, не маючи інших варіантів. Справжній був після путчу. Насправді ураган (40) обрушився на острів лише один раз, але тричі, з кожним кроком завдаючи все більшої шкоди. Цілий тиждень після цієї події нам (41) довелося виходити з дому. Усі дороги (42) були закриті, у нас не було ні води, ні телефону. За таких умов (43) дехто не мав контакту з рештою моєї родини, яка жила на острові. Важко було витримати відчуття підозри про смерть своїх близьких і родичів. Ми (44) насолоджувалися цим (45) протягом жахливого тижня. Для мене ці сім днів були справжнім кошмаром». A B C D 34 так ясно, як ясно, як ясно, як досить ясно 36 і далі до 37 вже бачили бачили бачили бачили 38 удар за ударом завдали ударили ударили 39 не завжди 40 не перетинав не перетинав не перетинав не перетинав не перетинав не хрестик 41 не міг не міг не бути 42 43 найважче найважче найважче 44 жив жив жив жив жив 45 вирішив отримав виправив виправив A B C D WRITE 46. Скористайтеся наведеною нижче програмою, щоб написати есе за та проти (мінімум 100 слів) ) про плюси і мінуси соціальних мереж. ПЛАН Вступ Параграф 1: Укажіть тему. Основний параграф 2: Визначте бали для соціальних мереж. Параграф 3: Встановіть бали проти соціальних мереж. Висновок Параграф 4: Узагальніть переваги та недоліки соціальних мереж.

129128 Рівень: Середній Бланк відповідей У завданнях правильну відповідь позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

130ВІКТОРИНА ВІКТОРИНА 2 Reading Task 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Підтримання миру Щоразу, коли у світі виникає конфлікт і вороги погоджуються впустити третю сторону або нейтральну силу, щоб спробувати зберегти мир, зазвичай ми бачимо на сцені добре відомих «блакитних касок» ООН. (1) Справжнє визначення миротворчої діяльності є дещо незрозумілим і ніколи не включалося в оригінальний Статут ООН, але воно звучить приблизно так: «Використання військового персоналу з різних країн під командуванням ООН для контролю збройних конфліктів між ними або для вирішення». в межах держав». Миротворчість — це не просто встановлення фактів чи повномасштабне військове втручання, а щось середнє. За останнє десятиліття стало зрозуміло, що для успіху миротворчої діяльності певні речі вже мають бути на місці, конфлікт має бути покінченим, а обидві сторони повинні мати щире бажання миру. Миротворчі сили повинні мати чітку міжнародну підтримку та мандат, який демонструє суворий нейтралітет. і вам потрібні відповідні ресурси для виконання завдання. (2) З 1948 року було проведено загалом 56 миротворчих операцій ООН, з них понад 30 з 1948 року. Дві з цих операцій ніколи не припинялися з 1948 року: втручання в арабські країни після заснування Ізраїлю та суперечки між Пакистану та Індії над регіоном Кашмір. Інший, який триває понад сорок років, відбувається на розділеному острові Кіпр, де з березня (3) підтримується мир між кіпріотами-греками та кіпріотами-турками. Існують різні типи втручань, деякі більш стримані, ніж інші: просто спостереження/спостереження, наприклад, виведення кубинських військ з Анголи або припинення вогню між Іраном та Іраком на підтримку незалежності країни, наприклад, у Намібії. . Збройне втручання, наприклад, у регіоні Суецького каналу, щоб тримати Єгипет та Ізраїль окремо та контролювати виведення військ з Британії, Франції та Ізраїлю.

131130 днів: шість місяців A B C D E F G H (4) Це професійні військові, поліцейські під прикриттям і військові спостерігачі з усіх країн-членів ООН. Ці країни також забезпечують постачання, транспорт, телекомунікації та адміністративну допомогу, серед іншого. (5) Сомалі стало першою великою невдачею втручання ООН у 1994 р. У Сребрениці голландські сили під командуванням ООН не змогли запобігти різанині місцевого населення, а в Руанді того ж року стався повномасштабний геноцид. майже мільйон людей Мільйони людей, незважаючи на миротворчі сили чисельністю 5000 військовослужбовців. Чотири місії ООН в Анголі не змогли запобігти громадянській війні, яка вибухала неодноразово. Здається, що миротворча діяльність може бути ефективною лише тоді, коли є реальне бажання відійти від війни. Напад на штаб-квартиру ООН у Багдаді в 2003 році також поставив під сумнів повагу організації до неупередженості. Однак більшість людей погоджуються, що світові все ще потрібна якась нейтральна організація, підтримана силою, якщо необхідно, щоб допомогти колишнім ворогам здійснити перехід від війни до миру. Хто такі миротворці? B Деякі історії успіху C Що це? D Хто платить? Чи всі миротворчі місії ООН однакові? F Майбутнє G Скільки часу минуло? Хіба миротворча діяльність не отримала поганої репутації в 1990-х? Завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 10 Greenhill Street Liverpool, CT 4 травня 2008 р. Служба підтримки клієнтів Sports Goods, LLC 72 Rose Terrace Road Gateshead, WA Шановні пані та панове! Я замовив нову пару футбольних бутсів (номер товару) на вашому веб-сайті 15 квітня. Замовлення отримав 21 квітня. На жаль, коли я відкрив його, я побачив, що чоботи були вживані. Чоботи були всі брудні від бруду, і була маленька розрив на кінчику правої ноги. Номер мого замовлення AF. Щоб вирішити проблему, я хотів би повернути суму, яку я заплатив за мої 56 бутс. Насправді я не хочу, щоб ви надсилали мені іншу пару, тому що в мене вже закінчилися нові бутси в моєму місцевому спортивному клубі.

132Тому, якщо ви надішлете іншу пару, ви отримаєте дві пари таких же чобіт. Дякуємо, що знайшли час прочитати цього листа. Я був задоволеним клієнтом вашої компанії протягом багатьох років і вперше зіткнувся з проблемою. Якщо ви хочете зв’язатися зі мною, ви можете знайти мене за номером (045). З найкращими побажаннями Джуліан Пітерс 6. Причиною написання цього листа є замовлення пари футбольних бутсів. Б скаржитися на порядок. C може подати заявку на заміну замовлення. D, щоб запитати деталі послуги. 7. Відповідно до тексту клієнт замовляє черевик А в інтернет-магазині. Б у місцевому супермаркеті. C в телемагазині. Ніде їх не замовляв. 8. Клієнт залишився незадоволений замовленням, тому що йому не сподобався колір чобіт. Б вважав, що ціна на чоботи зависока. C Замовлення запізнилося на тиждень. D Чоботи, надіслані компанією, не були новими. 9. Що було не так з черевиками, доставленими клієнту? A: Вони були неправильного розміру. Б Вони були брудні й подерті. C Поставлено неправильну модель. D Клієнт очікував отримати дві пари, а не одну. 10. Що пропонує замовник для вирішення проблеми із замовленням? A Він хоче нову пару чобіт. B Він хоче повернути свої гроші. C Він очікує отримати додаткові гроші за незручності. D Він хоче дві пари бутс. А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г Вправа 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) G Vanni s Розташований у самому серці Норт-Енду, G Vanni s радує відвідувачів і місцевих жителів протягом багатьох років. Затишна, але надзвичайно колоритна їдальня – ідеальне місце для романтичної вечері чи посиденьок з друзями.

133132 дні – неділя Велике меню включає такі улюблені страви, як креветки-метелики з органічними помідорами та мідії орегано з маслом і фарофою. Салати включають помодоро, класичні італійські помідори та свіжу моцарелу, а також антипасто фреддо з овочами, італійською нарізкою, сиром, тунцем і сардинами. Інше меню включає фрикадельки з яловичини Кобе, локшину, курку, яловичину, піцу, свіжі овочі та, звичайно, найсвіжіші морепродукти. (12) The Bay Voyage У Bay Voyage є один із найкращих ресторанів і буфетів у місті з винятковою кухнею, бездоганним обслуговуванням і приголомшливими краєвидами. Його відзначена нагородами їдальня пропонує незліченну кількість варіантів дозвілля та є найкращим варіантом для недільної вечері. Живий джаз і блюз. (13) Ла-Стрега Ла-Стрега - це місце, де можна побачити і бути побаченим. Він пропонує ідеальний баланс між розкішшю та приємним комфортом. Відчуйте атмосферу справжнього італійського досвіду та, можливо, подивіться один із ваших улюблених фільмів. Насолоджуйтесь. (14) One Bellevue Це повністю вегетаріанський ресторан, який спеціалізується на міжнародній кухні та пропонує свіжі місцеві страви з використанням переважно органічних продуктів. Ресторан поділений на кілька поверхів і різні зони, що створює комфортну та більш інтимну атмосферу, ніж можна було б очікувати зовні будівлі. Тут багато теплого дерева та білих скатертин, які створюють атмосферу елегантності. (15) Chris Steak House У Chris Steak House подають лише найкращу кукурудзяну яловичину Середнього Заходу. Наші стейки подаються гарячими, тому кожен шматочок буде гарячим і смачним. І хоча стейк є основною стравою, в меню також є майстерно приготовані страви з морепродуктів, баранини, свинини та птиці, а також класичні закуски, свіжі салати, гарніри та домашні десерти. Винна карта, відзначена нагородами, включає понад 250 національних і міжнародних преміальних вин. Багато преміальних вин також доступні на розлив. Обід подається з понеділка по п'ятницю, а вечеря - щовечора. Рекомендується бронювання та є можливість організації приватної вечері. Щоб відчути найкращу їжу, просто стежте за шипінням стейк-хаусу Chris. У цьому ресторані/кафе À B C D E F G H A можна забронювати столик заздалегідь. Б Фірмова страва — макуха і пюре. C Існує велика різноманітність десертів. D Ви можете насолоджуватися переглядом фільму. А ще можна насолодитися живою музикою. F Тут ідеальне місце для романтичної вечері. G є вегетаріанські страви найвищої якості. Як правило, ділові зустрічі проводяться H.

134Контрольне завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Нові сім чудес світу Оголошено результати глобального опитування щодо нових семи чудес світу (16). На відміну від чудес стародавнього світу, новий список виник в результаті експерименту, який зібрав десятки мільйонів голосів людей з усього світу. Це звіт Елісон Робертс: «Сім чудес, обраних у глобальному опитуванні, яке, як повідомляється, принесло сотні мільйонів голосів онлайн, телефоном і SMS, були оголошені в послідовності (17) в кінці». Лісабон. Спочатку була Велика Китайська стіна, нібито єдиний монумент, видимий з космосу. Сертифікат вручив китайській владі Ніл Армстронг, перший чоловік (18). Далі була Петра, стародавнє висічене в скелях місто в Йорданії, за яке виступала королівська родина. Статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро також отримала голоси після звернення президента Бразилії до співвітчизників. Були ще два переможці з Америки, Мачу-Пікчу в Перу та Чичен-Іца в Мексиці, представники стародавніх цивілізацій, невідомих Антіпатру Сидонському, грецькому письменнику, який склав оригінальний список чудес 2200 років тому. Останніми двома чудесами були Колізей у Римі, описаний у вступі (19), і Тадж-Махал. Про це оголосила зірка Боллівуду Біпаша Басу разом із оскароносними акторами Беном Кінгслі та Гіларі Суонк (20). Піраміди Гізи, єдине збережене диво з початкового списку, були названі почесними кандидатами, гарантована згадка. Але єгипетська влада все одно відхилила всю ініціативу, заявивши, що вона занадто комерційна. Наприкінці церемонії швейцарський організатор Бернард Вебер (21) провів глобальне дослідження семи природних чудес світу. A na lua B оголосила про свою наступну ініціативу на церемонії в Лісабоні. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Тиждень першокурсників Великобританія має шановану систему освіти (22) і одні з найкращих університетів і дослідницьких інститутів у світі. Але для початківців це може бути непосильним, а іноді і заплутаним. Жовтень зазвичай найактивніший місяць в академічному календарі. університети

135134 дні: у більшості є щось, що називається Тиждень першокурсників (23). Це чудова нагода знайти нових друзів, приєднатися до багатьох клубів і поринути в студентське життя. (24) Покинувши домашній комфорт і всіх своїх друзів, перспектива зустрічі з багатьма незнайомими людьми у великих залах може бентежити. З чого почати? З ким тобі дружити? Які клуби ви повинні мати (25)? На щастя, тисячі людей перебувають у тому ж човні, що й ви, і стурбовані тим, щоб почати університетське життя (26) з правильної ноги. Тож сприймайте все спокійно. Не поспішайте з пунктом (27), про який ви будете шкодувати наступні три роки. Ось кілька найкращих порад для випускників, як пережити тиждень першокурсників: Адаптуйтеся. Ознайомтеся (28) з британським соціальним етикетом. Приготуйте колу та закуски для своїх сусідів по кімнаті та друзів; бути (29). Іноді чашка чаю або навіть (30) тостів можуть дати вам перевагу, коли справа доходить до знайомства. бути товариським. Чим активніші ви, тим більша ймовірність (31) познайомитися з новими людьми, ніж хтось, хто ніколи не виходить зі своєї кімнати; Принесіть стопор для дверей. Тримання дверей відкритими, коли ви (32), посилатиме позитивний сигнал вашим сусідам, що ви (33). Отже, трохи розумного планування та мотивації, Freshers Week може допомогти вам гарно розпочати своє університетське життя, і за короткий час ви передасте свою мудрість новобранцям наступного року recién llegados 24 Así es como también, приєднатися до los 25, об'єднати, з'єднати, з'єднати, 26, суспільство, соціалізм, соціальний, соціальний, 27, щось, нічого, все, всі, 28, надійний, безпечний, безпечний, незахищений, 29, гостинний, віддалений, нетовариський, приємний, 30, зриви, бари, табуни, пакети, 31, як, як, мабуть, інакше, ніж 32, всередині, ззовні, ззовні, 33, стриманий сором'язливий дружній холодний Тарея 6 Прочитайте текст Далі. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Муляр Жив-був один муляр. Муляр жив у країні, де привілейоване життя (34) означало владу. Коли він (35 років) озирнувся на своє життя, він дійшов висновку, що його не влаштовує те, як склалися справи, тому він вирішив стати наймогутнішим у країні. Озирнувшись навколо своєї країни, він (36 років) зрозумів, що означає бути могутнім. Коли він підняв очі, то побачив сонце, яке світило над усією країною. «Сонце, мабуть, наймогутніше, що існує, тому що (37) воно сходить на все».

136ВИПРОБУВАЙТЕ речі, і все виросте від вашого дотику». Тоді він (38) сонце. Через кілька днів, коли він засяяв своєю силою над мешканцями землі, хмара пройшла під ним, призупинивши його блиск. (39) Він зрозумів, що сонце не було наймогутнішим на землі, коли проста хмара могла перервати його велич. Потім це стало хмарою, фактично це стало найсильнішим штормом у світі (40). І тоді він подув свій дощ, і його блискавка, і його грім пролунали по всій землі (41), яка була могутньою. Поки одного дня (42) він не взяв камінь. Він лився все глибше і глибше, і його грім гримів, блискавки тріщали, заповнювали небо і вдарялися об землю біля скелі. Його вітри віяли, віяли, віяли, і, незважаючи на всі свої зусилля, він (43) не зрушив скелі. Знову розчарований, він зрозумів, що шторм — не найсильніша річ у країні, це мав бути камінь. Потім воно перетворилося на камінь. Цілими днями він (44) незворушно й незворушно демонстрував свою силу, аж поки одного дня не прийшов муляр і не розрізав його на шматки. Мораль цієї історії полягає в тому, що іноді найважливіше пам’ятати, що все, що у вас є (45), вже всередині вас. Влада – це ілюзія. A B C D 34 був 35 вгору 36 дивно диво диво диво диво 37 сяяти сяяти сяяти сяяти сяяти сяяти 38 став став 39 розчарований розчарований розчарований 40 бачив бачив бачив 41 показати показати показати показати 42 знову внизу 43 банки банки ні міг 44 сидіти сидіти сидіти 45 може знадобитися має бути А Б В Г лист 46. Напишіть лист своєму другу по листуванню, представивши себе та свою родину, і скористайтеся таким планом: ПЛАН Вступ Параграф 1: Ласкаво просимо; Ваше ПІБ, вік, зовнішність та місце проживання. Основна частина абзаци 2, 3: Ваша родина: імена, вік, заняття, які вони. Висновок Параграф 4: Попросіть свого друга відповісти вам; Заключні слова; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси.

137136 Рівень: Середній Бланк відповідей У завданнях правильну відповідь позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

138ВІКТОРИНА ВІКТОРИНА 3 Reading Task 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (1) Не дивно, що погода є улюбленою темою багатьох людей у ​​всьому світі. Це впливає на те, де ми живемо, як ми одягаємося, наш настрій і, можливо, навіть наші національні особливості. Сонячний день може полегшити найглибшу депресію, тоді як екстремальна погода може зруйнувати будинки та поставити під загрозу життя. (2) Пальми, похилені ураганними поривами, автомобілі, що застрягли в снігових заметах, люди, що їздять на невеликих човнах затопленими міськими вулицями – образи, з якими ми всі знайомі, розповідаючи про епізоди суворої погоди. Але багато кліматичних наслідків є менш актуальними. «Відчуваю себе погано» — поширена скарга у Великобританії, особливо вранці в понеділок, і, схоже, погода може бути винною в погоді. Дослідження показали, що мінлива погода може ускладнювати концентрацію, похмуре небо уповільнює рефлекси, а висока вологість із гарячим сухим вітром робить багатьох людей дратівливими та примхливими. (3) Якщо ви живете десь у Великобританії, де погода, здається, змінюється щодня, якщо не щогодини, вам можна пробачити, якщо ви думаєте, що погода випадкова. Насправді клімат контролюється системами, які рухаються в певних частинах світу. У Великій Британії клімат залежить від областей низького тиску (його часто називають мінімумами) та областей високого тиску (також називають максимумами). Ці системи починаються в Атлантичному океані і простягаються із заходу на схід через Британські острови. Максимальна погода приносить сонячну погоду, а низька — дощ і вітер. Кліматичні системи в тропічному кліматі дуже відрізняються від систем у середніх і високих широтах. Тропічні шторми розвиваються з систем низького тиску і часто перетворюються на циклони, сильні шторми з ураганами та проливними дощами. (4) Людство завжди намагалося вгадати час, особливо в тих частинах світу, де відбуваються часті зміни. У двох популярних традиційних методах прогнозування погоди використовуються ананаси та морські водорості. При високій вологості більше шансів на дощ, при низькій — хороша погода. Ананаси і водорості реагують на зміну вологості. При низькій вологості соснові шишки розкриваються, і водорості здаються сухими, тоді як висока вологість має протилежний ефект.

139138 днів: 14:00 Незважаючи на те, що загальноприйняті знання все ще можуть дати вказівки щодо прогнозування погоди, сучасні методи прогнозування все більше базуються на технологіях. Супутники, повітряні кулі, кораблі, літаки та метеорологічні центри з чутливим моніторинговим обладнанням надсилають дані на комп’ютери. Далі обробляються дані та прогноз погоди. Однак навіть ця система не може передбачити погоду більше ніж на тиждень. (5) Хоча люди в Британії часто скаржаться на погоду, ми повинні думати про жителів частин світу, де небезпечна погода регулярно має руйнівний вплив на довкілля та громади. Піщані бурі, торнадо, хуртовини та повені регулярно вбивають тисячі людей і залишають ще більше людей без даху над головою. У той час як більшість із нас намагається уникати екстремальних погодних умов, деякі шукачі пригод активно шукають місця, де буває екстремальна погода. Такі види спорту, як серфінг, кайтсерфінг, льодолазіння та рафтинг, стають все більш популярними серед людей, які прагнуть відпочити від монотонності повсякденного життя. Екстремальні види спорту — це захоплення, майстерність і небезпека, які часто використовують погоду, щоб підбадьорити любителів адреналіну. Ще рідше зустрічаються любителі штормів і ентузіасти погоди, які ризикують своїм життям після торнадо та швидкісних гроз, щоб зблизька побачити шкоду, яку вони завдають. A B C D E F G H A Екстремальна погода B Чому ми любимо це обговорювати C Що спричиняє мінливість погоди клімат? D Клімат і характер E Вплив діяльності людини F Вивчення погодних умов G Чи можемо ми передбачити погоду? H Вплив погоди Завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Друзі вважали Майкла Редфорда дуже нудною людиною. Проте Майклу це було досить цікаво. Зрештою він збирав монети. Що може бути цікавіше монет? У нього не було інших захоплень чи інтересів, але для Майкла це не мало значення. До того ж у нього була дуже цікава робота. Всі казали, що його робота нудна. Але ж він був менеджером банку! Майкл вважав свою роботу захоплюючою. Щодня він йшов до офісу, вмикав комп’ютер і проводив сім з половиною годин, переглядаючи електронні таблиці та переміщуючи числа. Що може бути цікавіше за це? Що ж, Майкл не був щасливий, тому що люди не вважали його цікавим. Він намагався поговорити з людьми про свою колекцію монет, але більшість не поділяла його інтересів. Тому Майкл задумався, як зробити себе цікавішим. Він вирішив, що має бути чимось відомим. Він подумав про свою колекцію монет і дійшов висновку, що, можливо, ця колекція монет зробить його знаменитим.

140ТЕСТОВА мишка. Можливо, він володів найбільшою колекцією монет у світі, але, можливо, він володів дуже цінними монетами. Так, було, вирішив він. Він написав листа до місцевої газети та попросив їх приїхати та написати статтю про місце з найбільшою колекцією монет у світі. Місцева газета відповіла Майклу, сказавши йому, що губернатор штату Мен насправді має найбільшу колекцію монет у світі. Майкл був дуже засмучений, почувши це, але відповів газеті, сказавши, що він вірить, що має найціннішу монету в світі. У відповідь газета повідомила йому, що найцінніша монета в світі коштує 5 000 000 доларів, і запитала, чи він впевнений, що вона йому належить. Майкл не був упевнений, що так. Насправді він був майже впевнений, що ні. Однак, можливо, вся його колекція була занадто цінною. «Це коштує 10 мільйонів доларів?» — запитав журналіст по телефону, коли йому подзвонив Майкл. «Ні, я так не думаю». «Тоді забудьте про це», — сказав журналіст. Майкл думав про інші речі, щоб стати знаменитим. Можливо, ви станете найкращим банківським менеджером країни! Так, було, вирішив він. Він сказав другові, що він найкращий бухгалтер у світі. "Як ви знаєте?" запитав його друг. Ну, — подумав Майкл, — у мене хороша робота, вона мені подобається, електронні таблиці, цифри, податки, фінанси — усе це дуже цікаво. Він побачив, як його друг заснув. Хм, подумав він. «Можливо, я не найкращий і не найцікавіший бухгалтер у світі». — Слухай, Майкле, — сказав його друг, коли той знову прокинувся. «Можливо, у вас не найбільша чи найцінніша колекція монет у світі». Можливо, ви не найкращий чи найцікавіший банківський менеджер у світі. Але ось у чому річ, Майкле, ти, мабуть, найбільш настирливий чоловік із усіх живих". Так! Природно! Ось і все. Майкл може бути відомим як найнастирливіший чоловік із усіх живих. Тепер він побачив, що його друзі мали рацію. Він подзвонив зі спини до газета. «Привіт!» — сказав він. «Чи хотіли б ви взяти інтерв’ю у найнуднішої людини у світі?» «Найнуднішої людини у світі?» — сказав журналіст. «Це дуже цікаво!» Було чудове тема статті в газеті наступного тижня «Найнудніший чоловік у світі!» У його офісі була фотографія Майкла. Була фотографія Майкла з його колекцією монет. Було інтерв’ю з Майклом та інтерв’ю з його друзями .Друзі сказали, що заснули, коли Майкл розповідав про свою роботу чи свою колекцію монет. Наступного дня Майклу зателефонували BBC і CNN. Вони хотіли розповіді про найнуднішого чоловіка у світі. «Найнудніший чоловік у світі!» це так цікаво!» І ось, нарешті, Майкл Редфорд офіційно став найнуднішою людиною в світі. Ви не знайдете його імені в Книзі рекордів Гіннеса, тому що кажуть, що не можна точно сказати, наскільки хтось нудний, але це не так. проблема для Майкла. Іноді він був відомим, іноді він був настільки нудним, що це було цікаво.

141140 днів: середа А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 6. У тексті йдеться про творчість Майкла Редфорда. Колекція Майкла Редфорда B. C Шлях до популярності Майкла Редфорда. З Книги рекордів Гіннеса. 7. Майкл Редфорд збирав монети А. марки Б. листівки В. газети Г. 8. Згідно з текстом, найцінніша монета у світі коштує 5000 австралійських доларів. 500 000 барбадоських доларів. 5 мільйонів канадських доларів. 1 мільйон D$. 9. Назва статті про Майкла Редфорда була «Найупертіша людина з живих». Б «Найдокучливіший чоловік у світі». C «Найбільша колекція монет». Д «Найзахопливіша робота в світі». 10. У Книзі рекордів Гіннеса немає імені Майкла, тому що «Для Майкла» недостатньо нудний. B Майкл дуже цікава людина. Майкл не хотів такої популярності. D Ніхто не може точно визначити рівень нудьги людини. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Як мотивувати себе (11) Наше життя постійно переповнене негативними думками та страхами щодо майбутнього. Кожен стикається з сумнівами та депресією. Успіх відрізняє здатність рухатися вперед. Немає легкого вирішення проблеми з відсутністю мотивації. Навіть після ремонту проблема з'являється знову при перших ознаках поломки. Головне – зрозуміти свої думки та те, як вони керують вашими почуттями. Навчившись розвивати мотиваційні думки, нейтралізуючи негативні та зосереджуючись на поставленому завданні, ви зможете вийти з кризи до того, як вона набере обертів. (12) Є три основні причини, чому ми втрачаємо мотивацію. Відсутність впевненості Якщо ви думаєте, що не можете досягти успіху, який сенс намагатися?

142СУДЖЕННЯ Брак концентрації Якщо ви не знаєте, чого хочете, чи справді ви чогось хочете? Дезорієнтація Якщо ви не знаєте, що робити, як ви можете спонукати себе до цього? (13) Вбивцею мотивації номер один є брак впевненості в собі. Коли це трапляється зі мною, зазвичай це тому, що я повністю зосереджений на тому, чого хочу, і нехтую тим, що вже маю. Знайдіть час, щоб зосередитися на всьому позитивному у вашому житті. Складіть уявний список своїх сильних сторін, минулих досягнень і поточних переваг. Ми схильні сприймати свої сильні сторони як належне і думати про свої недоліки. Коли ви докладете зусиль, щоб бути вдячними, ви зрозумієте, наскільки ви компетентні та успішні. (14) Другим вбивцею мотивації є брак концентрації. Як часто ви зосереджуєтеся на тому, чого не хочете, а не на конкретній меті? Зазвичай ми думаємо про стани тривоги. Я боюся бути бідним. Боюся, що мене ніхто не поважає. Я боюся залишитися одна. Проблема такого способу мислення полягає в тому, що страх сам по собі не діє. Замість того, щоб щось робити з нашим страхом, він живиться сам і послаблює нашу мотивацію. Коли ви застрягли в мисленні, заснованому на страху, перший крок — зосередити цю енергію на чітко визначеній меті. Коли ви визначаєте ціль, ви автоматично визначаєте ряд дій. Якщо ви боїтеся бідності, складіть план збільшення своїх доходів. Це може бути повернення до школи, пошук більш оплачуваної роботи або розробка прибуткового веб-сайту. Головне – перейти від нематеріального бажання до конкретних кроків, які можна виміряти. (15) Останньою частиною мотиваційної головоломки є напрямок. Якщо зосередженість означає наявність кінцевої мети, лідерство означає наявність щоденної стратегії досягнення цієї мети. Ключем до наставництва є визначення діяльності, яка веде до успіху. Для кожної цілі є дії, які варті уваги, і інші, які ні. Складіть список усіх своїх дій і відсортуйте їх за результатами. Потім створіть план дій, який зосереджуватиметься на діяльності, яка приведе до великих перемог. Ви неминуче переживете періоди занепаду сил, невдачі та випадкових невдач. Якщо ви не дисциплінуєте свій розум, ці маленькі шишки можуть стати психічними монстрами. Слідкуючи за найкращими вбивцями мотивації, ви зможете залишатися мотивованими та допомогти собі досягти успіху. Щоб мотивувати себе, ви повинні підвищити свою впевненість у собі. B створити позитивне підкріплення. C усвідомлює, що залишатися мотивованим може бути проблемою. D розробити конкретні цілі. І отримати довгострокові плани переїзду. F зрозуміти причини втрати мотивації. Г розвивати напрям. H відстежуйте свої найважливіші завдання A B C D E F G H

143142 дні: неповний робочий день À B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте поданий нижче текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. День подарунків Наступний день подарунків (16). Зараз 26 грудня. День подарунків, як і Різдво, є державним святом. Чому 26 грудня в Англії називають Днем подарунків? Традиційно в цей день відкривали різдвяні скриньки, щоб поділитися вмістом (17) (різдвяна скринька була дерев’яною або глиняною ємністю, куди клали подарунки). Традиція дарувати гроші працівникам (18). Зазвичай голови домогосподарств дарують невеликі подарунки або чайові постійним відвідувачам торговцям (молочнику, смітнику, вугільнику, газетнику тощо). Школи по всій країні збирають подарунки, щоб загорнути їх у святкові коробки (19). Традиційно День подарунків (20 числа). Це день для перегляду спортивних змагань і сімейних ігор. У цей день багато сімей вирушать разом на природу. У День подарунків магазини зазвичай закриті. Однак останнім часом деякі підприємства порушили традицію та відкрилися в День подарунків (21). Сотні людей сьогодні проводять День подарунків, вишикуючись у черги біля магазинів, сподіваючись першими стрибнути на полиці, коли двері відчиняться. A сьогодні B з бідними C традиційно високі D Різдво E відправляють у бідніші країни F для початку новорічних розпродажів G коли родини збираються разом H змінив напис Завдання 5 Прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Вже стало традицією починати країну зі столиці (22). Лондон — старовинне місто з багатими культурними досягненнями. Такі пам’ятки, як Тауер, Будинки (23), Вестмінстер, Трафальгарська площа та Пікаділлі, відомі у всьому світі. (24) Окрім столиці країни, є багато інших місць і регіонів, які варто відвідати та відкрити. Однією з них є найкрасивіша частина Великої Британії, Уельс, відома своїми горами та долинами. Це ідеальне місце для (25) вашої відпустки. Уельс часто називають країною музики. Один із традиційних уельських фестивалів (26). Валлійці співають свої пісні, носять свій традиційний одяг у своїй столиці Кардіффі (27), як і в інших частинах країни. Кажуть, коли ви відвідуєте Британію, ви повинні відвідати місто (28) Бат, чудовий пам'ятник елегантності.

144Проба і хороший смак 18 століття. Своєю назвою місто зобов'язане Римським лазням (29), розташованим у самому центрі міста. Щоб познайомитися з країною (30), відвідати Стратфорд-на-Ейвоні неможливо уявити. Увагу привертають місця, пов’язані з ім’ям Вільяма Шекспіра: будинок, де він народився, початкова школа, де навчався, маленький будиночок біля Стретфорда, де в дитинстві жила його дружина Енн Хетеуей. Проте найбільшою пам’яткою, на мою думку, є Королівський Шекспірівський театр. Однією з (31) красивих і цікавих частин Великої Британії є Шотландія; особливо регіон (32) Лос-Альтос. Туристи їдуть до Шотландії, щоб побачити прекрасні озера. Единбург, столиця Шотландії, є красивим і старовинним містом. Перше, що ви бачите в ньому, це Камінь, дуже великий пагорб посеред міста. На ньому розташований Единбурзький замок. Замок схожий на замок із казки. Тут проводяться національні та (33) шотландські фестивалі. A B C D 22 огляд визначних пам’яток, щоб побачити 23 Парламент Президент Феодальна Рада 24 глибоко там, де також 25 витрачає даремно відправлення, тоді як 26 належить вам 27 добре добре краще краще 28 зверху вниз 29 якщо хто де 30 немає шляху вниз 31 багато багато найбільше 32 виклик плакав дзвонив запитував 33 музична мелодія мелодія пісня Ð Б В Г завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Гамелінський крисоля Місто Хамелін (34) від страшної чуми щурів. Рада намагалася (35) позбутися його, але не змогла. (36) Нарешті мер обіцяв велику винагороду тому, хто зуміє покінчити з чумою. Прийшов незнайомець, одягнений у світлі кольори, і сказав, що він (37) позбавив Хамеліна від щурів. Уночі (38) незнайомець почав мелодію на своїй сопілці, виманюючи всіх мишей із хат і комор до річки, де (39) вони жили. Мер не заплатив сопілкарю, бо сказав, що не варто грати на сопілці (40). Рукоположений Пфайфер (41) Хамелін. Але одного разу Пфайфер (42) почав грати на флейті. Він

145144 дні: Тим часом усі діти пішли за ним, і він покинув село (43) і гори. Раптом у горі відкрилася печера, звідти вийшов сопілкар і всі діти (44). Печера була закрита за ними, і дітей (45) знову побачили в Гамеліні потонули потонули потонули потонули 40 щедрості щедрості щедрості щедрування щедрості щедрості 41 йти йти ліворуч йти 42 пройшов прийшов повернувся 43 назад на 44 навиворіт на бік 45 завжди завжди до ніколи не пишіть 46. Напишіть собі листа. Розкажіть своєму другу по листуванню про свій звичайний робочий день, використовуючи такий план: ПЛАН Вступ Параграф 1: Привітання; кілька слів про те, наскільки зайнятим є ваш середній день. Основний параграф 2: ранкові та денні заняття. Блок 3: Вечірні заходи. Висновок параграф 4: Як ви ставитеся до свого повсякденного життя? Заключні слова; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси. Почніть свій лист словами: Любий, у своєму листі ви запитуєте мене про мій звичайний день. З найкращими побажаннями,

146ТЕСТ Бланк відповідей У завданнях правильну відповідь позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

147146 днів: 1 тиждень перевірка читання 4 Завдання 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. П’ять важливих навичок для підвищення емоційного інтелекту Емоційний інтелект (EQ) — це інший вид інтелекту. Це означає бути розумним серцем, а не лише книгами. Докази показують, що емоційний інтелект такий же важливий, якщо не більше, ніж інтелектуальні здібності, коли йдеться про щастя та успіх у житті. Емоційний інтелект допомагає вам будувати міцні стосунки, досягати успіху на роботі та досягати своїх цілей. (1) Першою ключовою навичкою емоційного інтелекту є здатність швидко заспокоюватися, коли відчуваєш себе приголомшеним. Коли ми переживаємо сильний стрес, втрачаємо раціональне мислення та прийняття рішень. Стрес, що вийшов з-під контролю, перевантажує розум і тіло, що ускладнює для нас точне «прочитання» ситуації, почуття того, що хтось говорить, усвідомлення власних почуттів і потреб і чітке спілкування. Ця навичка емоційного інтелекту допомагає вам залишатися врівноваженим, зосередженим і контролювати, незалежно від того, з якими проблемами ви стикаєтеся. (2) Багато людей відірвані від своїх емоцій, особливо від таких сильних основних емоцій, як гнів, смуток, страх і радість. Але хоча ми можемо спотворити, заперечити або приглушити наші почуття, ми не можемо їх усунути. Вони все ще існують незалежно від того, знаємо ми про них чи ні. На жаль, без емоційного усвідомлення ми не можемо повністю зрозуміти власні мотиви та потреби, а також не можемо ефективно спілкуватися з іншими. Емоційна усвідомленість є ключем до розуміння себе та інших. (3) Хороший комунікатор потребує не тільки вербальних навичок. Іноді те, що ми говоримо, менш важливо, ніж те, як ми це говоримо, або інші невербальні сигнали, які ми посилаємо. Щоб привернути увагу інших і створити зв’язки та довіру, ми повинні знати про свої невербальні сигнали та контролювати їх. Ми також повинні вміти точно читати невербальні сигнали, які надсилають нам інші люди, і реагувати на них. Безсловесна форма спілкування є емоційно мотивованою. Він задає запитання: «Ти слухаєш?» і "Ти розумієш і дбаєш?" Відповіді на ці запитання виражаються в тому, як ми слухаємо, дивимося, рухаємось і реагуємо. Наші невербальні повідомлення створюють відчуття інтересу, довіри, хвилювання та бажання спілкуватися, або вони викликають страх, плутанину, недовіру та незацікавленість. (4) Грайливе спілкування знімає втому та розслабляє наше тіло, дозволяючи нам відновити сили та досягти більшого. Коли ми відпускаємо, ми звільняємося від жорстких способів мислення та існування, що дозволяє нам бути творчими та дивитися на речі по-новому. Гумор, сміх і жарти — це природні засоби проти життєвих труднощів. Вони полегшують наше навантаження та допомагають тримати рахунок. добрий

148ВІКТОРИНА Рясний сміх знімає стрес, піднімає настрій і відновлює баланс нервової системи. (5) Конфлікти та розбіжності неминучі у стосунках. Неможливо, щоб дві людини завжди мали однакові потреби, думки та очікування. Хоча це не обов’язково має бути погано! Здорове та конструктивне вирішення конфліктів може зміцнити довіру між людьми. Коли конфлікти не сприймаються як загроза чи покарання, вони сприяють свободі, творчості та безпеці у стосунках. À Зв’яжіться зі своїми емоціями B Позитивно вирішуйте конфлікти C Будьте більш креативними D Використовуйте гумор і грайливість, щоб справлятися з труднощами E Долайте виклики F Швидко знімайте стрес G Згладжуйте розбіжності H Невербальне спілкування À B C D E F G Для запитань виберіть ( 6 10 ) правильну відповідь ( A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Марія Кюрі народилася в 1940 році. Вона є одним із найвидатніших учених усіх часів. Вона була піонером у галузі радіоактивності та відкрила хімічні елементи радій і полоній. Кюрі — єдина людина, яка отримала дві Нобелівські премії з двох різних наук. Інші досягнення включають те, що вона стала першою жінкою-професором Паризького університету. Кюрі народилася у Варшаві, Польща. Її батько був учителем математики та фізики і мав великий вплив на ранню освіту Марі. З самого раннього віку Марі була винятковою ученицею з неймовірною пам’яттю. Він часто відмовляється від їжі та сну заради навчання. Її блискучий розум привів її до Парижа для навчання та дослідження. В університеті вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком П'єром Кюрі. Він вважав Марі генієм і відразу захотів з нею працювати. Вони одружилися і більшу частину часу проводили разом у своїй лабораторії, вивчаючи радіоактивні матеріали. Їхні дослідження привели до відкриття радію, за що вони отримали Нобелівську премію з фізики. У 1906 році П’єра вбили, а Марі залишилася спустошеною та надзвичайно самотньою. Він поринув у свою роботу, отримавши Нобелівську премію з хімії в 1920 році. Він провів 1920-ті роки, збираючи кошти для подальших досліджень радію. Він помер у 1934 році внаслідок десятиліть радіаційного опромінення. До цього ніхто не знав, наскільки смертоносним може бути радій. 6. Який заголовок найкращий для цього тексту? Відкриття фізики. Сімейне життя Б. Марі. C Марія Кюрі: великий вчений. D Марія Кюрі: ранні роки. 7. Марія Кюрі А була одним із найвидатніших математиків. B перевірено на радіоактивність. С виявив радіоактивність. Д. був першим професором Варшавського університету. 6 7 А Б В Г А Б В Г

149148 днів: неділя А Б В Г А Б В Г А Б В Г 8. Кюрі отримала Нобелівську премію з біології. Б два лауреати Нобелівської премії з хімії. C два лауреати Нобелівської премії з двох різних наук. D немає Нобелівської премії. 9. Марі та її чоловік А досліджували радіоактивні матеріали разом. Б познайомилися в школі. C були удостоєні Нобелівської премії з математики. Того ж року помер Д. 10. До смерті Марії Кюрі в 1934 році ніхто не знав, наскільки смертоносним може бути радій. Усі знали, наскільки смертоносним є радіо. C ніхто нічого не знав про радіо. D-промінь ще не був відкритий. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) Назва книги: Хочеш пограти? у Великобританії, Monkeywrench у США. Автор книги: Пі Джей Трейсі (Це Пі Джей і Трейсі Ламбрехт, команда сценаристів матері та дочки, які пишуть під іменем Пі Джей Трейсі.) Жанр: Кримінал. Короткий зміст: у Міннеаполісі група під назвою Monkeewrench (компанія, що розробляє програмне забезпечення) починає розробку гри про захоплення серійного вбивці. Цим людям, очевидно, є що ховатися або від чого тікати – інакше навіщо їм весь час носити зброю? Хтось починає відтворювати вбивства в реальному житті... Що було правдою: дуже швидко, екшн хороший, персонажі чудові. Що в цьому було не так?: Дуже, дуже мало. (12) Назва книги: Зберігаючи тобі секрет. Автор книги: Джулі Енн Пітерс. Жанр: молодіжна фантастика. Короткий зміст: Холланд добре вчився в школі, мав хлопця, якого мав уже деякий час; Вона також була президентом студентської ради і мала можливість відвідувати коледж (університет) за своїм вибором. Тож Сесі починає вчитися у своїй школі. Вони розвивають великі почуття один до одного. Вони дуже бояться, як інші побачать їхні стосунки. Що в цьому було чудового: є гарне уявлення про те, як деякі люди відреагували б, якби хтось вийшов, і в більшості випадків ваше серце йде до них і ви відчуваєте лише співчуття до них обох. Що з цим не так?: Іноді це передбачувано, і ви можете здогадатися, що буде далі. (13) Назва книги: Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Автор: Дж. К. Роулінг. Жанр: фентезі.

150Короткий зміст ТЕСТУ: розповідається про п’ятнадцятирічного хлопця-чарівника-сироту. Чарівний світ не вірить йому, коли він каже, що його ворог, Лорд Волдеморт, повернувся після смерті чотирнадцять років тому, коли Гаррі витримав смертоносне прокляття Господа. Що в цьому було правдою?: Дуже цікава, найдовший твір Роулінг, добре написана історія з гарним темпом. Що було не так? Комусь сподобається така довга пригода (понад 800 сторінок), а інші втратять інтерес до того, як вона закінчиться. (14) Назва книги: Зачарована. Автор: Джеймс Герберт. Жанр: жахи. Короткий зміст: це історія чоловіка на ім’я Девід Еш, експерта з паранормальних явищ. Його викликають у цей великий старий будинок під назвою Едбрук, щоб спробувати з’ясувати дивні речі, які там відбуваються. Що добре?: Це одна з тих книг, від яких неможливо відірватися. Ви досвідчено впевнені, що ви — Девід Еш, хоча книга дає вам інформацію, якої він не знав би. Це моторошно і все, чого ви очікуєте від Джеймса Герберта. Що в цьому поганого: вона досить коротка порівняно з іншими книгами Герберта. Я відчував, що є деякі моменти, де він міг би детальніше розповісти, і іноді він майже благав зробити це. Жахи також дуже образотворчі, що, хоча й очікувано, іноді переходить межу. (15) Назва книги: Mrs. Dalloway. Автор книги: Вірджинія Вулф. Жанр: Загальний знімок/Історичний. Опис фільму: роман, написаний у 1925 році, розповідає про один день із життя Кларисси Делловей, яка вийшла заміж за члена парламенту та живе в Лондоні. Це червень 1923 року, Кларисса влаштовує вечірку того вечора, і історія має очевидний зв’язок між Клариссою та Септімусом Ворреном Смітом. Спочатку здається, що їх ніщо не пов’язує, крім Лондона: вона багата і середнього віку, він молодий і бідний і ненавидить усіх. Що в ній було хорошого?: Експериментальна, оскільки ця книга написана в стилі потоку свідомості. Використана мова лірична та інтригуюча. Оскільки розділів немає, він перетікає від однієї думки до іншої, забезпечуючи вашу зацікавленість і зацікавленість у вашому дні. Що з цим не так?: Порівняно з багатьма книгами, це нелегке читання. Якщо ви не знайомі зі стилем, знадобиться трохи звикнути. Ця книга А — підліткова історія, яка залишає у читача багато запитань. B — це захоплююча фантастична історія про чарівника-підлітка. С — хороший опис певних подій з точки зору дитини. D для любителів жанру жахів. І це забезпечує дуже швидке та легке читання. F описує події, що відбуваються в британській столиці. G — це коротка, стрімка кримінальна історія. H – передбачувана історія кохання A B C D E F G H

151150 днів: неповний робочий день À B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте поданий нижче текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Книжковий фестиваль Люди жартують, що в Лос-Анджелесі ніхто не читає; Всі дивляться телевізор, беруть напрокат відео або (16). Найпопулярнішими матеріалами для читання є комікси, кіножурнали та телегіди. На міські бібліотеки лише 10% відвідуваності припадає на автомийки. Але як пояснити, що щорічний книжковий фестиваль у Західному Лос-Анджелесі «продається» з року в рік? Люди чекають на стоянку півгодини (17). Цей фестиваль під відкритим небом (18) щороку проходить на вихідних у квітні. Цього року кількість відвідувачів оцінюється в 70 000 у суботу та 75 000 у неділю. У фестивалі взяли участь 280 експонентів. Було прочитано близько 90 лекцій авторів, після кожної лекції була сесія запитань і відповідей для публіки. Розшукуються автографи (19). У фуд-корті продавали різноманітні популярні та етнічні страви, від американських гамбургерів до гавайських напоїв. Фестиваль був безкоштовним, за винятком плати за паркування в розмірі $7. Незважаючи на це, деякі люди обходили ціни на фуд-корті, таємно приносячи власні бутерброди та напої. Люди приїхали з усієї Каліфорнії. Пара приїхала сюди із Сан-Франциско. «Ми вже шостий рік тут. Нам це подобається", - сказав її чоловік. "Це чудово бути на вулиці, серед такої кількості авторів і книг, а також (20)". Ідея фестивалю виникла багато років тому, але ніхто не знав, чи (21). Але якби книжкові фестивалі вже були популярні в інших містах США, чи прийняли б їх жителі Лос-Анджелеса? «Анджеліно дуже непередбачувані», — сказав він. один із засновники фестивалю A були спонсоровані газетою B також були акредитовані C щоб бути доступними D брали участь у конкурсі на підписку E щоб отримати справді хороші F йшли в кінотеатр G понад 150 авторів H досягли б успіху Завдання 5 Прочитайте текст нижче . Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) для запитань (22 33). Напишіть свої відповіді на окремому бланку відповідей. Цікаво, що люди у Великобританії найкраще знають кліматичний термін «депресія» І навіть один ( 22) можна подумати, що таке ставлення до погоди цілком справедливе, а також доречне. Ми всі знаємо типове привітання, яке вітає нас, коли ми повертаємося з (23) раю, який ми відвідали. Ти сідаєш у літак під сильним сонцем і летиш додому під яскраво-блакитним небом. Потім, наближаючись до вашого будинку, літак вдаряється об товстий килим (25); Все внизу постійно сіре, і (26), і ви ніколи не дізнаєтесь, що там синє.

152ВІКТОРИНА Завжди сіро й моросить? Але сірий колір – це саме те, чим не є британець (27). Погода не перестає дивувати кожного, хто живе у Великобританії. Більш ніж одна морська повітряна течія (28), фактично чотири основні повітряні течії визначають британський клімат: арктичний, полярний, тропічний і полярний розривні течії. Не дивно, що Великобританія має таку складну мережу прогнозування. Все це робить подорожі Великобританією ризикованою справою. Романтичні вихідні в Озерному краї можуть бути катастрофою, а Брайтон не дуже веселий під дощем (29). Хитрість полягає в тому, щоб бути гнучким: зачекайте, поки погода заспокоїться, перш ніж вирушати на вихідні. Або готуйтеся до переїзду. Західна Англія, Уельс і Західне нагір’я мають одні з найкрасивіших краєвидів у Великій Британії (частково через їхню кількість (30), які там випадають), але отримують жахливо велику частку опадів, особливо в гірських районах. Коли на пагорбах Куїлін у Скай йде проливний дощ, як це часто буває, над Кернгормсом на сході (31) може бути сонячно. Сідайте в машину і їдьте. Ця сама порада працює навіть локально. Кажуть, що над Крікхавеллом у Чорних горах Південного Уельсу є «блакитна діра». Отже, якщо Абергавенні просто не працює, спробуйте трохи далі в долині Уск. Як завжди під час подорожей, «отримайте місцеві поради». Подорожуючи Сполученим Королівством (32) може бути дуже холодно, але ви ніколи не перебуваєте далеко від місця для купання (чи кафе), і, швидше за все, буде дощ (33) безперервно. А Б В Г 22 журналіст синоптик ворожка 23 сонячне проміння рентген 24 опади дощ сонце мряка 25 зірки вітер хмари освітлені сонцем 26 ураган яскравий мряка сонячно 27 прогнози погоди температури погодні умови 28 тиск погода атмосфера атмосфера 29 проливний проливний проливний проливний проливний 30 гроза дощ буря вітерець 31 переривчастий мокрий мряка сухий 32 низька температура мокрий розділений 33 сніг торнадо мокрий сніг мокрий сніг А Б В Г Завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. На якому (34) велосипеді ви коли-небудь їздили? Можливо, ви їдете на велосипеді до школи чи на роботу, чи щонайбільше на коротку велосипедну прогулянку з друзями? А як щодо того, щоб ти (35) місяцями їздив на велосипеді з Великої Британії до Китаю сам? Для британського велогонщика Піта Джонса довгі та важкі етапи (36) по пересіченій місцевості є другою натурою. Містер. 37-річний Джонс зараз у великій подорожі Євразійським континентом від Великобританії до Китаю. Піт Джонс не чужий в Китаї. Але він каже, що через його пристрасть до велоспорту багато хто там (38) запитують, чому він вирішив їздити на велосипеді.

153152 дні: якщо ви можете дозволити собі автомобіль. Дійсно, у Китаї, де протягом тривалого часу це був вид транспорту, якому надають перевагу, є (39) 400 мільйонів велосипедів, але швидке економічне зростання (40) спричиняє різке зростання кількості власників автомобілів. Едвард Дженокіо, ще один британський велосипедист (41), який здійснив 41 000-кілометрову подорож туди й назад до Китаю, сказав, що однією з його цілей є «просування велосипеда як безпечного, стійкого та екологічно чистого виду транспорту (42)». За останні роки у Великій Британії збільшилася кількість людей, які обирають два колеса замість чотирьох. За оцінками, за останні п’ять років кількість людей, які їздять на роботу велосипедом, зросла майже вдвічі (43). Політики (44 роки) також використовують велосипеди, щоб підвищити свої екологічні здібності, а мер Лондона Борис Джонсон часто їздить на роботу сам. Але нам, можливо, доведеться трохи почекати, перш ніж ми побачимо (45) Піта Джонса, який намагається покататися на велосипеді до Китаю! À B C D A B C D 34 далі далі далі далі 35 відчувати відчувати відчувати відчувати відчувати 36 цикл за циклом цикл 37 ваша компанія є компанія компанія 38 заплутався був збентежений був збентежений був збентежений 39 оцінити оцінити оцінити оцінити 40 збільшити збільшити збільшити збільшити 41 чому хто отримує 42 отримує отримує отримує отримує отримує отримує 43 далі 44 див. див. бачили див. див. вільний час. Напишіть йому відповідь за таким планом: ПЛАН Вступ Параграф 1: Привітання; Що взагалі цікавить молодь в Україні. Пункт 2 тіла - якщо ваші інтереси відрізняються від захоплень молоді 20 століття; коли хлопчики/дівчатка мають однакові або різні інтереси. Пункт 3: які гуртки відвідує молодь; які книги вони читають; яку музику слухають; які фільми вони дивляться Висновок параграф 4: Коли молоді люди цікавляться навколишнім середовищем/політикою/соціальними проблемами; Заключні слова; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси.

154ТЕСТ Бланк відповідей У завданнях правильну відповідь позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

155154 дні: Друга контрольна робота 5 Завдання на читання 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (1) Кардіфф — столиця Уельсу, наймолодша столиця Європи та одне з міст і туристичних напрямків Великобританії, що найшвидше розвиваються. Нещодавня реконструкція Кардіффа призвела до створення спортивних і розважальних закладів світового класу, які варто відвідати. Додайте до цього чудові магазини, різноманітні ресторани та багато мистецтва, історії та культури, і Кардіфф стане ідеальним місцем відпочинку для сімейного відпочинку. (2) Під час відвідування Кардіффа ви знайдете визначні пам'ятки «великої трійки», Кардіффський замок, стадіон «Міленіум» і Національний музей у центрі міста. Але по всьому місту є чудові визначні пам’ятки: Центр Тисячоліття Уельсу та Техніквест, а також Кастель Кох, який здається прямо з казки. (3) Уельс є країною замків, а сам Кардіфф є домом для багатьох замків та історичних місць. Історія Кардіффа сягає римських часів, і Кардіффський замок, у самому центрі міста, варто відвідати, від його чудової нормандської фортеці до декадентських і розкішних інтер’єрів вікторіанського замку. (4) Як і більшість жителів Уельсу, Кардіфф має все більшу репутацію закладу хорошої їжі. Це завдяки чудовим місцевим кухарям, а ще кращим є місцеві продукти з валлійської баранини та яловичини, свіжі морепродукти та органічні овочі. А для шанувальників гольфу курорт Celtic Manor розташований лише за 20 хвилин від Кардіффа, домашньої території Кубка Райдера в А. Пам’ятки B Культура та спадщина C Спорт D A Місто світового рівня E Їжа та напої F Шопінг G Робіть покупки перед польотом H Музика та нічне життя

156Контрольне завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Bella Italia Bella Italia - найкращий варіант італійської кухні в сімейній атмосфері. Ви можете вибрати піцу, салати та морепродукти, а також класичний італійський десерт «Хрещений батько» — пиріг з пеканами та ванільним морозивом. Якщо ви прокинетеся рано, тут ви зможете насолодитися винятковим меню сніданку. У ресторані Bella Breakfast подають свіжі круасани, тістечка та велику кількість еспресо з вершками. Ресторан розташований за адресою Leicester Square, 22. Для отримання додаткової інформації телефонуйте нам. The Apex Відвідайте The Apex, щоб побачити сучасний стильний ресторан. Британське середземноморське меню пропонує різноманітні пасти, піцу та страви з морепродуктів в елегантній обстановці, які справляють вражаюче враження. Ресторан знаходиться в готелі Radisson Edwardian Hampshire за адресою Leicester Square, 31. Для отримання додаткової інформації телефонуйте нам. RendezVous RendezVous — це сучасна кав’ярня та кафе-морозиво, де пропонують широкий вибір закусок і десертів до післяобіднього чаю. Приходьте сюди на класичний яблучний пиріг або спробуйте фісташкове морозиво, полуничний чізкейк із замороженим йогуртом або комбінований десерт із ромом і родзинками. Місця на відкритому повітрі роблять це чудовим місцем для сидіння та перегляду людей. Він розташований на площі Лестер, 48, за декілька хвилин ходьби від вулиці Хеймаркет. Chiquito Щоб отримати трохи мексиканських спецій і смаку, вирушайте до Chiquito, одного з найпопулярніших мексиканських стейк-хаусів у Лондоні. Не забудьте відчути жваву атмосферу та захоплюючі пропозиції в меню. Велике меню також пропонує варіанти з креветок, качки та курки Акапулько для відвідувачів із традиційним смаком. Chiquito знаходиться за адресою Leicester Square, 21. Для отримання додаткової інформації телефонуйте нам. 6. Відповідно до тексту оголошення рекламують можливості житла А. Ресторани Б. В речі, які можна купити. Д Визначні місця Лондона. 6 А Б В Г 7. У Bella Italia A ви можете спробувати різноманітну піцу, салати та морепродукти. B від Peri Peri Chicken Wrap до класичної мексиканської паельї. C широкий асортимент закусок і десертів. D Креветки, качка та курка з Акапулько. 7 А Б В Г

157156 днів: неділя А Б В Г А Б В Г А Б В Г 8. Яку кухню пропонує Apex? Італієць. Французька В. В Британське Середземномор’я. Мексиканська d. 9. Де спробувати мексиканську їжу? Один на вершині. B на дату. C In Bella Italia. D в Чикіто. 10. У A The Apex ви можете посидіти надворі. Цитата B. C Bella Italia. D Маленький. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Багато людей хвилюються перед співбесідою, але є багато речей, які ви можете зробити, щоб допомогти собі. Ось кілька порад щодо успішних співбесід. (11) Дослідіть компанію, щоб ви могли говорити зі знанням фактів. Спробуйте передбачити, які запитання будуть поставлені, і підготуйте відповіді. (12) Носіть чистий, добре сидить одяг. Посміхніться, встановіть зоровий контакт і міцно потисніть руку. Сядьте на кріслі достатньо вертикально і не рухайтеся. Говоріть чітко та впевнено. Не хвилюйтеся про те, що нервуєте, це нормально, але нехай нервозність не завадить вам дати детальні відповіді на запитання. (13) Інтерв'юер ставить запитання, тому що хоче дізнатися про вас більше. Тому не бурмочіть і не давайте односкладових відповідей. Обов'язково дайте відповідь на поставлене питання і спробуйте дати конкретні відповіді на прикладах. (14) Не панікуйте, якщо співрозмовник попросить вас поговорити про ваші проблеми. Він/вона не намагається змусити вас виглядати погано. Ви повинні коротко описати проблему, а потім пояснити, як ви намагалися її вирішити. НЕ лежать! Ви повинні ЗАВЖДИ говорити правду і намагатися представити себе в позитивному світлі. (15) Складіть список речей, які ви хочете знати про роботу, і принесіть їх на співбесіду. Коли настане ваша черга задавати запитання, швидко подивіться та поставте запитання, на які ще не отримали відповіді. Ви отримаєте поради, щоб переконатися, що ваша співбесіда пройде успішно.

158ТЕСТ А сказати правду. Б задавати запитання. C, щоб підготувати вашу англійську. D намагатися справити гарне перше враження. І давати абсолютно чіткі відповіді на запитання. F підготуватися до співбесіди. G Не бійтеся просити співрозмовника повторити щось, якщо ви не розумієте. H для конспектування À B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте наведений нижче текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Протягом багатьох років батьки дотримувалися традиційних методів відстеження рухів своїх дітей: стоячи на ігровому майданчику, дивлячись у вікно або просячи їх подзвонити додому (16). Але тепер стурбованим мамам і батькам надається високотехнологічний спосіб стежити за кожним рухом своїх дітей через супутник. Годинник Num8 вважається першим пристроєм відстеження, спеціально розробленим, щоб допомогти батькам відслідковувати (17). 149 Num8 виглядає як будь-який звичайний цифровий наручний годинник, але він має чіп GPS. Він постійно відстежує місцезнаходження дитини з точністю до 3 метрів і повертає його на веб-сайт Num8 (18). Члени сім'ї можуть отримувати текстові повідомлення про місцезнаходження годинника безпосередньо з пристрою, який буде посилатися на адресу їхніх дітей (19). Після зняття годинника на мобільний телефон батьків буде надіслано сповіщення. Генеральний директор Num8 Стів Салмон сказав, що сподівається, що це буде використано, щоб дати дітям більше свободи, а не обмежувати або (20). «Тільки 20% дітей зараз можуть виходити на вулицю і гратися. «Це мій (21) Num8 допоможе батькам почуватися комфортніше, дозволяючи своїм дітям грати», — сказав він. A правила поведінки B відвідування друзів C підтримка ледачих батьків D глибока надія, що E відпустять їх погуляти F контроль G натисканням кнопки H пустотливі діти À B C D E F G H Завдання 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Велика Британія: Географічні особливості Велика Британія — найбільший острів (22) в Європі та сьомий за величиною острів у світі. Води Північного моря і Ла-Маншу відокремлюють Великобританію від Європи.

159158 днів: Центральна Англія займає південь і схід Великої Британії. Його площа становить (23) 50 327 квадратних миль. На півночі знаходиться Шотландія, яка займає площу 30 400 квадратних миль. Західний Уельс має площу 8016 квадратних миль, а Північна Ірландія - 5460 квадратних миль. Жодна частина Великої Британії не знаходиться на відстані більше 70 миль від (24). Великобританія має шість різних природних регіонів. Північне нагір’я Шотландії – це регіон гірських хребтів, плато, глибоких долин і (25). Бен-Невіс, найвищий (26) у Великобританії, височіє в горах. Шотландська низовина розташована в долинах річок Клайд, Форт і Тей. Головні міста Шотландії знаходяться в цьому районі. Пеннінський хребет, регіон (27) заліза та вугілля, простягається від Шотландської низовини. Мідлендс — низовина між південним краєм Пеннінського хребта та Кембрійськими горами в Уельсі. Південно-Східні Даунс (28) охоплюють всю територію на південь і схід від Пенінських гор і до Мідлендсу. Цей регіон включає вапнякові гори, рівнини та болота. Ці рівнини були першою частиною острова (29) і є найкращими сільськогосподарськими угіддями в Британії. Північна Ірландія - це низинний регіон, що оточує торф'яні болота. Це включає в себе Лох-Ней, найбільше озеро Великобританії. Британія невелика (30), оскільки має багато довгих річок. Обидва (31), Темза і Северн, мають довжину трохи більше 200 миль. Клайд, Форт, Хамбер, Мерсі, Северн і Темза мають (32) хороші гавані. Міста в цих лиманах (33) як центри океанічної та внутрішньої торгівлі А Б В Г А Б В Г 22 острів континент країна канал 23 населення столиця околиці 24 море Європа Ірландія столиця 25 океани озера моря Ла-Манш 26 висота пік зеніт пік 27 глибокий довгий високий багатий 28 включити включити включати, включати, 29, встановлений, встановлений, завершений, виконаний, 30, достатній, достатній, достатній, рясний, 31, вищий, подовжений, довший, короткий термін, 32 товари, лимани, втечі, повага, 33, служити, виконувати, забезпечити, доставити

160Контрольне завдання 6 Прочитайте поданий нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Перша чернетка шевця. Був колись чоловік (34 роки), Родді Біггс, який був грабіжником банку. Одного разу він (35) відніс пару черевиків до шевця, щоб поставити нові підошви. Швець дав йому записку, яку той поклав собі в кишеню. Наступного дня Родді (36) повідомляється в поліцію про пограбування банку, яке він (37) скоїв тижнем раніше. Час минав повільно, і через 20 років (38) Родді вийшов з в'язниці. Коли він (39) вийшов із в'язниці, він поліз у кишеню куртки й знайшов папірець. Витягнувши її, він побачив записку (40) і згадав, що брав туди свої черевики стільки років тому. "Чому ні?" — подумав він і пішов подивитися, чи ще є черевики у шевця. Прийшовши за вказаною в квитку адресою, він побачив шевську майстерню між супермаркетом і автостоянкою. Він увійшов і знайшов старого (44) у маленькій темній кімнаті. Він дав тобі квиток. Старий уважно оглянув квиток, потім узяв з полиці величезну книгу. Він здув порох, відкрив його й провів тремтячим пальцем по стовпцях імен і дат усередині. Його палець зупинився на дверях. Піднявши голову, він сказав: «Ви (45) будете готові наступного тижня!» A B C D 34 ім'я названі імена позначення 35 взяти прийнято прийнято прийнято прийнято взято взято 36 заарештовано заарештовано був заарештований був заарештований 37 вчинено вчинено вчинено вчинено вчинено вчинено 38 пізніше остання буква 39 ходьба йде ваш підлогу йшов 40 швець швець швець швець швець швець швець 41 на з 42 до 43 від 43 до 44 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 44 до 44 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 45 до 44 до 44

161160 днів: лист від 46 вер. Уявіть собі, що ви проводите тижневі канікули в таборі активного відпочинку. Напишіть листа своєму другу, використовуючи такий план абзаців: ПЛАН Вступ Абзац 1: Привітання; Як довго ви там перебуваєте; кліматичні умови та харчування. Основні абзаци 2, 3: що ви там робите; які з видів діяльності вам подобаються, а які не особливо. Висновок, параграф 4: Що ви думаєте про табір і чи можете ви його порекомендувати? Заключні слова; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси. Почніть свій лист словами: Шановний, я пишу вам цього листа з табору активності. найкращі побажання,

162ТЕСТ Бланк відповідей У завданнях правильну відповідь позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

163162 дні: Друга контрольна робота 6 Завдання на читання 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Пеггі Вітсон, колишня фермерка з Айови, провела в космосі 377 днів у своїх двох місіях, більше, ніж будь-який інший американський астронавт. Її вихід у відкритий космос тривав майже 40 годин, довше, ніж будь-який інший астронавт. Сьогодні це ходяча лабораторія тривалого впливу невагомості (нуль g) на організм людини. А твій, до речі, розтерзаний, як у олімпійця. Ім'я: Пеггі Вітсон. Вік: 48. Астронавт з: (1): Дві шестимісячні поїздки на Міжнародній космічній станції у 2002 році та (2): «Без сили тяжіння для опору м’язи та кістки швидко руйнуються там, тому ми беремо одну годину поїздки . кардіотренування щодня на спеціально розробленому велосипеді або біговій доріжці та година силових вправ. Вихід у відкритий космос вимагає сили, тому що будь-який рух протидіє тиску скафандрів, які ми носимо, і дуже втомлює. Завдяки навчанню я завжди почувався позитивно та оптимістично після цього». (3): «Оскільки ми були на орбіті кожні 90 хвилин, вид на кривизну Землі був неймовірним». Ви могли бачити, як шари атмосфери виходять за межі поверхні та стикаються з темрявою космосу за нею. Він виглядав неймовірно худим, але на ньому були всі відтінки синього: найближчий на планеті, сяючий блакитний, як освітлена сонцем вода на білому піску, що тягнеться до найглибшої синьо-фіолетової суміші, яка тримає темряву на відстані. " .): " Спочатку недобре повертатися на Землю. Моя рухливість і швидкі рухи, такі як гра в баскетбол, дриблінг і лежання, сильно постраждали. Але мою фізичну форму оцінили приблизно через місяць після мого повернення, і я повернувся до рівня перед польотом, що робить мене дуже щасливим." (5): "Дослідження є дуже важливою частиною нас, і коли ми розширюємо свої горизонти. Якщо ви хочете буквально розширити це, ми маємо продовжувати це робити". Будівництво Міжнародної космічної станції показує, що ми також можемо розширити цей горизонт у культурному плані".

164ВІКТОРИНА A Повернення до сили тяжіння B Простір Час C Підтримка форми D Уявіть себе в обмеженому просторі E Поетичний момент F Любов і дружба G Натхнення H Сімейне життя À B C D E F G H Завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Ruby Tuesday став класичним американським рестораном із абсолютно преміальним вибором повсякденних страв. До кожного відвідувача ставляться як до гостя. Меню Ruby Tuesday пропонує безкомпромісну свіжість і якість. Основні страви (від 4 до 6 порцій) Натуральна курка-гриль Bella Chicken і свіжі гриби з вершковим соусом з пармезану, свіжий горох і коричневий соус $ Свинина, макарони з пармезаном Злегка обсмажена свинина на макаронних виробах, приправлена ​​вершковим соусом з пармезаном, подрібненим швейцарським сиром $ Індичка подається зі свіжою брокколі, приготованою на пару, і картопляним пюре $ Додатковий домашній овочевий салат $9,99. Салат з моцарелою та свіжими помідорами $ Салат з овочів і сиру на грилі $ Десерти Ванільне морозиво з волоськими горіхами та вершками $ Шоколадна стружка $ Напої Свіжий холодний чай $ 6,99. Лимонад $6,99. Вода в пляшках (негазована та ще доступна) $ Яка страва містить злегка обсмажену свинину на пасті з вершковим соусом з пармезану? Домашній овочевий салат. B Індичка на грилі. C Паста зі свинини з пармезаном. D Курка Белла. 6 А Б В Г

165164 рівень: середній А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 7. За текстом під «гарнірами» розуміють А м’ясні страви. Салати B. Десерти C. D Напої. 8. Які інгредієнти не використовуються в Chicken Bella? Курка гриль. B Свіжі гриби. C картопляне пюре. D Вершковий соус Пармезан. 9. Найдорожча закуска – це овочевий салат домашнього приготування. B Індичка на грилі. C Паста зі свинини з пармезаном. D Курка Белла. 10. Що таке "напої"? А м'ясні страви. Супи B. десерти C. D напої. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) «Мадагаскар» — останній анімаційний фільм DreamWorks. Після першого фільму тварини зоопарку Нью-Йорка, лев Алекс, зебра Марті, жираф Мелман і бегемот Глорія, які все ще були в пастці на Мадагаскарі, почали покидати острів. Раптом вони приземлилися в пустелі Африки. Саме там Алекс незабаром познайомився з рештою своєї родини, і після тривалого часу в зоопарку Центрального парку йому було важко з ними спілкуватися. (12) «Я не знав, що шукаю кохання» — це зворушлива романтична комедія з Аннабель Леттс і коміком Джеффом Стайлсом у головних ролях. Дія фільму розгортається в Нью-Йорку і розповідає про двох людей, які роблять все, щоб не закохатися. Оригінальна комедія з несподіваним фіналом. (13) «Високі дерева» — відомий документальний фільм канадця Рольфа Гріна. Насолоджуйтеся чудовими фотографіями деяких з найвищих і найстаріших дерев у світі, поки Рольф досліджує їхнє кліматичне, екологічне та політичне значення. Обов’язковий для перегляду всім, хто цікавиться природою та фотографією.

166ДОКАЗ (14) Quantum of Solace продовжує стрімкі пригоди Джеймса Бонда з Casino Royale. Після зради Веспер, жінки, яку він кохав, 007 буквально продовжує з того місця, де зупинився попередній фільм, і бореться з бажанням налаштувати свою останню місію. Після захоплення сп. Уайт і після його рішучості розкрити правду, Бонд і "М" допитують містера. Вайт, який розкриває організацію, яка шантажувала Веспер, щоб вона викрала виграші Бонда в казино. (15) Марія Радж дебютує у фільмі «Божевільна», зворушлива історія дівчини, яка хоче стати водієм вантажівки. Деякі комедійні моменти в цьому реалістичному фільмі розповідають про труднощі дорослішання в маленькому американському містечку. Чудовий реп і рок-саундтрек із піснею «Get Me Out of Here» від Exchequer. Цей фільм/мультфільм є найкращим вибором для тих, хто розпочав курси фотографії та дуже цікавиться природою та екологією. Б. любить серіал про Бонда, а Ян Флемінг є одним із його улюблених авторів. С любить детективи. Д цікавиться мультфільмами. І не дуже любить романтичні фільми, але любить читати реп. Ф любить бойовики, але не політичні чи шпигунські. G любить фільми жахів. H хотів би побачити щось романтичне A B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте наведений нижче текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Професор місцевого коледжу протестував (16). «Ціни на книги для наших студентів стають вищими, а в поєднанні зі зростанням плати за навчання вони вбивають цих дітей», — сказав Пітер Джейсон, доктор філософії. «Пам’ятайте, студенти є одними з (17). Майже половина з них мають хоча б один підробіток. Насправді один із моїх студентів має три роботи. Вона неповний робочий день працює клерком у магазині одягу три дні на тиждень, потім працює водієм піци три ночі на тиждень, а у вихідні робить манікюр у салоні краси. І він все ще отримує високий середній бал і (18)." Ціни на підручники традиційно високі. Крім того, багато викладачів коледжів змінюють свої підручники з року в рік; ви можете перейти на нове видання або змінити на (19) Це шкодить навіть студентам більше тому, що коли вчитель припиняє використовувати певний підручник, цей підручник припиняє використовувати його (20). Доктор Джейсон вирішив зробити життя трохи легшим і набагато дешевшим для своїх учнів, написавши власну книгу про публічні виступи: "Багато книг дорожче через навороти: компакт-диски, багато кольорових фотографій та багато іншої графіки». Я спілкувався зі своїми студентами, і багато з них, як і я, вважають за краще говорити прості речі. Тож кілька років тому я написав власні тексти.

167166 днів: книга друга. Я переконався, що це не надто довго. Я назвав це «Успішний публічний виступ: як бути коротким, лаконічним і прямим». «Порівняно з більшістю інших посібників з публічних виступів, мій вдвічі менший і на третину дешевший». Це $30 замість $90. Крім того, він буде випущений у форматі папки з трьома кільцями. Коли минулого року я написав друге видання, студентам потрібно було купити лише нові 35 сторінок (21). Лише за $7,00 вони перейшли до нової версії. Я отримав чудові відгуки про цю концепцію відривних аркушів від моїх студентів. Можливо, інформація пошириться, і більше авторів і видавців спробують». À B C D E F G H Видаліть 35 сторінок оригіналу G для постійного призначення H без вартості перепродажу Завдання 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Декілька цікавих фактів про Моцарта Серед (22) найпліднішого класичного періоду був австрієць Вольфганг Амадей Моцарт ( ), який написав (23) 1000 опер, оперет, симфоній, скрипкових сонат, розваг, серенад, мотетів і фортепіанних концертів та багато інших (24 ), струнних квартетів, інших мес камерної музики та літанії, з яких лише 70 (25) існували до його смерті у віці 35 років. Його (26) La Clemenza di Tito (1791) була написана за 18 днів, а симфонічні шедеври, симфонії № 39, 40 і 41, були написані за 42 дні (27). Його увертюра «Дон Жуан» була написана повністю за один сеанс у Празі в 1787 році і була завершена в день прем’єри (28). Період (29) між відомою композицією твору композитора та його виконанням триває з 3 березня 1791 (30) до 9 жовтня 1982 (понад 191 рік), у випадку органної п’єси Моцарта для годинника , фантазія фуги у фа хв. Можливо, найбільший проект запису (31) за всю історію, здійснений одним композитором, 180 компактних записів (32), що містять повний набір автентифікованих творів Моцарта, створених Philips Classics для публікації в 1990-1991 роках на честь 200-річчя смерті композитора. Повний комплект триває понад 200 годин (33) і займе 1,98 метра на полиці.

168ТЕСТ A B C D 22 композитор митець поет політичний 23 докладніше про 24 інструменти обладнання інструменти механізми 25 композитна передача винайдена опублікована 26 роман віршована фантастика опера 27 і далі з 28 виконання виконавець виконання виконання 29 ширше коротше коротше товщі 30 зробити в одному À B C D 31 запропонований прикладний призначений 32 диски касети вінілові платівки мелодії 33 слова кіно касета музика Завдання 6 Прочитайте наведений текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Був чудовий весняний ранок, коли Мер та її подруга Лін (34) піднялися на гору. Вони вирішили піднятися на Бен-Невіс, оскільки це (35-та) найвища гора в Шотландії. Мер і Лін сіли в свій розкішний спортивний автомобіль (36) і поїхали з гори до Форт-Вільяма (37). Невдовзі вони рушили до (38) Бен Невіса. Чим вище піднімалися, тим (39) ставали. Сонце сховалося (40), почав падати туман і сніг. Мер (41) вже хотіла додому. Сніг засипав трасу (42), дівчата заблукали, замерзли і налякані. Вони думали, що вони (43) замерзнуть до смерті на схилі гори. На щастя, Мейр мала при собі мобільний телефон і встигла викликати допомогу. Гірська рятувальників дісталася до неї саме вчасно, щоб врятувати її від замерзання. Після того, як команда рятувальників (44) доставила їх у комфортабельний готель, вони насолоджувалися смачною вечерею, а потім танцювали всю ніч на вечірці. Наступного дня вони повернулися додому і розповіли всім, як весело було (45) у Форт-Вільям.

169168 днів: 30 секунд A B C D A B C D 34 підйом, щоб піднятися підйом 35 вище вище вище вище 36 їхати їхати їхати їхати їхати 37 хто де куди 38 вгору вниз всередині надворі 39 холодно холодніше холодніше холодніше холодніше 40 між менше 41 налякано налякано налякано налякано 42 йти йти пішов би пішов 43 пішов би пішов би 44 взяв взяв взяв взяв взяв 45 написав 46. Уявіть, що ви відвідали місце у своїй країні, яке вам дуже сподобалося. Напишіть про це листа своєму другові, використовуючи такий план абзаців: ПЛАН Вступ Абзац 1: Привітання; кілька слів про те, де це місце і чому ви туди поїхали. Основна частина абзац 2: додаткова інформація про місце; метеорологічні умови. Розділ 3: Що ви там побачили та зробили. Висновок Параграф 4: Що ви думаєте про це місце і рекомендуєте відвідати чи ні? Заключні слова; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси.

170ТЕСТ Бланк відповідей У завданнях правильну відповідь позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

171170 днів: Друга контрольна робота 7 (1) (2) (3) (4) (5) Завдання на читання 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Заснування руху хіпі має свій історичний прецедент у давньогрецькій контркультурі, представленій такими філософами, як Діоген. Перші ознаки того, що ми б назвали сучасними «протохіпі», з’явилися в Європі на зламі століть. Хіпі намагалися звільнитися від соціальних зв'язків, піти власним шляхом і знайти новий сенс життя. Рух кинув виклик формальності традиційних клубів і натомість пропонував аматорську музику та спів, креативний одяг і громадський відпочинок, такий як походи та кемпінг. Таким чином, одяг хіпі часто був мішкуватим і виготовлявся з натуральних волокон, таких як бавовна. І чоловіки, і жінки тримали волосся довгим і уникали його розчісування. Цінувалося все, що ти робив власноруч, будь то шите, в’язане чи плетене макраме. Квіти були символом руху хіпі. Ніщо так не символізує мир і любов, як квітка, і вони були всюди. Квіткові візерунки були популярні на блузах і сукнях, а квіткові нашивки прикрашали спідниці і джинси. У їхніх зачісках використовували справжні квіти, а на обличчях малювали зображення квітів. Хіпі стверджували, що, враховуючи потворність світу, важливо демонструвати якомога більше природної краси. Збір племен Перше людське зібрання, Сан-Франциско, січень Це була гучна, символічна подія, яка зібрала політичних, духовних, літературних, музичних і шаманських лідерів покоління. Тоді це здавалося мені непоганим. Просто приєднайтеся та відчуйте атмосферу. Карлос Сантана — музикант, який зумів визначити цілий жанр на початку 70-х. Його чудовий виступ на Вудстоку зробив його легендою. І сьогодні він повернувся в чарти з новим хітом. Оригінальний фанк, латиноамериканський, соул і роковий звук Сантани безпомилковий. Black Magic Woman (1970) була найбільшим хітом Сантани À B C D E F G H A Політика B Стиль життя та характеристики C Символи руху хіпі D Орієнтири подій хіпі E Історія F Музика G Лідери хіпі H Мода

172Контрольне завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Напружена субота Сем: Мері, ти щось запланувала на цю суботу? Марія: Побачимо, я справді дуже зайнята. Чому Ви запитуєте? Сем: Ну, мені було цікаво, чи не хотіли б ви зібратися разом і зайнятися чимось, наприклад, подивитися фільм або піти погуляти в парк? Але якщо ви зайняті. До речі, що ти маєш зробити в цей день? Мері: Спочатку я пообіцяла мамі, що допоможу їй прибрати вранці, а потім у мене записалася на прийом до перукаря на 13:00. м. Я не можу відпустити це, оскільки раніше скасував підписку. Сем: Гаразд, але ти вільний після цього? Марія: Боюся, що ні. У мене інші плани. Мені потрібно забрати сестру з уроку музики о 16:00. м. і мама попросила мене приготувати обід для родини. Іноді я відчуваю себе рабом. Потім я маю помити посуд і закінчити домашнє завдання з історії на ранок понеділка. Сем: Так, здається, у тебе є цілий день. Мері: Правильно. Сем: Чому б тобі не здати домашнє завдання з історії наступного дня, га? І якщо хочеш, можливо, я зайду сьогодні ввечері, і ми зробимо попкорн і подивимося фільм. Мері: О, це виглядає добре, але наш DVD-плеєр не працює. Крім того, мама може спробувати придумати для мене щось інше. Можливо, наступного разу? Сем: Сподіваюся, що так. Ну до побачення! Марія: Побачимося пізніше. 6. Сем дзвонить Мері, тому що йому потрібна її допомога з домашнім завданням з історії. B хоче допомогти їй прибрати. З поведе її на прогулянку або в кіно. D планує відвести її на урок музики. 7. Що Марія має робити в суботу вранці? Вигуляти собаку. Б Прибирати в хаті. C Для миття посуду. D Щоб вставити проект в історію. 6 7 А Б В Г А Б В Г

173172 день: середа А Б В Г А Б В Г А Б В Г 8. О 13 год. Марія відвідує музичну школу. Б магазини. C фільми. Від перукаря с.9 Марія не може пропустити перукаря, тому що їй потрібно зробити зачіску. B Ви вже скасували один раз. C Ви вже скасували двічі. D Вона не хоче змінювати свої плани. 10. Чому вони не можуть дивитися відео вдома у Мері? Мері не дивиться відео. B Батько Мері використовуватиме DVD-плеєр. C Пристрій не працює. D Ви не можете вибрати відео. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) Корпорація Майкрософт, Канада, пожертвувала винагороду, щоб допомогти розшукати підлітка-геймера з Онтаріо, який втік з дому три тижні тому після того, як його батьки забрали його Xbox, що, як сказав один експерт, було нетиповим для ігрової компанії. (12) Відповідно до звіту, опублікованого у вівторок, середня ціна на бензин у Канаді знаходиться на найнижчому рівні з початку минулого року. (13) Перша генетично модифікована їжа з прямою користю для здоров'я людини повинна бути доступна протягом чотирьох років після успішних випробувань у Сполучених Штатах. Генетично модифікована соя, яка може допомогти запобігти серцевим нападам, пройшла першу фазу випробувань, що відкриває шлях для її використання в таких продуктах, як спреди, йогурт, батончики гранола та заправки для салатів. (14) Капрал армії Деніел Джеймс, який працював перекладачем для верховного британського генерала в Афганістані, визнаний винним у шпигунстві на користь Ірану. (15) Авіакомпанія вибачилася за те, що стягувала додаткові 10 фунтів стерлінгів в один бік з людини з ампутованими кінцівками, яка хотіла взяти з собою у відпустку запасну пару зубних протезів. Цю газетну статтю можна назвати так

174ВІКТОРИНА «Найнижчі ціни на газ року». B «ГМ боби можуть допомогти запобігти інфаркту» C «Виконавці, винні в шпигунстві». D «Авіакомпанія просить вибачення за підроблені збори за ноги» E «Хорватія надає розклад для членства в ЄС». Ф «Перемога маленький крок для Європи». G "Microsoft пропонує винагороду за повернення залежного від ігор." H «Принц вимагає законів про тропічні ліси» А Б В Г Д Е Ж Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Перегляд телевізора має бути частиною повсякденного життя більшості дітей (16)? У нашому насиченому житті батьки настільки зайняті своєю роботою та стосунками, що дозволяють дітям проводити більшу частину свого вільного часу (17). Насправді іноді батьки настільки зайняті, що більшість із них не можуть перестати думати про приховані небезпеки безлімітного телебачення. Ризики для здоров’я, пов’язані з надмірним переглядом телевізора, численні, і їх не слід недооцінювати. Сприяв зростанню проблем (18); Уникайте регулярних фізичних вправ, які можуть призвести до проблем із серцем у подальшому житті. Відкриття дітей невідповідними матеріалами викликає психологічні проблеми, і це може статися (19). Проте найбільше занепокоєння викликає негативний вплив занадто великої кількості телебачення на ранніх етапах (20). Гра, слухання історій і спілкування з іншими дітьми є важливими для емоційного, фізичного та комунікативного розвитку дитини. Коли телебачення замінює цю діяльність, ми допускаємо невимовну шкоду. Звичайно, багато хто поспішить захистити освітню цінність телебачення, і немає сумніву, що телебаченням добре керують (21). Однак небезпеки значно переважують переваги. Якщо батьки не знайдуть часу, щоб належним чином контролювати звички перегляду телевізора своїми дітьми, здоров’я дітей страждатиме й надалі. A але це безпечно B неважлива або марна інформація C телебачення D шкодить зору E для розвитку дитини F є дуже ефективним інструментом маркетингу G може бути корисним H для підліткового ожиріння A B C D E F G H

175174 дні: тиждень Завдання 5 Прочитайте наведений текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. День Святого Валентина або любов у повітрі Це та пора року, коли пари демонструють свою любов, надсилаючи листівки, квіти та шоколад. Але День святого Валентина — це не лише публічні прояви кохання — за (22) роки він також став великим бізнесом. Тільки у Великій Британії понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів витрачається на квіти (23), а в США понад 1 мільярд доларів витрачається на шоколад. Незважаючи на те, що День Святого Валентина став глобальною індустрією, з понад 80 мільйонами троянд, проданих у всьому світі, походження цього дня невідоме та (24) залишилося в минулому. Ніхто точно не знає, ким був Валентин. (25) Деякі історики вважають, що він був римським мучеником, убитим римським імператором у 3 столітті нашої ери. Кажуть, що першу листівку до Дня святого Валентина (26) надіслав у 2010 році ув’язнений герцог Орлеанський. Вважається, що він шукав розради в ув'язненні, пишучи своїй дружині вірші про кохання. День святого Валентина або його еквівалент зараз відзначають у багатьох країнах світу. Однак традиції часто (27) відрізняються від місця до місця. Наприклад, в Японії обов’язком жінки є (28) відправляти шоколадні цукерки чоловікові, а в Кореї 14 квітня відоме як «Чорний день» і є збором (29) чоловіків, які нічого не отримали в День Святого Валентина. День Їдять макарони і жаліють один одного. Технологічний прогрес також допоміг Дню святого Валентина залишатися актуальним у 21 столітті. Електронні листівки до Дня святого Валентина стали дуже популярними останнім часом. Однак Internet Security (30) застерігає користувачів Інтернету бути обережними, оскільки зловмисники можуть використовувати електронні карти для поширення вірусів і шпигунського програмного забезпечення. Валентинки також можна використовувати для менш романтичних цілей (31). Поліція британського міста Ліверпуль розіслала валентинки злочинцям (32), які не з'явилися в суд і не сплатили штрафи. У листах написано (33): «Троянди червоні, фіалки сині, у вас є ордер на арешт, і ми хотіли б вас бачити». Хто сказав, що романтика мертва? À B C D A B C D 22 нещодавно щойно новий 23 те саме з тих пір, як 24 прихований удар головою прихований 25 хоча завжди 26 записаний запис переставити

176ТЕСТ Закінчення таблиці А Б В Г 27 різноманітні різновиди кілька подібних 28 популярна рутина буденність регулярно 29 щасливо щасливо нещасливо на жаль 30 професійні аматори спеціалісти компетентність 31 принципи об’єкт резолюції цілі 32 коли де чий 33 вірш прислів’я історія загадка А Б В Г завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Молодий грек Нарцис (34) один день у лісі, і він (35) знаходиться біля німфи Ехо. Ехо (36) пішла за ним у ліс, (37), щоб поговорити з ним, але боялася заговорити першою. Коли Нарцизо нарешті почув кроки та (38): «Хто це?» Ехо відповіло: "Хто там?" І так було, поки нарешті не з'явився Еко (39) і не побіг назустріч прекрасному юнакові. Він утік від німфи, залишивши позаду Ехо (40). Тож вона (41) провела решту свого життя в самотніх долинах і страждала від кохання, якого ніколи не відчувала (42), залишився лише її голос. Нарешті Нарцис відчував спрагу і пішов напитися зі струмка. Побачивши своє відображення в дзеркалі, вона сама того не знаючи, закохалася в нього (43). Коли вона нахилилася, щоб поцілувати його, він ніби «втік», і це розбило їй серце. Він (44) відчував ще сильнішу спрагу, але не хотів торкатися води, боячись пошкодити своє відображення, тому він нарешті помер (45) від спраги та самолюбства, дивлячись на власне відображення. Квітка нарциса виросла там, де загинула. А Б В Г 34 полювали полювали полювали 35 непоміченим непоміченим помітили непоміченим 36 тиша тиша замовкла замовчена 37 бажання бажає бажання бажане 38 крик крик крик крик крик крик крик 39 сам 40 серцерозривний розрив серця розрив серця розрив серця A B C D

177176 рівень: середній Закінчення таблиці А Б В Г 41 витрачати витрачати витрачати буде витрачати А Б В Г 42 до 43 сам 44 рости рости 45 до продовжувати писати 46. Уявіть, що ви готуєтесь до подорожі. Ви плануєте бути далеко від дому на два тижні. Який одяг і засоби особистої гігієни ви б взяли з собою і чому? Напишіть індивідуальний план (не менше 100 слів). Обґрунтуйте свій вибір конкретними причинами та деталями.

178ТЕСТ Бланк відповідей У завданнях правильну відповідь позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

179178 днів: 2 дні: 2 дні ВІКТОРИНА 8 Reading Task 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (1) Шотландія є найпівнічнішою країною Великобританії та має близько 790 островів біля узбережжя, де проживає 130 осіб. Шотландія відома своїми приголомшливими пейзажами та прекрасними пляжами та озерами, які є прісноводними. У Шотландії є понад 600 квадратних миль озер, найвідомішим з яких є Лох-Несс. (2) Населення становить трохи більше 5 мільйонів людей, що становить приблизно 8,5% від загальної чисельності Великобританії. Понад 2 мільйони з них проживають у Глазго та Единбурзі, а майже половина населення Шотландії проживає в центральній смузі, де розташовані найбільше місто (Глазго) і столиця (Едінбург). (3) Шотландія також є домом для одного з найбільших мистецьких фестивалів у світі. Цей фестиваль широко відомий як Единбурзький фестиваль, але насправді це серія різних фестивалів, які проводяться в різні пори року, хоча багато з них також проводяться в серпні та вересні. Багато людей чули про фестиваль Fringe, але є також Міжнародний фестиваль, Кінофестиваль, Дитячий фестиваль і Edinburgh Mela, міжкультурний фестиваль. У музичному плані Шотландія нещодавно випустила гурти Travis і Franz Ferdinand, а серед інших відомих шотландців – Юен МакГрегор, Шон Коннері та Дж.К. Роулінг. (4) У липні 1999 року відбулося урочисте відкриття парламенту Шотландії, першого за більш ніж 300 років відтоді, як Шотландією керував Лондон. Обов’язки парламенту Шотландії включають охорону здоров’я, освіту та місцеве самоврядування.

180ДОКАЗ (5) Типові шотландські зображення часто зосереджуються на таких речах, як тартан, кілти, верес, хаггі та поля. Вони все ще є частиною країни, але сучасна Шотландія також робить собі ім’я в інших сферах, наприклад, у своїй процвітаючій індустрії комп’ютерних ігор. A Цікаві місця в Шотландії B Політичні події C Шотландська кухня D Мистецькі та музичні події E Стереотипи F Люди в Шотландії G Освітні стандарти H Де це A B C D E F G H Завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Британська сім'я сьогодні. Традиційна британська модель сім'ї, коли працюючий батько та мати, яка сидить вдома, виховує двох дітей, значно змінилася за останні 20 років. Найбільшу зміну спричинило збільшення рівня розлучень. Сьогодні майже два з трьох шлюбів розриваються, в результаті чого багато дітей живуть з одним із батьків і бачать іншого лише на вихідних або у відпустку. Також зросла кількість працюючих матерів. Різке збільшення розлучень змусило багатьох жінок працювати, щоб утримувати себе та своїх дітей. Навіть якщо немає розлучення, виживання багатьох сімей залежить від роботи обох батьків. Це призвело до збільшення кількості послуг з догляду за дітьми, хоча вони можуть бути дуже дорогими та їх важко знайти в багатьох регіонах. Крім того, жінки не щасливіші, залишаючись вдома та піклуючись про дітей, і багато з них заробляють стільки ж, а то й більше, ніж чоловіки на своїй роботі. Однак ці зміни не мали абсолютно негативного впливу. Тепер жінкам набагато легше мати роботу і хорошу зарплату. Хоча важко бути працюючою матір’ю, це стало нормою і більше не сприймається як щось погане для дітей. Щодо самих дітей, то деякі люди стверджують, що сучасні діти ростуть більш самостійними та зрілими, ніж у минулому. З раннього дитинства вони повинні відвідувати дитячий садок і тому звикли до соціальної поведінки та спілкування з новими людьми. Незважаючи на те, що традиційний образ сім’ї більше не застосовується в сучасній Британії, сьогоднішня сім’я продовжує виховувати щасливих і процвітаючих дітей.

181180 днів: пологи А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 6. На думку автора, традиційна британська сім’я А означає батька-працівника і матір-домогосподарку. B означає працюючого батька та працюючу матір. C ніколи не існувало. D дуже змінився за останні 20 років. 7. У наш час шлюби закінчуються розлученням. А два з трьох Б один з трьох В три з трьох Г два з чотирьох 8. Які сучасні діти? A Вони більш комунікабельні та яскравіші, ніж попередні діти. B Вони більш ввічливі та дитячі, ніж попередні діти. C У минулому вони більше залежать від дорослих, ніж діти. D Вони більш незалежні та зрілі, ніж діти минулого. 9. У дитячих садках діти поводяться по-комунальному. Б поводитися добре. C поводиться незалежно. Будьте добрими до незнайомців. 10. Зростання кількості розлучень означає, що багато дітей допомагають своїм матерям заробляти гроші. Багатьом чоловікам доводиться змінювати роботу, щоб прогодувати себе та своїх дітей. Багато жінок змушені працювати, щоб прогодувати себе та своїх дітей. D Багатьом жінкам доводиться змінювати роботу, щоб прогодувати себе та своїх дітей. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) London Marriott Hotel Regent's Park 128 King Henry's Road Belsize Park London Тип розміщення: Готель. Готель London Marriott Regent's Park розташований лише за кілька хвилин від таких місцевих визначних пам'яток, як крикетний майданчик Lords Cricket Ground і Лондонський зоопарк. Він стане ідеальним місцем для будь-якого свята. До послуг гостей велика зона відпочинку з басейном, парною, сауною та тренажерним залом.

182ЕКСПЕРИМЕНТ Щоб скуштувати сучасну кухню, вирушайте до середземноморського ресторану, а для більш неформального меню ідеально підійде кафе-бар Chat. (12) Americana Hotel 172 Gloucester Place Regent's Park Primrose Hill London Тип розміщення: Бюджетне розміщення. Готель Americana розташований у самому центрі Лондона, звідки можна дістатися до всіх визначних пам'яток і бізнес-центрів Лондона. Усі номери оснащені всіма сучасними зручностями, зручною телевізійною кімнатою та баром. У готелі також є ліфт і номери на першому поверсі для зручного доступу. (13) Ballards Farm Cottage Big Devon Тип проживання: Котедж. Котедж Ballards Farm розташований у місті Біг-Девон. Цей чарівний будинок для відпочинку пропонує чудові пейзажі та комфортабельні номери. З котеджу можна прогулятися лісами та парками, а також є 5 полів для гольфу, які легко дістатися. У Біг-Девоні, приблизно за 1 милю, є кілька кафе та пабів. (14) Duke of Leinster Hotel 20 Leinster Gardens London Тип розміщення: Готель. Duke of Leinster - це елегантний тризірковий готель. Як і належить готелі з таким унікальним характером, кожен з його 36 номерів індивідуально мебльований і декорований, нещодавно відремонтований з урахуванням високих стандартів комфорту, і всі номери мають найсучасніші зручності, включаючи фен, сейф, привітальний набор і телефон. з точкою модему, супутниковим телебаченням і міні-баром. (15) Tudor Inn 78 Warwick Way Тип розміщення: Inn. Наш готель типу "ліжко та сніданок" займає елегантну будівлю 19 століття. Зручно розташований за декілька хвилин ходьби від відомих пам'яток, таких як Букінгемський палац, Біг-Бен, Лондонське око та Вестмінстерський собор. Площа Пікаділлі (Вест-Енд) також розміщена за 20 хвилин ходьби. Усі наші номери добре спроектовані та мебльовані відповідно до високих стандартів чистоти та обслуговування. У кожному номері є кольоровий телевізор, фен, безкоштовний чай і кава на замовлення, прямий телефон.

183182 дні: проживання. Цей À B C D E F G H A готель є найкращим місцем для будь-якої події. B пропонує номери з окремою ванною кімнатою. C пропонує розміщення за межами Лондона. D розташований у центрі міста та пропонує всі сучасні зручності. І це правильний вибір для вас, хто шукає розкоші. Елегантний готель типу "ліжко та сніданок" F розташований у будівлі 19 століття. G має унікальний характер та індивідуально оформлені номери. З вікон відкривається вид на парк. Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 8 найкращих порад щодо боротьби з глобальним потеплінням. Сьогоднішня спекотна задушлива погода змушує нас думати про те, як трохи охолодитися. Маючи це на увазі, ми зібрали вісім найкращих способів, якими споживачі можуть заощадити 22 тонни вуглекислого газу (16). Зробіть ці маленькі і не дуже маленькі кроки, і ви допоможете забезпечити більш комфортне майбутнє для всіх нас (усі скорочення CO2 є середньорічними). 1) Замініть п’ять лампочок у вашому домі на КЛЛ: заміна цих 75-ватних ламп розжарювання на 19-ватні КЛЛ може заощадити 275 фунтів CO2. 2) Замість коротких перельотів приблизно на 500 миль (17) і уникнення 310 фунтів CO2 3) Замініть холодильники, яким більше 10 років, на поточні моделі Energy Star, які є більш енергоефективними (18). 4) Пропустіть восьмихвилинний душ (19), щоб заощадити £513. 5) Якщо можливо, сушіть одяг надворі на мотузці (20). Висушування на повітрі половини вашого завантаження заощаджує 723 фунтів CO 2 . 6) Зменшіть споживання червоного м'яса. Оскільки для виробництва червоного м’яса використовується більше викопного палива, ніж риби, яєць і птиці, перехід на ці продукти може зменшити ваш вуглецевий слід на 1000 фунтів. 7) Залиште машину вдома та заберіть її (21). Використовуючи трамвай для середньої поїздки довжиною 12 миль у США, ви заощадите на 1366 фунтів менше CO2 під час руху. Стандартні дизельні міські автобуси можуть заощадити 804 фунти стерлінгів, а користувачі метро – 288 фунтів стерлінгів.

184ДОКАЗ ) Нарешті, підтримайте створення вітрових, сонячних та інших систем відновлюваної енергії, вибираючи зелену електроенергію, якщо ваш постачальник енергії пропонує це. A працювати за п’ять хвилин B на громадському транспорті C Покладатися на обігрівач на природному газі D або кімнатну полицю E і заощадити понад 500 фунтів CO 2 F кожен з нас виробляє G заощадити 226 фунтів за допомогою кондиціонування повітря H сісти на поїзд A B C D E F G H Вправа 5 Прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 27 лютого 2008 року у Великій Британії сталося щось дуже незвичайне (22): стався дуже сильний землетрус. Це був найбільший землетрус у Великобританії за останні 25 років. Раніше були лише дуже невеликі поштовхи, але для цього вони стали незначними (23). Його відчували на великій території країни (24), від далекого півночі до Единбурга в Шотландії до Плімута в південній Англії (25). Епіцентр землетрусу знаходився в невеликому містечку в графстві Лінкольншир, приблизно за дві з половиною-три години їзди на північ від Лондона. Його магнітуда становила 5,2 бала за шкалою Ріхтера. У новинах було багато (27) людей, які відчули рух землі. Один чоловік сказав: «У нас була сильна вібрація і тремтіння стін і таке інше, шум йшов зі стелі». Я вийшов з труби і впав на землю! Причиною найсерйозніших ушкоджень під час землетрусу (28) став обвал димаря; Один чоловік зламав ногу, коли на нього впала труба. (29) Чоловік, який говорив з BBC, описав момент землетрусу: «Все тремтіло. Коли (30) це сталося, ми всі вийшли і побачили, що всі вийшли на вулицю, і (31) це був землетрус». На диво, величезний бум, який відчули багато людей, завдав незначних матеріальних збитків. Більшість британців (32) дізналися б, що землетруси у Великобританії відбуваються щороку, але більшість із них настільки незначні, що залишаються непоміченими. Магнітуда цього землетрусу дуже мала порівняно з іншими (33) катастрофами, які потрапили в заголовки міжнародних газет, але він, безумовно, став великою несподіванкою для тих, хто постраждав.

185184 дні: доставка A B C D A B C D 22 щасливий загартований трапився поранений 23 порівняти порівняти порівняти порівняти 24 двоє пішки 25 вартість шар узбережжя окупація 26 область район регіон область 27 коментарі замінити звіти переглянути 28 можливо ймовірно можливо певний 29 інший інший інший інший 30 добре швидко рано незабаром 31 виконано оцінено усвідомлено усвідомлено 32 здивовано подолати надлишок надмірність 33 органічне чисто природне тілесне завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Колишня знаменитість Кожного разу, коли 34-річний Джо Менголд відвідував свій місцевий магазин чи кафе чи йшов своєю вулицею, він уважно дивився на інших людей. Він хотів перевірити, чи не напали на нього люди (35). Він хотів побачити, чи хтось його впізнав. Джо опинився в дивній ситуації. Два роки тому він (36) не міг пройти більше ніж кілька кроків, перш ніж хтось зупинив його і запитав, чи це він, а потім попросив автограф або фото. Два роки тому Джо Менголд був «Джо з HouseMates». HouseMates було одним із найуспішніших реаліті-шоу всіх часів. Мільйони і мільйони людей дивилися Housemates. Джо був у знаменитому будинку разом з усіма іншими. Мільйони і мільйони людей дивилися на Джо щоранку, коли він вставав (37), щодня, коли він їв і розмовляв з іншими вдома, і навіть щовечора, коли він був (38). Правду кажучи, йому (39) не дуже сподобався будинок його сусідів по кімнаті. Він не любив, щоб за ним весь час спостерігали. Але оскільки він першим покинув будинок своїх співмешканців, у нього було більше часу, щоб насолодитися своєю славою. Йому подобалося бути знаменитим, але йому не подобалося, коли його зупиняли кожні п’ять хвилин, йому не подобалося, що він не міг пройти вулицею, щоб люди не показували на нього пальцями та кричали на нього. Йому сподобалося (41) «Джо Менголд», а не «Джо з «Сусідки», яке, здавалося, було його новим ім’ям. Однак бути відомим було (42) краще, ніж бути колишнім відомим. Зараз я був (43). Він думав зайнятися чимось іншим у своєму житті, але правда полягала в тому, що Джо ні в чому не вдавався.

186ДОКАЗ У мене було декілька робіт, але я ніколи ні в чому не досягав успіху. HouseMates був єдиним успіхом у його житті. Він думав, що (44) гірше: бути відомим чи не бути відомим. Обидва, на його думку, були кращими за колишніх знаменитостей. Одного разу до нього підійшла жінка. «Вибачте, сподіваюся, ви не заперечуєте, якщо я запитаю». "Даремно." «Ти колись був Джо з Housemates?» Подзвонив Менгольд. "Вау! Який сюрприз! Джо з Housemates! Неймовірно!" Жінка посміхнулася й озирнулася, наче не могла повірити, що вона єдина людина, яка впізнала Джо з HouseMates. Слухай, — продовжила вона. — Чому? Джо запитав: «Я працюю в телевізійній компанії, і ми (45) маємо чудову ідею». «О так. Про що це?» «Давайте зробимо реаліті-шоу». «У цьому немає нічого дивного», — сказав Джо. «Ні, але це буде інше. Це реаліті-шоу збирає на шоу людей, які вже мали історію, і збирає їх разом в одному великому будинку!!!" "О, - сказав Джо, - яка цікава ідея. Я не впевнена, що це справді я." "Ти будеш чудовим у цьому!" - сказала жінка. "щойно закінчив щойно закінчив A B C D

187186 днів: лист відправлено 46. Уявіть, що ваш кореспондент з Англії приїжджає до вашого міста/містечка і хоче дізнатися про нього більше. Напишіть листа, у якому щось розповідатиметься про ваше місто, використовуючи такий план: ПЛАН Вступ Параграф 1: Ласкаво просимо; кілька слів про мету вашого написання. Основна частина параграфи 2, 3: Напишіть, де розташоване ваше місто/муніципалітет, яке воно велике, скільки в ньому мешканців, на якій річці воно розташоване та які цікаві місця. Висновок Параграф 4: Скажіть, що ви пишаєтесь своїм містом і дуже любите його; Заключні слова; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси. Почніть так: Шановний, я з нетерпінням чекаю вашого візиту в Україну. Дозвольте мені розповісти вам дещо про те, де я живу. найкращі побажання,

188ТЕСТ Бланк відповідей У завданнях правильну відповідь позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

189188 днів: безкоштовна пробна версія 9 Завдання для читання 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (1) Стратфорд-(ап)он-Ейвон розташований на річці Ейвон у серці Англії та найбільш відомий як місце народження найбільшого англійського поета та драматурга Вільяма Шекспіра. Стратфорд-(ап)он-Ейвон є домом для Королівської Шекспірівської компанії, п’яти історичних будинків, пов’язаних з Бардом, і безліч інших визначних пам’яток. Ідеальне поєднання старого й нового, це процвітаюче ринкове місто є чудовим місцем для спокійного відпочинку в мальовничій місцевості. (2) Стратфорд-(ап)он-Ейвон має багато історичних пам'яток, які справді варто побачити. Дослідіть місце народження Шекспіра, щоб отримати захоплюючу інформацію про його життя та часи, а також відвідайте одну з церков Святої Трійці, щоб побачити його гробницю. Подивіться його найкращі твори в театрі Courtyard, головній постановці Королівської Шекспірівської компанії. (3) Окрім літературних зв’язків, у Стратфорді та його околицях є багато чого побачити та чим зайнятися. Здійсніть круїз по річці Ейвон, досліджуйте місцевість на автобусі з пересадкою, приєднайтеся до однієї з пішохідних екскурсій і відкрийте для себе деякі з найкрасивіших будинків і садів Великобританії. (4) Коли ви будете готові до післяобіднього чаю, обіду або класичної кухні, у Stratford-(up)on-Avon знайдеться щось на будь-який смак і бюджет. Насолоджуйтеся місцевими органічними фруктами та овочами, сирами, продуктами та іншими смачними стравами, які готують у найкращих кафе Стратфорда. (5) У Стратфорді (ап)он-Ейвон є чим зайнятися та подивитися. Тож не витрачайте час на очікування в чергах, купуйте квитки на потяг та атракціон онлайн! À B C D E F G H A Купуйте перед польотом B Шопінг C Пам’ятки D Ідеальне поєднання старого та нового E Культура та історія F Їжа G Фестивалі H Відвідайте музей Шекспіра

190Контрольне завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Festas no Jardim Real Щороку Festas no Jardim Real відвідує понад 30 000 людей. Служіть сьогодні Її Величності, щоб відзначити видатну державну службу та внесок у суспільство. Вхід лише за запрошеннями, і всі запрошення надсилаються лордом-камергером від імені королеви. Насправді всі заходи плануються офісом лорда-камергера. Однією з особливостей цих вечірок є довгі черги. Якщо ви думали, що черги біля Millennium Dome погані, зачекайте, поки вас запросять на вечірку в Королівському саду. У якийсь момент ви вручаєте запрошення, і відчуття переповненості ніби зникає в самому саду замку. Одягнені гвардійські йомени, лицарі зі зброєю та лицарі-ашери несуть відповідальність за нагляд за гостями та за те, щоб привести деяких (не всіх) з них на розмову з королевою. Коли члени королівської родини залишають палац, лорд-камергер йде поруч з королевою, а інші члени розходяться різними шляхами, щоб вони могли спілкуватися з якомога більшою кількістю людей. Після зустрічі з різними представниками громадськості королева п’є чай у королівському наметі, потім зустрічає поважних гостей із Співдружності й повільно повертається до палацу. Дрес-код на цих заходах дуже суворий. Очікується, що чоловіки будуть носити ранковий одяг, повсякденні костюми або уніформу, тоді як жінки повинні носити вечірній одяг (як правило, з капелюхом). Однак можна використовувати і національний костюм. 6. З тексту випливає, що Royal Garden Party відбувається кожні два тижні. B щорічна подія, яка приваблює багато відвідувачів. C відвідують лише члени королівської родини. D було організовано, щоб дозволити лорду-канцлеру винагороджувати державні заслуги. 6 А Б В Г 7. Людину можна запросити на вечірки в Королівському саду, якщо вона має квиток. Б є членом королівської родини. C має запрошення. D забронював домовленість заздалегідь. 7 A B C D 8. Лицарі у формі гвардії, лицарі зі зброєю та лицарі-носії відповідають за безпеку королеви. B Обслуговування гостей. C переглядає запрошення. Г Нагляд за відвідувачами Співдружності. 8 А Б В Г

191190 днів: День 9 A B C D 9. З тексту ми знаємо, що деякі з гостей можуть говорити з Королевою. B. Члени королівської родини зазвичай не контактують з гостями. C Після зустрічі з кількома представниками громадськості королева п'є чай з гостями з Співдружності. Не можна носити традиційний одяг, оскільки існує суворий дрес-код. 10 А Б В Г 10. Під «ранковою сукнею» (останній абзац) автор А має на увазі костюм, який носять чоловіки в дуже офіційних випадках. B Одинарний виріб для жінок або дівчат, який покриває тіло та досягає ніг. Елегантна сукня підходить для напівофіційних світських заходів. Подаруйте військову форму. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) Йосемітський національний парк Це один із найвідоміших національних парків у світі. Парк був створений в 1980 році в американському штаті Каліфорнія. Він розташований у східно-центральній Каліфорнії, затьмарений знаменитим і вражаючим видом на Сьєрра-Неваду. Парк займає загальну площу 761 266 га. Це популярне туристичне місце, і близько 3,5 мільйонів людей відвідують це вражаюче природне місце щороку. На додаток до різноманітних природних середовищ існування, це місце також відоме вражаючою долиною Йосеміті, яка лежить на південному заході парку. Місцевість відома своїми гранітними скелями та красивими водоспадами. (12) Єллоустонський національний парк Єллоустонський національний парк розташований у Сполучених Штатах і був створений у 2011 році. Практично це був перший національний парк, який було створено. Парк унікальний різноманітними екосистемами та субальпійськими лісами. Іншими найпопулярнішими об’єктами цього парку є природні гейзери, найвідомішим з яких є гейзер Old Faithful. Парк також є чудовим місцем для туристів і пропонує багато можливостей, таких як прогулянки на човні, катання на конях тощо. Тут також дозволено ловити рибу в озерах і струмках, тому, звичайно, немає кращого місця, ніж цей парк, якщо ви хочете порибалити. . (13) Національний парк Блакитні гори Цей відомий парк розташований у Новому Південному Уельсі, Австралія. Парк знаходиться всього в 81 км від Сіднея, тому будь-хто може легко дістатися до місця прямо з центру міста. Національний парк, розташований у регіоні Блакитних гір, є ще одним вражаючим місцем для відвідування.

192ВІКТОРИНА Блакитні гори, наповнені природним блакитним серпанком, пропонують одні з найзахоплюючіших краєвидів у світі. У цьому місці є багато красивих пам'яток, і найвідоміша з них - Las Tres Hermanas. Для тих, хто хоче заглибитися в регіон, є денні та нічні прогулянки, щоб познайомитися з прекрасним місцем зблизька. (14) Національний парк Глейшер Бей Розташований у штаті Аляска, парк відомий своїми 16 плаваючими льодовиками. Парк і прилегла до нього бухта є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також домом для морських мешканців, таких як кити, моржі та тюлені. (15) Національний парк Каньйонлендс Національний парк Каньйонлендс, розташований в штаті Юта в місці злиття річок Колорадо і Грін, пропонує одні з найбільш захоплюючих краєвидів навколишніх каньйонів і каньйонів. Цей національний парк А розташований у місці злиття двох річок. Б — дім для морських істот. C включає найвищу вершину Північної Америки. D пропонує можливість рибалити, а також прогулянки на човні та верхову їзду. А ще він славиться своїми гранітними скелями та красивими водоспадами. Своєю назвою він зобов’язаний більш ніж 200 природним пісковиковим аркам, утвореним природним процесом ерозії. G славиться своїми ведмедями, вовками та стадами лосів і карібу. H легко дістатися з центру міста. À B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте наведений текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Бонд повертається Шанувальники Джеймса Бонда з нетерпінням чекають виходу нової книги про Бонда «Devil May Care», яка буде опублікована 28 травня. Ян Флемінг був творцем вигаданого персонажа Джеймса Бонда 007 і написав 14 книг про Бонда (16). ), включаючи деякі з найвідоміших, як-от Casino Royale, Diamonds are Forever і Goldfinger. Ян Флемінг помер у 1964 році, але в спадок залишився Бонд (17). Себастьян Фолкс, відомий романіст, отримав замовлення написати останню книгу про Бонда. Фолкс не є письменником (18 років), тому було припущення, що він намагатиметься написати успішний роман про Бонда. У рецензії в британській газеті Guardian говориться: «Книга, однак, є розумним і цікавим актом літературного воскресіння». "

193192 Days: Delivery A B C D E F G H Дія відбувається в 1967 році під час холодної війни, за чутками, «Devil May Care» знову стане Бондом, який подорожує між континентами, виступаючи в екзотичних місцях і в деяких частинах світу (19). Справедливо сказати, що Джеймс Бонд став відомим і продовжує справляти величезний вплив на жанр трилера (20). Це подвійний бонус для шанувальників Бонда, оскільки новий фільм про Бонда нещодавно вийшов у кінотеатри. Назва нового фільму була «Квант милосердя» — дуже заплутана назва, оскільки буквально «квант» означає найменшу кількість чогось, зокрема енергії, а «комфорт» означає когось або щось, що пропонує комфорт у час смутку. смуток чи розчарування Деніел Крейг був наймолодшим Джеймсом Бондом і (21). Новий фільм був продовженням «Казино Рояль» 2006. Крейг сказав, що вважав «Казино Рояль» «прогулянкою в парку» порівняно з «Квантом милосердя». A через його B фільми більшість людей спочатку думає C про найцікавіші міста D підкреслив потребу в пригодах E відомий тим, що пише трилери F продовжує G протягом свого життя H знову знявся у фільмі «Квант милосердя» Завдання 5 Прочитайте текст і продовження. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 1 вересня країни Європи вирішили перейти на більш енергоефективні лампочки (22). Новий (23) передбачає, що Європа поступово відмовиться від 100-ватних лампочок. Європейські чиновники намагаються переконати людей у ​​27 європейських країнах використовувати довговічні флуоресцентні або галогенні лампи (24). ЄС очікує від своєї політики скорочення викидів парникових газів (25) і зниження рахунків за електроенергію. Споживачі все ще можуть купувати старі енергоємні лампочки, але лише доки їх немає. Компанії більше не можуть виробляти їх у Європі, а магазини не можуть їх імпортувати чи продавати. Нові лампи можуть забезпечити енергозбереження до 75 відсотків (26) порівняно з традиційними лампами. Це економить родині (27) (євро) близько 50 євро на рік. Зі 100-ватною лампочкою трохи (28) історії зникає. Європейці використовували їх з тих пір, як Томас Едісон винайшов їх більше століття тому. Не всі раді цій зміні. Органи охорони здоров'я Великобританії (29) про людей зі світлочутливими станами. Активіст Девід Прайс сказав, що уряд (30) викликає стурбованість суспільства. За його словами, енергозберігаючі лампочки можуть викликати сильні головні болі у багатьох людей, викликати проблеми зі шкірою та захворювання. Велика британська газета (31) активіст. Daily Mail розповсюдила 25 000 традиційних цибулин квітів. Він заявив, що було «(32) більше європейського втручання у британські справи». Продажі 100-ватних лампочок стрімко зросли по всій Великобританії (33).

194ВІКТОРИНА A B C D 22 світіння яскраве світло спалах 23 правила правила правила правила 24 крім заміни тому що 25 вода газ вогонь повітря 26 вгору 27 норма другий рівень середній режим 28 шматки мирний горох компост 29 хвилювання фобія страх хвилювання 30 ігнорувати ігнорувати ігнорувати 31 утримувати підтримку підтримувати Утримувати 32 обурення невдача екстер’єр екстер’єр 33 місяць хмара небо планета А Б В Г завдання 6 Прочитайте поданий нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Космічний човник «Індевор» і (34) сім астронавтів благополучно повернулися на Землю в неділю. Endeavour приземлився в Каліфорнії (35) у рамках 16-денного плавання. Порівняно коротка космічна подорож (36) (37) 6,6 мільйонів миль і 250 навколоземних орбіт. « Ласкаво просимо (38). Це був чудовий кінець фантастичного польоту», – сказав по радіо Mission Control. «І нам пощастило опинитися тут, у Каліфорнії», — відповів командир космічного човника Крістофер Фергюсон. (39) Колишній житель космічної станції Грегорі Чамітофф, який був запущений з планети на ракеті в кінці травня, повернувся з шестимісячної місії. Хоча НАСА завжди (40) хотіло посадити космічні човники на своїй базі у Флориді, а там і сім’ї астронавтів (41), але бічний вітер на злітно-посадковій смузі у Флориді був надто сильним і назрівали шторми. Перспектива Монтега була настільки ж гнітючою; Тож представники NASA сказали, що немає сенсу (42) залишати Endeavour на орбіті ще один день, якщо погода (43) у Флориді покращиться. Коли «Індевор» проходив повз Х’юстон, штаб-квартиру управління польотами, Фергюсон помітив погану погоду у Флориді. «Я вважаю, що ви прийняли правильне рішення», — сказав він по радіо. Транспортування автобуса з Каліфорнії до Флориди займає близько тижня (45) і коштує 1,8 мільйона доларів.

195194 дні: доставка A B C D A B C D 34 це ваш 35 пункт призначення закінчується кінцевий пункт призначення 36 шаттл s шатл шатл шаттл 37 покрито покрито покрито покрито покрито 38 назад до 39 повернулася вона повернулася повернулася 40 я віддаю перевагу я віддаю перевагу я віддаю перевагу я віддаю перевагу я віддаю перевагу 41 чекати йти чекай чекав , чекав 42 робити, йти, би, 43 не очікував, не очікував, не очікував, не очікував, 44, вгору, вниз, вгору, всередині, 45, отримати, отримати, отримати, get, get, get, Писання, 46. Деякі люди проводять все життя в одному місці. Інші переїжджають кілька разів у своєму житті в пошуках роботи, дому, громади чи навіть кращої погоди. Що ви віддаєте перевагу: залишатися в одному місці чи переїжджати в пошуках іншого місця? Обґрунтуйте свою думку аргументами та конкретними прикладами (не менше 100 слів).

196ТЕСТ Бланк відповідей У завданнях правильну відповідь позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

197196 днів: безкоштовна пробна версія 10 читацьке завдання 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Таємниця британських замків Хочете дізнатися секрет про британські замки? Вони справді є твоєю найсміливішою мрією. Мальовниче розташоване, просякнуте історією та розташоване по всій країні, тут є замок на будь-який смак. Ось деякі з наших улюблених дивовижних фортець. (1) Столиці Великої Британії є домом для дуже різних і дуже особливих замків. Без коштовностей корони, ворон і тисячолітньої історії Лондонський Тауер був би просто замком світового класу. Единбурзький замок нагороджує прогулянку Королівською Милею. Вікторіанська реконструкція Кардіффського замку перетворила середньовічний курган на щось набагато більш вражаюче. Але що робить ці замки особливими, так це те, що вони є частиною більшої спадщини, яку ви можете досліджувати по всій Британії. Не пропустіть їх, але переконайтеся, що це не єдині замки, які ви збираєте, подорожуючи країною. (2) Замок Ейлін Донан може бути вражаючим. Після годин їзди, прогулянок або їзди на велосипеді ви не можете позбутися відчуття, що ви були тут раніше. Відокремлена фортеця з’являлася в багатьох фільмах і телешоу, особливо в «Горець» і «Світу недостатньо» Джеймса Бонда. Така ж драматична та візуально приголомшлива в реальному житті, як і на фільмі, Ейлін Донан є обов’язковою зупинкою на шляху до Скай або Північно-Західного нагір’я.(3) Дні слави будівництва замків закінчилися з епохою мечів і обладунків. але ви все одно можете зануритися в життя сучасного замку Британії. Національний фонд пропонує робочі канікули в ряді об’єктів, зокрема в замках. Інші замки по всій Великобританії наймають оплачуваних і неоплачуваних літніх працівників. Тому, якщо ви застрягли в одному місці, зв’яжіться з ними напряму. (4) Британські замки не були б такими, якби не були історії про брязкіт ланцюгів, крики, що холонуть кров, і безголових лицарів. Замок Ґлеміс у центральній Шотландії претендує на те, щоб бути найбільш привиденим, хоча Чіллінгем у Нортумберленді має таке ж право на це звання. Обидва містять десятки історій про привидів і регулярні моторошні привиди. Але якщо ви відвідаєте замок взимку або в бурхливу ніч, ви подумаєте, що в кожній фортеці, вежі та палаці живе нещасний дух. (5) Брязкіт мечів і гуркіт битви лицарів досі можна почути із замків по всій Британії, і дітям це сподобається. Два найкращих місця

198Уорікський замок і Королівський арсенал Лідса — чудові місця, де діти можуть випробувати лицарські здобутки, але жоден замок не обійдеться без темних підземель і однієї чи двох історій про привидів, які порадують маленьких відвідувачів. A Столичні замки B Ноч у замку C З телевізора D Найкращий замок, про який ви ніколи не чули E Замки для дітей F Валлійські чудеса G Волонтер у замку H Найпримарніший квест Британії 2 Прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Ласкаво просимо на щорічний Фестиваль Мистецтв Заходу. Відвідувачі фестивалю можуть отримати програму фестивалю безкоштовно. У цій програмі ви легко знайдете час і місце кожного фестивального виступу та події. Хочу розповісти про нашу розважальну програму. Початок вечірки о 15:00. з класичним концертом, де скрипалі з різних країн Східної Європи виконують низку класичних творів відомих композиторів. Якщо ви бажаєте побувати на цьому концерті, будь ласка, прийдіть до концертної зали на другому поверсі о 14:45. м. Пізнє прибуття не приймається. Для всіх, хто цікавиться літературою, о 17:00 молодий письменник Ларрі Хіггінс читатиме власні твори. На додаток до своїх найвідоміших оповідань Mr. Хіггінс сьогодні прочитає деякі зі своїх улюблених резюме. У книжковому магазині можна купити примірники його оповідань, на яких Ларрі з радістю поставить автограф, коли його попросять. Якщо ви захоплюєтеся живописом, можете відвідати виставку сучасного мистецтва. Опівдні там представить свої картини відома художниця Вікторія Серебрянська. Відвідувачам, які бажають побачити Вікторію Серебрянську, варто йти в інший кінець галереї. О 16:00 починається дитяче шоу зі спеціальною розвагою для дітей з музикою, танцями та театром. в кімнаті. У зв'язку з обмеженим простором у кімнаті, просимо батьків не супроводжувати дітей. Вам допоможуть працівники фестивалю. À B C D E F G H 6. Оголошення має на меті поширити інформацію про артистів, які беруть участь у програмі. Б для інформування відвідувачів про бонуси. C для інформування вас про час і місце проведення фестивальних заходів та виступів. Г повідомити про вартість квитків. 7. Фестиваль розпочинається дитячою виставою А. Концертом Б з класичною музикою. С Виставка сучасного мистецтва. Г Читати оповідання. 6 7 А Б В Г А Б В Г

199198 днів: Доставка А Б В Г А Б В Г А Б В Г 8. Концерт відбудеться в залі А. Б Концертного залу. С в книгарні. D в іншому кінці галереї. 9. пан Хіггінс — музикант. Б — поет. C письменник. Подаруйте художника. 10. Яка подія відбувається з іншого боку галереї? Розпродаж книги Mr. Хіггінс. Б Класичний концерт. C Виставка сучасного мистецтва. Д Вистава для дітей. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Найпопулярніші вакансії сьогодні (11) Аналітик мережевих систем Еволюція ІТ призвела до збільшення кількості організацій, які займаються встановленням та обслуговуванням мережевих комунікацій. Системні аналітики вирішують проблеми, пов'язані з мережевими обчислювальними технологіями. (12) Фельдшери Фельдшери підготовлені для надання діагностичних, лікувальних та профілактичних медичних послуг під медичним наглядом. Основні медичні підрозділи включають сімейну медицину та педіатрію. (13) Інженер-програміст У міру розвитку ІТ зростає і робота інженерів-програмістів, які проектують і розробляють нові програмні системи. Інженер аналізує потреби користувачів і розробляє програмне забезпечення або програми для задоволення цих потреб. (14) Інструктори з фітнесу. Інструктори з аеробіки та інструктори з фітнесу навчають групам та окремим особам різноманітні фізичні навантаження. Все більше і більше людей інвестують час і гроші у своє дозвілля, а це означає, що можливості для працевлаштування фітнес-тренерів збільшуються. (15) Стоматологічні гігієністи Оскільки наша медична спільнота приділяє все більшу увагу здоров’ю ротової порожнини та збереженню природних зубів, можливості роботи для стоматологічних гігієністів збільшаться. Стоматологи-гігієністи оглядають ясна та зуби пацієнтів, видаляють сміття, роблять рентгенівські знімки тощо.

200ТЕСТ Люди цієї професії піклуються про ясна та зуби пацієнта. B працювати з відповідним програмним забезпеченням для отримання та відображення даних. C повинен розуміти всі аспекти системи баз даних організації. D Створювати нові програми та іншу робочу інформацію, яку використовує комп’ютер. І вони кваліфіковані, щоб обслуговувати лікаря та виконувати рутинні клінічні процедури під наглядом лікаря. F Розв’язувати задачі, пов’язані з технологією комп’ютерних мереж. G користуються все більшим попитом. H перевіряє, лікує та діагностує захворювання тварин À B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Для шопоголіків післяріздвяний період означає лише одне: розпродажі! По всій країні падає в ціні одяг, електроніка, предмети домашнього вжитку тощо, але Лондон — це те місце, куди можна піти за серйозними покупками, і ви, звичайно, можете (16). Розпродаж розпочинається в День подарунків, 26 грудня, і триватиме до січня, але найбільш завзяті шукачі вигідних пропозицій прибувають раніше (17 числа). Біля магазинів на Оксфорд-стріт вишиковуються черги ще до початку передсвітанкових розпродажів. У Брент-Кросс на півночі Лондона понад 1000 людей стояли в черзі на розпродажі одягу «Next» о 3:30 ранку (6 вечора). Деякі сміливці навіть отаборилися перед наметами, щоб бути першими в черзі. Покупці, які збиралися відвідувати магазини, отримували знижки до 80%. Коли розпродаж був у розпалі, магазини були заповнені вщерть понад півмільйона людей (19). Найвідоміші магазини включають найбільші та найпрестижніші магазини, такі як Harrods, Selfridges, Liberty та John Lewis. Універмаги завжди є хорошим варіантом, швидше за все, ви знайдете все, що вам потрібно, під одним дахом (20)! Це чудовий час, щоб запастися дешевими гаджетами, і немає кращого часу, щоб інвестувати в дизайнерську моду. Деякі люди ведуть своїх подруг по магазинах і купують їхні різдвяні подарунки на розпродажі, практичний, але неромантичний спосіб переконатися, що вони їх отримають (21). Менш напружений досвід покупок B Отримання вигідних пропозицій C включаючи такі необхідні закуски D Зустріч у лондонському Вест-Енді E, яка розпочалася о 4 ранку

201200 днів: Завдання 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 25 листопада 2006 р. сп. Роберто Віллас Менеджер маркетингових послуг Allied Industries Inc. 110 Riverbend Drive, Suite 1550 Stamford, CT (22) Mr. Віллас, це відповідь на ваш нещодавній запит щодо листа (23) до Марії Фуентес, на яку я працював до двох років тому. Марія Фуентес працювала зі мною (24) у Johnson Technologies шість років до жовтня (25). Протягом цього часу я мав велике задоволення спостерігати за тим, як вона виросла з молодшого стажиста початкового рівня до повноцінного координатора маркетингової програми випускника за останні два роки роботи в компанії. Це було його останнє (26 років), перш ніж шукати кращої кар’єри в іншому місці. Марія — підприємлива працівниця, яка завжди з самого початку розуміє, що таке проект і як це зробити швидко та швидко (27). Я не можу пригадати жодного випадку, щоб вона пропустила важливу зустріч протягом двох років роботи координатором маркетингу (28). Він часто вводив проекти в рамках бюджету, і деякі були завершені достроково. Місіс. Фуентес — творча, творча та орієнтована на рішення людина, яка часто (29) розробляє нові та інноваційні підходи до доручених їй проектів. У разі потреби добре працював як керівник команди, а також ефективно працював як член команди під керівництвом інших керівників команд. На міжособистісному фронті Марія має чудові навички усного та письмового спілкування. Вона (30) дуже добре ладнає як з колективом, яким керує, так і з однолітками. Він користується високою репутацією серед колег, співробітників, постачальників і клієнтів як особистість, так і як експерт. Коли місіс Фуентес оголосила про свій відхід два роки тому (31 рік), щоб зайняти нову посаду у більшій компанії. Ми засмучені її відходом, але бажаємо їй успіхів у новій компанії. Навіть зараз, через два роки після її відходу, я можу сказати, що її присутність тут потрібна як особистість і як зразковий співробітник. На завершення, як було зазначено вище, виходячи з мого досвіду роботи з нею, я можу щиро рекомендувати Марію Фуентес на будь-яку посаду середнього або вищого рівня в маркетингу. Якщо вам потрібна додаткова інформація, телефонуйте (416). З повагою (33 роки), Роберт Крістенсон, директор з маркетингу та продажів

202ТЕСТ A B C D 22 Шановний дорогий, дорогий дорогий 23 Дякую, співчуття, скарга, рекомендація 24 Забобон, поверхневий нагляд, неуважність 25 Поки, під час, хоча, хоча 26 Місцерозташування Посада Статус 27 Фактична компетентність Компетентність Ефективний 28 Випадок Ситуація Ситуація Обставини 29 Умілий здатний здатний здатність 30 з низьким разом між 31 назад минулий попередній 32 вільний спільна свобода вільний 33 справді чесний щирий щирий А Б В Г Завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Стоунхендж Я вперше відвідав Стоунхендж у дитинстві, і він став (34) місцем, яке вразило мене як місце, сповнене магії та казок. У 1980-х роках я жив на пагорбах Преселі в Західному Уельсі, неподалік від самого джерела кола Стоунхенджа, і виявив (35), що в Стоунхенджі є набагато більше, ніж я (36). Століттями Стоунхендж (37) був народом світу і залишається ним сьогодні (38) з усіма нашими сучасними чудесами, майже мільйон відвідувачів на рік на короткий час подорожують Солсберійською рівниною у Вілтширі, Англія (39). щоб пройти з вашою магією. "ХТО? Чому? Як?" це питання, які (40) викликали уяву. Так Стоунхендж (41) майже роки тому. Його величезні камені були перевезені із західного Уельсу, подорож довжиною 400 кілометрів по суші та морю. Усі (42) важать близько 5 тонн! Але що таке Стоунхендж? Найпопулярніша думка полягає в тому, що це був храм (43) друїдів, які були жерцями або чаклунами в стародавній кельтській релігії (44). Експерти розходяться в думках щодо його призначення, але найбільш інтригуючим поясненням є те, що це був гігантський астрономічний календар. Камені були точно розташовані відповідно до зірок і місяця в різні пори року. Незалежно від мети (45), Стоунхендж має магію, чарівність, яка все ще приваблює людей.

203202 дні: достатній À B C D A B C D 34 зачарований зачарований зачарований зачарований зачарований зачарований 35 сприймати, усвідомлюватися, усвідомлюватися, 36 завжди уявляти, завжди уявляти, завжди уявляти, завжди уявляти 37 приваблювати приваблювати не мати 38 отримувати отримувати є отримувати 39 захоплюючись захоплюючись захоплюючись захоплюючись захоплюючись захоплюючись захоплюючись захоплюючись 40 публічний публічний публічний публічний 41 побудований побудований побудований побудований побудований побудований 42 великий найбільший найбільший найбільший найбільший найбільший найбільший 43 асоційований асоційований асоційований асоційований пов’язаний 44 розглядають те, що вас розглядають, враховують 45 це ваш лист 46. Напишіть своєму другу по листуванню про свій улюблений фільм, використовуючи наступний план: ПЛАН Вступ Параграф 1: Ласкаво просимо; кілька слів про улюблений фільм: назва, тип фільму. Основний параграф 2: Ваша думка про фільм. Розділ 3: Головні герої, сюжет. Висновок Параграф 4: Висловлюйте думку та аргументуйте ще раз; Заключні слова; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси.

204ТЕСТ Бланк відповідей У завданнях правильну відповідь позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

205204 days: Test 11 Reading task 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Як позбутися неприємностей. Ваші проблеми реальні і поточні. Це не можна заперечувати. Вони викликають біль, гнів і страх. Вони крадуть ваше здоров'я, залишають вас млявими та немотивованими. Чим більше ви думаєте про свою ситуацію, тим більше відчуваєте відчай. Незалежно від того, чи є у вас труднощі у стосунках, фінансах чи кар’єрі, якби ви звертали увагу та діяли, ви б не зіткнулися з дилемою. Завжди є спосіб змінити ситуацію. Але треба дуже постаратися. (1) Існує відоме прислів’я: «Якщо ви продовжуєте робити те саме, ви отримаєте ті самі результати». Щоб позбутися нескінченних боргів, нескінченних дилем у стосунках, неправильних рішень і проблем, вам потрібно змінитися. Вам потрібно стати іншою людиною і виробити кращі звички, щоб вийти зі складної ситуації. (2) Виберіть усі ваші проблеми та пронумеруйте їх для ясності. Ставте собі запитання та дивіться правді в очі. Мета полягає в тому, щоб пізнати їх і знайти необхідну інформацію, навички та стратегії для їх вирішення. (3) Ви повинні прийняти рішення і знайти в собі мужність, щоб подолати свої труднощі. Він вирішує взяти на себе управління та розвивати нові дисципліни. Прийнявши тверде рішення, ви почнете думати про найкращі можливі рішення. (4) Коли ви вирішите, що ваша мета — вирішити вашу дилему, свідомо думайте позитивно та конструктивно. Продовжуйте нагадувати собі про цю мету. Зосередьтеся на рішеннях, а не на проблемах. Уявіть кінець вашій дилемі та підтвердьте собі, що ви можете це зробити. (5) Не поринайте в жалю до себе. Це не позбавить вас труднощів. Ви берете під контроль, постійно роблячи правильні дії. Вживіть заходів, спланувавши кроки, щоб це виправити. Отримайте допомогу від людей, які подолали свої труднощі. Вирішуйте одну проблему за раз. Після того, як ви завершите один, ви матимете впевненість, щоб взятися за наступний і продовжувати, доки не завершите їх усі. Ви отримаєте багато досвіду та навичок, сприятимете своєму особистому зростанню та набудете мудрості.

206ВІКТОРИНА A Не ігноруйте перші ознаки B Будьте готові змінюватися C Виявляйте та шукайте проблеми D Вживайте заходів E Покращуйте своє мислення F Прийміть тверде рішення G Думайте позитивно H Поводьтеся нормально À B C D E F G H Завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. ООН відзначає 20-ту річницю Конвенції про права дитини У всьому світі відбуваються церемонії з нагоди 20-ї річниці знакової угоди, яка захищає дітей. ООН каже, що Конвенція про права дитини змінила ставлення до дітей. Проте він каже, що мільярд дітей у всьому світі все ще живуть без їжі, даху над головою чи медичної допомоги, і що мільйони живуть у злиднях і насильстві. Напередодні подій британська благодійна організація попередила, що мільйони дітей у всьому світі залишилися без батьків і родини. Конвенція про права дитини (КПД), підписана в 1989 році, гарантує дітям право на життя, освіту, розваги та захист від насильства. Він має найвищу міжнародну підтримку з усіх договорів про права людини, ратифікованих 193 країнами, лише США та Сомалі ще не надали підтримки. ООН каже, що досягнення конвенції є «чудовими»: на 30% більше дітей живуть після п’яти років, а понад 80% дітей зараз навчаються в початковій школі. Елізабет Гіббонс, заступник директора Дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ, сказала, що вплив конвенції на життя дітей очевидний. «У будь-який час у світі, у будь-якому місті, у будь-якому середовищі ви можете знайти історію про права дитини, це велика зміна», – сказав він. «Так, є багато проблем, які не вирішуються, але зараз діти важливі, вони важливі для суспільства, вони важливі для ЗМІ, вони важливі для політиків. Але ООН каже, що все ще помирає 24 000 дітей віком до п’яти років» кожного дня. хвороб, яким можна запобігти, і що уряди не повинні скорочувати догляд за дітьми під час фінансової потреби. 6. За даними ООН, Конвенція про права дитини А допомогла всім дітям у країнах, що розвиваються. Б покращення ставлення до дітей. C призвело до збільшення кількості дітей, які живуть у злиднях і насильстві. D допоміг мільйонам дітей знайти сім'ї. 6 А Б В Г

207206 днів: народження дитини А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 7. Серед прав, гарантованих Конвенцією про права дитини (КПД), НЕ є право на життя. навчання B. робота C. D бути захищеним від неправильного використання. 8. З тексту можна зробити висновок, що США та Сомалі А вже приєдналися до Конвенції. Б не підтримає конвенцію. C спочатку підтримав конвенцію, але пізніше відмовився взяти участь. D планує приєднатися до Конгресу. 9. Елізабет Гіббонс, заступник директора Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, вважає, що Конвенція значно вплинула на життя дітей. Медіа Б не поважає права дітей. C Більшість проблем уже вирішено. D Суспільство і політика уникають думати і говорити про права дитини. 10. Відповідно до статті, хворобу, яка вбиває дітей до п'яти років, неможливо запобігти. Появи B можна уникнути. C можна вилікувати тільки дорогими таблетками. D – характеристика фінансових труднощів. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Пам'ятки Парижа (11) Ейфелева вежа Неможливо відвідати Париж, не побачивши Ейфелеву вежу. Навіть якщо ви не хочете відвідувати цю всесвітньо відому споруду, її вершину можна побачити з усього Парижа. Висота вежі 300 метрів; Коли його було завершено наприкінці 19 століття, він був удвічі вищим за монумент Вашингтона, який на той час став найвищою спорудою у світі. (12) Монмартр Розташований на північ від центру Парижа, Монмартр найбільше відомий своїми численними художниками, які з тих пір стали всюдисущими. Кажуть, що назва Монмартр походить від гори Мучеників або гори Марса. До 1873 року, коли на пагорбі був побудований храм Сакре-Кер, Монмартр був невеликим містечком, населеним переважно фермерами. Сьогодні базиліка Сакре-Кер на пагорбі Монмартр є однією з головних туристичних визначних пам'яток Парижа.

208ДОКАЗ (13) Собор Паризької Богоматері Собор Паризької Богоматері не може бути найбільшим собором у світі, але цілком можливо, що він найвідоміший з усіх соборів. Готичний шедевр розташований на острові Іль-де-ла-Сіте, невеликому острові в центрі міста. Пам’ятка Нотр-Дам є місцем народження Парижа і завжди була релігійним центром міста. Кельти мали тут свою священну землю, римляни побудували храм для поклоніння Юпітеру. Християнська базиліка була побудована в 6 столітті, і останньою релігійною спорудою перед початком будівництва Нотр-Дама була романська церква. (14) Музей д'Орсе Музей д'Орсе — це музей, розташований у чудовому залізничному вокзалі 1990-х рр. З численними скульптурами та картинами імпресіоністів він став одним із найпопулярніших музеїв Парижа. На момент відкриття музей містив близько 2300 картин, 1500 скульптур і 1000 інших предметів. Більшість цих творів мистецтва надійшли з інших музеїв, таких як Музей Люксембургу. Згодом колекція значно розширилася, головним чином за рахунок покупок і пожертв. Він охоплює період з середини 19 століття до 1914 року і включає роботи Дега, Родена, Моне, Мане, Ренуара, Сезанна, Ван Гога та інших. (15) Центр Помпіду У Центрі Помпіду розташований один із найважливіших музеїв сучасного мистецтва у світі, MNAM, але тут також розташовані дуже популярна бібліотека, книжковий магазин, кінотеатр і панорамна тераса. Громадська інформаційна бібліотека (BPI) має колекцію з 450 000 книг, 2600 журналів і велику кількість нових медіа. Бібліотека розташована на перших трьох поверхах будівлі, а постійна колекція музею – на 4 і 5 поверхах, перший і верхній поверхи використовуються для великих виставок. Музей має одну з найважливіших колекцій сучасного мистецтва. Понад 59 000 робіт охоплюють широкий спектр мистецтва 20-го століття. Четвертий поверх містить роботи з 1905 по 1965 рік і охоплює мистецькі течії, такі як фовізм, абстрактне мистецтво, сюрреалізм і кубізм. Представлені художники включають Матісса, Кандінського, Міро та Пікассо. Цей View A ідеально підходить для тих, хто цікавиться сучасним мистецтвом. B вигравірувано імена генералів, які командували французькими військами під час правління Наполеона. C показує найбільшу приватну колекцію голландських художників. D — готичний собор на маленькому острові. А прославився він наприкінці ХІХ століття завдяки малярам, ​​які населяли всю територію. F можна побачити принаймні частково з усього Парижа. G зберігає багату колекцію картин імпресіоністів. H пропонує незліченні можливості для любителів класичної музики À B C D E F G H

209208 днів: доставка A B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Концерти у Вест-Енді Для багатьох людей найкраща частина відвідування Лондона – це можливість (16). Лондонський Вест-Енд розташований лише за кілька кроків від площі Пікаділлі та китайського кварталу, де розташовані десятки чудових театрів. Популярність лондонського театру Вест-Енд зараз зростає (17). За даними Лондонського театрального товариства, майже 12 мільйонів людей відвідали виставу у Вест-Енді минулого року, тоді як очікується, що у 2005 році кількість відвідувачів перевищить це приголомшливе число. Однією з можливих причин успіху сучасних театральних постановок є кастинг відомих голлівудських акторів (18). Зірка Top Gun і Batman Forever Вел Кілмер зараз знімається у фільмі Листоноша завжди дзвонить двічі. І не він один, очікується, що в Лондоні з'являться й інші зірки американського кіно, зокрема володар премії «Оскар» Кевін Спейсі та Девід Швіммер (19). Британські кінозірки також з'являються на виставах у Вест-Енді. Шотландський актор Юен МакГрегор з'являється в класичному мюзиклі 1950-х років «Хлопці та ляльки», зовсім іншому кіно. МакГрегор каже: «Фактичний процес створення фільму (20). Дуже важко зберігати енергію та концентрацію. Чудова річ полягає в тому, що ми повинні зробити це разом». За іронією долі, сьогодні не тільки кінозірки грають у виставах, але й самі фільми адаптуються для сцени. Серед фільмів, які зараз розглядаються як вистави чи мюзикли, є «Король Лев», «Кілька хороших людей» і «Біллі Елліот». Найдовші вистави у Вест-Енді (21). Шоу Ендрю Ллойда Веббера «Cats» виходило 21 рік і було виконано 7000 разів, що зробило його композитора мільярдером. Однак не всі мюзикли працюють так добре. Оскар Уайльд сказав: «Мюзикл тривав лише одну ніч і закінчився після жахливих відгуків і поганих бронювань». Це був, напевно, найбільший провал в історії лондонського театру". А в головних ролях Б надзвичайно нудно В подорожах Г зазвичай мюзикли Е та багато інших міст розглядають їхню міжнародну славу в хітовому серіалі Друзі Г дивляться шоу у Вест-Енді H і продаж квитків

210Контрольне завдання 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Сьюзен Бойл: малоймовірна суперзірка Ще кілька тижнів тому Сьюзан Бойл була практично невідомою. (22) Після прослуховування для Britain's Got Talent, телевізійного конкурсу талантів, вона пережила стратосферний підйом до (23). Відео про її прослуховування на YouTube переглянули понад 26 мільйонів людей, що зробило його одним із (24) найновіших інтернет-відео за останній час. Не можна заперечувати, що такі технології, як YouTube, Facebook і Twitter, допомогли популяризувати Susans (25). Що саме люди так думають (26) про Сьюзен? Мабуть, через те, що вона з того класу. Однак багато хто вважає, що його найбільша привабливість полягає в його скромній особистості. Особистість і зовнішній вигляд Сьюзен були дещо суперечливими, і перша реакція на її прослуховування змусила багатьох людей сумніватися, чи винні вони в тому, що оцінюють книгу за її зовнішнім виглядом (27). З її невимушеною зовнішністю середнього віку та приземленим підходом до життя, Сьюзан може бути найнеймовірнішою зіркою (28), яку ви бачили останнім часом. Коментуючи її зростання до слави, Макс Кліффорд, відомий гуру зі зв’язків з громадськістю, сказав, що величезний (29) інтерес до неї частково походить від того, що людям потрібно поставити під сумнів власні припущення та упередження. Отже, що таке (30) для Сьюзен? Наразі (31 рік) вона готується до своєї наступної появи в Britain's Got Talent і є абсолютним фаворитом на перемогу. З обговоренням контрактів на запис і дуетів зі знаменитостями (32) дуже багато (33), що незабаром ми побачимо, як альбом Сьюзан Бойл потрапить у чарти. A B C D 22, але більш те саме 23 знаменитість відома популярна слава 24 дивився бачив чув бачив бачив бачив 25 досягнення досягнення актор досягнення 26 інтерес приваблює захоплюючий захоплюючий 27 вміст для читачів рекламна обкладинка 28 має свою справу 29 люди публічна особа гуманність 30 наступний слідувати минуле перед 31 у всередину з 32 вперед назад назад назад у 33 чарівний, ймовірно, збуджений самотній A B C D

211210 днів: Завдання 6 Прочитайте наступний текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. «Ми перериваємо цю програму (34) екстреними новинами. В Арканзасі є серйозні проблеми. Сильний вітер і торнадо (35) у деяких частинах південного Арканзасу. Люди (36) і деякі сусіди вважаються зниклими безвісти. Координатор екстрених служб Боб Холлі (37) в курсі подій: «Спочатку ми відправили дві машини швидкої допомоги, а потім, коли (38) вони виявили пошкодження, вони викликали війська». Величезний зимовий шторм (39) у верхній частині Середнього Заходу. Він приземлився на фут снігу на півночі Вісконсіна. На слизькій дорозі постраждали семеро людей (40). А 100 000 споживачів в Айові, Оклахомі та Небрасці залишилися без світла. Місцева поліція намагається знайти чоловіка (41 рік), який пограбував жінку в Альгамбрі. Вона описала підозрюваного як середнього зросту, (42) у синіх джинсах, чорній куртці, чорних рукавичках, коричневих туфлях і темній лижній масці, яка закривала його обличчя. Жінка (43) чекала друзів у квартирі, коли чоловік увійшов через незачинені двері. (44) Якщо ви побачили цього чоловіка, зателефонуйте в поліцію Альгамбри. Нарешті, одна людина загинула, коли швидкісний потяг зійшов з рейок поблизу Лондона. A causa (45)» À B C D A B C D 34 принесіть принесіть принесіть принесіть принесіть принесіть 35 нарізаний буде різати різати різати різати 36 буде боляче буде боляче буде боляче було боляче 37 сказати сказати сказати сказати 38 дивитися дивитися дивитися дивитися дивитися 39 підмітати це розгортка сканування сканування ваше сканування 40 in з in in 41 хто є хто хто хто 42 несе сприяє 43 з 44 щоб нести якщо хоча 45 оглядається оглядається оглядається оглядається

212Тестовий лист 46. Уявіть, що ви пишете листа своєму другу по листуванню в Англію, який хоче дізнатися щось про Україну. ПЛАН Вступ Розділ 1: Ласкаво просимо; мета вашого листа. Пара тіл 2, 3: Укажіть, де розташована Україна, яка її площа, яка кількість населення і столиця, які є річки, моря, гори. Висновок Параграф 4: Скажіть, що ви пишаєтеся своєю країною і дуже її любите. Заключні слова; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Почніть так: милий, як справи? У вашому останньому листі ви запитуєте мене про мою країну, і я буду радий написати про неї. найкращі побажання,

213212 Рівень: аркуш із достатнім розв’язанням У завданнях правильні відповіді позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Введіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

214ВІКТОРИНА ВІКТОРИНА 12 Reading task 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Подолання сором'язливості Надмірна сором'язливість є ознакою незахищеності, невпевненості в собі, хибної самооцінки та низької самооцінки. Коли ви сором’язливі, ви почуваєтеся невпевнено в оточенні інших людей. Деякий поганий досвід у вашому дитинстві міг зробити вас сором’язливими та замкнутими. Якщо ви почуваєтеся некомфортно з іншими, ви не можете говорити, висловлювати свою думку чи просити про послугу. Сором'язливість може зруйнувати ваші амбіції, успіх ваших стосунків і життя. (1) У вашій поведінці є позитивний намір. Ймовірно, ви намагаєтеся захистити себе від того, щоб виглядати і почуватися ідіотом. Прислухайся до себе, твої слова мають силу. Перестаньте зосереджуватися на своїй нестачі. Чим більше разів ви описуєте себе як сором'язливу людину, тим більше ваша підсвідомість погоджуватиметься з вами. (2) Ще один хороший спосіб подолати сором’язливість — це уявити найкращий можливий результат ситуації. У вашому розумі ви можете робити що завгодно, включаючи перший крок, публічні виступи та напористість. Постійно практикуйтеся в тому, щоб стати тією людиною, якою ви хочете бути в уяві. Попрактикувавшись і повторивши, ви зможете вдавати впевненість, і незабаром у вас це вийде. (3) Ви повинні відмовитися піддаватися сумнівам. Минуле пішло з помилками та помилками. Ви дорослий і можете діяти інакше. Напишіть на аркуші паперу, чому ви віддаляєтеся від людей і чому боїтеся говорити, і станьте справжнім собою, який хоче хорошої компанії. Подивіться на свій список і запитайте себе, чи правда, що ви написали. Що ви можете зробити, щоб покращити? Ви можете навчитися новим навичкам, таким як B., як покращити своє спілкування, зміцнити самооцінку та стати більш впевненим у собі. (4) Ви повинні боротися зі своїм опором соціалізації. Ви повинні прагнути спілкуватися з іншими, особливо з тими, хто має позитивні якості. Слухайте, дивіться і вчіться. Ці люди непомітно впливатимуть на вашу поведінку та мислення. Вийдіть і приєднайтеся до своєї компанії. Сидіти вдома й ухилятися не допоможе тобі бути хоробрим.

215214 днів: доставка A B C D E F G H (5) Проблема впевнених у собі людей полягає в тому, що вони думають, що інші стурбовані тим, як вони виглядають і працюють. Так, є критичні люди. Але чи знаєте ви, що більшість із них невпевнені в собі й дивляться на слабкості інших, щоб підтвердити власну цінність? Якщо ви пам’ятаєте про це, ви можете продовжувати своє життя і не хвилюватися про це. A Усвідомте свої внутрішні розмови. B Спілкуйтеся та взаємодійте з іншими. C Уявіть себе по-новому. D Працюйте над собою E Прагніть стати кращою людиною у своєму власному світі H Шукайте приклади для наслідування Завдання 2 Прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Duke of Leinster Duke of Leinster — елегантний тризірковий готель у самому центрі Лондона. Кожна з 36 кімнат індивідуально мебльована та декорована. Усі номери оснащені найсучаснішими зручностями, такими як фен, сейф, привітальний набор, телефон із підключенням до модему, супутникове телебачення та міні-холодильник. Готель розташований у жвавому районі Бейсвотер на Бейсуотер-роуд, лише за декілька хвилин ходьби від Гайд-парку, жвавого Квінсвея з його магазинами, торговим центром, ресторанами та двома станціями метро. Час заселення: 14:00. Час відправлення: 11.00. Готель London Lodge Все в готелі London Lodge розроблено для вашого комфорту та зручності. Парковка знаходиться під охороною. Тарифи Wi-Fi коливаються від 2 до 20 за годину протягом 7 днів. Бездротовий доступ до Інтернету доступний на всій території готелю, а в ресторані є комп’ютер для гостей, які подорожують без власного комп’ютера. У ресторані подають континентальний сніданок "шведський стіл" і повний англійський сніданок за невелику плату. Час заселення: 14:00 Час виселення: 12:00 Апарт-готель Royal Court Апарт-готель Royal Court пропонує все від окремих студій до апартаментів з 3 спальнями. У всіх номерах є їдальня та кухня. Апартаменти мають прекрасне розташування навпроти Гайд-парку, недалеко від Оксфорд-стріт, Мармурової арки та лондонського вокзалу Паддінгтон. Поруч із станціями метро Lancaster Gate і Paddington можна швидко, легко та зручно дістатися до всього, що може запропонувати Лондон.

216Час входу на ТЕСТ: 14:00 Час відправлення: 11:00: Що рекламується в оголошеннях? Місце для проживання. Ресторани B. C будинки купити. Д Визначні місця Лондона. 7. Який готель знаходиться недалеко від Гайд-парку? Для Royal Court Apartments і London Lodge Hotel. B London Lodge Hotel і Duke of Leinster. C Апартаменти королівського двору та герцог Лейнстерський. D London Lodge Hotel, Duke of Leinster та Royal Court Apartments. 8. Герцог Лейнстерський не надає сучасних зручностей, таких як фени. B сейф. C супутникове телебачення і телефон. Подаруйте комп'ютер. 9. Відповідно до тексту, в апартаментах Royal Court є супутникове телебачення та міні-бар. B Континентальний сніданок "шведський стіл". C їдальня та кухня. D телефон із підключенням через модем. 10. Час виселення в апартаментах Royal Court: A об 11:00 ранку та B о 12:00 полудня. C о 14 годині. Д о другій годині ночі А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г Завдання 3 Прочитайте наведений текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (11) The Junipers Inverness-shire Спальних місць: 2, Спальні: 1. Палити заборонено. Можливість короткої перерви. домашні тварини дружні. Це чудовий котедж на околиці високогірного села Томатін, за 16 миль на південь від Інвернесса, «столиці високогір’я», і за 14 миль на північ від заповідника гір Кернгорм. Надзвичайно добре мебльований та обладнаний, це комфортний «тимчасовий дім» у будь-яку пору року.

217216 спальних місць: Кількість (12) Holly Cottage Aviemore Спальних місць: 6, Спалень: 3. Розміщення з домашніми тваринами заборонено. Куріння заборонено. Можливість короткої перерви. Цей чарівний нещодавно побудований заміський будинок розташований на околиці популярного курорту Авімор, у самому серці Хайлендс. У цьому районі так багато, що можна побачити та чим зайнятися, що тижня ніколи не вистачить, що робить його ідеальним вибором для відпочинку для будь-якого віку та інтересів. (13) Knappach Cottage Lynaberach Estate Спальних місць: 6 (8), Спалень: 4. Палити заборонено. Можливість короткої перерви. домашні тварини дружні. Це дуже приваблива перебудова двох старих кам’яних котеджів, розташованих окремо на схилі пагорба у великому заміському маєтку, лише за кілька миль на схід від Кінгуссі та швидкої A9 і приблизно за годину їзди на північ від Пітлохрі. Звідси відкривається чудовий вид на гори Кернгорм за історичними руїнами казарми Рутвен. (14) Місткість човна Finchwood Garten Kingussie: 8 (10), спальні: 4. Палити заборонено. Можливість короткої перерви. домашні тварини дружні. Цей чудово мебльований котедж розташований у відокремленому місці в лісі в невеликому високогірному селі Боут-оф-Гартен, прямо в центрі національного парку Кернгормс. Готель є ідеальною відправною точкою для сімейного відпочинку або спортивних груп. (15) Lynaberack Lodge Inverness-shire Спальних місць: 14 (16), Спалень: 8. Можливі короткі перерви. домашні тварини дружні. Живіть як сквайр протягом тижня у власному маєтку Хайленд площею 11 000 акрів! Lynaberack Lodge чудово розташований лише за 200 футів від мілководної річки Тромі, звідки відкривається чудовий вид на долину, де вночі часто пасуться олені. Цей просторий і комфортний будинок ідеально підходить для тих, хто хоче відпочити в тиші та приватності. цей будинок для відпочинку

218ТЕСТ А дає вам можливість відпочити ізольовано та спокійно. Б має зручні меблі та всі умови для відпочинку в будь-яку пору року. C ідеально підходить для мандрівників, які хочуть проводити більше часу в центрі міста. Д перебудовано з двох старих кам'яниць. І звідси відкривається вражаючий вид на гори. F — це готель, в якому допускається розміщення собак, закритий для молоді. G пропонує ідеальні можливості для сімейного відпочинку та груп любителів спорту. H пропонує незліченні можливості для людей різного віку та інтересів. À B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте наведений текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Виявлено скам'янілість юрського періоду Скам'янілий череп істоти під назвою пліозавр, віком 150 мільйонів років, був розкопаний (16). Поки динозаври бродили по землі, жили пліозаври (17). Ці величезні крокодилоподібні істоти були страшними мисливцями. Їх масивні щелепи та гострі зуби дозволяли їм легко полювати на здобич, що проходить повз. Череп завдовжки 8 футів був знайдений у Дорсеті (18). І вчені кажуть, що це може бути одне з найбільших, коли-небудь знайдених, походить від істоти, яка б відповідала цим вимогам (19). Палеонтолог Річард Форест досліджував зразок. Річард Форрест: «Отримати такий повний череп — це як Різдво та Великдень, разом узяті, тому що ми бачимо, так, це справді була величезна і, ймовірно, реалістична тварина (20)». Скам'янілий череп був придбаний радою округу Дорсет за кошти Heritage Lottery. Вони планують це сказати колись (21). Наймогутніший хижак, який коли-небудь жив. B уздовж узбережжя Юрського періоду в Дорсеті, Англія. C відновлення гарячої води. D terrified oceans текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Британська музика: чарти Чи чули ви про Аль Мартіно? Мало хто знає його ім’я (22), але в 1952 році він увійшов в історію, ставши першим виконавцем, який потрапив на перше місце з піснею «Here In My Heart».

219218 днів: доставка Протягом понад п’ятдесяти років (23) окремі продажі відстежувалися та відображалися щотижня. Найпродаваніший сингл тижня займає перше місце цього тижня. Тож у кого було найбільше одиниць? За 25 років The Beatles та Елвіс Преслі випустили по 18 альбомів номер один. Однак у 2005 році Елвіс посмертно досяг першого місця (24) зі своїм хітом 1957 року «Jailhouse Rock». Відтоді ще два сингли Елвіса досягли 25 позиції в чартах, довівши його загальну кількість до 21 першого місця. Протягом багатьох років багато виконавців (26) досягли неймовірного успіху в чартах. Браян Адамс утримував перше місце протягом 16 тижнів у 1991 році з баладою "Everything I Do, I Do It for You", тоді як триб'ют Елтона Джона принцесі Діані "Candle in the Wind 97" (27) досяг рубежу в 4,86 ​​мільйона. Великобританія була продана один раз. Проте є сумніви щодо майбутнього музичної індустрії, оскільки останніми роками продажі різко впали. Це стало очевидним у 2004 році, коли Ерік Прайдз мав платівку номер один (29), яка розійшлася тиражем менше 24 000 копій. Однією (30) причиною падіння продажів компакт-дисків може бути збільшення завантажень музики. Багато комп’ютерів (31) незаконно завантажують MP3-файли з одного комп’ютера на інший, файлообмінні мережі. Музична індустрія відповіла на цю нову загрозу, запропонувавши можливість купувати завантаження на затверджених сайтах (32). Ці цифрові завантаження вперше увійшли до британських чартів (33) у квітні. За іронією долі, першим номером один цифрової епохи стало перевидання «Yellow» Тоні Крісті, пісні, вперше випущеної на А B C D A B C D 22 і сучасної, випущеної сьогодні 23 наразі в ефірі заспіваної виміряної 24 переглянутої повторно випущеної перечитаної перезавантаженої 25 Top Crown Zenith Blossom 26 задоволений впав вигода оцінена 27 куплена куплена придбана продана 28 підкреслений страх стурбований засмучений 29 виклик незважаючи на розпач 30 причина випадок дискусія переконати 31 програми блоги користувачів електронної пошти 32 сторінки пісні музичні агенти 33 у до від у завданні 6 Прочитайте текст до продовження. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. «Мене звати Кріс Берт, і я (34) працюю в газеті. Багато разів (35) саме я вирішив створити нову газету. Ну, я був репортером новин на кількох телевізійних станціях у цій країні протягом багатьох років (36).

220написання контрольної роботи та за кордоном. Я завжди мріяв заснувати власну газету не тому, що хочу розбагатіти, а тому, що хочу робити щось інше. І тепер у мене (37) є! Вона відрізняється від інших газет, і я впевнений, що (38) матиме успіх. Отже, (39) газета, як? Треба уточнити, що це місцева газета, яка виходить щопонеділка (40). Він має той самий формат, що й місцевий тижневик, і насправді дуже схожий, але не містить багато зображень чи реклами. Мій щоденник, треба сказати, досить інформативний. Я думаю, що це важлива відмінність. Ви можете купити його (41) у всіх звичайних місцях, де ви купуєте місцеву газету. Сам журнал (42) ділиться на дві основні частини; Перша половина – це путівник «Що відбувається», який містить інформацію про все, що відбувається в місті за сім днів. Є огляди музики та фільмів, а також інформація про спеціальні події, тож ви можете вирішити, чого вартий ваш час. Також є розклад місцевих автобусів і корисні номери телефонів. Це половина газети, інша половина – статті. Ми хочемо писати про життя місцевих жителів. Вони можуть бути відомими чи ні, але всі (44) робили цікаві речі, наприклад, відкривали новий бізнес. У місті є кілька відомих художників, наприклад Роберт Сандерс, який розповів нам про своє життя в першому номері. Ми сподіваємося взяти інтерв’ю у широкого кола людей. Я дуже щасливий, тому що в цьому районі живуть фантастичні журналісти, багато з них зайняті написанням для національних газет і підтримкою нової газети (45), яка пише для них. Журналісти щасливі, тому що в газеті є місце для більших статей і вони мають більше місця, щоб висловити свою думку». А Б В Г 34 власник має своїх господарів 35 просить, просить, просить, просить 36 він працює, працює, щоб працювати, працює 37 зроблено, зроблено, зроблено, зроблено, зроблено, було зроблено, 38 йти, йти, йти, йти, йти, йти, 39 що, хто чий, що 40, давай, давай, давай, давай, давай, 41 купити купити купити купити купити купити купити 42 поділився вашим спільним був спільним 43 витрачати витрачати витрачати витрачати витрачати 44 все щось щось нічого нічого 45 так само, як від A B C D

221220 днів: лист про доставку 46. Уявіть, що ваш друг надіслав вам листа з проханням про пораду, оскільки він і ваші батьки не дійшли згоди щодо того, в якому університеті вступати. Напишіть листа та дайте другові поради за планом: ПЛАН Вступ Параграф 1: Привітання; Згадайте, що ви отримали листа від свого друга. Висловити співчуття. Основні параграфи 2, 3: Дайте свою пораду та поясніть її. Висновок Розділ 4: Кінцеві примітки: Завершіть лист підбадьоренням/бажанням удачі людині; висловлюючи впевненість, що незабаром усе покращиться; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Почніть так: люба, я щойно отримав твій лист і думаю, що зможу тобі допомогти. найкращі побажання,

222ТЕСТ Бланк відповідей У завданнях правильну відповідь позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

223222 дні: Тест 13 Читання Завдання 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Сила невербального спілкування та мови тіла Гарне спілкування є основою успішних стосунків, як особистих, так і професійних. Але ми спілкуємось набагато більше, ніж просто словами. Насправді дослідження показують, що більша частина нашого спілкування є невербальною. Невербальна комунікація, або мова тіла, включає нашу міміку, жести, контакт очима, поставу та навіть тон нашого голосу. Існує багато різних типів невербального спілкування. Разом наведені нижче невербальні підказки та підказки повідомляють про ваш інтерес та вкладення в інших. (1) Обличчя людини є надзвичайно виразним і може виражати незліченні емоції, не кажучи жодного слова. І на відміну від деяких форм невербального спілкування, міміка універсальна. Вирази обличчя щастя, смутку, гніву, здивування, страху та огиди однакові в усіх культурах. (2) Подумайте, як на ваше сприйняття людей впливає те, як вони сидять, ходять, стоять або тримають голову. Те, як ви рухаєтесь і носите, передає світові велику кількість інформації. Цей тип невербального спілкування включає вашу поставу, позицію, поставу та тонкі рухи. (3) Оскільки у більшості людей переважає зір, зоровий контакт є особливо важливою формою невербального спілкування. Те, як ви дивитеся на когось, може виражати багато речей, наприклад інтерес, прихильність, ворожість або потяг. Зоровий контакт також важливий для підтримки розмови та визначення реакції іншої людини. (4) Під час розмови ви коли-небудь відчували дискомфорт через те, що співрозмовник був надто близько і вторгся у ваш простір? Ми всі маємо потребу у фізичному просторі, хоча ця потреба залежить від культури, ситуації та близькості стосунків. Вони можуть використовувати фізичний простір для передачі багатьох різних невербальних повідомлень, включаючи ознаки близькості, агресії, домінування або прихильності. (5) Ми спілкуємося навіть тоді, коли не вживаємо слів. Невербальні звуки мови, такі як тон, висота, гучність, каденція, ритм і темп, важливі

224ТЕСТ елементів зв'язку. Коли ми говоримо, інші люди «читають» не тільки наші слова, але й наш голос. Ці невербальні звуки дають тонкі, але потужні підказки про наші справжні почуття та те, що ми насправді хочемо сказати. Подумайте, наприклад, як ваш тон голосу може вказувати на сарказм, гнів, прихильність або впевненість. Неважливо, що ви говорите, важливо, як ви це говорите. Здатність розуміти та використовувати невербальне спілкування є потужним інструментом, який допоможе вам спілкуватися з іншими, висловлювати те, що ви дійсно хочете сказати, орієнтуватися в складних ситуаціях і будувати кращі стосунки вдома та на роботі. A Пробіл B Вираз обличчя C Жести D Дотик E Рухи та пози тіла F Голос G Інтенсивність H Зоровий контакт À B C D E F G H Завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Ms Miranda Ashley 4557 Aberdeen Road Newcastle, FWL 5L1 3 березня 2009 р. Шановна пані. Ешлі, як одного з наших шановних давніх клієнтів, ми хотіли б запросити вас на наш спеціальний попередній перегляд нашої літньої модної колекції. Показ відбудеться в нашому центральному магазині за адресою Brooklyn St, 57. у суботу, 18 квітня 2009 р. о 18:00 год. м. до 22:00. Обмежена кількість безкоштовних паркувальних місць доступна на нашій ділянці з боку магазину на Маунтін-стріт. Щоб потрапити на виставу, необхідно пред’явити це оригінальне запрошення з надрукованим на ньому номером квитка. Щоб отримати відповідні закуски та напої, якщо ви бажаєте бути присутніми, будь ласка, зателефонуйте Елізабет Дакойт за номером (084), щоб відповісти. Будь ласка, зверніть увагу: якщо Елізабет не отримає від вас повідомлення до п’ятниці, 17 квітня, ми вважатимемо, що ви не відвідаєте виставу, і надамо номер вашого квитка комусь іншому. Кожен тут, у Fashion House, з нетерпінням чекає зустрічі з вами та поділиться з вами нашою літньою колекцією в нашому приватному попередньому перегляді. З повагою, координатор шоу Феліція Еванс

225224 дні: Доставка А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 6. Що це за лист? Лист подяки. B Лист-запит. C Лист-запрошення. D Рекомендаційний лист. 7. Пані Ешлі запросили на приватний показ колекції літньої моди, тому що вона є давнім клієнтом цієї компанії. Б дружить з Феліцією Еванс. C займається модним бізнесом. Д - хороша людина. 8. Де буде проходити презентація? А У концертному залі. B У філії компанії. C На центральному складі компанії. D Не згадується в листі. 9. Дата виступу: вечір суботи, 19 квітня. Б Суботній вечір, 18 квітня. C Субота, 19 квітня, ранок. D Не згадується в листі. 10. Пані Ешлі повинна зателефонувати Елізабет Дакойт, якщо вона хоче, щоб А передав номер її квитка комусь іншому. B має намір бути присутнім для відповіді. C не має наміру брати участь. D хоче ще один квиток. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. П'ять найдивніших винаходів (11) Пристрій для перекладу мови з собаки на людину Кейта Сато, президент Takara Co., винайшов Bow-Lingual, автоматичний комп'ютеризований пристрій для перекладу мови з собаки на людину. Bow-Lingual складається з комплекту з двох частин, бездротового мікрофона, який кріпиться до нашийника вашої собаки, і гарнітури типу рації з РК-дисплеєм. Гавкіт і виття передаються на телефон, де ваше голосове враження аналізується та класифікується за однією з шести емоційних категорій: щасливий, сумний, тривожний, розчарований, нужденний або впевнений. Після визначення відповідного емоційного стану Bow-Lingual випадковим чином вибирає фразу, яка належить до цієї категорії, і відображає її на екрані. Отже, якщо ваш чотирилапий друг має намір бути пильним, він може запитати: «Ти мій друг чи ворог?» Якщо він агресивний, відчуття може бути таким: «Я доміную». , що відбувається

226ДОКАЗ (12) Escape Alarm Clock Гаурі Нанда (Массачусетський технологічний інститут) винайшов «Clocky» — будильник, який втікає та ховається, якщо ви не встаєте з ліжка вчасно. Коли лунає сигнал будильника, його можна один раз відкласти. Якщо ви все одно не прокинетеся, Клокі зістрибне з тумбочки і буде кататися, бездумно натикаючись на предмети, поки не знайде місце для відпочинку. Вам потрібно встати з ліжка, щоб вимкнути будильник. Клокі щодня знаходить нові місця, такі собі схованки. (13) Пральна машина для собак і кішок. Співвинахідники Lavakan, Едуардо Сегура та Андрес Діас, у 1998 році вирішили, що їхні собаки заслуговують такого ж ставлення, як і люди, через душ-масаж. Мийка для домашніх тварин із автоматичним боковим завантаженням є безпечнішою та менш стресовою для домашніх тварин, ніж прання вручну. Намилює, промиває та сушить собак і котів менш ніж за півгодини. Він має серію конічних струменів, які миють і масажують тварин з усіх боків, а брудні та мильні залишки фільтруються через шланг у нижній частині. Оператори використовують сенсорну панель Lavakan, щоб вибрати найкращий цикл миття відповідно до розміру тварини та дерматологічних потреб. Наприклад, мило з пестицидами вимагає довшого часу очікування, щоб знищити бліх і кліщів. (14) Hyuk-ho Kwon Self-Perfume Business Clothing компанії Kolon із Сеула, Корея, винайшов цей одяг. Костюм виготовлено з хімічно просоченої тканини, що містить ароматичні мікрокапсули, які розриваються та вивільняють запах, коли власник рухається або натикається на них у переповненому потязі метро. (15) Автомобільна система протиугінної сигналізації, що складається зі схеми виявлення та вогнемета Чарл Фур’є та Мішель Вонг (Йоганнесбург, Південна Африка) винайшли автомобільну систему протиугінної сигналізації, що складається із схеми виявлення та вогнемета для запобігання крадіжці автомобіля. Зі зростанням рівня злочинності викрадення автомобілів стало серйозною проблемою в Південній Африці. Модифікація автомобіля Blaster працює як рідкогазовий вогнемет; Коли машину викрадають, водій натискає на додаткову педаль поруч із акселератором, і за двома передніми дверима спалахує полум’я, «нейтралізуючи» нападника. Винахідник стверджує, що це навряд чи призведе до смертельних випадків, але "безумовно осліпить" нападника. У Південній Африці використання смертельної сили для самозахисту через побоювання втрати життя є законним, а носіння вогнемета не обмежене. Цей винахід A був створений для захисту водіїв від зловмисників. B можна використовувати для намилювання, полоскання та сушіння собак і котів. C допомагає захистити ваш комп’ютер від кішок. D необхідно імплантувати через роки в більшості випадків. І це може уникнути вас. F використовується для введення випадкових команд і даних. Пахне добре. H може допомогти вам зрозуміти гавкіт і виття собак A B C D E F G H

227226 днів: Доставка A B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте наведений нижче текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Нещодавно парі в Новій Зеландії заборонили називати свою дитину 4Real. Хоча в Новій Зеландії діють досить ліберальні правила іменування дітей, імена (16) заборонені. Його вирішили назвати Суперменом. Незвичайні імена для хлопчиків стають все більш популярними в багатьох країнах світу, особливо через зростаючу тенденцію знаменитостей давати своїм дітям дивні імена. Деякі батьки обирають імена, які підходять (17). Наприклад, було шість хлопчиків, яких назвали Гендальфом, на честь персонажа книг і фільмів «Володар кілець». Імена, пов’язані зі спортом, також поширені з 1984 року: 36 хлопчиків назвали Арсенал (18). Інші батьки люблять придумувати імена або (19) свої власні унікальні версії, метод, який продемонструвала Джордан, британська модель, яка нещодавно придумала ім’я Тіамі для своєї дочки, використовуючи разом імена Теа та Емі (обидві бабусі). . (20) Значно суворіші правила щодо іменування дітей. Такі країни, як Японія, Данія, Іспанія, Німеччина та Аргентина, мають затверджений список імен для батьків на вибір. У Китаї існують деякі правила щодо (21): заборонено використовувати іноземні букви чи символи. Нещодавно це призвело до того, що парі заборонили дзвонити один одному. У Великій Британії деякі імена, які колись вважалися старомодними, знову набувають популярності, наприклад, Мейзі чи Елла для дівчинки, або Альфі чи Ноа для хлопчика. Але найпопулярніші імена не є рідкісними. Основні імена - це досить традиційні Джек, Чарлі і Томас для хлопчиків і Грейс, Рубі і Джессіка для дівчаток. A після футбольної команди B з популярної культури C як можна назвати дитину D комбінуйте імена, щоб отримати E практичні знання F починайте з числа G, яке є найпоширенішим H в інших країнах є завдання 5. Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Вам подобаються яскраві історії про інопланетян, неможливі події або світи майбутнього з дивними пристроями? Якщо так, то ви фанат (22) Fiction (SF). CF — це вигадка (вигадані історії) про вплив науки чи техніки. Уявні подорожі в далекі країни з дивними істотами були широко поширені в (23) грецькій і римській літературі. Описи подорожей на Місяць були вперше написані в 17 столітті (24). Були також створені історії майбутніх війн із застосуванням нової зброї (25).

228ДОКАЗ У 1818 році «Франкенштейн» був одним із перших оповідань, у якому ставилося запитання, чи може наука бути доброю чи ні (26). Британська письменниця Мері Волстонкрафт Шеллі вирішила, що відповідь неправильна. Він створив Франкенштейна, лікаря, який використовує частини людських трупів для створення монстра. На жаль, монстр Франкенштейна зрештою знищує його (27). Справжній розвиток наукової фантастики отримав наприкінці 19 століття з французьким письменником Жулем Верном. Верн із захопленням писав про печери в «Подорожі до центру Землі» (28). Він писав про космічні подорожі у книзі «Від Землі до Місяця та під водою» (29) у 20 000 льє під водою. Англійський письменник Г. Г. Уеллс здивував читачів у 1895 році драматичною пригодницькою подорожжю в часі під назвою «Машина часу». Описує (30) світ майбутнього. Його «Війна світів» — одна з найстрашніших історій усіх часів: марсіани вторглися в Англію, і вони не дружні. Веллс та інші використовували наукову фантастику, щоб досліджувати майбутнє, (31) подорожувати в космосі, створювати чудові речі та винаходи, а також використовувати науку для створення (32). Деякі науково-фантастичні загробні життя (33) будуть досить поганими. Цей тип наукової фантастики з’явився з «Дивним новим світом» Олдоса Гакслі та «1984» Джорджа Орвелла. Обидва твори створені в першій половині 20 століття. A B C D 22 соціальна наука історія знаменитості 23 історична давнина 24 століття рік епоха тисячоліття 25 населення популізм популярна популярність 26 найкращий злий гріх огидний 27 створення створіння творець креативний 28 дослідження розвідка експортна декларація 29 занепокоєння практичне питання пригода 30 монастир моторошне розчарування край 31 ексклюзивне включення включаючи 32 передбачення, хижаки, попередники, уподобання, 33 образ, ідеї, уява, уява А Б В Г Завдання 6 Прочитайте наступний текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Елвіс Преслі Елвіс Аарон Преслі народився в Тупело, штат Міссісіпі. Він (34) виріс, слухаючи кантрі та вестерн, ритм-енд-блюз. У 10 років він виграв конкурс талантів із баладою «Old Shep». У підлітковому віці він навчив (35) грати на гітарі.

229228 днів: після закінчення школи Елвіс працював водієм вантажівки. У 1953 році він вирішив записати кілька пісень до свого (36-го) дня народження. Студія, до якої він пішов (37), щоб випустити перші два альбоми Елвіса: That's All Right Mama та Blue Moon of Kentucky. 38-річний Елвіс відразу став зіркою. П'ять його альбомів досягли першого місця в продажах: "Heartbreak Hotel", "I Want You, I Need You, I Love You", "Don't Be Cruel", "Hound Dog" і "Love Me Tender". Його бунтарська музика (39) через електричну сцену. У неї було тіло (40), яке зводило підлітків з розуму (а батьки хмурилися). Преслі був першим співаком (41 рік), який поєднав стиль ритм-енд-блюз темношкірих музикантів із кантрі- та вестерн-стилем білих співаків. (42) Це зробило його піонером рок-стилю. Більшість найкращих рок-співаків стверджували, що Преслі (43) – це вона. Елвіс дебютував (44 роки) у фільмах із власною музикою: Love Me Tender (1956), Jailhouse Rock (1957) і King Creole (1958). З 1958 по 1958 рік служив в армії США. Після армії зайнявся кіномюзиклами. Його останні фільми (45) не сподобалися критикам. Ваш бунтарський імідж став здоровішим був підібраний Ваш відповідник підійшов 40 переміщення переміщення переміщення переміщення переміщення переміщення 41 змішане змішане змішане змішування до змішування 42 на був під впливом під впливом під впливом 44 зірки зірки зібрані 45 хто писав із 46. Використовуючи план нижче, напишіть відгук (мінімум 100 слів) про телешоу, яке ви нещодавно дивилися. Тип про: показати назву; тип програми, місце установки; хто був модератором; Хто був головними героями; основні моменти сюжету; Ваша рекомендація щодо презентації програми.

230ТЕСТ Бланк відповідей У завданнях правильну відповідь позначайте лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

231230 днів: час: час: час Тест 14 Читання Завдання 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Пробачте, щоб забути Коли ви прощаєте людину, яка завдала вам болю, ви закриваєте главу свого минулого. Це свідчить про те, що ви перестали звинувачувати і відклали свою образу. Деякі люди не хочуть прощати того, хто їх образив, тому що не хочуть так легко відпустити це. Це дає їм відчуття влади чи домінування, водночас змушуючи іншу людину почуватися винною. Але це не так працює. Якщо ви зберігаєте гіркоту в собі або говорите про це, ви страждаєте від болю. Чим більше ви думаєте або говорите про це, тим більш емоційним це стає. (1) Перше, що ви повинні зробити, щоб пробачити людей, які завдали вам болю або образили вас, це зробити це спочатку з собою. Помилки, помилки та недогляди, які ви зробили, були тому, що ви колись були неосвіченими, егоїстичними та незрілими. Ви не усвідомлювали наслідків своїх дій. Прощення себе звільняє ваш розум від самоненависті та саморуйнівних звичок і ставлень. Це дає вам відчуття спокою. Це ніби тягар зняли з ваших плечей, і ви відчуваєте, що тепер можете рухатися далі та почати все спочатку. (2) Є люди, які люблять ображати інших і викрикувати образи. Не дозволяйте їм зламати ваш дух. Залишайтеся сильними всередині та долайте виклики. Пам’ятайте, що б ви не робили, ваша доброта ніколи не зникне. Пробачте їхнє неуцтво і скажіть собі, що вони лише розкривають те, що в їхніх серцях і душах. (3) Однією з причин, чому ви не прощаєте і тримаєте образу, є те, що ви зосереджуєтесь на негативі. Завжди думайте і шукайте хороше в людях і ситуаціях. Таким чином ви не можете злитися одночасно. Люди не бачать хорошого в інших, але ви можете думати й бачити по-іншому. Любіть інших безумовно. Любіть людей, тому що вони такі, які вони є, і вони тут, щоб навчити вас урокам життя. (4) Якщо ви зосереджуєтеся на об’єкті свого гніву, ви будете плекати негативні думки та викликати сильний стрес. скинути і забути минуле за вас

232ТЕСТ можна продовжити. Зосередившись на своєму особистому зростанні та сподіваючись на краще життя, ви забудете свою ворожість і озлобленість. (5) Якщо вам потрібно попросити вибачення або пробачити когось, сьогодні саме той день, щоб це зробити. Не чекайте відповідного моменту, інакше ви можете не прожити довго. Життя коротке. Чим швидше ви це зробите, тим краще почуватиметеся. A Забудьте про минуле та зосередьтеся на майбутньому B Зберігайте свою духовну, розумову та емоційну силу C Шукайте добра в людях D Пробачте себе E Шукайте допомоги F Зробіть це зараз G Попросіть вибачення H Напишіть листа А B C D E F G H Завдання 2 Прочитайте текст Далі . Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Чи думали ви коли-небудь про своїх старих друзів чи однокласників? Вам цікаво дізнатися, які вони, де навчаються і чи багато переїжджали? Фактично, це багато дорослих британців. Одна з найуспішніших інтернет-компаній Великобританії показала, наскільки прибутковою може бути ностальгія. Веб-сайт Friends Reunited був запущений для розваги в 1999 році парою, яка хотіла знати, чим займаються їхні старі шкільні друзі. Проект почав розвиватися, і до 2005 року на сайті було 12 мільйонів користувачів. Один дивовижний факт полягає в тому, що Friends Reunited ніколи не рекламувався, і його успіх повністю пов’язаний із усною інформацією. Ви можете шукати школу, коледж чи університет і знайти список членів, які були там у певному році. Ви також можете опублікувати особистий профіль, який показує, що ви робите, і читати деталі інших людей. Friends Reunited також призвів до багатьох успішних шкільних зустрічей і людей, які знову об’єдналися через багато років. Зокрема, багато людей використовують сайт, щоб знайти своїх коханих з дитинства, і багато пар відновили свої стосунки після того, як підключилися через сайт. 6. У тексті йдеться про успішний бізнес. B веб-сайт. Старі шкільні друзі. Людські стосунки D. 7. Згідно з текстом, сайт Amigos Reunidos створено для розваги. бізнес B. C заробляти гроші. Д Зберіть людей, які вже закохалися. 6 7 А Б В Г А Б В Г

233232 дні: Візуальний А Б В Г А Б В Г А Б В Г 8. Сайт створив учень А. Б студент. декілька. Подаруйте групі шкільних друзів. 9. Як люди отримують інформацію через сайт? Через ЗМІ. Б Через оголошення в газетах. C З вуст в уста. D З одного місця в інше. 10. Автор вважає, що веб-сайт Friends Reunited привів до багатьох успішних шкільних зборів. Б популярність шкільного навчання. C благополуччя багатьох інтернет-сайтів. D неповага до інших сайтів. Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Символи американської нації (11) Дзвін Свободи є одним із найдовговічніших символів свободи Америки. Його зіграли 8 липня 1776 року на честь прийняття Конгресом Декларації незалежності. На ньому є напис з Біблії: «Проголошуйте свободу по всій землі всім, хто живе на ній». Вперше виготовлений в Англії Дзвін Свободи важив понад 2000 фунтів і був відправлений до Пенсільванії в 1990 році. Сьогодні в нього дзвонять лише в особливих випадках. Він виставлений у Філадельфії і щороку приваблює тисячі відвідувачів. (12) Білоголовий орлан є одним із найбільш впізнаваних символів Сполучених Штатів. У 1782 році він став національним птахом Сполучених Штатів і з’являється на лицьовій частині Великої печатки. З римських часів орел використовувався як символ сили та хоробрості. Білоголовий орлан зустрічається тільки в Північній Америці. Насправді орел не лисий, але виглядає так, оскільки його голова вкрита білим пір’ям. Білоголові орлани охороняються федеральним законом. (13) Чорні пагорби Південної Дакоти є домом для вражаючого пам’ятника. У гранітній скелі висічені голови чотирьох найвидатніших президентів Америки Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта та Авраама Лінкольна. Їх було обрано, щоб представляти заснування, філософію, розширення та єдність нації. Скульптури мають висоту приблизно 60 футів і висоту 5725 футів над рівнем моря. У ясний день їх можна побачити на відстані понад 60 миль. Гутзон Борглум розробив і контролював будівництво Меморіалу на горі Рашмор, який було завершено в 2010 році. Фігури були висічені з каменю за допомогою свердел і динаміту. (14) Статуя Свободи стала символом Сполучених Штатів і символом свободи для людей у ​​всьому світі. Його подарували Сполученим Штатам французи в 1884 році на знак дружби.

234СПРОБУЙТЕ обидві нації. Статуя, яка стоїть на великій бетонній основі, має висоту понад 45 метрів і складається з 300 листів міді, з’єднаних разом. Гвинтові сходи ведуть відвідувачів від основи статуї до корони. З вікон у короні відкривається незабутній вид на порт. (15) Розі кажуть, що їй близько 35 мільйонів років, і вона використовується в усьому світі як символ кохання, краси, війни та політики. Квіти зазвичай червоні, рожеві, білі або жовті і ростуть у природі по всій Північній Америці. У 1985 році троянда стала офіційною квіткою Сполучених Штатів. У жовтні 1985 року Сенат прийняв резолюцію, яка оголосила троянду національною рослинною емблемою Сполучених Штатів. Спільна резолюція 159 Сенату була прийнята Палатою депутатів 23 вересня. Американський символ А є офіційною квіткою Сполучених Штатів. В написано слова з Біблії. C — відомий патріотичний діяч США D вважається найкрасивішим мостом у світі. І він вшановує пам'ять чотирьох найвидатніших американських президентів. F був поданий Францією. G означає «зірки та смуги». H знаходиться на лицьовій стороні Великої печатки À B C D E F G H Завдання 4 Прочитайте наведений нижче текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Школа Nothumbria є середньою школою, лише для дівчаток і є початковою школою, а це означає, що їм має бути щонайменше 16 років, перш ніж вони зможуть відвідувати школу. Дівчата зазвичай складають тест у початковій школі у віці приблизно 12 років і, виходячи з результатів тесту, досягають приблизно 30% рівня інтелекту. З кількох тисяч середніх шкіл у країні у Великій Британії є лише 145 початкових шкіл, тому це не типово (17). Йдеться про студентів. Окремо працює загальноосвітня школа (18). У Hauptschule є уніформа. Учні (19) повинні мати смугасту сорочку. Вони повинні носити темно-синій светр на другому та третьому курсах і бордовий светр на четвертому та п’ятому курсах. Це шкільний светр (20) зі шкільним гербом. І вони повинні носити темно-синю спідницю. На даний момент дівчата можуть носити будь-який тип взуття (21). Але раніше дівчатам доводилося вибирати між п'ятьма різними парами взуття і носити одну з них. A середньої освіти в цій країні B Визначте оцінку C Потрібні знання D Дівчата повинні скласти іспит E Спеціально розроблений іспит F та іспит на середню школу G якщо вони чорні та елегантні H Одягайте синьо-білий одяг A B C D E F G H

235234 дні: Завдання 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Британська актриса Кіра Найтлі (22) заперечила, що її фільм «Герцогиня» (2008), історична драма 18-го століття, має будь-які паралелі з життям принцеси Діани. У фільмі розповідається про (23) історію життя Джорджіани, герцогині Девонширської, яка була пра-прабабусею Діани, принцеси Уельської. Фільм про Найтлі (24), аристократку, яка виходить заміж за чоловіка, закоханого в іншу жінку. Саме ця історія повторює досвід принцеси Діани, яка вийшла заміж за принца Чарльза і (25) мала довгі таємні стосунки з іншою жінкою. У розмові з BBC Кіра Найтлі швидко применшила схожість в історіях, сказавши, що вона (26) «цікава людина, щоб стверджувати, що фільм про неї, без порівняння». У (27) актриса стверджує, що не пам'ятає історію нещасливого шлюбу принца Чарльза з принцесою Діаною. «Мені було 11 років, коли Діана померла, тому я не знаю, яка справжня історія, тому (28) я не можу коментувати паралелі», — сказала Найтлі журналістам на прес-конференції (29). Незалежно від того, існує 30-річна Діана чи ні, Герцогиня пропонує захоплюючий погляд на особисті стосунки в 31-річному суспільстві, де розлучення було табу. Фільм також візуальний (32), оскільки архітектура та мода Англії 18-го століття ретельно (33) зображені в найдрібніших деталях виявлено виявлено виявлено виявлено знайдено свідомий 26 частини роль позиція персонаж 27 справжня правда деталі факт 28 думка значення відчуття враження 29 new current fresh contemporary 30 collection of fix links connecticut 31 and why if where 32 enjoy pleasure please wish 33 newly created recreation propagated newly created Task 6 Прочитайте наступний текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Батько та його діти Батько (34) сім’я дітей завжди (35) пов’язана. Одного разу він дав їм (36) пучок паличок. Поки вони це робили, він вклав пакунки в руки кожного з (37), одного за одним,

236Він намагається і наказує своїм синам розбити оберемок (38) на частини. Вони намагалися з усіх сил, але (39) не вдалося. Потім він відкрив пакунок, брав палиці по черзі, одну за одною і повертав їх собі в (40) руки, щоб вони зламали палиці (41). Тоді він сказав: «Діти мої, якщо ви (42) погодитесь і об’єднаєтеся (43), щоб допомогти один одному, ви (44) будете, як цей сніп, неушкоджені від усіх нападів ваших ворогів. Але якщо ви не згодні між собою, ви будете (45) легкі, як ці палиці. А Б В Г 34 було 35 сперечатися є обговорювати були сперечатися 36 принести принести кільце принесе 37 вони вони вони вони 38 між 39 їх були були 40 діти діти діти діти 41 трохи трохи трохи трохи легше 42 буде мало бути 43 волів би більшість хотів би бути в порядку 44 буде 45 буде зламано буде зламано буде зламано буде зламано A B C D Літера 46. Уявіть, що ви організовуєте свій день народження. Напишіть листа-запрошення (мінімум 100 слів) своєму другу, використовуючи наступний план: ПЛАН Вступ Параграф 1: Ласкаво просимо; запросити його Пункт 2 органу: Повідомити час і дату вечірки; Повідомте нам, де буде вечірка. Пункт 3: Надайте деталі програми партії. Висновок Параграф 4: Останні думки: Скажіть, що ви раді бачити свого друга на вечірці; Твій підпис. Почніть так: Люба моя, я пишу, щоб запросити тебе, моя люба,

237236 Рівень: Високий аркуш відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді. Введіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

238ВІКТОРИНА ВІКТОРИНА 15 Reading task 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Телебачення не було винайдено одним винахідником, але багато людей колективно та індивідуально зробили внесок у розвиток телебачення протягом багатьох років. (1) (2) (3) (4) (5) На початку історії телебачення дослідники експериментували з двома різними технологічними напрямками. Ранні винахідники намагалися побудувати механічну телевізійну систему на основі технології обертового диска Пола Ніпкова; або намагався побудувати електронну телевізійну систему за допомогою електронно-променевої трубки, самостійно розробленої в 1907 році англійським винахідником А.А. Кемпбелл-Суінтон і російський учений Борис Розінг. Електронні телевізійні системи працювали краще і з часом замінили механічні системи. Марвін Міддлмарк винайшов «кролячі вуха», телевізійні антени у формі «V». Інші винаходи Міддлмарка включали машину для чищення картоплі з водяним двигуном і машину для виготовлення тенісних м’ячів. Громадське антенне телебачення, або CATV, народилося в горах Пенсільванії наприкінці 1940-х рр. Перша успішна кольорова телевізійна система почала комерційне мовлення 17 грудня 1953 р. і базувалася на системі, розробленій RCA. Сьогодні ми знаємо цей вид телебачення як кабельне телебачення. У червні 1956 року телевізійний пульт вперше з’явився в американських домівках. Перший телевізійний пульт дистанційного керування під назвою «Lazy Bones» був розроблений у 1950 році компанією Zenith Electronics Corporation (тоді відомою як Zenith Radio Corporation). 19 серпня Американська телерадіомовна компанія почала транслювати дитячі телепрограми суботнім ранком. А Плазмовий телевізор Б Що таке «заячі вуха»? C Піонери мовлення D Web TV E Історія кабельного телебачення F Кольорове телебачення À B C D E F G H

239238 рівень: високий G Витоки дитячого програмування H Винахід для неробства Завдання 2 Прочитайте наведений нижче текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Лондонський аеропорт Хітроу є найбільш завантаженим аеропортом Великобританії, а також обслуговує більше міжнародних пасажирських перевезень, ніж будь-який інший аеропорт у світі. У результаті було заплановано розширення, і 27 березня 2008 року було урочисто відкрито п'ятий термінал для обслуговування великої кількості пасажирів, що проходять через аеропорт. Планування та будівництво нового терміналу тривали довго. Ідея була вперше запропонована в 1980-х рр. Відкриття широко обговорювалося в британських ЗМІ, і очікування щодо проекту вартістю 4,3 мільярда доларів були високими. Але незважаючи на тривалі приготування в терміналі 5 перед відкриттям, незабаром запанував хаос. З самого початку були проблеми через погану підготовку персоналу аеропорту. Команді було важко знайти місце для паркування та зайти в будівлю через охорону. Це спричинило затримку прибуття пасажирів, а на місці було недостатньо персоналу. Утворилися довгі черги гонщиків, і повільний старт означав, що кожен мав наздоганяти з самого початку. До обіду першого дня для вирішення проблем скасували 20 рейсів. Навіть у наступні дні після відкриття рейси все ще скасовувалися, і довелося тимчасово зберігати до 28 000 одиниць багажу. British Airwaves, єдина авіакомпанія, що працює з терміналу 5, заявила, що працює над усуненням затримки, але негативний розголос, викликаний цим фіаско, не допоміг ні аеропорту, ні репутації авіакомпанії. А Б В Г А Б В Г А Б В Г 6. У тексті йдеться про А та переваги нового лондонського терміналу в Хітроу. B Проблеми з лондонським терміналом Хітроу 5. C від британської компанії Airwaves. D Лондонський аеропорт Хітроу. 7. П'ятий термінал був відкритий для обслуговування великої кількості пасажирів, які проходять через аеропорт. Б допомогти аеропорту збільшити кількість пасажирів. C зробити аеропорт Хітроу найбільшим аеропортом Великобританії. D зробити аеропорт Хітроу найзавантаженішим аеропортом у світі. 8. У чому причина проблем у новому терміналі? На великі очікування публіки. B Застаріла діафрагма. C Надто тривала підготовка в терміналі 5. D Погана підготовка персоналу аеропорту.

240ВІКТОРИНА Згідно з текстом, з якими труднощами зіткнувся персонал? Відсутність паркінгу та можливість зайти в будівлю через охорону. Б Купівля та продаж квитків. C Пройдіть митницю та знайдіть стоянку. Г Борт літаків. 10. Репутація аеропорту або авіакомпанії А була врятована в результаті невдалого відкриття. Б не постраждав. С дуже страждав. Г не мав негативних наслідків А Б В Г А Б В Г Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Великі британські легенди (11) Робін Гуд — класичний англійський народний герой, жорстокий, сміливий і гідний захоплення хлопець. Ми згадували про милі зелені вбрання та веселих чоловіків? Згідно з розповіддю, він жив в околицях Шервудського лісу, на честь якого названо бухту в Північному Йоркширі та аеропорт на півдні графства. (12) Лондонська Бейкер-стріт колись була домом для вигаданого детектива сера Артура Конан Дойля, Шерлока Холмса, і тут ви знайдете статую та музей, присвячені вікторіанському борцю зі злочинністю. (13) Сучасний і стильний, не дивно, що, щоб дізнатися більше про Джеймса Бонда, ви повинні почати з його ательє Turnbull & Asser на Бонд-стріт у Лондоні. Це за декілька хвилин ходьби звідси, де можна покататися на швидкісному катері по Темзі. Екскурсії зазвичай зупиняються біля будівлі МІ-6, де 007 отримує свої гаджети Q. Поїдьте за 90 хвилин їзди від Лондона до Національного музею автомобілів у Больє, де ви знайдете фантастичні автомобілі за всю кар’єру 007. (14) Справжня особистість Короля Артура втрачено в часі, але кілька місць у Британії стверджують, що це справжнє місце розташування Камелота. Ви почуєте звук меча Ланселота та відчуєте запах дуба з Круглого столу в Керлеоні, Уельс. Замок Тінтагель, розташований на вершині Корнішських скель, однозначно вартий відвідування, але його те, що він є місцем народження Артура, робить його обов’язковим для відвідування.

241240 днів: 15 хвилин Гаррі Поттер — відомий персонаж із серіалу, створеного Джоан Роулінг, який виявляє, що він чарівник. Магічні здібності є вродженими, але дітей відправляють до магічної школи, щоб навчитися магічним навичкам, потрібним для досягнення успіху в чарівному світі. Гаррі запрошують відвідати школу-інтернат під назвою Школа чаклунства Хогвартс. Долаючи статеве дозрівання, Гаррі вчиться долати багато магічних, соціальних і емоційних перешкод. Цей знаменитий британський персонаж А B C D E F G H А B C D E F G H A раптово залишає дружину та дітей, щоб здійснити своє бажання стати художником. Б представляв права та інтереси простого народу. C спочатку був хірургом, потім капітаном кількох кораблів. D — сучасний і елегантний агент Її Величності. І розслідували злочини. F — хлопчик-чарівник. Вважається, що G народився в Корнуоллі. H — сирота, яка втікає з притулку та їде до Лондона. Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Крістіане Аманпур – одна з найуспішніших міжнародних репортерів у світі. Він народився в Лондоні в 1958 році (16 років) від британської матері. Він відвідував ексклюзивні школи в Англії, перш ніж переїхати до Сполучених Штатів, щоб вивчати журналістику. Вона (17) почала працювати на CNN у його штаб-квартирі в Атланті. Він вільно володіє англійською, перською та французькою мовами. У 1989 році Аманпур був відправлений до Східної Європи. Його якість репортажів заробила йому репутацію кореспондента світового рівня. Вона стала відомою через (18) у зонах небезпечних конфліктів. Протягом двох десятиліть Аманпур був свідком того, як творилася історія, і брав інтерв’ю у багатьох (19) ексклюзивів. Він робив репортажі з багатьох гарячих точок світу, включаючи Афганістан, Балкани, Ірак, Іран, Ізраїль, Пакистан, Руанду та Сомалі. Вона розповіла одне зі своїх найбільш пам’ятних інтерв’ю (20) з президентом Ахмадінежадом. Він отримав широке схвалення та отримав (21) роботу. Її хоробрість і бажання працювати B були з Іраном C від іранського батька D численні нагороди для неї І деякі інші факти F історик G з 1989 до 2008 H закінчив у 1983 році і

242Контрольне завдання 5 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Діснейленд і Діснейленд Діснейленд був першим парком Діснея (22). Він відкрився в Анахаймі, штат Каліфорнія, в Діснейленді і був заснований (23) Уолтом Діснеєм. Він придумав Міккі Мауса, Дональда Дака, Гуфі та багатьох інших героїв мультфільмів. Волт Дісней помер у 2010 році. Компанія, яку він заснував (24), заснувала тематичні парки. Уолт Дісней хотів, щоб атракціони Діснейленду (25) стали воротами у світ фантазії. Mad Tea Party дозволяє вам (26) покататися у величезній чайній чашці. Це (27) з вечірки Божевільного Капелюшника в «Алісі в країні чудес». Екскурсія «Летючий слон Дамбо» дозволяє літати (28) повітрям. Ви можете сісти в човен і битися (29) з піратами на атракціоні «Пірати Карибського моря». Також парком можна покататися на старовинному поїзді. Disney World відкрився поблизу Орландо, штат Флорида, у 2013 році та має чотири (30) тематичних парків. Чарівне королівство було першим. Є багато таких же пам'яток і (31), що і Діснейленд. Інші два тематичні парки Disney World — це Disney-MGM Studios і Disney's Animal Kingdom. Насолоджуйтесь атракціонами та шоу в голлівудському стилі в Disney-MGM Studios (32). У Королівстві тварин ви можете відправитися на сафарі, щоб побачити слонів, жирафів, бегемотів, носорогів і левів. Також є два аквапарки Disney: Blizzard Beach і Typhoon Lagoon. (33) Парки пропонують водні гірки та інші водні пригоди. Човни, автобуси та монорейкова дорога з’єднують усі тематичні парки Disney World. A B C D 22 предмет автомобіль транспортний засіб національний 23 романіст педагог карикатурист філателіст 24 чистити бігати красти килимки 25 дорівнює любові 26 транспортні засоби ходити 27 позичити позичити досліджувати 28 з-за перевалу 29 дивитися дивитися дивитися дивитися дивитися 30 кілька кілька численних кілька 31 приваблювати привабливі пам’ятки Пам’ятки 32 Знаменитості Актори Стандартні фільми 33 Або ні ні ні A B C D

243242 дні: Завдання 6 Прочитайте наступний текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. У світі шоколаду набирає обертів (34). Багато говорять про те, хто (35) переможе в конкурсі на шоколадного гіганта «Cadbury». Kraft Food (36) 16,7 мільярдів доларів Cadbury. Це єдина офіційна пропозиція. Проте експерти галузі припускають, що американський виробник цукерок Hershey також розглядає пропозицію в 17 мільярдів доларів. Поки «Kraft» і «Hershey» конкурують між собою, інші виробники (37) можуть вступити в бій. І “Nestlé” зі Швейцарії, і “Ferrero” з Італії останнім часом здійняли багато галасу про (38) “Cadbury”. Президент "Cadbury" Роджер Карр заявив лондонській газеті, що його компанія (39) може захиститися від пропозицій про поглинання. Відкриваючи двері (40) для можливої ​​пропозиції, він сказав, що розгляне будь-яку «пропозицію з надійного джерела». У результаті продажна ціна, безсумнівно, продовжить зростати. Cadbury – одна з провідних світових кондитерських компаній. Es (41) – один з найвідоміших брендів шоколаду та кондитерських виробів. Компанія (42) була заснована в 1824 році, коли Джон Кедбері відкрив невеликий магазин чаю та какао поблизу Бірмінгема, Англія. Бізнес розширив (43) завод і виріс настільки, що це місце (44) стало «Cadbury». Компанія стала багатонаціональним гігантом. Компанія працює в більш ніж 60 країнах і налічує 45 000 співробітників по всьому світу. Розмір "Cadbury" ускладнює "Hershey" успіх у його застосуванні. Американська компанія має ринкову вартість лише близько 8,5 мільярдів доларів США, що менше половини вартості Cadbury. Знову ж таки, це лише невелика частина вартості Крафта в 40 мільярдів доларів. Експерти вважають, що «сила» (45) зрештою переможе 40 ліворуч ліворуч ліворуч ліворуч 41 буде виробляти буде виробляти буде виробляти 42 почати почати почати почати 43 буде перейменовано більше ніж 44 було перейменовано було перейменовано 45 має бути

244ПИСЬМОВИЙ ТЕСТ 46. Уявіть, що ви навчаєтеся в літній школі в Англії. Напишіть батькам листа про друга, якого ви тут зустріли, за планом: ПЛАН Вступ Параграф 1: Привітання; кілька слів про твого нового хлопця: як звуть твого хлопця? як виглядає твій друг Абзац тіла 2: Які риси характеру тобі подобаються у твоєму хлопцеві? Які риси характеру тобі не подобаються у твоєму хлопцеві? Розділ 3: Що любить робити ваш друг; що ненавидить ваш друг; Улюблені речі вашого друга. Висновок параграфа 4: Які спільні інтереси чи риси характеру у вас і вашого друга? Заключні слова; Твій підпис. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси. Почніть так: дорога мамо/тато, я хочу розповісти тобі про свого друга, якого я тут зустрів. любов,

245244 Рівень: Високий аркуш відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

246ВІКТОРИНА ВІКТОРИНА 16 Reading task 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Як мотивувати себе Мотивація – це сила, яка спонукає людину діяти. Є два джерела, які можуть мотивувати людину. Одна походить від зовнішнього подразника. Це коли людина вживає заходів після отримання заохочення або винагороди. Другий і дуже потужний тип – коли людиною керують зсередини. Коли виникає жахлива потреба вирішити несприятливу ситуацію або бажання щось придбати дуже сильне, людина відчуває мотивацію та натхнення. Через потребу він набуває внутрішньої сили. Це автоматизація. Що ми можемо зробити, щоб розвинути самомотивацію? (1) Що ти хочеш? Яку роботу ви хотіли б мати? Ви б хотіли більше грошей? Ви хочете позбутися боргів? Без цілей і бачень вам не вистачає мотивації для досягнення успіху. Ви будете проводити свої дні, виконуючи ті самі процедури після того, як прокинетеся перед сном. Тому необхідно ставити цілі. Наявність письмових цілей свідчить про те, що ви серйозно налаштовані на успіх, що ви знаєте, чого хочете і куди хочете йти. (2) Вам потрібен баланс між роботою, сім’єю та вільним часом. Щоб уникнути стресу, потрібно взяти в звичку планувати свій день і тиждень заздалегідь. Вирішіть, що ви будете робити. Створивши план, який враховує ваші особисті цінності, ви зможете максимізувати свій час і не нехтувати важливими людьми у вашому житті. (3) Самодисципліна веде до успіху. Як тільки ви визначите свої цілі та зрозумієте, чому ви хочете їх досягти, вам буде легше виконувати те, що ви зобов’язані і повинні робити, навіть якщо ви цього не дуже хочете. (4) Один із способів заохотити позитивне мислення — це оточити себе людьми, які мають правильний настрій і бадьорі. Намагайтеся звести до мінімуму ваші зустрічі та взаємодії з скептиками, оскільки вони, як правило, затягують вас.

247246 тижнів: візуал A B C D E F G H (5) Ваша енергія та потяг зменшуються, коли ви хворієте. Робіть фізичні вправи щодня, щоб підтримувати своє фізичне здоров’я. Якщо ви можете ходити, бігайте. Якщо ви віддаєте перевагу гуляти, то йдіть. Харчуйтеся добре і уникайте додавання токсичних елементів у свій організм. A Будьте з позитивними людьми B Дійте C Ставте свої цілі D Будьте здорові E Піклуйтеся про інших F Розвивайте самодисципліну G Плануйте свою діяльність H Будьте в курсі Завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Бар-ресторан Jazz Бар-ресторан Jazz — це ресторан у сучасному стилі, який пропонує «Stonegrill» — захоплюючий інтерактивний обід, де їжу подають на нагрітому камені за столом. Живий джаз у середу, п’ятницю та суботу робить його ідеальним місцем для романтичного вечора. Способи оплати: Jazz Bar & Restaurant приймає готівку, кредитні картки Visa, Mastercard та American Express. Закуски з креветками (п’ять креветок на ложі з хрустких листків салату зі смачним соусом з морепродуктів) Копчена курка з авокадо (авокадо та подрібнена копчена курка, обсмажена на половинці авокадо та посипана сиром пармезан) Основна страва Курка філо (рулет з курячої грудки зі шпинатом і смаженим філе Гарбуз подається з вершково-гірчичним соусом і смаженими сезонними овочами) Медальйони з телятини (медальйони з філе на грилі зі смаженою картоплею, базиліком, помідорами черрі) Відбивні з баранини (Відбивні з баранини, які подаються на блюді з холодним салатом і картоплею, подаються з гострим лаймом і майонез) атлантичний лосось (атлантичний лосось, який подається на овочевій суміші на грилі, заправлений лимонно-вершковим соусом (вегетаріанський))

248СПРОБУЙТЕ Смажену овочеву емпанаду (гриби, цибуля, авокадо, загорнуті в хрустке тісто, запечені та подані з охолодженим свіжим томатним соусом і бальзамічним оцтом) Десерти Фондю Toblerone (полуниця, вишня та традиційна турецька насолода, подані з кленовим сиропом) розтоплений шоколад) Тірамісу (фунт) Торт і маскарпоне Тірамісу, подається з кавою) Ревеневий яблучний крамбл (старий улюблений, свіжоспечений і подається з ванільним морозивом) Закуска з часниковим або трав’яним хлібом Томатна брускетта Томатно-трав’яний соус (тости на макаронах з плавленим сиром (вегетаріанський)) 6. Який вид Ресторан Jazz Bar & Restaurant? Традиційний італійський ресторан. B Сучасний французький ресторан. C Сучасний та елегантний ресторан. D Ресторан швидкого харчування. 7. Mains silver означає Mains A. Салати B. Десерти C. D Напої. 8. Запечена вегетаріанська упаковка не містить таких інгредієнтів, як гриби A. Цибуля B. Авокадо C. D Вершковий соус з пармезаном. 9. Яка з основних страв є вегетаріанською? Атлантичний лосось. Б Баранячі відбивні. C Медальйони з телятини. Куряче філе Д. 10. За текстом десерт свіжоспечений. A Хліб з часником або травами B Фондю Toblerone C Крамбл з яблук і ревеню D Тірамісу A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

249248 днів: Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Організація New7Wonders рада повідомити, що наступні кандидати були обрані понад 100 мільйонами голосів, щоб представляти всесвітню спадщину за всю історію. Давайте подивимося на деякі з них. (11) Сіднейський оперний театр Коли в 1973 році було завершено будівництво Сіднейського оперного театру, ця визначна пам'ятка буквально розмістила весь австралійський континент на карті світу. Ця будівля не імітує та не відображає те, що ми зазвичай вважаємо оперним театром, а є цілком абстрактною інтерпретацією. Здатність створювати абстрактне мистецтво розвинулася лише після винаходу фотографії наприкінці 19 століття, коли художники почали експериментувати з абстрактним, кубістичним тлумаченням реальності. (12) Статуя Ісуса Христа Статуя Ісуса заввишки близько 38 метрів розташована на горі Корковадо з видом на Ріо-де-Жанейро. Розроблений бразильцем Ейтором да Сілва Коста і створений французьким скульптором Полем Ландовскі, це один із найвідоміших пам’ятників у світі. Будівництво пам’ятника тривало п’ять років і було відкрито 12 жовтня. Він став символом міста і тепла бразильського народу, який зустрічає відвідувачів з розпростертими обіймами. (13) Велика китайська стіна Велика китайська стіна була побудована, щоб об’єднати існуючі укріплення в єдину оборонну систему та краще стримувати вторгнення монгольських племен з Китаю. Це найбільший рукотворний монумент, який коли-небудь зводив, і вважається єдиним, який можна побачити з космосу. Багатьом тисячам людей довелося віддати життя, щоб побудувати цю колосальну споруду. (14) Тадж-Махал Цей величезний мавзолей був побудований за наказом Шах-Джахана, п'ятого мусульманського імператора Великих Моголів, щоб вшанувати пам'ять його покійної та коханої дружини. Побудований із білого мармуру та розміщений у офіційно спроектованих садах, Тадж-Махал вважається найкращою перлиною мусульманського мистецтва в Індії. Тоді імператор був заарештований і міг побачити Тадж-Махал лише з маленького віконця своєї камери. (15) Замок Нойшванштайн Замок Нойшванштайн був побудований у той час, коли замки та фортеці більше не були стратегічно необхідними. Натомість завдяки фантазії була створена красива і романтична композиція з веж і стін на ідеальному фоні гір і озер. Поєднання різних архітектурних стилів і справжньої майстерності надихало покоління дорослих і дітей.

250ВІКТОРИНА Це місце А мало певний вплив на сучасну архітектуру. B оформлено в стилі абстрактного мистецтва. C - символ Ріо-де-Жанейро. D — найвідоміший храм майя в місті. І це прекрасна споруда з веж і стін, оточених горами та озерами. F - єдиний рукотворний пам'ятник, видимий з космосу. Вшануйте пам'ять дружини імператора. H — найбільший з усіх амфітеатрів. Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Винаходи в галузі електрики У 19 столітті використання електрики зросло. Вчені продовжували вивчати (16). Також навчилися виробляти електроенергію за допомогою електрогенератора. Найпоширеніший тип генератора винайшов Нікола Тесла, іммігрант з Хорватії. У 1890-х роках його генератори (17) почали використовувати для виробництва дешевої електроенергії. Винахідником (18), який найбільше використовував електрику, був Томас Едісон. Спочатку він був рознощиком газет, а потім телеграфістом. Едісон хотів винаходити практичні речі, «(19) не можна продати, я не хочу винаходити», - сказав він. У 1876 році Едісон заснував власну майстерню, схожу на сарай, у містечку Менло-Парк, штат Нью-Джерсі. Там він мріяв про сотні (20) електроенергії. Протягом п'яти років він майже щомісяця подавав заявку на новий патент. Найбільшим його винаходом була електрична лампочка (1879). У 1882 році деякі будівлі в Нью-Йорку були освітлені електричним світлом. Електричне освітлення замінило газове так швидко, що фабрика Едісона виробляла лампи розжарювання до 1899 року (21). Завдяки численним винаходам Едісон сформував життя ХХ століття. Він розробив диктофон, кінокамеру та фонограф. A Надання інформації B 25 мільйонів C як працює електрика D хто створив її E за допомогою масивного будівництва тунелю F усе G потужність Ніагарського водоспаду H способи її використання À B C D E F G H À B C D E F G H Завдання 5 Прочитайте наведений нижче текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Організація Об’єднаних Націй (ООН) є міжнародною організацією, покликаною (22) сприяти співпраці в сферах міжнародного права, міжнародної безпеки, економічного розвитку, соціального прогресу, прав людини та досягнення миру у всьому світі. Це було

251250 днів: 19 століття до нашої ери C. (23) як спадкоємець Ліги Націй, яка, на думку багатьох людей, зазнала невдачі як міжнародний керівний орган, (24) не змогла запобігти Другій світовій війні. 25 квітня 1945 року в Сан-Франциско почалася Конференція ООН з міжнародної організації. Він був реалізований (25) 50 урядами та декількома неурядовими організаціями. Організація Об’єднаних Націй (26) була створена 24 жовтня 1945 року, коли статут був ратифікований п’ятьма постійними членами Ради Безпеки, Францією, Китайською Республікою, Радянським Союзом, Великобританією та Сполученими Штатами, більшістю інших 46 підписантів. Зараз існує 192 (27) держави, включаючи майже всі визнані незалежні держави світу. Система Організації Об’єднаних Націй базується (28) на п’яти основних органах: Генеральна Асамблея (головна консультативна асамблея, до складу якої входять усі держави-члени); Рада Безпеки (приймає резолюції щодо миру та безпеки, до складу якої входять п'ять постійних членів і десять інших держав-членів); Економічна і соціальна рада (допомагає сприяти міжнародній економічній і соціальній політиці (29) і розвитку); Секретаріат (надання досліджень, інформації та засобів, необхідних Організації Об'єднаних Націй); і Міжнародний суд (головний судовий орган). Чотири з п'яти (30) органів знаходяться в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй, розташованій на міжнародній території в Нью-Йорку. Вони проводять регулярні збори протягом року, щоб обговорити та вирішити різні питання (31). Міжнародний суд ООН знаходиться в Гаазі і розглядає справи про військові злочини, незаконне втручання держави та етнічні чистки. Штаб-квартири інших великих організацій розташовані в офісах ООН у Женеві, Відні та Найробі. У світі є й інші установи ООН. Шість офіційних осіб Організації Об’єднаних Націй (32), які використовуються на міжурядових зустрічах і документах, є арабською, китайською, англійською, французькою, російською та іспанською мовами. Секретаріат використовує дві робочі мови: англійську та французьку. Рада Безпеки покликана підтримувати мир і безпеку між країнами. Тоді як інші органи Організації Об’єднаних Націй можуть лише давати рекомендації урядам-членам, Рада Безпеки (33) може приймати рішення, які уряди-члени погодилися виконати відповідно до статті 25 Статуту. Рішення Ради відомі як резолюції Ради Безпеки ООН. A B C D 22 прямі цілі цілі цілі 23 заснування встановлено з штрафом 24 оскільки з 25 увагою сприяла допомога перевірена 26 неофіційно офіційно сумарно випадково 27 член нагадування мембрана мнемоніка 28 у верхній частині 29 рада комісія координація співпраця 30 головне князівство 31 витрати, внески, видання, видання, 32 мови, валютні угоди, випуски, 33, палітурка, палітурка, палітурка, папка

252Контрольне завдання 6 Прочитайте поданий нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Чесність — найкраща політика Кілька місяців тому я їхав потягом зі своїм другом (34). Ми (35) повернулися додому з короткої поїздки центром міста з (36) сумками продуктів. У нас є (37) щось цікаве, коли (38) ми бачимо сигнал від нашої рідної станції. Коли нам (39) настав час йти, ми (40) схопили свої сумки та вибігли з машини. Ми стояли на пероні, зовсім задихані. Під час посадки в поїзд (41) я раптом зрозумів, що у мене (42) моя валіза в купе. Я пам’ятаю, що залишив його на сидінні поруч зі мною. Я був дуже засмучений і сказав, що це кінець світу. Моя дівчина казала мені, що я повернув сумочку, але я не вірив жодному її слову. Ми пішли додому, і я сказав їй, що більше ніколи не побачу ту сумку. У глибині душі я (44) хотів знайти сумку і мати порядність повернути її мені. Коли ми нарешті повернулися додому, на моєму автовідповідачі було повідомлення. Хтось побачив мене (45) в машині без сумочки. На наступній зупинці ця особа пішла прямо до відділку поліції і залишила там свій гаманець. Я не міг повірити в те, що чую. Я б свій гаманець повернув! Що ще важливіше, я зрозумів, що багато людей досі вірять, що «чесність — найкраща політика». помітив помітив помітив помітив 39 зрозумів зрозумів зрозумів зрозумів зрозумів зрозумів від 40 до 41 листя залишилося зникло 42 забуто забуто забуто забуто забуто забуто 43 знайшов би знайшов би знайшов би знайшов би 44 ніхто ніхто ніхто ніхто ніхто ніхто 45 пішов пішов A B C D літера 46 Уявіть, що ваш друг отримав гроші і має намір їх використати: поїхати у відпустку; купити машину. Ваш друг попросив поради. Порівняйте два варіанти свого друга та поясніть, який, на вашу думку, він має зробити. Надайте конкретні причини та деталі на підтримку свого вибору. Напишіть листа щонайменше зі 100 слів. Не пишіть дати чи адреси.

253252 Рівень: Високий аркуш відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

254ВІКТОРИНА ВІКТОРИНА 17 Reading Task 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Чому людям щастить і чому не щастить? Ви іноді дивуєтеся, чому деякі люди мають талісмани, а багато хто просто спостерігає та чекає, коли удача постукає у їхні двері? А чи можливо створити щастя? (1) Те, у що ви вірите, стає вашою реальністю. Якщо ви продовжуєте скаржитися на свою невдачу, ви позбавите себе можливості досягти успіху. Виправте те, як ви визначали та сприймали речі. Дотримуйтесь вищих стандартів і чекайте радісних подій незалежно від того, що сталося в минулому. Ви робите це, зосереджуючи свою увагу на позитиві та тому, що спрацювало. Коли ви замінюєте свої обмежувальні переконання переконаннями, що зміцнюють, ви змінюєте своє життя. (2) Наступна людина, яку ви зустрінете, лекція, яку ви почуєте, або читання корисної інформації – все це може сприяти вашому великому розриву. Знайдіть час, щоб послухати та подивитися, як успішні люди розповідають про те, як вони це зробили. Якщо він не готовий і не підготовлений, ви не впізнаєте його, коли він з’явиться. Підготуйтеся, знаючи, чого ви насправді хочете. Прийміть тверде рішення про те, ким ви хочете стати і робити. (3) Чим більше і більше ви працюєте в правильному напрямку, тим більші ваші шанси на удачу. Коли ви зайняті справою та роботою, ви відчуєте хвилювання та радість від творчості та продуктивності. Зберіть якомога більше знань і вдосконаліть навички. Ваше ставлення до того, скільки часу та зусиль ви готові докласти, визначатиме ваш результат. Помітні результати приходять, коли ви віддані справі, залишаєтесь позитивним і робите все, що можете. (4) Ральф Волдо Емерсон пояснив, що слабкі люди вірять в удачу. Сильні чоловіки вірять у причину та наслідок. І є популярна цитата про те, що найкращий спосіб передбачити майбутнє – створити його. Отже, чи можете ви передбачити, яким буде результат ваших зусиль? Так, тому що закон причини і наслідку показує, що все не буває випадково. Незалежно від того, усвідомлюєте ви це чи ні, все, що ви робили або думали в минулому, створило ваш досвід сьогодні. Те, що ви робите і думаєте сьогодні і в майбутньому, визначає ваше майбутнє.

255254 Days: Visual A B C D E F G H (5) Майже все потребує часу, щоб розвиватися та рости. Будьте наполегливі, навіть якщо ви не бачите дива. Присвятивши години навчанню та роботі, ви відкриєте чудові можливості. Це досить передбачувано. Проблема в тому, що люди занадто рано здаються. Пам’ятайте, що врешті-решт ви отримаєте винагороду, пропорційну кількості часу та зусиль, які ви інвестували в Perception H – застосуйте закон причини та наслідку. Завдання 2: Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Молодь у Великобританії. Нове покоління підлітків багатше, краще освічене та здоровіше, ніж будь-яке інше в історії. У багатьох відношеннях ці підлітки мають унікальний привілей. Ви виросли в період безперервного процвітання. Кабельне телебачення та Інтернет дали вам доступ до великої кількості інформації. Більшість очікує відвідування коледжів і університетів, і дівчата, зокрема, мають такі ж можливості, як і хлопці. Ви можете мріяти про кар’єру в будь-якій сфері, від професійного спорту до політики, наслідуючи різноманітні жіночі моделі для наслідування. Але це позитивний образ британських підлітків. Однак опитування за опитуваннями показують, що багато дітей кажуть, що почуваються все більш самотніми, відчуженими та нездатними спілкуватися зі своїми батьками, вчителями, а іноді навіть з однокласниками. Дійсно, серед усіх проблем, які хвилюють молодь, самотність очолює список. Університетський соціолог Барбара Шнайдер вивчала 7000 підлітків протягом п'яти років і виявила, що вони проводять в середньому три години на день наодинці. Підлітки можуть сказати, що хочуть усамітнення, але вони також хочуть і потребують уваги, але часто її не отримують. Навіть найлюблячі батьки не можуть захистити своїх дітей від усіх цих проблем, але віддані батьки можуть значно змінити ситуацію. діти слухають Тому батьки мають розповідати дітям, у що вони справді вірять і що для них справді важливо. Ці основні моральні цінності важливіші, ніж знання математики чи шкільні тести. Батькам потрібно більше намагатися донести свою точку зору. Діти не можуть дочекатися. 6 А Б В Г 6. Яка основна думка цього тексту? Відповідь: Сучасні підлітки щасливіші, ніж діти минулого. Б Підлітковий вік часто буває важким для батьків. C Батьки можуть допомогти своїм дітям подолати труднощі підліткового віку. D Не всі підлітки мають проблеми.

256ВІКТОРИНА Що, за словами багатьох дітей, хочуть робити? Незалежний. Б. Щасливий. C впевнений D Самотній. 8. На думку автора, підлітки потребують усамітнення та уваги. B конфіденційність, але не увага. C увагу, але не конфіденційність. D ні уваги, ні приватності. 9. Автор вважає, що батьки повинні ділитися грошима з дітьми. Б переконання та ідеї. CD проблематизує все. 10. Що стосується тексту, «тато залучений» означає байдужий. Б доброзичливо В ласкаво Г суворо А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г Вправа 3 Прочитайте наведений текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Літні тури Літо може стати проблемою для мандрівника в Європі. Погода може бути чудовою, але черги до популярних місць стають довшими. Трохи знань окупаються надзвичайно. За допомогою кількох хитрощів ви можете пройти через спітнілі маси до бажаної кульмінації. Ось деякі з наших улюблених способів зібрати речі в класичні туристичні місця, не чекаючи в черзі. (11) Лувр, Париж Багато туристів сприймають довгі черги біля входу в сучасну піраміду Лувру як належне. Це не повинно бути так. Квитки на загальний вхід і на певні виставки можна придбати онлайн заздалегідь. На жаль, з лихоманкою Мони Лізи нічого не можна зробити. (12) Розкопки Ватикану, Ватикан Пориньте у базиліку Святого Петра. Ця окультна класика проведе вас стародавніми вузькими вуличками та дохристиянський некрополь із розкопками до місця, де, можливо, поховано самого Святого Петра. або надішліть факс якомога швидше і схрестіть пальці. Маючи лише 120 місць на день, це дійсно привабливий квиток.

257256 днів: 13 днів La Sagrada Familia, Барселона За два тижні до поїздки в Барселону ви повинні зробити дві речі. По-перше, забронюйте квиток до Саграда Фамілія, собору Гауді, який постійно розширюється. Тоді перевірте батареї свого будильника, щоб переконатися, що ви не заснете після чудової традиційної каталонської ночі. (14) Лондонський Тауер та інші королівські палаци, Лондон Донедавна найкращим способом уникнути черги на березі Темзи було вчинення акту державної зради. Тепер ви можете уникнути балачок з бандами школярів і йти прямо на фронт. Все одно варто приїхати в Тауер і Гемптон-Корт раніше, щоб уникнути літньої суєти. (15) Corridoio Vasariano, Флоренція. Коридор Вазарі — це крита доріжка, яка з’єднує Палаццо Веккіо та галерею Уффіці з Палаццо Пітті через шпиль Понте Веккіо. Він вражаюче вишикуваний тисячами рідкісних творів мистецтва, включаючи колекцію автопортретів Уффіці. Проблема в тому, що тури доступні лише в певну пору року в невеликих, заздалегідь організованих групах. Для отримання додаткової інформації дивіться Polo Museale у Флоренції. Намагайтеся не виглядати надто самовдоволеним, коли входите. Щоб уникнути черг біля популярних місць, ви можете придбати квитки онлайн. B-відвідування невеликою групою в певну пору року. C, щоб уникнути скупчення людей у ​​високий сезон. D Забронюйте квиток до Кафедрального собору за два тижні. І зробити швидкий обліт. Q: Отримайте квитки в банкоматах La Caixa. G Приходьте раніше та уникайте натовпу. Будь ласка, надішліть або факсом H заздалегідь. Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Модератор: Джессіка Вудворд, журналіст, приєднується до нас сьогодні ввечері, щоб обговорити її вибір Книги тижня. Яку книгу ти обрала Джессіка? Джессіка: Ну, Пітере, я вибрала «Lost in the Cave» Чарлі Міллера (16).

258TESTP.: О, так. Я прочитав деякі з ваших (17). Дж.: Так, і «Lost in the Cave» мій улюблений. Що дійсно виділяється, так це всі персонажі (18). Головні герої дійсно милі, я думаю, що вони такі люди (19). В.: А сюжет? Дж.: О, це дуже захоплююче. Історія драматична, стрімка і водночас дуже весела. Дуже рекомендую (20). П.: Дякую Джессіка, чекаю наших слухачів (21). Досить переконливий B співає джаз. C, що було б надзвичайно цікаво дізнатися. D хто буде виконувати ваші поради. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. «Гугл» стає все більше. Автогігант (22) є не тільки найбільшим брендом у світі, але й першим брендом (23) з оборотом 100 мільярдів доларів США. Звіт компанії Millward Brown показує, що Google зберіг свою позицію як найбільш продаваний бренд у світі (24). Компанію оцінили в 101,4 мільярда доларів. Це на 25% більше, ніж топовий бренд (25) «Microsoft», другий за вартістю бренд. У звіті «100 найкращих брендів» Coca Cola посідає третє місце (26), після IBM і McDonalds. Технологічні компанії займають (27) вісім із першої десятки. Бренд «Google» виграє, оскільки тепер він також є повсякденним дієсловом. Дуже часто (28) чути, як люди кажуть «погуглити», коли їм потрібна інформація. Звіт є найбільшим у світі дослідженням того, що (29) і компанії думають про бренди. Кажуть, що бренд є життєво важливим для розвитку будь-якого бізнесу. «Сильний бренд може допомогти захистити компанію від ризику та позиціонувати її на майбутнє (30)», — каже він. Автори вважають, що сильний бренд – це «найкраща віддача від інвестицій». Джоанна Седдон (31 рік), генеральний директор Millward Brown, сказала журналістам: «У нинішньому економічному середовищі брендинг став ще важливішим, оскільки він може допомогти підтримати бізнес у 32 рази». У вашому звіті зазначено, що капітал бренду зріс. незважаючи на рецесію: «Вартість бренду залишається високою, загальна вартість 100 найдорожчих брендів (33) становить майже 2 трильйони доларів США».

259258 днів: Візуальний A B C D A B C D 22 переслідування електричний паровий автомобіль 23 найстрашніший гнів найгірша цінність 24 жорстокий потужний нищівний переконливий 25 ворон-ровер суперник 26 за яким послідували 27 із принаймні 28 загалом дивний ексцентричний вигадливий 29 шопінг шопінг споживчих товарів 30 валове зростання зростання виросло гарчання 31 Шеф-кухар Chafe Chaff 32 Неподатливий твердий міцний бетон 33 Додано розширення можливостей Покращено Завдання 6 Прочитайте текст нижче. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Ви б розлютилися, якби у вас було s з великою кількістю великих літер? Новозеландський бос залишився в мінусі після того, як один із його співробітників, 34 роки, надіслав великими літерами його колегам. Вікі Вокер, 35-річний бухгалтер з Окленда, після того, як колеги поскаржилися на використання великих літер. Персонал ProCare Health був розлючений (36) на пані. Вокер, тому що його електронні листи постійно (37) містили речення великими літерами, жирним і червоним шрифтом. Вони сказали, що (38) були «конфронтаційними». Керівники Pro-Care звільнили пані. Уокер (39) за «дисгармонію» на роботі. Вокер подав до суду на компанію за неправомірне розірвання. Вона виграла справу, і ProCare (40 років) виплатила 11 500 доларів як відшкодування збитків і втрачену зарплату. Як повідомляє New Zealand Herald, пані. Вокер все ще незадоволений. Вона (41) планує додаткову компенсацію. Він також хоче працювати над тим, щоб офісні працівники були краще захищені в конфліктах з великими компаніями. Вокер сказав, що багато працівників сідають (42), коли великі роботодавці їх звільняють. Вона каже, що багатьом 43-річним людям доводиться боротися зі своїми начальниками за справедливість через фінансові та психологічні витрати. Як приклад вона навела власний досвід (44): «Я самотня жінка з іпотекою, і мені довелося повторно закладати свій будинок і позичати гроші, щоб заплатити за рахунками. Вони ледь не зруйнували моє життя» (45). Випадок ілюструє ситуацію.

260Тест A B C D 34 Використання Використання Використовуваного 35 вистрілених було звільнено, було звільнено, було звільнено 36 зсередини з 37 заповненою заповненою заповненням 38, знайденим знайденим знайденим визнаною 39 причиною, спричиненою спричиненою спричиненою 40, повинна мати 41 апеляційну апеляційну апеляційну апеляцію 42 безпорадний безпорадний корисний допомагаючи 43 не готовий не готовий не готовий не готовий не готовий 44 каже сказав я і каже каже 45 Walker s Walkers Walker Walker A B C D напишіть 46. Що б ви вибрали: добре оплачувану роботу з довгими годинами, яка залишає мало часу для сім’я та друзі чи низькооплачувана робота з меншою кількістю годин, яка дає вам більше часу з родиною та друзями? Обґрунтуйте свій вибір конкретними причинами та деталями (не менше 100 слів).

261Рівень 260: Бланк для відповідей високого рівня У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді. Введіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

262ВІКТОРИНА ВІКТОРИНА 18 Reading task 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Вам важко вирішити, що для вас найкраще? Ви коли-небудь опинялися перед дилемою, питаючи, що для вас найкраще? Ви коли-небудь були в ситуації, коли не знали, що робити? Цілком зрозуміло відчувати себе приголомшеним, коли потрібно прийняти важливе рішення. Але деякі люди не знають, що робити, і не можуть визначитися навіть у дрібницях. Отже, як ви вирішуєте, що правильно? (1) Альберт Ейнштейн і Томас Едісон знали, чого вони хочуть, і навіть коли вони знаходили багато способів, які не працювали, вони продовжували йти, поки не досягли цього. Подумайте про кінцевий результат, який ви хочете, і зосередьтеся на ньому. Правильне мислення веде до правильних дій. Якщо ви знаєте, чого хочете, ви будете наполегливі, незважаючи на початкову відсутність прогресу. (2) Ви можете думати і думати знову протягом дня. Можна почути багато думок і пропозицій. Але якщо ви не будете діяти, ви не отримаєте результату і ви не знатимете, як воно буде. Найкращий спосіб дізнатися напевно, чи щось працює, це вжити заходів. (3) Здебільшого ви знаєте, що робити, але боїтеся. Йти на ризик і робити помилки. Що найгірше, що може статися, якщо ви це зробите? Що найкраще вийде з вашої кампанії? Як сказав Чарлі Т. Джонс: «Не турбуйтеся про правильне рішення. Прийміть його, а потім працюйте, щоб зробити його правильним». (4) Продовжуйте годувати свій розум корисною інформацією. Це відкриває ваш розум для більшої кількості варіантів. Коли у вас є багато варіантів, ви можете приймати кращі рішення та робити правильні речі в потрібний час. (5) Щоб слухати, ви повинні слухати. А щоб почути свій внутрішній голос, потрібно навчитися розслаблятися і бути спокійним. У нас ви знайдете всі відповіді, які вам потрібні. Навчіться довіряти їм і діяти відповідно.

263262 рівень: високий À B C D E F G H A Це нормально, якщо ви не «підходите» B Продовжуйте навчатися C Не бійтеся робити помилки D Ніколи не йдіть проти власних потреб E Довіряйте своїй інтуїції F Запам’ятайте цей висновок G Дайте собі поштовх позитивний H Перейти до дії Завдання 2 Прочитайте поданий нижче текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Ви коли-небудь дивилися з вікна авіалайнера на величезну масу порожнього океану та пустелі на висоті 30 000 футів і задавалися питанням, як люди можуть мати такий величезний вплив на Землю? Я зробив це тому, що тепер зрозуміло, що ми завдаємо великої шкоди довкіллю. А літаки, які з комфортом доставляють нас до місць призначення по всьому світу, сприяють одній із найбільших екологічних проблем, з якими ми стикаємось сьогодні: глобальному потеплінню. Для тих із нас, кому пощастило мати гроші і вільний час, є безліч захоплюючих місць, які варто відвідати. Вартість авіаперельоту з роками стрімко впала, і для багатьох людей, особливо в багатих країнах, тепер є можливість літати навколо світу за відносно низькими цінами. На жаль, літаки виробляють набагато більше вуглекислого газу (CO 2 ), ніж будь-який інший вид громадського транспорту, і CO 2 тепер відомий як парниковий газ, газ, який затримує сонячне тепло та викликає підвищення температури від землі. Вчені прогнозують, що найближчим часом клімат Великобританії буде нагадувати клімат Середземномор’я, яке, за іронією долі, є популярним місцем для любителів сонця британських туристів. Якщо глобальне потепління триватиме, ми також можемо виявити, що багато туристичних місць, таких як Мальдіви, зникли під водою через підвищення рівня моря. Як завжди, людям у країнах, що розвиваються, доводиться мати справу з проблемами, спричиненими головним чином нами в розвинених країнах. Беатріс Шелл, прес-секретар Європейської федерації транспорту та навколишнього середовища, каже: «Одна людина, яка літає в літаку протягом однієї години, несе відповідальність за ті самі викиди парникових газів, що й типовий бангладешець за цілий рік». майже стільки ж вуглекислого газу, скільки на всьому африканському континенті. Коли ви нетерпляче чекаєте затриманого рейсу в переповненому залі вильоту або намагаєтеся знайти втрачений багаж, ціни на авіаквитки можуть здатися невиправдано високими, але насправді ми платимо недостатньо за авіаперельоти. Згідно з принципом «забруднювач платить», користувач платить за завдані ним шкідливі наслідки, але не платить за шкоду, завдану літаком. Реактивне паливо не оподатковується на міжнародних рейсах, а літаки, на відміну від автомобілів, не перевіряються на викиди CO 2 . Крім того, Кіотська угода не поширюється на парникові гази, що викидаються літаками, тому уряди можуть самі вирішувати, хто несе відповідальність. Отже, що можна зробити, щоб вирішити проблему? Добре, хоча виробники авіаційних двигунів створюють більш ефективні двигуни та досліджують альтернативи...

264З таким паливом, яке можна перевірити, як водень, пройдуть десятиліття, перш ніж авіаперельоти перестануть забруднювати навколишнє середовище. Уряди, здається, не сприймають цю проблему всерйоз, тому окремі мандрівники повинні робити все можливе, щоб допомогти. Найбільш очевидне вирішення проблеми — не подорожувати літаком. Екологічні групи, такі як Friends of the Earth, заохочують людей подорожувати потягом і планувати відпустку ближче до місця проживання. Однак, оскільки ціни на авіаквитки падають, а екзотичні напрямки популярні як ніколи, важко переконати британських туристів вибрати Озерний край замість Бангкока чи Брайтон замість Сінгапуру. Friends of the Earth також рекомендує використовувати конференц-дзвінки для міжнародних ділових зустрічей, але більшість підприємців все ж віддають перевагу особистим зустрічам. Однак є спосіб компенсувати викиди вуглекислого газу від авіаперельотів. Компанія під назвою Future Forests пропонує послугу, яка може зменшити шкідливі наслідки авіаперельотів. Веб-сайт «Ліси майбутнього» розраховує, скільки CO 2 потрібно виробляти під час польоту, і за невелику плату висаджує кількість дерев, які поглинатимуть цей CO 2 . Я повернувся в Японію з Англії вчора і був радий заплатити Future Forests 25 фунтів стерлінгів, щоб посадити три дерева, які компенсують мою частку CO2 під час мого зворотного рейсу. Тепер єдине, що не дає мені спати вночі, це часовий пояс. 6. У тексті йдеться про збитки, завдані галузям А. Б Повітряний транспорт. C кислотні дощі. Мандрівники Д. 7. До якої екологічної проблеми призводять літаки? Глобальне потепління. Б Кислотні дощі. C Дефіцит енергії. D Шкідливий для навколишнього середовища. 8. Якщо глобальне потепління триватиме, багато туристичних місць можуть зникнути під водою через цунамі. B. Торнадо C. Підвищення рівня моря. землетрус Г. 9. Як мандрівники можуть вирішити проблему забруднення навколишнього середовища? A: Подорожуйте лише хорошими авіакомпаніями. Б Щоб заплатити більше за квитки. З Посади квітку перед польотом. D Ніколи не подорожуйте літаком. 10. Поїзди в основному виробляють парникові гази. зелений b. С утримує тепло з повітря. Г Вуглекислий газ А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г

265264 дні: Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Культурні відмінності з точки зору іноземця Звички та ставлення людей у ​​межах культури дуже відрізняються, а це означає, що іноземець в Україні зіткнеться з широким діапазоном поведінки та ставлення, деякі з яких нагадують традиції його країни. Культурні відмінності дуже глибокі. Відрізняються не тільки звички, але й переконання та світогляд, які їх ґрунтують. (11) В Україні дуже багато уваги приділяють гостям. Якщо ви зупиняєтеся в когось, ваші господарі, швидше за все, кілька днів возитимуть вас містом і показуватимуть визначні пам’ятки. Традиційне українське ставлення вимагає, щоб гостей добре нагодували та розважили під час їхнього перебування вдома. (12) В середньому українці мають менше особистої свободи, ніж в германській та англосаксонській культурах. Деякі люди часто торкаються один одного під час розмови стоячи. Жінок прийнято вітати поцілунком у щоку. Крім того, усмішка часто залишається лише для друзів. (13) Тілесні відчуття та уявлення про те, що робить людину хворою, відрізняються від однієї культури до іншої. В Україні холодно гірше, ніж жарко. У Сполучених Штатах, здається, все навпаки. Холодні напої та протяги, а також сидіння на холодних поверхнях можуть спровокувати застуду. Тому, якщо ви їдете в переповненому автобусі холодного зимового дня, обов’язково відкрийте вікно. Ви можете отримати гнівні коментарі. (14) Українці схильні діяти стримано на публіці та уникати привернення уваги. У присутності незнайомців українці прагнуть говорити тихо. Однак українці більш сердечні в особистих стосунках, ніж це характерно для більшості західних країн. (15) Українська культура має сільськогосподарське коріння. Майже у всіх з них є бабусі, дідусі або родичі, які живуть за містом. Люди не так багато рухаються, як на Заході, особливо люди середнього та старшого віку. Часто один або обоє дідусів і бабусь живуть з дітьми та допомагають доглядати за маленькими дітьми. З погляду іноземця À B C D E F G H A В українців багато забобонів і табу. Б Українці теплі та привітні. C Українські родини мають дуже різні традиції у вихованні дітей. Українці схильні бути стриманими на публіці. Електронна дружба може бути проблематичною в Україні. F Українці вважають, що холодні напої та протяги можуть викликати хворобу. G батьки зазвичай живуть зі своїми дітьми. Відстань між людьми в Україні менша, ніж в інших країнах Європи.

266Контрольне завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Вимирання китайського дельфіна Згідно з (16), дельфін річки Янцзи в Китаї, який давно перебуває під загрозою, може вимерти. Кажуть, що це перший кит або дельфін, убитий людиною. Це звіт Квентіна Соммервіля: «Згідно з Зоологічним товариством Лондона, дельфін річки Янцзи, ймовірно, вимер». Наприкінці 1990-х років подібне дослідження виявило тринадцять живих дельфінів. У 1950-х роках населення обчислювалося тисячами людей. У цьому винна швидка модернізація Китаю (18). Кажуть, що промислове забруднення, інтенсивний річковий рух і будівництво дамби Три ущелини призвели до загибелі багатьох людей. Однак Міжнародний союз охорони природи стверджує, що тварина може бути оголошена вимерлою, лише якщо вона не була знайдена протягом п’ятдесяти років (19). Останнє підтверджене спостереження дельфіна байдзі було п’ять років тому, хоча з того часу їх було (20). Але навіть якщо деякі з дельфінів вижили, вони та інші прісноводні тварини, такі як морська свиня річки Янцзи, знаходяться під критичною загрозою (21).» І до цієї теми F у природі G назавжди зник H до корабельної аварії дельфіна À B C D E F G H Завдання 5 Прочитати текст нижче Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) для запитань (22 33) Напишіть свої відповіді на окремому бланку відповідей Нещодавно мені потрібно було знайти книгу для однієї з моїх лекцій в університеті, але я не знайшов Я не знаю, чи університет (22) мав її у своїй колекції, тому я зайшов на веб-сайт бібліотеки та знайшов книгу (23). Ви можете шукати в бібліотечній базі даних за темою, назвою або (24), і сайт покаже ви, якщо книгу було перевірено або позичено кимось іншим. У моєму випадку книга все ще була (25), тому наступного дня я пішов до бібліотеки та знайшов її за номером бібліотечного каталогу (26). Тоді я пішов до позичкової каси й позичив (27) зі своїм посвідченням студента коледжу.

267266 днів: картка Високого. У більшості випадків учні можуть зарезервувати підручники на термін до місяця (28), і ви можете залишити їх (29), якщо все ще хочете їх зберегти. Якщо ви повернете їх пізніше, термін їх дії закінчився, і вам доведеться сплатити штраф за прострочення. Якщо у вас (30) є книга, ви повинні заплатити її вартість (31). Якщо я можу, я часто ходжу в бібліотеку і беру (32) книги. Позика книг (33) може окупитися в довгостроковій перспективі. Позичити 29 Виправити Зберегти Оновити Поновити 30 Втратити Знайти Купити Викинути 31 Продати Замінити Прочитати Опублікувати 32 Прочитати Опублікувати Купити Написати 33 Витрачати Марнувати Заробляти Зберегти домашнє завдання 6 Прочитайте текст нижче. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Перше квітня 1989 року: НЛО приземлився поблизу Лондона Два британських поліцейських (34 роки) досліджують сяючу літаючу тарілку 31 березня, за день до Дня сміху. Коли поліцейські (35) були в полі в Сурреї, вони побачили маленьку фігурку (36) у сріблястому скафандрі, яка вийшла з космічного корабля. Правоохоронці (37) одразу рушили у зустрічному напрямку. Згідно з повідомленнями, інопланетянин насправді був карликом, а літаюча тарілка була повітряною кулею, спеціально розробленою (38), щоб виглядати як НЛО (39) Річард Бренсон, 36, президент Virgin Records. Бренсон (40) приземлить повітряну кулю в (41) Гайд-парку 1 квітня. Однак через зміну вітру він впав на поле в Сурреї. Поліція (42) із викликами наляканих автомобілістів, коли повітряна куля (43) переходила дорогу. Жінка (44) була настільки вражена інцидентом, що не помітила, що була голою перед вікном, коли (45) відправила НЛО на радіостанцію.

268ТЕСТ A B C D 34 надіслано було надіслано було надіслано надіслано 35 прибув прибув прибув прибув прибув прибув 36 завантажено завантажено завантажено завантажено завантажено завантажено 37 побіг запустіть запустіть запустіть 38 побудовано були побудовані були побудовані 39 з в 40 заплановано заплановано заплановано заплановано заплановано заплановано заплановано 41 Лондон s Лондон Londons Лондон 42 розбомбили розбомбили розбомбили 43 всередині 44 шокований шокований був шокований були шоковані 45 опишіть є описовим буде описувати буде описувати А Б В Г написати 46. Напишіть газетне оголошення про випускний вечір (менше 100 слів). Згадка: дата; час і місце проведення; гості; заплановані заходи.

269268 рівень: високий Бланк відповідей У завданнях позначайте правильну відповідь лише так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Запишіть число та нову відповідь у відповідні клітинки. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

270ВІКТОРИНА ВІКТОРИНА 19 Reading Task 1 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (1 5). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. 7 способів пощастити Коли Наполеон запитав, чи Наполеон віддавав перевагу хоробрим генералам чи геніальним генералам, Наполеон відповів ні. Я віддав перевагу щасливим генералам. Тож як вам пощастить? Це сім звичок, які принесли мені щастя. (1) (2) (3) (4) Ви не можете зробити це поодинці. Ви можете досягти своїх цілей лише за допомогою інших: друзів і родини, колег, роботодавців і працівників, постачальників і клієнтів. Якщо ви за натурою підозрілі або любите все робити самі, ваші шанси на удачу мізерні. Тому що зазвичай щастя приносять інші. Знайте свої сильні сторони і намагайтеся їх використовувати. Знайте свої слабкі місця і намагайтеся ними не користуватися. Не вдавайте, що маєте сильні сторони, яких у вас немає. Ви можете розвивати сильні сторони і долати слабкі. Однак обов’язково визначте свої конкретні навички, таланти, знання та контакти та використовуйте їх, коли зможете. Це збільшує ваші шанси на удачу. Якщо ви хочете залучити щасливих людей до своєї кампанії, будьте готові зробити пожертвування. Вам потрібно зробити все можливе для інших, не надто турбуючись про збереження результатів. Старе прислів’я «що йде навколо, те повертається», безсумнівно, застосовується в бізнесі та житті, і воно «приходить», коли ви цього найменше очікуєте. Справа не лише у фітнесі. Це означає ваше загальне розумове, фізичне та психологічне благополуччя. Харчуйтеся правильно і будьте активними. Продовжуйте навчатися та вдосконалюватися. Подивіться на світлу сторону. Не все піде за вашим бажанням. Вірте у свої шанси на успіх, навіть незважаючи на труднощі. Ніколи не вирішуйте складні проблеми вночі, коли ви втомлені. Здоров’я та енергія приносять щастя та силу для відновлення після невдач.

271270 днів: Візуальний A B C D E F G H (5) Бухгалтер може написати хороший бізнес-план, але навряд чи стане хорошим шевцем. Кожен стартап, кожна компанія, кожен проект базується на професії або спеціальній галузі знань. Залишайтеся вірними клятві Гіппократа в обраній сфері діяльності. Люди скажуть вам, чи ви серйозно, і тоді вам почне щастити. бути авантюрним B Почніть довіряти людям. C Використовуйте свої сильні сторони. D Будьте вірними своїй професії та бізнесу. І бути хорошим комунікатором. Q Дай удачі шанс. G Будь у формі і залишайся у формі. H Віддавайте більше, ніж отримуєте. Завдання 2 Прочитайте наступний текст. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (6 10). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Старший рік: З початком нового навчального року середня школа стає сонцем, навколо якого обертається життя Еріка Юінга. Але у цього підлітка є багато інших сфер впливу: робота, спорт і захоплення комп’ютером. «Я люблю комп’ютери. Якби весь час, який я проводжу за комп’ютером, враховувався як домашнє завдання, я майже впевнений, що отримав би повні бали», — каже він. Ерік народився і виріс у Честерфілді, містечку на сході штату Міссурі на річці Міссурі, і почав навчатися в 11 класі на другому курсі школи St. Середня школа Луїса. Він добре навчається 3,0 (найвищий середній бал зазвичай становить 4,0), але визнає, що має погані звички до навчання. «Якщо ви не робили домашнє завдання в початковій школі, ви не завдавали шкоди. Потім раптом у середній школі, а потім у старшій школі стає все важче і важче, і ви не дуже добре виконуєте домашнє завдання. Цього року я намагаюся все змінити». Цього семестру вона вивчає всесвітню історію, англійську мову, геометрію, біологію, латинську мову (що, на її думку, допоможе з англійською частиною SAT, стандартизованим вступним тестом до коледжу), фотографію (її індивідуальний факультативний курс) і здоров’я. Останній дзвоник у школі означає початок решти дня для Еріка. Кілька разів на тиждень він буває в місцевому ресторані Dairy Queen, де працює за стійкою до 22:30. Там він зробить уроки, особливо взимку, коли попит на морозиво падає, а потім їсть морозиво вдома. Його батьки, які займаються вишиванням і працюють вдома, не проти того, щоб він брав участь у фаст-фуді, якщо це не відволікає його від домашньої роботи. Він збирав на машину і сподівається отримати її права.водій наступного червня. Коли не працює, Ерік їде додому на комп’ютерний марафон. Переходьте в Інтернет, грайте в ігри, пишіть друзям, слухайте музику. Телебачення рідко з’являється на сцені. Про плани на майбутнє: «Я намагаюся вирішити, чим я хочу займатися після школи, але це те, що я розгляну трохи пізніше».

272ДОКАЗ На думку автора, єдиною сферою впливу Еріка є школа. B Робочий день Еріка закінчується останнім шкільним дзвоником. C Ерік вже отримав водійські права. Комп’ютери – це те, що справді захоплює Еріка. 7 Справжня причина, чому Ерік не отримує найкращу оцінку, полягає в тому, що він не любить вчитися. B Він приділяє недостатньо часу виконанню домашніх завдань. С має багато працювати. Ваші вчителі дуже суворі. 8 Як Ерік оцінює свою здатність до навчання? A Він вважає, що їх потрібно покращити. B Він вважає себе хорошим учнем. C Він каже, що початкова школа була такою ж легкою, як і середня. D Він не говорить про це. 9 Які з наступних дій Ерік НЕ виконує на своєму комп’ютері? Один слухає музику. Б Спілкуйтеся з друзями. C Дивіться більшість телепередач онлайн. D грати в ігри. 10 З тексту можна зробити висновок, що Ерік А керує кафе швидкого харчування. B разом із батьками займається вишивкою. C працює щодня. Д хоче купити автомобіль А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г Завдання 3 Прочитайте наступний текст. Поєднайте варіанти (A H) з числами (11 15). Є три варіанти, які не потрібно використовувати. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Декілька незвичайних ідей для більш цікавої одноденної подорожі Лондоном (11) Imax Ви коли-небудь бачили ту високу будівлю біля вокзалу Ватерлоо, яка стирчить із землі, але, здається, не має дверей? Так, це кінотеатр Imax. Цікаво було б з’ясувати, як увійти в цю справу. Якщо слідувати вказівникам від станції Waterloo і продовжувати рух метро, ​​ви знайдете шлях до будівлі. Відвідайте BFI London IMAX Cinema для отримання додаткової інформації, включаючи посилання на години роботи. Під час відвідування переконайтеся, що фільм, який ви дивитеся, є 3D, щоб ви могли отримати максимальну віддачу. (12) Будьте глядачем. Як щодо того, щоб стати частиною аудиторії телешоу? Це Лондон, скрізь є продакшн-студії. Участь безкоштовна та дуже весела. Крім того, ви можете побачити внутрішню роботу вашої улюбленої програми.

273272 дні: 14:00, і якщо вам пощастить потрапити на кулінарне шоу, ви навіть можете поїсти безкоштовно! Або, можливо, ті спостереження за знаменитостями, які так легко для одних у Лондоні та так невловимі для інших! (13) Волонтерство. Волонтерство не обов’язково є природним для Лондона, але воно може бути дуже веселим, способом знайомства з людьми та безкоштовного доступу до веселих подій. Якщо ви живете неподалік від Battersea Arts Center і цікавитеся театром, чому б не стати куратором? Це допомагає, і ви можете переглядати частини безкоштовно. Слідкуйте за місцевими подіями, як-от фестивалями, оскільки вони завжди потребують допомоги, і ви, ймовірно, побачите, що якщо це лише деякі з вас, вони отримують бонуси. (14) Підготовка до Олімпіади Чому б вам не підготуватися до Олімпійських ігор у Лондоні? Спробуйте новий вид спорту або два. Взимку по всьому місту працюють ковзанки, а цілий рік – криті. У багатьох парках можна побігати, зайнятися тай-чи, покататися на роликах або велосипеді. (15) Будьте активними! Спробуйте влітку водні велосипеди на Серпентині в Гайд-парку. Як щодо боулінгу? А як щодо альпінізму в приміщенні? Прийми ванну? Влітку ви можете поплавати у спеціально відведеній зоні Серпентини, але в решту року ви завжди можете знайти місцевий басейн, спортзал або спортзал. Лондон – це не лише шопінг, їжа та випивка, тут є багато інших речей, якими можна зайнятися. Просто перевірте крижаний бар. Ця діяльність à B C D E F G H A означає, що вам потрібно трохи уваги та креативності, щоб взяти участь. B Поєднуйте роботу та масу безкоштовних розваг. C Багато знаменитостей-втікачів відвідують. D Ви можете бути активними в Лондоні цілий рік. E Відвідування парку розваг. F Використання багатьох спортивних споруд у Лондоні. G бронюйте онлайн, щоб було дешевше. H. Перейдіть туди, щоб побачити внутрішню роботу вашої улюбленої програми. Завдання 4 Прочитайте наступний текст. Виберіть із (A H) той, який найкраще підходить для кожного розділу (16 21). Є два варіанти, якими не потрібно користуватися. Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Поважай своїх батьків і вони будуть поважати тебе. Хороші стосунки з батьками — це вулиця з двостороннім рухом. Якщо ви зробите свій внесок, ваші стосунки з батьками покращаться, і ви будете менше сваритися з ними. Тоді ви побачите, що батьки ставляться до вас з більшим розумінням. Всі вони повинні працювати разом (16) відносини.

274ДОКАЗ У підлітковому віці вас завжди вчать ділитися всім з батьками. Хоча ви маєте право говорити що завгодно, пам’ятайте (17), що ви повинні говорити свої слова з повагою та м’яким тоном. Батьки зазвичай терпіти не можуть маніпулювати дитиною (18), кричати чи розмовляти з нею, оскільки це точно зачепить їхні почуття. Ніколи не кажіть поганих речей своїм батькам, тому що ви завдасте їм серйозної шкоди. Виділіть хоча б 30 хвилин на розмову з батьками. Таким чином ви зможете зміцнити з ними добрі стосунки. Ви часто можете сказати: «Я відчуваю те ж саме» (що, звичайно, майже ніколи нікого не звинувачує, а просто виражає те, що ви відчуваєте), тому що батьки часто не помічають (19). Зазвичай розумні батьки хочуть знати, що хвилює їх дітей і (20). Якщо ви знаєте, що ваші батьки роблять погані вчинки, не кричіть на них і не лайте їх. Поясніть йому м'яким тоном. Я впевнений, що вони готові прийняти вашу точку зору. У будь-якому випадку (21) ми повинні виявляти свою повагу до наших батьків. Незалежно від того, які помилки вони зробили або роблять, вони батьки, і я впевнений, що вони люблять своїх дітей. A як син або дочка B кричить C щоб виховати кращих батьків-підлітків D що соціальні навички дитини страждають E що це повинно F як дитина почувається G що вона могла б використати, H що вона насправді думає, A B, C , D, F, Г, Н, Завдання 5, прочитайте текст нижче. Виберіть правильну відповідь (A, B, C або D) на запитання (22 33). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. Лондон-2012 Коли Лондон отримав право приймати Олімпійські ігри (22) у 2005 році, у всьому місті відбувся тріумф з перспективою прийняти світ у британську столицю. (23), Літні Олімпійські ігри 2012 року не перші в Лондоні; фактично, він приймав дві Олімпійські ігри в 1908 і (24). Паралімпійські ігри 2012 року та Літні Олімпійські ігри 2012 року, офіційно відомі як XXX Games. Відомо, що Олімпіада також відбудеться в Лондоні, про це було оголошено в липні. Більшість матчів (25) буде зіграно в Стратфорді, Східний Лондон, але загалом у заході беруть участь п’ять районів Лондона, а саме Ньюхем, Грінвіч, Хакні, Тауер-Гамлетс і Волтем-Форест. В Олімпійських іграх братимуть участь понад 200 країн (26) у 26 різних видах спорту та 39 різних дисциплінах; Програма Паралімпійських ігор 2012 року включає 20 видів спорту та 21 дисципліну. З огляду на Олімпійські ігри в Пекіні 2008 року плавання на відкритому повітрі та жіночий бокс будуть включені до плану Олімпійських ігор в Лондоні, але не бейсбол і софтбол (28). Нові тимчасові об’єкти будуть використовуватися для проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2012. Це включає (29) дивовижних об’єктів, таких як Гайд-парк і Парад кінної гвардії. (30) олімпійських подій відбудеться

275274 дні: нове приміщення в Олімпійському парку в Стратфорді, Східний Лондон, де розмістяться Олімпійський стадіон, Центр водних видів спорту, Лондонський Велопарк, Олімпійський хокейний центр і три арени Олімпійського парку. Після Олімпійських ігор деякі з нових об’єктів будуть використовуватися в їх початковій олімпійській формі, тоді як інші (31) будуть зменшені або перенесені в інше місце Великого Лондона. Об’єкти були розділені (32) на три зони: Олімпійська зона, зона Ріо та центральна зона. Є також місця за межами Великого Лондона; Наприклад, вітрильний спорт (33) організовує Національна академія вітрильного спорту Уеймута та Портленда на острові Портленд у Дорсеті 25 разів спортивна нагорода місце 26 сприяння участь участь участь виграш 27 порівняння контраст різний відповідність 28 місця введення представлено представлено виключено 29 також оскільки обидва дають 30 мінус набагато більше більшість 31 місця події спортивні змагання 32 різні спільні зв’язані спільні 33 ігри ігри спільні події Завдання 6 Прочитайте наведений нижче текст. Для запитань (34 45) виберіть правильну відповідь (A, B, C або D). Запишіть свої відповіді на окремому бланку для відповідей. (34) Ну, вчора ввечері? Або ви прокинулися втомленими та млявими і, можливо, навіть думаєте, чи спали ви? Щоб добре виспатися, потрібно більше, ніж просто лягти спати й заплющити очі. Розуміючи свій режим сну та налаштовуючись на здоровий нічний сон, ви можете переконатися, що щоночі ви будете спати добре. «Сон — це поведінка, і, як і будь-яка інша поведінка, він (35) дуже важливий для людей», — пояснює доктор. Керол Лендіс, дослідниця сну та ад’юнкт-професор біоповедінкового медсестринства та систем охорони здоров’я в Школі медсестер Каліфорнійського університету. Вашингтон. Дослідження (36) показує, що люди краще сплять у різний час доби. Наприклад, деякі люди почуваються краще, якщо рано лягають спати й рано прокидаються, тоді як інші відчувають себе більш відпочилими, якщо (37) спати допізна та спати допізна. «Багато людей не звертають уваги, коли сплять», — каже Лендіс. «Але відкладення або зміна часу сну може сильно вплинути на ваше самопочуття (38), коли ви прокидаєтеся».

276ТЕСТИНА На додаток до (39) звичайного щоденного розкладу сну, Лендіс пропонує наступні поради щодо гарної гігієни сну: Уникайте стимуляторів, таких як чорний чай, напої з кофеїном і вживання (40) шоколаду пізно вдень і рано ввечері. . Припиніть тренування (41) принаймні за дві години до сну. Фізичні вправи підвищують температуру тіла і мають стимулюючий ефект, що ускладнює засинання. Не спіть у жаркому середовищі. При настанні глибокого сну важливе зниження температури тіла (42°С). Люди, які сплять у добре нагрітій кімнаті або користуються електричною ковдрою, можуть спати не так міцно. Дотримуйтесь (43) мрії, коли у вас є можливість. Напружений робочий графік або діяльність у вихідні часто заважають висипатися щоночі (44). Щоб зменшити цей недолік сну, спробуйте подрімати 30 хвилин до 16:00. м. денний час. або спати на вихідних, якщо є можливість. «Замість того, щоб (45) випити кави під час робочої перерви, ви можете відновити заряд енергії, подрімавши від 15 до 30 хвилин», — каже Лендіс. «Згодом ви почуватиметеся краще». А Б В Г 34 Ти спиш? Ти спав? ти спав ти спав стільки, скільки 41 менш ніж за 42 людини людина люди люди люди А Б В Г 43 сумую сумую сумую сумую 44 я хотів би більше я б краще 45 отримати отримати отримати отримати отримати написати 46 Напишіть коротку статтю (принаймні 100 слів) ) для проблем рідного міста за таким планом: Опишіть ці проблеми; запропонувати, що слід зробити для вирішення деяких із цих проблем; Уявіть, що можна змінити, якщо ці питання (не) вирішити.

277276 Приклади запитань у різних формах англійською мовою Бланк відповідей У запитаннях позначайте лише правильну відповідь так: АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Пробіл для виправлення неправильної відповіді Впишіть число та відповідну нову відповідь клітини. А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Д Е Ж Г А Б В Г Е Ж

278Форми правильних відповідей 277 Форми правильних відповідей Тест 1-й рівень: Середній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест 2-й рівень: Середній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCD FGH АBCD АBCD АBCD ABCD

279278 форм правильних відповідей Тест Рівень 3: Середній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест рівня 4: Середній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCD FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

280Форми правильних відповідей 279 Тест рівня 5: Середній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест рівня 6: Середній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

281280 бланків правильних відповідей Тест Рівень 7: Середній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест Рівень 8: Нормальний ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

282Форми правильних відповідей 281 Тест рівня 9: Достатній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест рівня 10: Достатній АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

283282 форми правильних відповідей Тест Рівень 11: Достатній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Тест Рівень 12: Достатній ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

284Форми правильних відповідей 283 Тест 13-й рівень: прийнятний ABCDE FGH аBCD аBCDDE FGH аBCDDE FGH аBCD аBCD аBCD аBCD Тест 14-й рівень: ВИСОКИЙ

285284 Correct Answer Forms Тест Рівень 15: Високий ABCDE FGH аBCD аBCDE

286Форми правильних відповідей 285 Вікторина 17-й рівень: високий ABCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD Вікторина 18-й рівень: високий АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBC D.

287286 форм правильних відповідей Тест 19. Рівень: високий АBCDE FGH АBCD АBCDE FGH АBCDE FGH АBCD АBCD АBCD АBCD

288Зміст ПІДРУЧНИК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Морфологія Самостійні частини мови Іменник (The noun) Розряди іменників (Граматичні категорії іменників) Суфікси іменників Роль іменників у реченні...9 Артикль (The article) Займенник (The pronoun ) Ступені займенників Прикметник Ступені прикметників Ступені порівняння Місце і функція прикметників у реченні Додатки прикметників Прислівник Види прислівників Ступені порівняння Місце прислівників у реченні Утворення прислівників Прикметник чи прислівник? Цифра (The digit) Цифри цифр Утворення цифр Правила читання деяких кількісних цілих цифр Дробові числа Приклади читання арифметичних дій Читання дат і позначок часу Дієслово (The verb) Особисті та неособові форми дієслова (скінченні та нескінченні) finito ) Особисті форми дієслова Основні форми дієслова Правильні та неправильні дієслова (правильні та неправильні дієслова) Граматичні категорії дієслів Безособові форми дієслова Частка Інфінітив Форма герундія/-ing Модальні дієслова та їх замінники Дієслова-зв’язки Дієслівні суфікси мова Прийменник (прийменник A) Прийменники, що виражають просторові відношення. Прийменники, що виражають часові відношення. Прийменники, що виражають граматичну залежність слів у реченні. сполучник (the conjunction) interjection (the interjection) синтаксис порядок слів у англійському реченні порядок слів у розповідному реченні порядок слів у питальному реченні порядок слів у наказовому реченні порядок слів у реченні вигуку умовні S .

289Повідомлений дискурс Передача розповідних висловлювань у Повідомленому дискурсі Передача запитань-висловлювань у Повідомленому дискурсі Передача спонукальних висловлювань у Повідомленому дискурсі...93 Додатки Конструкції та флексії...94 Флексія there + be...94 Флексія to do something.. 94 Будівельна професія раніше...95 Будівельна професія завжди...96 Будівельна професія завжди щось робила...97 Будівельна професія Кажуть, що.../має робити будівельну професію Таблиця неправильних дієслів. ..98 Таблиця стативних дієслів ВАРІАНТИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Програма незалежного зовнішнього оцінювання з англійської мови Тестова характеристика англійської мови Тестові приклади різних форм англійської мови. 109 Рівень варіанту сигналу: середній -тест -тест -тест -тест -тест -тест -тестер -тест тест -рівень: достатній тестер тест -тест -тест -рівень: високий тестер тест -тест -тест -тест - тест - бланки відповідей стор.

290Навчальне видання М'яСОєдова Світлана Вадимівна ЗНО (підготовка) МОВА АНГЛІЙСЬКА експрес навчання код Л0324UA. Підпис /16 формат для друку. офсетний папір. шкільні навушники офсетний друк. Дух. Прес. Аркуш 23.52. Видавництво «Літера ЛТД», Київ, вул. Нестерова, 3, оф. Телефон для довідок Свідоцтво про реєстрацію 923 від Ви можете замовити даний посібник післяплатою за допомогою послуги «Книга поштою»: а/с 3355, Харків, 61045, (057), (067) або купити за ціною у тел. регіональні представники видавництва: у Києві (044), ; Біла Церква (04563); Вінниця (0432); Дніпропетровськ (056); Донецьк (062); Житомир (0412), ; Кривий Ріг (056); Львів (032); Миколаїв (0512); Рівне (0362); Сімферополь (0652); Тернопіль (0352); Черкаси (0472), ; Хмельницький (0382); Одеса (048); Чернігів (0462) Область вул.

291

Дивитись більше

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 06/20/2023

Views: 6032

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.